اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

درباره تایید شدن اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی

Collapse
X
  • فیلتر
  • زمان
  • نمایش
پاک کردن همه
new posts

  • درباره تایید شدن اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی

    برای ثبت شرکت سهامی باید چیزی به نام اظهارنامه تهیه شود و به اداره ثبت شرکت ها تقدیم گردد. این اظهارنامه ثبت شرکت سهامی در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفادی دارد و مفاد آن باید به وسیله موسسان (بر اساس ماده 7ل.ا.ق.ت)تنظیم شود. اظهارنامه در واقع همان تقاضانامه ثبت شرکت است که باید در دو نسخه تنظیم گردد و بعد از ثبت، متصدی آن باید (طبق ماده 5 نظامنامه قانون تجارت مصوب 1311) نسخه ثانی آن را همراه با درج تاریخ و نمره ثبت، امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها ممهور کند و به متقاضی برگرداند. طبق ماده 44 قانون تجارت، اظهارنامه که طبق ماده 50 به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود، موسسین شرکت باید تهیه نموده و با اسناد مربوطه به اولین مجمع عمومی تسلیم کنند تا مجمع صحت یا سقم آن را معین کند.
صبر کنید ..
X