اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

فول کنتاکت

Collapse
X
  • فیلتر
  • زمان
  • نمایش
پاک کردن همه
new posts

  • فول کنتاکت

    <font size="3">در گردهمایی كه در سال ۱۹۷۸ در ايالت ويرجيناي امريكا تصميم به پايه گذاري رشته اي در دنيا گرفتند </font><br> <font size="3">كه تا الان در دنيا با اقتدار در بين اساتيد و فايتر هاي بزرگ دنيا صحبت از آن به ميان مي آيد . نتيجه اين </font><br> <font size="3">گرد همايي و تبادل اطلاعات ورزشي و فني بر ان شد كه در سال ۱۹۷۹ رشته اي جديد به نام كارته مدرن</font><br> <font size="3">يا كاراته امريكايي يا كيك بوكسينگ كاراته كه تلفيقي از فنون تكواندو و كاراته و جودو . جوجيتسو با نام: </font><br> <font size="3">American - Independent - Karate - Kick boxing - Instructor - Association </font><br> <font size="3">پايه گذاری گرديد . قوانين مسابقه در رينگ مخصوص با ابعاد ۳۰*۴ در ۳۰*۴ در</font><br> <font size="3">ارتفاع ۵۰/۱ متر بلند تر از سطح افق داراي دو گوشه آبي و قرمز به صورت كراس و دو گوشه رستینگ </font><br> <font size="3">مي باشد.<br> <br> <br> </font><font color="navy"><img src="http://forums.patoghu.com/images/poti/2008/08/263.gif" alt="" border="0"> </font><br> <br> <font color="navy">این سبک که از این به بعد با نام اختصاری AIKIA ناميده مي شود . در سال ۱۹۷۹ به وسيله اساتيد : </font><br> <font color="navy">۱- دكتر جري بيزيلي دان ۱۰ ( ايشان داراي كمر بند دان ۹ در تكواندو و دان ۹ در جوجيتسو و دان ۹ در جودو مي باشند ) .</font><br> <font color="navy">۲- جف اسميت ( ايشان داراي كمر بند دان ۸ در تكواندو و دان ۷ جودو مي باشند ) .</font><br> <font color="navy">۳- بيل والاس ( معروف به پا طلايي دان ۹ كاراته دان ۷ جودو ) ايشان در مسابقات جهاني جودو كه در </font><br> <font color="navy">سال ۱۹۶۵ در انگلستان برگزار مي گرديد از ناحيه پاي راست به شدت آسيب ديد و در اثر تمرينات بسيار</font><br> <font color="navy">زياد توانست قدرت پاي چپش را فوق العاده نمايد نكته جالب اينجاست كه تمام حريفان وي مي دانستند</font><br> <font color="navy">كه پاي راست ايشان كاراي لازم را در حد بالا ندارد و قريب به اتفاق حريفان وي از ناحيه ي پاي چپ وي </font><br> <font color="navy">ناك اوت مي شدند . <img src="http://forums.patoghu.com/images/poti/2008/08/3154.jpg" alt="" border="0"></font><br> <font color="navy">۴- رنزو گريسي ( دان ۷ كوك سول وان + دان ۷ كاراته ) </font><br> <font color="navy">۵- دكتر جولويس ( دان ۱۰ كاراته - دان ۹ جيت كاندو - دان ۱۰ تك<br> <br> <br> </font><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">در بعد آماتور در قسمت فول كنتاكت كه به معناي ضربات با تماس كامل مي باشد ضربات چرخشي دست</span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">Round say panch يا ضربه با تيغه خارجي دست به صورت دوراني چه به صورت ايستاده – جهشي </span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">– پرشي و ضربات به صورت لوكيك ضربه با ساق پا به ناحيه سپيد ران و قسنت پائين كمر ممنون مي</span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> باشد . ضربات به صورت كاملا كلاسيك و كامل در محدوده تاييد شده كه در آخر به آن اشاره خواهيم كرد</span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> وارد مي آيد . در بعد حرفه اي كيك بوكسينگ تعداد راندها بيشتر بوده ضربات چرخشي كه محدوديتي </span></font><br> <br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">نداشته ضربات زانو آزاد مي باشد . ضربات دست خارج از محدوده ضربات كلاسيك ضربات پا غير از ضربه</span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> به بيضه , پشت سر , پشت بدن آزاد مي باشد حتي ضربه در قسمت پايين بدن مفصل زانو ساق پا آزاد</span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> مي باشد . در قسمت شوت بوكسينگ كه به معناي لغوي آن يعني بوكس پرتابي يا پرتاب و بوكس </span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">است . مبتكر روش شوت بوكسينگ استاد بزرگ شيزا تاكاشي قهرمان نامي تاي بوكسينگ و شوت</span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> بوكسينگ جهان در سال 1985 ميلادي در ژاپن توسط استاد ابداع شد . كه علامت اختصاري آن WSBA </span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">كه مخفف كلمات World – Shoot Boxing - Association </span></font></div><font size="2"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><br> </span></font><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">سازمان جهاني شوت بوكسينگ مقرش در توكيو </span><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">Tokyo ژاپن مي باشد . مسابقات آن كاملا به صورت</span><br> <span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> حرفه اي گارد و حالت ايستادن كاملا گارد كيك بوكسينگ ( به دليل بالا بودن ضريب امنيت آن ) ضربات </span><br> <span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">دست بوكس كاملا حرفه اي ضربات پا به صورت فول كنتاكت اجرا مي شود ضربات زانو و آرنج كاملا آزاد و</span><br> <span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> تنها تفاوت آن با ديگر رشته هاي كيك بوكسينگ و فول كنتاكت در اين است كه از آزادي عمل بسيار </span><br> <span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بيشتري برخوردار بوده تكنيكهاي پرتابي مثل خم گيري , سالتو , پهلو گيري , و ... در آن كاملا كاربردي و </span><br> <span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">مشهود است . در قسمت بعد به </span><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">:</span><br> <span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">1). </span><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">تاريخچه سبك در ايران وآسيا </span><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">. </span><br> <span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">2). </span><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آموزش انتقال ضربات , تغيير زوايا – انتقال نيرو – گارد خواهيم پرداخت . </span><br> </div><font size="4"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">به اميد موفقيت شما دوستداران واقعي ورزش </font></span><br> <span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">شاگرد ارشد استاد بزرگ مرحوم فريدون مالكي سلطان رينگ جهان </font></span></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">دكتر سعيد بازيار نماينده سبك در استان</font></span></font>
صبر کنید ..
X