سلام آقا ایمان
پست dlc غیر فعال شده؟
لینکها همه حذف شده.