پخخخخخخخخ حالت خوش نیستا حاجی کی هک شده که هیچکس خبر نداره ازش ! ایکس باکس وان که بازیاشم...