بچه ها من وقت زیادی رو صرف بازی کردن میکنم ، ولی دارم برای آزمون آیلتس خودم آماده میکنم...