یکی از دلایلی کخ بازی جی تی ای دوست داشتنیه همین کد های مخفیه

--
ایساتیس راه پارس