یه سوالی. برای ثبت برند و تجارت با اون، حتما قبلش باید شرکت ثبت کرده باشم؟ یعنی بدون ثبت شرکت نمیشه برند ثبت کرد؟