قالب وب سایت, یک مدل طراحی است که برای طراحی وب سایت ها و برنامه نویسی قرار می گیرد. قالب...