دستگاه کپی یا پرینترهای لیزری که دچار مشکل گیر کردن کاغذ می شوند یکی از مواردی هستند...