برنج ندا چیست؟

برنج ندا یکی از انواع برنج های پر محصول است که برخی در بازاربه آن شیمیری ‏ نیز...