روستای مصر یا تور کویر مصر روستایی کوچک از توابع شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان می باشد....