رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی

پرچمداران

 1. PS_LORD

  PS_LORD

  عضو


  • امتیاز

   1

  • تعداد ارسال ها

   828


 2. FARZAN CRASH 007

  • امتیاز

   1

  • تعداد ارسال ها

   2,013مطالب محبوب

در حال نمایش مطالب دارای بیشترین امتیاز در جمعه, 24 مرداد 1393 در همه بخش ها

 1. 1 امتیاز
  یه تست هوش واقعاً جالب گذاشتم در ادامه مطلب جواب دهید بعد نمره خودتون رو از ۱۸ حساب کنید. (هر سوال یک نمره دارد) عنوان : ميزان توجه شما به جزئيات سوال ها ت??سير آزمون: ▪ اگر تعداد جواب هاي صحيح شما بين ص??ر تا ۵ بود، معنايش اين است که شما به طرز وحشتناکي به جزئيات بي توجه هستيد . حواستان کجاست؟ ▪ اگر تعداد جواب هاي صحيح بين ۶ تا ۱۰ بود، نسبتاً بد نيست، اگرچه اين نشان مي دهد که چندان به جزييات توجه نمي کنيد. شايد داريد به مسايلي توجه مي کنيد که بقيه به آنها توجه نمي کنند. ▪ اگر تعدادجواب هاي صحيح شما بين ۱۱ تا ۱۵ بود، بسيار خوب است.شما خوب به جزييات توجه مي کنيد. خدا خيرتان بدهد! ▪ اگر تعداد جواب هاي صحيح شما بين ۱۶ تا ۱۸ بود، يعني شما يک پا شرلوک هولمز هستيد. احسنت! زمان آزمون : 25 دقیقه شروع ۱-يک ??روند هواپيما در مرز آمريکا و کانادا سقوط ميکند. بازماندگان از سقوط را در کجا د??ن ميکنند؟ 1) کانادا . 2) آمريکا . 3) هيچکدام ۲-گرگي به بالاي کوه ميرود تا غرش شبانه اش را آغاز کند.چه مدت طول ميکشد تا به بالاي کوه برسد؟ ۱)دو شب . 2) پنج شب . 3) هيچکدام ۳- اگر به طور ات??اقي وارد کودکستان دوران کودکيتان شويد، آيا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهيد بود؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام ۴-آيا امکان دارد يک ن??ر سريعتر از رودخانه ميسيسيپي شنا کند؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام ۵-آقاي بيل اسميت و خانم ژانت اسميت از هم طلاق ميگيرند. پس از مدتي خانم ژانت اسم اوليه خود را پس ميگيرد . با اين حال، پس از پنج سال با اينکه هنوز از آقاي بيل اسميت طلاق گر??ته است، دوباره خانم ژانت اسميت ميشود . آيا اين قضيه امکانپذير است؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام ۶-آقاي جيم کوک مشکوک به قتل است ولي وقتي که پليس از او سوال ميکند که در موقع قتل کجا بوده است، آقاي جيم ميگويد در خانه مشغول تماشاي سريال مورد علاقه ام بوده ام. حتي جزئيات سريال را براي پليس شرح ميدهد . آيا اين موضوع ثابت ميکندکه آقاي جيم بيگناه است؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام ۷-يک شترمرغ تصميم ميگيرد که به وطنش بازگردد . چه موقع براي پرواز او به جنوب مناسب است؟ ۱)بهار 2) پاييز 3) هيچکدام ۸-جمله بعدي صحت دارد.جمله قبلي غلط است.آيا اين قضيه منطقي است؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام ۹- آيا امکان دارد که يک اختراع قديمي قادر باشد که پشت ديوار را به ما نشان دهد؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام ۱۰-اگر بخواهيد يک نامه به دوستتان بنويسيد، ترجيح ميدهيد با شکم پر يا با شکم خالي بنويسيد؟ ۱)پر 2) خالي 3) هيچکدام ۱۱-يک خروس در بام خانه اي که شيب دوطر??ه دارد، تخم ميگذارد. اين تخم از کدام طر?? ميا??تد؟ ۱)شمال 2) جنوب 3) هيچکدام ۱۲-خانمي عاشق رنگ قرمز است و تمام وسايل او به رنگ قرمز است. او در آپارتماني يک طبقه که قرمزرنگ است، زندگي ميکند. صندلي و ميز او قرمز رنگ است . تمام ديوارها و سق?? آپارتمان قرمزرنگ هستند. ک??پوش آپارتمان و ??رشها نيز قرمزرنگ هستند.تلويزيون هم قرمز رنگ است. سريع پاسخ دهيد که پله هاي آپارتمان چه رنگي هستند؟ ۱)قرمز 2) آبي 3) هيچکدام ۱۳-پدر و پسري را که در حادثه رانندگي مجروح شده بودند، به بيمارستان مي برند . پدر در راه بيمارستان ??وت مي کند ولي پسر را به اتاق عمل مي برند. پس از مدتي دکتر مي گويد من نمي توانم اين شخص را عمل کنم، به علت اينکه او پسر من است . آيا به نظر شما اين داستان ميتواند صحت داشته باشد؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام ۱۴-اگر چهار تخم مرغ، آرد، وانيل، شکر، نمک و بيکينگ پودر را با همديگر مخلوط کنيد، آيا کيک خواهيد داشت؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام ۱۵- آيا مي توانيد از منزلتان بالاتر پرش کنيد؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام ۱۶- يک کيلوگرم آهن چند گرم سنگينتر از يک کيلو گرم پنبه است؟ ۱)۱گرم 2) ۱۰۰گرم 3) هيچکدام ۱۷-مردي به طر?? يک پليس که در حال جريمه کردن اتومبيل بود، مي رود و التماس ميکند که پليس جريمه نکند ولي آقاي پليس قبول نميکند. به پليس نه يک بار بلکه هشت بار بد دهني مي کند . جواب دهيد که اين مرد چند بار جريمه خواهد شد؟ ۱) ۸ بار 2) ۹بار 3) هيچکدام ۱۸- اگر تمام رنگها را با هم مخلوط کنيد، آيا رنگين کمان خواهيم داشت؟ ۱)آري 2) خير 3) هيچکدام پاسخنامه تشريحي : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱ ) يک ??روند هواپيما در مرز آمريکا و کانادا سقوط ميکند. بازماندگان از سقوط را در کجا د??ن ميکنند؟ هيچ کدام. بازماندگان که زنده هستند نيازي به د??ن کردن ندارند. ۲) يک خروس در بام خانهاي که شيب دوطر??ه دارد، تخم ميگذارد. اين تخم از کدام طر?? ميا??تد؟ هيچ کدام.خروس که تخم نميگذارد! ۳ ) خانمي عاشق رنگ قرمز است و تمام وسايل او به رنگ قرمز است. او در آپارتماني يک طبقه که قرمزرنگ است، زندگي ميکند. صندلي و ميز او قرمزرنگ است.تمام ديوارها و سق?? آپارتمان قرمزرنگ هستند. ک??پوش آپارتمان و ??رشها نيز قرمزرنگ هستند.تلويزيون هم قرمز رنگ است. سريع پاسخ دهيد که پلههاي آپارتمان چه رنگي هستند؟ هيچ کدام.آپارتمان يک طبقه که راه پله ندارد ۴ ) پدر و پسري را که در حادثه رانندگي مجروح شده بودند، به بيمارستان ميبرند.پدر در راه بيمارستان ??وت ميکند ولي پسر را به اتاق عمل ميبرند. پس از مدتي دکتر ميگويد من نميتوانم اين شخص را عمل کنم، به علت اينکه او پسر من است.آيا به نظر شما اين داستان ميتواند صحت داشته باشد؟ آري. اگر اين سوال را نتوانستيد جواب دهيد، واي بر شما . دکتر يک خانم جراح است يعني اين شخص مادر پسر است! ۵ ) اگر چهار تخممرغ، آرد، وانيل، شکر، نمک و بيکينگ پودر را با همديگر مخلوط کنيد، آيا کيک خواهيد داشت؟ خير، شما پيش از اينکه کيک داشته باشيد بايد آن را بپزيد ! ۶) آيا ميتوانيد از منزلتان بالاتر پرش کنيد؟ آري،.بپريد و ببينيد که خانه شما چقدر ميپرد! ۷ ) يک کيلوگرم آهن چند گرم سنگينتر از يک کيلو گرم پنبه است؟ هيچ کدام. يک کيلوگرم آهن با يک کيلوگرم پنبه به طور دقيق برابر هستند. ۸ ) مردي به طر?? يک پليس که در حال جريمه کردن اتومبيل بود، ميرود و التماس ميکند که پليس جريمه نکند ولي آقاي پليس قبول نميکند. به پليس نه يک بار بلکه هشت بار بد دهني ميکند.جواب دهيد که اين مرد چند بار جريمه خواهد شد؟ هيچ کدام. خودرو به آن مرد تعلق ندارد. ۹ ) اگر تمام رنگها را با هم مخلوط کنيد، آيا رنگين کمان خواهيم داشت؟ خير.رنگ خاکستري خواهيد داشت. ۱۰ ) گرگي به بالاي کوه ميرود تا غرش شبانهاش را آغاز کند.چه مدت طول ميکشد تا به بالاي کوه برسد؟ هيچکدام. گرگ پيشتر بالاي کوه است. ۱۱) اگر بهطور ات??اقي وارد کودکستان دوران کودکيتان شويد، آيا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهيد بود؟ آري، شما ??قط از کودکستان ديدن ميکنيد و با همين شرايطي که الان داريد ??قط وارد کودکستان شده ايد. ۱۲) آيا امکان دارد يک ن??ر سريعتر از رودخانه ميسيسيپي شنا کند؟ آري، چون که رودخانه ها که قادر به شنا کردن نيستند! ۱۳) آقاي بيل اسميت و خانم ژانت اسميت از هم طلاق ميگيرند. پس از مدتي خانم ژانت اسم اوليه خود را پس ميگيرد.با اين حال، پس از پنج سال با اينکه هنوز از آقاي بيل اسميت طلاق گر??ته است، دوباره خانم ژانت اسميت ميشود. آيا اين قضيه امکانپذير است؟ آري ژانت با يک آقاي ديگر که ??اميلاش اسميت بوده، ازدواج کرده است. ۱۴) آقاي جيم کوک مشکوک به قتل است ولي وقتي که پليس از او سوال ميکند که در موقع قتل کجا بوده است، آقاي جيم ميگويد در خانه مشغول تماشاي سريال مورد علاقهام بودهام. حتي جزئيات سريال را براي پليس شرح ميدهد.آيا اين موضوع ثابت ميکندکه آقاي جيم بيگناه است؟ خير.چون که ممکن است اين سريال تکراري باشد و او پيشتر اين سريال را ديده باشد. ۱۵) يک شترمرغ تصميم ميگيرد که به وطنش بازگردد.چه موقع براي پرواز او به جنوب مناسب است؟ هيچ کدام.شتر مرغ که قادر به پرواز نيست. ۱۶ ) جمله بعدي صحت دارد.جمله قبلي غلط است.آيا اين قضيه منطقي است؟ هيچ کدام. چون که جملات متضاد هم هستند. ۱۷) آيا امکان دارد که يک اختراع قديميقادر باشد که پشت ديوار را به ما نشان دهد؟ آري.پنجره يک اختراع قديمي است که به وسيله آن ميتوان پشت ديوار را مشاهده کرد! ۱۸ ) اگر بخواهيد يک نامه به دوستتان بنويسيد، ترجيح ميدهيد با شکم پر يا با شکم خالي بنويسيد؟ هيچ کدام.بهتر است که يک نامه عاشقانه را با قلم و کاغذ بنويسيد و با شکم نميتوان نامه نوشت مال من شد11.
 2. 1 امتیاز
  يه مدت پيش پول ميخواستم..سر ظهر بود.. همه هم خواب بودن....گ??تم برم سر جيب بابام بردارم بعد بهش ميگم.. بابام با شلوارش خابيده بود..اروم دستمو كردم تو جيبش.. داشتم پولا رو در مياوردم..داد زد احمق اون پول نيست داري ميكشي بيرووون.. مامانو خواهرم پا شدن..منو نگاه ميكردن..منم دستم تو خشتك بابام بود..جيبش سوراخ بود گير كرده بود به شرتش..خخخخ واااي...تا يه ه??ته بابام بم ميگ??ت پول ميخاي بگو.....
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+04:30 می باشد
×
×
 • جدید...