رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی

___Hell_Boy___

عضو
 • تعداد ارسال ها

  55
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 معمولی

درباره ___Hell_Boy___

 • درجه
  �عالیت 20%

Converted

 • محل زندگی
  Bandar E Lengeh

Converted

 • علایق
  Computer - Internet - Design

Converted

 • شغل
  Azad

Converted

 • تیم باشگاهی ایرانی مورد علاقه
  perspolis

Converted

 • تیم باشگاهی اروپایی مورد علاقه
  barcelona

Converted

 • سیمکارت
  091
 1. [TABLE=align: center] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]glasses[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]8-) 8) B-) B)[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]sun glasses[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]8-| 8| B-| B|[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]angel[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]O:) O:-)[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]devil[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]3:) 3:-)[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]curly lips[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:3[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]pacman[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:v[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]penguin[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]<(")[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]flag[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:42:[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]heart[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]<3[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]robot[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:|][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]Chris Putnam [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:putnam:[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]shark[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3](^^^)[/TD] [/TR] [/TABLE]
 2. اینم لیست شکلک های قدیمی تر ... [TABLE=align: center] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]smile[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:-) :) :] =)[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]frown[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:-( :( :[ =([/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]grin[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:-D :D +D [/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]tongue[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:-p :p :-P :P =P[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]gasp[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:-O :O :-o :o[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]kiss[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:-* :*[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]wink[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3];-) ;)[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]grumpy[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]>:( >:-([/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]unsure[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:/ :-/ :\ :-\[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]cry[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]:'([/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]squint[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]-_- [/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]confused[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]o.O O.o[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]upset[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]>:O >:-O >:o >:-o[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]kiki[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]^-^[/TD] [/TR] [/TABLE]
 3. ادامه ی شکلک های جدید ??یس بوک ... [TABLE=align: center] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]sad[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.sad]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3][/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]shock[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.shock]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]sleepy[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.sleepy]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]sun[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.sun]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]wine[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.wine]][/TD] [/TR] [/TABLE]
 4. با توجه به اینکه بسیاری از کاربران سایت پی سی دی در سایت ??یس بوک ??عالیت می کنند تصمیم گر??تیم شکلک های مخ??ی و البته جالب را به آنها معر??ی کنیم تا برای زیباتر شدن چت از آنها است??اده کنند.... [TABLE=align: center] [TR] Facebook SmaileyMeaningCods[/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]adore[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.adore]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]angel[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.angel]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]angel[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.angel]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]baloons[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.baloons]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]bomb[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.bomb]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]bowl[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.bowl]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]brb[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.brb]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]cake[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.cake]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]callme[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.callme]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]clap[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.clap]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]coffee[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.coffee]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]confused[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.confused]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]curllip[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.curllip]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]devilface[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.devilface]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]doctor[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.doctor]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]ghost[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.ghost]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]gift[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.gift]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]heart[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.heart]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]heartbreak[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.heartbreak]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]inlove[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.inlove]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]inlove[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.inlove]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]laugh[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.laugh]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]lying[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.lying]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]pizza[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.pizza]][/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #cfe2f3] [/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3]rain[/TD] [TD=bgcolor: #cfe2f3][[f9.rain]][/TD] [/TR] [/TABLE]
 5. ___Hell_Boy___

  هفت مشکل دیوانه*کننده

  اطلاعات پزشکیمون بالا ر??ت ...
 6. ___Hell_Boy___

  درباره بدن وسلامتي

  چه چیزای جالبی ... اما این یکی خیلی جالب بود واسه م ... ۲-سگها میتوانند سرطان و قند پایین خون را استشمام کنند. :thumbup:
 7. ___Hell_Boy___

  زن مسلمان وزنه بردار

  دمش گرم ... بزن زنگو ...:o_o:
 8. ___Hell_Boy___

  حقيقتي زشت در مورد مسواک

  ما آخر ن??همیدیم مسواک بزنیم ؟ نزنیم ؟؟؟؟
 9. گندم بريان در كوير شهداد با ثبت دماي 70 درجه سانتيگراد گرمترين نقطه جهان لقب گر??ته است. شدت گرما در اين منطقه به حدي زياد است كه هيچ موجود زنده اي تاب تحمل آن را ندارد. استان پهناور كرمان سرزميني از عجايب است يكي از شگ??ت انگيز ترين عجايب جهان در كوير كرمان و در آخرين منطقه مسكوني اين استان در نزديكي شهر شهداد قرار گر??ته است. طبق استاد و ثبت مستند توسط يك گروه مستند ساز به سرپرستي محمد علي اينانلو دماي 64 درجه سانتيگراد در اوج گرماي شهريور ماه در اين منطقه ثبت شد و جالبتر اينكه دماي اين منطقه از اين ميزان نيز بيشتر مي شود و هم اكنون دماي هواي گندم بريان در حوالي بخش شهداد از توابع استان كرمان به 70 درجه سانتيگراد نيز رسيده است. پيش از اين گ??ته مي شد گرمترين نقطه جهان منطقه اي در بيابان العزيزه ليبي با دماي 57.7 درجه سانتيگراد است و در دره مرگ كالي??رنيا نيز دماي 56 درجه سانتيگراد ثبت شده كه با ثبت دماي 64 درجه حداقل براي دانشمندان ايراني اين ??رضيه تغيير كرد. نكته قابل تامل و تاس?? در اين ميان ادعاهاي ثابت نشده اي در خصوص وجود منطقه اي گرمتر در كوير مركزي ايران است كه حتي نام آن نيز عنوان نمي شود در حاليكه توسط مسئولان محلي شهداد دماي 70 درجه ثبت شده است و مردم محلي معتقدند در برخي ماههاي تابستان مانند تير ماه دماي اين منطقه از 70 درجه نيز بيشتر مي شود اين درحالي است كه ماهواره تحقيقاتي ناسا نيز دماي اين نقطه از كوير كرمان را تا 71 درجه سانتيگراد ثبت كرده است. با اين وجود و درحالي كه اين ركورد جهاني مي تواند موجب جذب گردشگر در شهداد شود تا كنون مرجع علمي در خصوص ثبت جهاني اين دما اقدام نكرده است و سازمانهاي مرتبط با گردشگري نيز در اين خصوص سكوت اختيار كرده اند. شدت دما در اين منطقه از استان كرمان كه هيچ موجود زنده اي در آن تاب زندگي را ندارد به حدي است كه به گ??ته محمد جهانشاهي، كارشناس طبيعت گردي استان كرمان هيچ موجود زنده اي در اين منطقه وجود ندارد . گوساله اي نيز كه جسد آن در اين منطقه پيدا شده و پس از گذشت سالها از مرگش تجزيه نشده است نشان مي دهد از شدت گرما اجساد در اين منطقه خشك مي شوند اما تجزيه نمي شوند. جهانشاهي به خبرنگار مهر گ??ت: گندم بريان پوشيده شده است از سنگهاي تيره آتش??شاني و گدازه اي از نوع بازالت كه به دليل جذب دماي هوا و ارت??اع منطقه شرايطي ايجاد شده است كه دماي هوا را نسبت به ساير مناطق اطرا?? چندين برابر ا??زايش مي دهد. اين كارشناس طبيعت گردي گندم بريان را داراي جاذبه هاي ??راوان براي گردشگران به خصوص در بحث گردشگري علمي دانست. لزوم ثبت رسمي ركورد گندم بريان با وجود چنين منطقه منحصر ب??ردي كه مي تواند نام ايران را بر سر زبانها بيندازد هيچ تلاشي براي ثبت جهاني و ملي اين منطقه نشده است و همچنان گمنام مانده است و برخي نيز سعي دارند با نسبت دادن اين موقعيت به نام جاي ديگر بدون هيچ مستندي و يا حتي نسبت دادن گندم بريان به ساير استانها گندم بريان را در سكوت كوير همچون سالهاي گذشته تنها بگذارند. گندم بريان كه تا چشم كار مي كند پوشيده از سنگهاي سياه است در جوار عجايب ديگري از جمله كلوتهاي شهداد و رودخانه شور قرار گر??ته است، وجود اين مواهب طبيعي در كنار يكديگر مي تواند زمينه ايجاد بزرگترين و متنوع ترين سايت گردشگري كوير را در استان كرمان ايجاد كند. در اين خصوص به جز ??عاليتهاي اندك و سايت كويري كوچكي اقدام ديگري انجام نشده است و تنها توسط مسئولان محلي شهداد در برخي سالها جشن كوير در اين كپ گردشگري برپا شده است. لزوم توجه به قطب گرمايي زمين اين تپه عظيم كه مساحتي معادل 480 كيلومتر مربع را شامل مي شود دقيقا در 80 كيلومتري شهداد واقع شده است كه مي توان به آن لقب قطب گرمايي زمين را اطلاق كرد. بدون شك اين منطقه مي تواند به يكي از قطبهاي گردشگري نيز تبديل شود .البته به دليل مجاورت رودخانه شور و باتلاقي بودن منطقه دسترسي به اين منطقه بكر مشكل است و بايد با راهنما و ا??راد محلي كه به مسير گندم بريان آشنايي دارند به اين منطقه ر??ت. دماي هوا در ايام تابستان و حتي برخي ماههاي زمستان به حدي زياد است كه راهپيمايي در اين منطقه غير ممكن است و تنها با تجهيزات و امكانات مي توان به اين نقطه زمين گام نهاد، بنا به اعلام كارشناسان گردشگري تنها در اوايل ??روردين ماه مي توان به اين منطقه س??ر كرد و گندم بريان را از نزديك ديد. با اين وجود متاس??انه هيچ راه دسترسي مناسب و تابلويي براي رسيدن به گندم بريان وجود ندارد! گندم بريان از عجايب ايران است محمد علي اينانلو، رئيس موسسه طبيعت گردي ايران در خصوص طبيعت كرمان مي گويد: استان كرمان كه پهناورترين استان كشور است داراي خصوصيات منحصر به ??ردي است بطوريكه از گندم بريان كه گرمترين نقطه زمين است به سادگي مي توان ارت??اعات كوه هزار را كه يكي از مناطق بر??گير و سرد استان است مشاهده كرد. وي در خصوص گندم بريان مي ا??زايد: اين منطقه به عنوان گرمترين نقطه زمين شهرت دارد كه در واقع 48 كيلومتر طول و 10 كيلومتر عرض دارد و منطقه اي پوشيده از سنگهاي سياه آتش ??شاني است و از سطح دريا مرتع تر است. اين كارشناس طبيعت گردي اضا??ه كرد: همراه يك گروه مستند ??يلم برداري براي ساخت ??يلمي در اين منطقه حضور يا??تيم و در شهريور ماه كه اوج گرماي منطقه نيز نيست توانستيم دماي 64 درجه را ثبت كنيم و اين درحالي است كه دماي اين منطقه در تيرماه و خرداد ماه به مراتب بيشتر است. وي نكته قابل توجه را اقليم مت??اوت كرمان دانست و گ??ت: درست در همان زمان يك گروه كوهنوردي در كوههاي ج??تان در 140 كيلومتري گندم بريان دماي 9 درجه سانتيگراد را ثبت كردند كه موجب تعجب همگان شد. با وجود چنين مناطقي در استان كرمان بايد برنامه ريزي به گونه اي صورت گيرد كه صنعت گردشگري در كرمان ارتقاء يابد بطوريكه استان كرمان مي تواند هم در ??صول گرم و هم ??صلهاي سرد سال پذيراي گردشگران داخلي و خارجي باشد.
×
×
 • جدید...