رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی

paye2

عضو
 • تعداد ارسال ها

  5
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 معمولی

درباره paye2

 • درجه
  �عالیت 0%

Converted

 • تیم باشگاهی ایرانی مورد علاقه
  esteghlal

Converted

 • تیم باشگاهی اروپایی مورد علاقه
  ajax

Converted

 • سیمکارت
  091-0935

Converted

 • حودرو شما
  BUICK

Converted

 • گوشی موبایل شما
  apple-ipad-3-new
 1. سه بعدي پل??ريچ در ايران اميد اسدي عکاس و ??يلمبردار سه بعدي و ??عال استريوسکپي با بهره گيري از قاعده پل??ريچ توانست بسياري از ويديوهاي معمولي را پردازش سه بعدي کند اميد اسدي اعلام داشت که در جهان از تکنيک پل??ريچ کمتر است??اده شده است و يا ان را به ??راموشي سپرده اند چشمان ما در نور کم پردازنده کندتري دارند و ما از اين قاعده مي توانيم اکثر ??يلم هايي که به صورت چرخش هاي ا??قي ??يلمبرداري مي شوند را به صورت سه بعدي ببينيم تصوير يک عينک کارل پل??ريچ : هر چند عينک هاي پل??ريچ اسکلتي ساده دارند اما ***** هاي ان بايد دقيق باشند و بخش مهم ان ***** مشکي تيره مي باشد که داراي کد رنگي است و نبايد يک رقم اختلا?? داشته باشد که اختلا?? رنگ باعث بي کاربرد شدن عينک مي گردد اسدي در ادامه ا??زود : تاثير كارل پل??ريچ در يك چيز درك شده يا سا ??يزيكال و به معناي علم روابط ميان روان و تن مي باشد كه در ان حركتي جانبي از شي ء در زمينه مشاهده مي شود كه توسط قشربينايي به عنوان يك مول??ه عمق ت??سير مي شود و دليلش ت??اوت نسبي است كه در زمان بندي سيگنال هايي كه به دو چشم مي رسد مي باشد اين تكنيك به صورت كلي با گذاشتن يك عينك كه يك سمت ان ***** تيره است القا مي شود اما لازم به ذكر است كه به صورت خود به خودي اين عمل مي تواند در كساني كه دچار بيماري هاي چشمي مانند اب مرواريد يا كاتاراكت هستند ات??اق بيو??تد و نيازي به عينك مخصوص كارل پل??ريچ سه بعدي نداشته باشند اين پديده توسط ??يزيكداني به نام كارل پل??ريچ در سال 1922 ثبت شد و به نام او يعني پول??ريچ نام گر??ت اين تكنيك مي تواند مورد است??اده در برخي بازي ها و ??يلم ها و مشاهده رويداد ها ورزشي در تلويزيون معمولي يا توسط يك اسكرين هستند صورت بگيرد هرچند از اين تكنيك در جهان كمتر است??اده شده است اما براي ??يلمبرداري ان به يك دوربين نياز است و بر خلا?? ساير تكنيك هاي سه بعدي كه نياز به دو دوربين دارند در اين تكنيك يك دوربين مي تواند كار راه انداز باشد اثباتي كه مي توانيم براي اين قاعده به كار ببريم اين است كه اگر ***** مخصوص تيره را بر روي يك چشم بگذاريم و يك شي ء مشكي را در مقابل چشم هايمان قرار دهيم و يك اونگ س??يد رنگ را به صورت منظم در پشت شي ء حركت دهيم بعد از چند لحظه مشاهده مي كنيم كه اونگ در جلو شي ء قرار گر??ته است ! در صورتي كه اونگ در اصل پشت شي ء قرار دارد لازم به ذکر است نخستين انيميشن سه بعدي پرسپکتيو در ايران توسط اميد اسدي طراحي شده بود http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=3&Id=140782&Rate=0 جهت اطلاعات بيشتر و دريا??ت کليپ هاي سه بعدي پل??ريچ و ساير اموزش هاي ??يلمبرداري اين تکنيک مي توانيد از ص??حه زير ديدن کنيد http://2dto3d.ir/3d/pulfrich اميد اسدي ا??زود : اگر چه در ايران کمترين سخني در مورد تکنيک پل??ريچ به ميان امده اما سعي کرده ام در ص??حه اي ان را به نمايش بگذارم و اطلاعات جامع به زباني ساده از اين تکنيک را به هم ميهنان بدهم شادو پيروز باشيد
 2. اميد اسدي ، جوان عكاس و ??يلمبردار سه بعدي در استان تهران كه كارهاي ايشان در سال 1388 بر روي ص??حات مجازي براي نخستين بار قرار گر??ت در مصاحبه با (خبرگزاري اينترنتي) اعلام كرده است : ??يلم سه بعدي در سينما ايران : متاس??انه در ايران شاهد ان هستيم كه ا??رادي غير حر??ه اي وارد اين هنر شده اند كه نام مشخصي از ان ها در هنر سه بعدي ذكر نشده است و با كارهاي اماتوري خود دارند گامي به نابودي هنر سه بعدي در ايران بر مي دارند كه مي توان به برخي كارگردان هايي كه در سينما ??عاليت مي كنند اشاره كرد كه تنها به ??ال نام نيك خود وارد اين هنر شده اند در صورتي كه هيچ اطلاعاتي در باره ان ندارند و حتي اصطلاحات سه بعدي استريوسكوپ را نمي دانند توليدات غير استادارد عينك هاي سه بعدي در ايران : از چند سال پيش به مكرر مشاهده مي شد كه ا??رادي به صورت غير حر??ه اي و بدون هيچ نوع دانشي تنها با ديدن عكس هاي از عينك سه بعدي اناگلي?? ***** دار اصل دست به توليد عينك هايي زده اند كه به ظاهر شبيه عينك سه بعدي مي باشد كه هيچ كارايي ندارد مشخص است كه اين عينك ها تنها به قصد درامد نامشروع و به قصد مال اندوزي توليد و به دست خريداران رسيده است خريداران هم با اولين نگاه به اين نوع عينك هاي تقلبي خيلي زود دلسرد مي شوند و همان بعد دوم را به بعد سوم ترجيح مي دهند اما نمي دانند كه ماجرايي پشت ان مخ??ي است كه ان هم مستندي است بر تقلبي بودن اين عينك ها مشخصات عينك اصل از عينك تقلبي : عينك هاي ***** دار اصل تمامي از دو رنگ قرمز / ??يروزه اي است??اده مي شود جنس ان از ***** ژلاتيني اصل مي باشد كه تنها از دو كمپاني معرو?? تهيه مي شود و با طلق هاي چيني يا ايراني كه به دست ا??راد سودجو ساخته و توليد شده است زمين تا اسمان ??رق دارد البته ناگ??ته نماند ***** هاي سبز و قرمز ابي قرمز نيز در سال هاي پيشين توليد مي شدند اما امروزه است??اده از ان روشي منسوخ شده است كه با ??يلم هاي امروزي همانگي ندارد و بدون كاربرد مي باشد اناگلي?? سهوالوصول ترين خروجي ها در بين سه بعدي مي باشد در ان حد كه اشخاصي در اينترنت مشغول توزيع و پخش ??يلم هاي سه بعدي شده اند كه مانند عينك هايشان تقلبي بود نيازي به توضيح اين مستندات نيست خودتان با يك بار ديدن ان متوجه ماجرا خواهيد شد عده اي از ??روشگاه هاي اينترنتي كه به دليل معذورات اخلاقي از ??اش كردن ادرس ان ها خودداري مي كنم دست به پخش چنين ??يلم هاي به ظاهر سه بعدي زده اند اين اشخاص كار خاصي بر روي ??يلم ها انجام نمي دهند بلكه تنها با يك نرم ا??زار 20 مگابايتي كار مي كنند كه بنده و كساني كه در اين هنر هستند معتقديم است??اده از چنين نرم ا??زار هاي ابتدايي تنها هر دادن وقت است و غير از اين نيست و ??يلم به دست امده نه تنها سه بعدي نمي باشد بلكه باعث بد بيني مخاطب به تمام ??يلم هاي سه بعدي مي شود در ادامه مشخصاتي از يك عينك اصل اضا??ه مي كنم تا با كمك ان ها بتوان عينك هاي تقلبي از اصل را به روشي ساده تشخيص داد عينك هاي اناگلي?? تمامي بر دوپايه قرمز / ??يروزه اي توليد مي شوند كه كدك انحصاري دارند هنگام خريد به رنگ ان توجه كنيد چشمي هاي عينك اصل از طلق و شيرازه نمي باشد بلكه از طلق نازك تر است كه راحت با يك سوزن سوراخ مي شود و علت ان هم بهتر عبور دادن نور مي باشد اگر چشمي هاي عينك كدر باشند عينك تقلبي است عينك هاي سه بعدي به گونه اي هستند كه وقتي توسط ان ها به يك عكس سياه و س??يد نگاه كنيد به تصوير به رنگ خاكستري ديده خواهد شد هر رنگي به جز اين رنگ دليلي است بر تقلبي بودن عينك. عينك هاي اناگلي?? به هيچ وجه نبايد خاصيت ذره بيني داشته باشند اگر از عينك هاي شيشه اي است??اده مي كنيد به تخت بودن شيشه هاي ان دقت كنيد چشمي ها به هيچ وجه نايد كدر . خش دار . يا كثي?? باشند كه در عينك هاي تقلبي اين موارد بسيار ديده مي شود و يا مي توانيد از تصوير زير براي امتحان و تست عينك خود بهره بگيريد از تمام خريداران محصولات سه بعدي خواهش مي كنم تا قبل از خريد به استاندارد بودن محصول اطمينان حاصل كنند و سپس خريد خود را انجام دهند نمونه اي از تصاوير سه بعدي به عكاسي اميد اسدي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي نحوه نمايش اناگلي?? : اناگلي?? در تلويزيون هاي معمولي و عادي كه ??اقد سه بعدي هستند كارايي دارد به صورتي كه پس از اجرا كردن كليپ يا تصوير با زدن يك عينك اصل مي توانيد به دنياي سه بعدي وارد شويد اناگلي?? كه واژه انگليسي به معناي برجسته و تزئينات برجسته مي باشد به نوعي شبيه ساز تلويزيون هاي سه بعدي است كه هر چشمي طي?? رنگي خود را نامرئي و رنگ مكملش را مرئي مي نمايد و بيننده مي تواند تصاوير را به صورت سه بعدي رويت كند اگر از محصولات غير استاندارد اين هنر است??اده شود علاوه بر انكه انچه ديده مي شود سه بعدي نيست بلكه به مرور زمان به بينايي ??رد مصر?? كننده اسيب وارد مي كند كه بيمار دچار كوررنگي مي شود و يا برخي بيماري ها را انسان به وجود مي اورد و درگاهي انقدر ??شار بر چشم مصر?? كننده وارد مي شود كه دچار سر درد و شرگيجه مي گردد ??يلمبرداري و تصوير برداري سه بعدي ؟ در تصوير برداري سه بعدي از دو دوربين مجزا به يك ديگر است??اده مي شود و كار ان كمي سختر از ??يلمبرداري و تصوير برداري عادي است چون بايد تمام حواس جمع باشد تا بتوان عمق مناسبي بر روي صحنه ايجاد كرد به عنوان مثال شي هاي جلويي داراي عمق بيشتري نسبت به شي هاي عقبي هستند كه در هنگام ??يلمبرداري بايد به ان ها دقت كرد با وجود دوربين هاي سه بعدي چرا بايد از دو دوربين است??اده كرد ؟ دليل ان اين است كه بتوان بر روي صحنه عمق مناسبي ايجاد كرد دوربين هاي اماده دولنزه با محدوديت ??اصله لنز كه دارند تنها جوابگو ??يلمبرداري خانگي بوده و همواره در ??يلمبرداري پيشر??ته و حر??ه از دو دوربين مجزا به يكديگر است??اده مي كنند به عنوان مثال جيمز كامرون در ??يلمبرداري اواتار از دو دوربين مجزا به يكديگر است??اده كرده است مشاهده تصاوير سه بعدي تصاوير سه بعدي را مي توان توسط دستگاهي به نام ويومستر مشاهده كرد در اين وسيله عكس هايي قرار مي گيرد كه روي هم اسلايد مي شود و بيننده با مشاهده ان تصوير سه بعدي را خواهد ديد البته با پيشر??ت تكنولوژي كمتر كسي سراغ اين وسيله مي رود سخني پاياني در كل هنر دوبعدي با سه بعدي ت??اوت دارد همان طور كه عكس هاي رنگي نسبت به تصاوير سياه و س??يد داراي پيام بيشتري به بيننده هستند از طر??ي عكس هاي سه بعدي نسبت به عكس هاي رنگي دوبعدي داراي پيام بيشتري به بيننده مي باشند كه در هنگام توليدات ان بايد دقت داشت با كمترين بي توجهي به ان نه تنها محصول به دست امده سه بعدي نخواهد بود بلكه اسيب جدي به اين هنر و هنردوستان ان وارد مي كند شادو پيروز باشيد وب سايت اميد اسدي ?? ???? ?? ????
 3. paye2

  عكس و تصوير سه بعدي anaglyph

  اميد اسدي ، جوان عكاس و ??يلمبردار سه بعدي در استان تهران كه كارهاي ايشان در سال 1388 بر روي ص??حات مجازي براي نخستين بار قرار گر??ت در مصاحبه با (خبرگزاري اينترنتي) اعلام كرده است : ??يلم سه بعدي در سينما ايران : متاس??انه در ايران شاهد ان هستيم كه ا??رادي غير حر??ه اي وارد اين هنر شده اند كه نام مشخصي از ان ها در هنر سه بعدي ذكر نشده است و با كارهاي اماتوري خود دارند گامي به نابودي هنر سه بعدي در ايران بر مي دارند كه مي توان به برخي كارگردان هايي كه در سينما ??عاليت مي كنند اشاره كرد كه تنها به ??ال نام نيك خود وارد اين هنر شده اند در صورتي كه هيچ اطلاعاتي در باره ان ندارند و حتي اصطلاحات سه بعدي استريوسكوپ را نمي دانند توليدات غير استادارد عينك هاي سه بعدي در ايران : از چند سال پيش به مكرر مشاهده مي شد كه ا??رادي به صورت غير حر??ه اي و بدون هيچ نوع دانشي تنها با ديدن عكس هاي از عينك سه بعدي اناگلي?? ***** دار اصل دست به توليد عينك هايي زده اند كه به ظاهر شبيه عينك سه بعدي مي باشد كه هيچ كارايي ندارد مشخص است كه اين عينك ها تنها به قصد درامد نامشروع و به قصد مال اندوزي توليد و به دست خريداران رسيده است خريداران هم با اولين نگاه به اين نوع عينك هاي تقلبي خيلي زود دلسرد مي شوند و همان بعد دوم را به بعد سوم ترجيح مي دهند اما نمي دانند كه ماجرايي پشت ان مخ??ي است كه ان هم مستندي است بر تقلبي بودن اين عينك ها مشخصات عينك اصل از عينك تقلبي : عينك هاي ***** دار اصل تمامي از دو رنگ قرمز / ??يروزه اي است??اده مي شود جنس ان از ***** ژلاتيني اصل مي باشد كه تنها از دو كمپاني معرو?? تهيه مي شود و با طلق هاي چيني يا ايراني كه به دست ا??راد سودجو ساخته و توليد شده است زمين تا اسمان ??رق دارد البته ناگ??ته نماند ***** هاي سبز و قرمز ابي قرمز نيز در سال هاي پيشين توليد مي شدند اما امروزه است??اده از ان روشي منسوخ شده است كه با ??يلم هاي امروزي همانگي ندارد و بدون كاربرد مي باشد اناگلي?? سهوالوصول ترين خروجي ها در بين سه بعدي مي باشد در ان حد كه اشخاصي در اينترنت مشغول توزيع و پخش ??يلم هاي سه بعدي شده اند كه مانند عينك هايشان تقلبي بود نيازي به توضيح اين مستندات نيست خودتان با يك بار ديدن ان متوجه ماجرا خواهيد شد عده اي از ??روشگاه هاي اينترنتي كه به دليل معذورات اخلاقي از ??اش كردن ادرس ان ها خودداري مي كنم دست به پخش چنين ??يلم هاي به ظاهر سه بعدي زده اند اين اشخاص كار خاصي بر روي ??يلم ها انجام نمي دهند بلكه تنها با يك نرم ا??زار 20 مگابايتي كار مي كنند كه بنده و كساني كه در اين هنر هستند معتقديم است??اده از چنين نرم ا??زار هاي ابتدايي تنها هر دادن وقت است و غير از اين نيست و ??يلم به دست امده نه تنها سه بعدي نمي باشد بلكه باعث بد بيني مخاطب به تمام ??يلم هاي سه بعدي مي شود در ادامه مشخصاتي از يك عينك اصل اضا??ه مي كنم تا با كمك ان ها بتوان عينك هاي تقلبي از اصل را به روشي ساده تشخيص داد عينك هاي اناگلي?? تمامي بر دوپايه قرمز / ??يروزه اي توليد مي شوند كه كدك انحصاري دارند هنگام خريد به رنگ ان توجه كنيد چشمي هاي عينك اصل از طلق و شيرازه نمي باشد بلكه از طلق نازك تر است كه راحت با يك سوزن سوراخ مي شود و علت ان هم بهتر عبور دادن نور مي باشد اگر چشمي هاي عينك كدر باشند عينك تقلبي است عينك هاي سه بعدي به گونه اي هستند كه وقتي توسط ان ها به يك عكس سياه و س??يد نگاه كنيد به تصوير به رنگ خاكستري ديده خواهد شد هر رنگي به جز اين رنگ دليلي است بر تقلبي بودن عينك. عينك هاي اناگلي?? به هيچ وجه نبايد خاصيت ذره بيني داشته باشند اگر از عينك هاي شيشه اي است??اده مي كنيد به تخت بودن شيشه هاي ان دقت كنيد چشمي ها به هيچ وجه نايد كدر . خش دار . يا كثي?? باشند كه در عينك هاي تقلبي اين موارد بسيار ديده مي شود و يا مي توانيد از تصوير زير براي امتحان و تست عينك خود بهره بگيريد از تمام خريداران محصولات سه بعدي خواهش مي كنم تا قبل از خريد به استاندارد بودن محصول اطمينان حاصل كنند و سپس خريد خود را انجام دهند نمونه اي از تصاوير سه بعدي به عكاسي اميد اسدي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي نحوه نمايش اناگلي?? : اناگلي?? در تلويزيون هاي معمولي و عادي كه ??اقد سه بعدي هستند كارايي دارد به صورتي كه پس از اجرا كردن كليپ يا تصوير با زدن يك عينك اصل مي توانيد به دنياي سه بعدي وارد شويد اناگلي?? كه واژه انگليسي به معناي برجسته و تزئينات برجسته مي باشد به نوعي شبيه ساز تلويزيون هاي سه بعدي است كه هر چشمي طي?? رنگي خود را نامرئي و رنگ مكملش را مرئي مي نمايد و بيننده مي تواند تصاوير را به صورت سه بعدي رويت كند اگر از محصولات غير استاندارد اين هنر است??اده شود علاوه بر انكه انچه ديده مي شود سه بعدي نيست بلكه به مرور زمان به بينايي ??رد مصر?? كننده اسيب وارد مي كند كه بيمار دچار كوررنگي مي شود و يا برخي بيماري ها را انسان به وجود مي اورد و درگاهي انقدر ??شار بر چشم مصر?? كننده وارد مي شود كه دچار سر درد و شرگيجه مي گردد ??يلمبرداري و تصوير برداري سه بعدي ؟ در تصوير برداري سه بعدي از دو دوربين مجزا به يك ديگر است??اده مي شود و كار ان كمي سختر از ??يلمبرداري و تصوير برداري عادي است چون بايد تمام حواس جمع باشد تا بتوان عمق مناسبي بر روي صحنه ايجاد كرد به عنوان مثال شي هاي جلويي داراي عمق بيشتري نسبت به شي هاي عقبي هستند كه در هنگام ??يلمبرداري بايد به ان ها دقت كرد با وجود دوربين هاي سه بعدي چرا بايد از دو دوربين است??اده كرد ؟ دليل ان اين است كه بتوان بر روي صحنه عمق مناسبي ايجاد كرد دوربين هاي اماده دولنزه با محدوديت ??اصله لنز كه دارند تنها جوابگو ??يلمبرداري خانگي بوده و همواره در ??يلمبرداري پيشر??ته و حر??ه از دو دوربين مجزا به يكديگر است??اده مي كنند به عنوان مثال جيمز كامرون در ??يلمبرداري اواتار از دو دوربين مجزا به يكديگر است??اده كرده است مشاهده تصاوير سه بعدي تصاوير سه بعدي را مي توان توسط دستگاهي به نام ويومستر مشاهده كرد در اين وسيله عكس هايي قرار مي گيرد كه روي هم اسلايد مي شود و بيننده با مشاهده ان تصوير سه بعدي را خواهد ديد البته با پيشر??ت تكنولوژي كمتر كسي سراغ اين وسيله مي رود سخني پاياني در كل هنر دوبعدي با سه بعدي ت??اوت دارد همان طور كه عكس هاي رنگي نسبت به تصاوير سياه و س??يد داراي پيام بيشتري به بيننده هستند از طر??ي عكس هاي سه بعدي نسبت به عكس هاي رنگي دوبعدي داراي پيام بيشتري به بيننده مي باشند كه در هنگام توليدات ان بايد دقت داشت با كمترين بي توجهي به ان نه تنها محصول به دست امده سه بعدي نخواهد بود بلكه اسيب جدي به اين هنر و هنردوستان ان وارد مي كند شادو پيروز باشيد وب سايت اميد اسدي ?? ???? ?? ????
 4. سه بعدي يا دوبعدي ؟؟؟ اميد اسدي ، جوان عكاس و ??يلمبردار سه بعدي در استان تهران كه كارهاي ايشان در سال 1388 بر روي ص??حات مجازي براي نخستين بار قرار گر??ت در مصاحبه با (خبرگزاري اينترنتي) اعلام كرده است : ??يلم سه بعدي در سينما ايران : متاس??انه در ايران شاهد ان هستيم كه ا??رادي غير حر??ه اي وارد اين هنر شده اند كه نام مشخصي از ان ها در هنر سه بعدي ذكر نشده است و با كارهاي اماتوري خود دارند گامي به نابودي هنر سه بعدي در ايران بر مي دارند كه مي توان به برخي كارگردان هايي كه در سينما ??عاليت مي كنند اشاره كرد كه تنها به ??ال نام نيك خود وارد اين هنر شده اند در صورتي كه هيچ اطلاعاتي در باره ان ندارند و حتي اصطلاحات سه بعدي استريوسكوپ را نمي دانند توليدات غير استادارد عينك هاي سه بعدي در ايران : از چند سال پيش به مكرر مشاهده مي شد كه ا??رادي به صورت غير حر??ه اي و بدون هيچ نوع دانشي تنها با ديدن عكس هاي از عينك سه بعدي اناگلي?? ***** دار اصل دست به توليد عينك هايي زده اند كه به ظاهر شبيه عينك سه بعدي مي باشد كه هيچ كارايي ندارد مشخص است كه اين عينك ها تنها به قصد درامد نامشروع و به قصد مال اندوزي توليد و به دست خريداران رسيده است خريداران هم با اولين نگاه به اين نوع عينك هاي تقلبي خيلي زود دلسرد مي شوند و همان بعد دوم را به بعد سوم ترجيح مي دهند اما نمي دانند كه ماجرايي پشت ان مخ??ي است كه ان هم مستندي است بر تقلبي بودن اين عينك ها مشخصات عينك اصل از عينك تقلبي : عينك هاي ***** دار اصل تمامي از دو رنگ قرمز / ??يروزه اي است??اده مي شود جنس ان از ***** ژلاتيني اصل مي باشد كه تنها از دو كمپاني معرو?? تهيه مي شود و با طلق هاي چيني يا ايراني كه به دست ا??راد سودجو ساخته و توليد شده است زمين تا اسمان ??رق دارد البته ناگ??ته نماند ***** هاي سبز و قرمز ابي قرمز نيز در سال هاي پيشين توليد مي شدند اما امروزه است??اده از ان روشي منسوخ شده است كه با ??يلم هاي امروزي همانگي ندارد و بدون كاربرد مي باشد اناگلي?? سهوالوصول ترين خروجي ها در بين سه بعدي مي باشد در ان حد كه اشخاصي در اينترنت مشغول توزيع و پخش ??يلم هاي سه بعدي شده اند كه مانند عينك هايشان تقلبي بود نيازي به توضيح اين مستندات نيست خودتان با يك بار ديدن ان متوجه ماجرا خواهيد شد عده اي از ??روشگاه هاي اينترنتي كه به دليل معذورات اخلاقي از ??اش كردن ادرس ان ها خودداري مي كنم دست به پخش چنين ??يلم هاي به ظاهر سه بعدي زده اند اين اشخاص كار خاصي بر روي ??يلم ها انجام نمي دهند بلكه تنها با يك نرم ا??زار 20 مگابايتي كار مي كنند كه بنده و كساني كه در اين هنر هستند معتقدند است??اده از چنين نرم ا??زار هاي ابتدايي تنها هر دادن وقت است و غير از اين نيست در ادامه مشخصاتي از يك عينك اصل اضا??ه مي كنم تا با كمك ان ها بتوان عينك هاي تقلبي از اصل را به روشي ساده تشخيص داد عينك هاي اناگلي?? تمامي بر دوپايه قرمز / ??يروزه اي توليد مي شوند كه كدك انحصاري دارند هنگام خريد به رنگ ان توجه كنيد چشمي هاي عينك اصل از طلق و شيرازه نازك تر مي باشد كه راحت با يك سوزن سوراخ مي شود و علت ان هم بهتر عبور دادن نور مي باشد اگر چشمي هاي عينك كدر باشند عينك تقلبي است عينك هاي سه بعدي به گونه اي هستند كه وقتي توسط ان ها به يك عكس سياه و س??يد نگاه كنيد به تصوير به رنگ خاكستري ديده خواهد شد هر رنگي به جز اين رنگ دليلي است بر تقلبي بودن عينك. عينك هاي اناگلي?? به هيچ وجه نبايد خاصيت ذره بيني داشته باشند اگر از عينك هاي شيشه اي است??اده مي كنيد به تخت بودن شيشه هاي ان دقت كنيد چشمي ها به هيچ وجه نايد كدر . خش دار . يا كثي?? باشند كه در عينك هاي تقلبي اين موارد بسيار ديده مي شود و يا مي توانيد از تصوير زير براي امتحان و تست عينك خود بهره بگيريد از تمام خريداران محصولات سه بعدي خواهش مي كنم تا قبل از خريد به استاندارد بودن محصول اطمينان حاصل كنند و سپس خريد خود را انجام دهند نمونه اي از تصاوير سه بعدي به عكاسي اميد اسدي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي مشاهده در اندازه اصلي نحوه نمايش اناگلي?? : اناگلي?? در تلويزيون هاي معمولي و عادي كه ??اقد سه بعدي هستند كارايي دارد به صورتي كه پس از اجرا كردن كليپ يا تصوير با زدن يك عينك اصل مي توانيد به دنياي سه بعدي وارد شويد اناگلي?? كه واژه انگليسي به معناي برجسته و تزئينات برجسته مي باشد به نوعي شبيه ساز تلويزيون هاي سه بعدي است كه هر چشمي طي?? رنگي خود را نامرئي و رنگ مكملش را مرئي مي نمايد و بيننده مي تواند تصاوير را به صورت سه بعدي رويت كند اگر از محصولات غير استاندارد اين هنر است??اده شود علاوه بر انكه انچه ديده مي شود سه بعدي نيست بلكه به مرور زمان به بينايي ??رد مصر?? كننده اسيب وارد مي كند كه بيمار دچار كوررنگي مي شود و يا برخي بيماري ها را انسان به وجود مي اورد و درگاهي انقدر ??شار بر چشم مصر?? كننده وارد مي شود كه دچار سر درد و شرگيجه مي گردد ??يلمبرداري و تصوير برداري سه بعدي ؟ در تصوير برداري سه بعدي از دو دوربين مجزا به يك ديگر است??اده مي شود و كار ان كمي سختر از ??يلمبرداري و تصوير برداري عادي است چون بايد تمام حواس جمع باشد تا بتوان عمق مناسبي بر روي صحنه ايجاد كرد به عنوان مثال شي هاي جلويي داراي عمق بيشتري نسبت به شي هاي عقبي هستند كه در هنگام ??يلمبرداري بايد به ان ها دقت كرد با وجود دوربين هاي سه بعدي چرا بايد از دو دوربين است??اده كرد ؟ دليل ان اين است كه بتوان بر روي صحنه عمق مناسبي ايجاد كرد دوربين هاي اماده دولنزه با محدوديت ??اصله لنز كه دارند تنها جوابگو ??يلمبرداري خانگي بوده و همواره در ??يلمبرداري پيشر??ته و حر??ه از دو دوربين مجزا به يكديگر است??اده مي كنند به عنوان مثال جيمز كامرون در ??يلمبرداري اواتار از دو دوربين مجزا به يكديگر است??اده كرده است مشاهده تصاوير سه بعدي تصاوير سه بعدي را مي توان توسط دستگاهي به نام ويومستر مشاهده كرد در اين وسيله عكس هايي قرار مي گيرد كه روي هم اسلايد مي شود و بيننده با مشاهده ان تصوير سه بعدي را خواهد ديد البته با پيشر??ت تكنولوژي كمتر كسي سراغ اين وسيله مي رود سخني پاياني در كل هنر دوبعدي با سه بعدي ت??اوت دارد همان طور كه عكس هاي رنگي نسبت به تصاوير سياه و س??يد داراي پيام بيشتري به بيننده هستند از طر??ي عكس هاي سه بعدي نسبت به عكس هاي رنگي دوبعدي داراي پيام بيشتري به بيننده مي باشند كه در هنگام توليدات ان بايد دقت داشت با كمترين بي توجهي به ان نه تنها محصول به دست امده سه بعدي نخواهد بود بلكه اسيب جدي به اين هنر و هنردوستان ان وارد مي كند شادو پيروز باشيد وب سايت اميد اسديhttp://2dto3d.ir
 5. paye2

  كليپ سه بعدي epic

  سلام كليپ سه بعدي epic اين كليپ سه بعدي كوتاه توسط اميد اسدي ( عكاس و ??يلمبردار سه بعدي در ايران ) طراحي سه بعدي شده است كه براي مشاهده ان به عينك اناگلي?? قرمز / ??يروزه اي نياز داريد براي مشاهده اين كليپ بهتر است از مديا پلير خود ويندوز است??اده كنيد ( سازگاري داده شده با مديا پلير 11 به بالا خود ويندوز ) لينك دانلود كليپ از سرور باكس با حجم 78 مگابايت : http://ir2up.ir/up17/2afd8d89211.avi ( لينك مستقيم) https://www.box.com/shared/8sttds8ezoipk49gw9aj ( لينك كمكي) بر چ س ب : سه بعدي ايراني سه بعدي در ايران ااميد اسدي سه بعدي دريا??ت انيميشن سه بعدي اپيك انيميشن سه بعدي اپيك حجم پايين وب سايت دوبعدي به سه بعدي نمايش انيميشن طراحي شده اميد اسدي اميد اسدي عكسبرداري سه بعدي دانلود كارتون اپيك سه بعدي انيميشن سه بعد انجمن سه بعد انيميشن زيباي سه بعدي ايراني ايران جستجو كليپ سه بعدي جديد كليپ جديد سه بعدي جديدترين كليپ سه بعد سه بعدي جديد كليپ دو بعدي به سه بعدي سه بعدي در ايران اميد اسدي بهترين اموزش ??يلمبرداري سه بعدي نحوه ??يلم سه بعدي نرم ا??زار سه بعدي پخش كننده سه بعدي انيميشن هاي زيبا سه بعدي كنسرت سه بعدي موسيقي سه بعدي صداي سه بعدي ايراني
×
×
 • جدید...