رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی

comreg

عضو
 • تعداد ارسال ها

  13
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  1

آخرین بار برد comreg در 14 فروردین 1398

comreg یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

1 معمولی

درباره comreg

 • درجه
  �عالیت 0%

Converted

 • جنسیت شما
  مرد
 1. همانطور که می دانید مناطق آزاد تجاری در ایران، مناطق مهمی برای تجارت هستند زیرا مزایای مناسبی برای این مناطق در نظر گر??ته شده که تجارت را آسان کرده به همین دلیل هم کلمه آزاد روی این مناطق گذاشته شده است. به همین دلیل خیلی از ا??راد قصد دارند در این منطقه شرکت ثبت کنند که برای این کار اولین کاری که باید کرد، اماده کرد مدارک است به به شرح زیر می باشد: 1-اظهارنامه ی ثبت 2-اساسنامه ی شرکت 3-صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین 4-صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره 5-گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی 6-مجوز ??عالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله: 1-تعیین نوع شرکت و موضوع ??عالیت آن 2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت 3-معر??ی نمایندگان شعبه برای دریا??ت ابلاغیه ها و اخطاریه ها 4-معر??ی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران 5-تعیین تابعیت شرکت کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان ??ارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی ??رد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد. طبق مقررات تاسیس و ??عالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلا?? سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران می باشد. مدارک ثبت شرکت
 2. طبق ماده ی 2 ق.ث.ع.و.ا در قوانین ایران، مالک علامت تجاری ??قط کسی است که آن را ثبت کرده. به همین دلیل برای هرگونه تصمیم برای برند، باید ??قط خود او اقدام کند. مدت اعتبار علامت ثبت شده طبق ماده 14 قانون ثبت علائم تجاری، ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی مشکلی ندارد. علامت ثبت شده در ایران از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار می گیرد و مدت اعتبار ثبت ده سال است ولی صاحب علامت می تواند هر ده سال به ده سال تقاضای تجدید ثبت علامت را بنماید. ماده ی 20 آیین نامه ثبت علائم مقرر می دارد: هر صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند ثبت علامت را تا شش ماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یک بار تجدید نماید. تقاضای تجدید ثبت باید در دو نسخه به امضاء صاحب علامت و یا قائم مقام یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن الصاق شود. تجدید ثبت با تادیه همان حقوق و مخارجی به عمل می آید که برای ثبت علامت مقرر است. تجدید ثبت دنباله ثبت اصلی در د??تر ثبت علائم به عمل خواهد آمد. هر گاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کلاَ رعایت شود. تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست. اداره ثبت برای ثبت علامت ها و هر طبقه محصول طبق تعر??ه مقرر حق الثبت دریا??ت می دارد و علاوه بر آن برای هر نمونه اظهارنامه و آگهی هایی که باید منتشر شود مبالغی به عنوان هزینه قبلاَ از متقاضی ثبت اخذ می کند. انقضاء اعتبار علامت تجاری: در صورتی که مدت اعتبار علامت تجاری منقضی شده باشد ثبت آن علامت از طر?? صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشری??ات مربوط به ثبت علائم خواهد بود بنابراین در صورتی که مالک نسبت به تمدید ثبت آن با توجه به قوانین و مقررات مربوطه اقدام نکند، دیگر حقی نسبت به آن علامت تجاری ندارد و در این مورد هر ذین??عی می تواند علامت یاد شده را به نام خود ثبت کند و مالک قبلی علامت در این خصوص اولویتی ندارد.اشخاص ذین??ع می توانند در ظر?? سی روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند. ضمناَ چنانچه علامت ثبت شده برای مدت 3 سال از تاریخ ثبت بلا است??اده بماند هر شخص ذین??ع می تواند ابطال آن را از دادگاه صالحه درخواست نماید. ثبت علامت ??کر برتر
 3. دارالترجمه،سازمان یا موسسه ای است که وظی??ه عمده آن برگرداندن متون از زبان مبدا به زبان مقصد است.با عنایت به ماده ی 33 آئین نامه ی اجرایی اصلاح ماده ی 3 راجع به ترجمه ی اظهارات و اسناد در محاکم ، موضوعات مربوط به ??عالیت ترجمه ی رسمی نظیر مترجمی رسمی اسناد و مدارک،ترجمه ی رسمی اظهارات و اسناد در محاکم و د??اتر اسناد رسمی مستلزم اخذ مجوز از قوه قضاییه می باشد. وظای?? مترجم رسمی دادگستری به قرار ذیل است: 1-ترجمه رسمی اسناد و اوراق مورد درخواست متقاضی که به این منظور به مترجم تسلیم می گردد. 2-ترجمه اظهارات اصحاب دعوی یا وکلاء آنان یا شهود یا کارشناسان در مراجع قضایی و طر??ین معامله یا وکلاء آنان یا شهود در د??اتر اسناد رسمی. 3-گواهی صحت ترجمه رسمی اسنادی که در ایران یا یکی از کشورهای بیگانه ترجمه یا تنظیم شده است. به متقاضیان با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطا می گردد: ال??-داشتن حداقل 25 سال سن ب-مو??قیت در آزمون و اختیار علمی و کتبی ج-عدم اشتغار به ??ساد اخلاقی عقیدتی د-نداشتن سوء پیشینه موثر کی??ری ه-هدم اعتیاد به مواد مخدر ز-مورد وثوق و اعتماد باشد. و??ق ماده ی 4 الحاقی 29/4/1376 اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعر??ه قانونی می باشد. درخواست مترجمی رسمی باید دارای پیوست های ذیل باشد: 1-یک برگ تصویر مصدق از کلیه ص??حات شناسنامه 2-عکس سه در چهار 3-تصویر مصدق بالاترین مدرک تحصیلی(داوطلبانی که تحصیلاتی در ارتباط با زبان مربوط دارند در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود). 4-گواهی عدم سوء پیشینه( برای کارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوط مبنی به اشتغال کا??ی است). 5-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر درخواست مترجم رسمی به ترتیب تاریخ وصول در د??تری ثبت و برای هر داوطلب پرونده جداگانه ای تشکیل می شود.اداره امور مترجمان رسمی قبل از صدور پروانه مترجمی رسمی از طریق دادگستری محلی و یا به طریق مقتضی دیگر دوباره صلاحیت داوطلب تحقیق به عمل آورده،نتیجه را در پرونده وی منعکس می نماید.(ماده 3 اصلاحی 8/9/1384) اداره امور مترجمان رسمی پرونده داوطلبان را در کمیسیونی مرکب از رئیس یا معاون اداره مترجمان رسمی و یک ن??ر که به زبان خارجی مربوط تسلط کامل داشته باشد و یک ن??ر از قضات به انتخاب معاونت حقوقی و توسعه قضایی ریاست قوه قضاییه مطرح می سازد و واجدین صلاحیت را با تعیین تاریخ برای شرکت در امتحان دعوت می کند.دعوت کتباَ و حداقل یک ماه قبل از تاریخ امتحان به عمل می آید.(ماده 4 اصلاحی 8/9/1384) امتحان در تهران در تاریخ معین که از طر?? اداره امور مترجمان رسمی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می شود.زیر نظر اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه در دو مرحله عمومی و تخصصی زبان به عمل خواهد آمد.(ماده 5 اصلاحی 8/9/1384) امتحان عمومی زبان به صورت کتبی و طرح سوالات چهار گزینه ای در سطح تا??ل در زبان انگلیسی و هم سطح آن در سایر زبان ها خواهد بود.سوالات امتحانی به صورت تشریحی از زبان مورد نظر و بالعکس خواهد بود.(ماده 6 اصلاحی 8/9/1384) سوالات امتحانی مرحله تخصصی به صورت ترجمه از زبان ??ارسی به زبان خارجی و بالعکس می باشد و طرح سوالات و تصحیح اوراق امتحان زیر نظر کمیسیون مربوطه صورت می گیرد و نمره ای که به هر یک از دو مرحله داده می شود از عدد 100 منظور می گردد و نمره هر ورقه در ذیل آن به حرو?? و عدد ثبت شده و به امضاء هیات ممتحنه می رسد.(ماده 7 اصلاحی 8/9/1384) حداقل نمره قبولی برای هر یک از دو امتحان 50 خواهد بود و در صورتی که در رشته مورد نیاز هیچ یک از داوطلبان نمره مذکور را به دست نیاورند و نیاز مبرمی وجود داشته باشد اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمان رسمی می تواند با موا??قت معاونت حقوقی و توسعه قضایی نمره کمتری را هم بپذیرد. نکته: و??ق تبصره ماده 9 (الحاقی 8/9/1384)،اعضاء رسمی هیات علمی دانشگاه های معتبر که دارای درجه دکتری در رشته زبان مورد نظر بوده و در آن رشته تدریس می نمایند از شرکت در امتحان و کارآموزی معا?? می باشند و نیز داوطلبانی که در رشته زبان مورد تقاضا دارای درجه ??وق لیسانس یا دکتری باشند،از شرکت در امتحان عمومی معا?? خواهند بود. انتخاب شدگان باید حاقل 3 ماه نزد یک مترجم رسمی همان زبان که حداقل 10 سال تجربه مترجمی رسمی داشته باشند با معر??ی داوطلب و تایید مترجم رسمی مذکور و اداره امور مترجمان رسمی کارآموزی نموده و کارآموز باید در مدت کارآموزی زیر نظر مترجم سرپرست خود گواهی اتمام دوره کارآموزی و پیشر??ت تجربی را از مترجم سرپرست خود اخذ نماید.در غیر این صورت دوره کارآموزی برای یک بار دیگر تمدید خواهد شد. سازمان ثبت شرکت ها تقاضای ثبت موسسات مترجمی را هنگامی خواهد پذیر??ت که علاوه بر داشتن شرایط قانونی،پروانه مترجمی رسمی معتبر نیز داشته باشد. تذکر : _مترجم رسمی می تواند ??قط یک دارالترجمه یا موسسه ترجمه رسمی دائر نماید. در غیر این صورت به عنوان متخل?? از ادامه کار وی توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه جلوگیری به عمل خواهد آمد. _کسانی که بدون داشتن پروانه مترجمی مبادرت به تاسیس دارالترجمه و یا ادامه ??عالیت غیر قانونی دارالترجمه بنمایند با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گر??ت. مرجع رسیدگی به تخل??ات مترجمین رسمی هیاتی مرکب از یک ن??ر قاضی و دو ن??ر از مترجمین رسمی با انتخاب رئیس قوه قضاییه می باشد که انشاء رای با قاضی هیات خواهد بود. راهنمای راه اندازی دارالترجمه رسمی
 4. به موجب ماده 1 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری 7/8/1386 ، اختراع نتیجه ??کر ??رد یا ا??راد است که برای اولین بار ??رآیند یا ??رآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حر??ه ، ??ن، ??ناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می نماید. ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد.محل ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است. در این مقاله ما برآنیم تا ضمن بررسی ویژگی اختراعات قابل ثبت، به مراحل ثبت اختراع بپردازیم.خاطر نشان می شویم موسسه حقوقی ??کر برتر به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ثبتی ، با است??اده از توان بالای کادر مجرب خود در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت اختراع شما به عمل می آورد. برای این منظور کا??یست با کارشناسان ??وق حر??ه ای ما تماس حاصل ??رمایید. ویژگی اختراعات قابل ثبت اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در ??ن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در ??ن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا است??اده باشد.مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود. به موجب ماده ی 4 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری موارد ذیل از حیطه حمایت از اختراع خارج است: ال??-کش??یات،نظریه های علمی روش های ریاضی و آثار هنری ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر ??عالیت های ذهنی و اجتماعی ج-روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان این بند شامل ??رآورده های منطبق با تعری?? اختراع و مورد است??اده در روش های مزبور نمی شود. د-منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین ??رآیندهای بیولوژیک تولید آن ها ه- آنچه قبلاَ در ??نون و صنایع پیش بینی شده باشد. در صورتی که ا??شاء اختراع ظر?? مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گر??ته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. و- اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلا?? موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. بنا بر آنچه گ??ته شد،اختراع مطلقاَ نباید قبلاَ منتشر شده باشد وگرنه اختراع نخواهد بود و ??قط استثنایی که این اصل دارد در مورد اختراعی است که سابقاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد چه در این صورت محققاَ این اختراع معر??ی و چاپ و منتشر شده است و لذا مطابق ماده 30 قانون ثبت علایم: اگر مخترعی در خارج از ایران اختراعی را به ثبت رسانده باشد بر اساس اختراع خارجی می تواند اختراعش را در ایران به ثبت برساند به شرطی که مدت اختراعش از ثبت اختراع اولی تجاوز نکند و اگر در این مدت یک ن??ر دیگر آن اختراع را در ایران به ثمر رساند مخترع نمی تواند جلو کار او را بگیرد و البته برای بعد از آن می تواند تقاضای جلوگیری نماید ولی از کار کسانی که تا آن تاریخ شروع کرده اند نمی تواند جلوگیری به عمل آورد و به طور کلی خارجیان می توانند اختراعات خود را در ایران به ثبت رسانند مشروط بر اینکه به موجب عهد نامه یا معامله متقابله از طر?? کشور متبوع مخترع نیز این حق برای مخترعین ایرانی شناخته شده باشد. مدرک مورد نیاز برای ثبت اختراع: 1- اظهارنامه اختراع ( 3 نسخه ) و??ق ماده 2 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه اختراع جزء اوراق بهادار می باشد و می بایست این ??رم مخصوص را از واحد ??روش اوراق بهادار واقع در اداره کل ثبت شرکت ها تهیه و به زبان ??ارسی و بدون لاک گر??تگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم نمود. چنانچه اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط،به زبان دیگری غیر از ??ارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است.مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد،می تواند خلاصه آن ها را به ??ارسی ضمیمه نماید.مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک مزبور را مطالبه کند.چنانچه اصطلاحات ??ناوری و علمی به کار ر??ته در اسناد مذکور،معادل ??ارسی نداشته باشند،ذکر همان اصطلاحات ک??ایت می کند. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه موارد ذیل باید رعایت گردد: ال??- نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او ، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود. ب-در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست،مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد. ج- ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصی?? همراه باشد،به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در ??ن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند. همچنین ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد. 2- توصی?? اختراع ( 3 نسخه ) خلاصه توصی?? اختراع باید مستقیماَ زمینه ی ??نی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد است??اده قرار گیرد.در خلاصه اختراع نکات ذیل باید در نظر گر??ته شود: 1-با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 کلمه باشد. 2-مشکل ??نی،اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالاَ روشن نماید. 3-در صورت لزوم،مشتمل بر ??رمول های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن ها ویژگی های اختراع به بهترین شکل بیان شود. 4-در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد. 5-عدم بیان ارزش و مزایای اختراع. و??ق ماده ی 14،خلاصه توصی?? ??قط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و نمی تواند مبنای ت??سیر برای تعیین حدود ادعا باشد. چنانچه نقشه ها،نمودارها و جداول،بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها باید نکات ذیل رعایت شوند: 1-در یک روی ص??حه کاغذ با دوام و در قطع a4، با خطوط پر رنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاَ در رسم آن ها از ابزارهای ??نی نقشه کشی است??اده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا5/2 سانتی متر از چپ 5/1 سانتی متر،از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد. 2-وضوح و ش??ا??یت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود. 3-تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای ??هم اختراع،برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد. 4-تا حدامکان به صورت عمودی در ص??حه قرار گیرد. 5-اعداد،حرو?? و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند. 6-شامل نشانه هایی باشد که در توصی?? بتوان به آن ها ارجاع داد. 7-ص??حات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نشان دهنده ی شماره آن ص??حه از کل ص??حات باشد. 8-هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها. 9-در صورتی که هر یک از نقشه ها،نمودارها و جداول در بیش از یک ص??حه باشد،کل ص??حات باید بدون حذ?? بخشی از آن ها،شامل نشانه هایی مستقل از شماره ص??حات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد. چنانچه در اظهارنامه،توصی??،خلاصه توصی??،ادعا یا ادعاها و نقشه ها،به واحدهای اندازه گیری وزن و حرارت،انرژی،نور،صدا،مغناطیس و از این قبیل امور اشاره شده باشد،از قواعد متعار?? باید است??اده شود. سایر ضمایم اظهارنامه،به جز نقشه،نمودار و جدول،باید روی کاغذ دارای قطع a4 درج و نکات ذیل در مورد آن ها مراعات گردد. 3- ادعا یا ادعاهای اختراع مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه ??نی تعیین کند .هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد.ادعا یا ادعا ها باید صریح و منجز بوده و دارای شرایط ذیل باشد: ال??) معقول بودن تعداد آنها. ب ) ??راتر از اطلاعات ا??شا شده نباشد. ج ) بیان ویژگی های ??نی مثبت 4-خلاصه ای از توصی?? اختراع و??ق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و ??قط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر ??رمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد. 5- نقشه یا نقشه ها در صورت لزوم چنانچه نقشه ها ،نمودار ها و جداول بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها باید نکات ذیل رعایت شوند: ال??) در روی کاغذ بادوام و در قطع a4.با خطوط پر رنگ و یک دست مشکی و غیر رنگی کشیده شود و ترجیحاَ در رسم آن ها از ابزارهای ??نی نقشه کشی است??اده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا 5/2 سانتی متر از چپ 5/1 سانتی متر، از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد. ب ) وضوح و ش??ا??یت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود. ج ) تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس باشد مگر آنکه برای ??هم اختراع ، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد. د ) تا حدامکان به صورت عمودی در ص??حه قرار گیرد. هـ) اعداد، حرو?? و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند. و ) شامل نشانه هایی باشد که در توصی?? بتوان به آن ها ارجاع داد. ز ) ص??حات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نشان دهنده شماره آن ص??حه از کل ص??حات باشد. ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها. ی) در صورتی که هر یک از نقشه ها،نمودارها و جداول در بیش از یک ص??حه باشد،کل ص??حات باید بدون حذ?? بخشی از آن ها،شامل نشانه هایی مستقل از شماره ص??حات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد. 6-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع ال??) مدارک مثبت هویت متقاضی اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء ب) مدارک مثبت هویت مخترع ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع 7-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود. 8-مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظر?? 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود. 9- مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید. 9-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی نحوه ی ثبت اختراع و مراحل آن _ ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی و ورود به بخش ثبت اظهارنامه _ قبول تعهد نامه جهت رعایت مواد قانونی. _ انتخاب نوع اظهارنامه ( مبنی بر ثبت یک اظهار نامه جدید و اعتراض به ثبت اظهارنامه اختراع) مراحل ثبت اظهارنامه در سامانه : 1_ وارد کردن اطلاعات اظهارنامه شامل ( مالکیت اظهارنامه، نماینده قانونی، دریا??ت کننده ابلاغ، مشخصات مخترع، عنوان و خلاصه اختراع، ادعای حق تقدم) 2_بارگذاری ضمائم. 3_ بازبینی اطلاعات و ضمائم. 4_ پرداخت هزینه و دریا??ت شماره اظهارنامه. 1) وارد کردن اطلاعات اظهارنامه به این شرح می باشد: مالکیت اظهارنامه: مالک اظهارنامه کسی است که اختراع به نام او و با تقاضای او ثبت می شود که می تواند یک شخص حقیقی باشد یا یک شخص حقوقی. در این مرحله چنانچه متقاضی یک شخص باشد به عنوان مالک درج و اطلاعات مربوط به او وارد می شود و اگر مالک بیش از یک ن??ر باشد سایر مالکین با رعایت اولویت درج می گردند. نماینده قانونی: نماینده ی قانونی که می تواند صاحب امضاء شرکت، وکیل دادگستری، د??تر حقوقی و نماینده قانونی معر??ی نشده باشد. چنانچه متقاضی، نماینده قانونی یا وکیل نداشته باشد گزینه مرحله بعد را باید انتخاب نماید و مشخصات مالک درج می گردد و اگر دارای وکیل دادگستری باشد اطلاعات آن وکیل. د??اتر حقوقی نیز به عنوان نماینده قانونی محسوب می شوند. دریا??ت کننده ابلاغ: دریا??ت کننده ی ابلاغ،می تواند شخصی حقوقی باشد یا یکی از مالکین یا یکی از نمایندگان قانونی باشد. مشخصات مخترع: نوشتن مشخصات شخص مخترع ضروری است که الزاما باید شخص حقیقی باشد و در صورتی که نمی خواهد نام او در گواهی نامه اختراع قید شود باید کتباَ نامه ی عدم قید نام مخترع را ضمیمه اظهارنامه کند. عنوان و خلاصه ی اختراع: قید عنوان اختراع امری الزامی است که باید نو آورانه، تکنیکی و مختصر باشد. خلاصه اختراع صر??اَ برای اطلاعات ??نی است که در واقع وضعیت موجود در زمینه اختراع و راه حل ارایه شده به طور خلاصه درج می شود. ادعای حق تقدم: ادعای حق تقدم،توسط اشخاصی که اختراع خود را در قلمرو یکی از اعضای کنوانسیون پاریس ثبت کرده اند پر می شود. ( پر نمودن ??رم به زبان اصلی و با ترجمه رسمی دادگستری) 2)بارگذاری ضمائم: کلیک بر روی گزینه بارگزاری پیوست جهت پیوست نمودن ضمائم. انتخاب تصویر مدرک مورد نظر و ارسال پیوست. 3)بازبینی ضمائم: مشاهده ی خلاصه ای از اطلاعات وارد شده و تأیید در صورت صحیح بودن. این مرحله تأیید اطلاعات مربوط به مرحله ی اول و دوم می باشد که به طور خلاصه نمایش داده می شود. 4)پرداخت هزینه و دریا??ت شماره اظهارنامه: پرداخت هزینه ها به صورت اینترنتی و به صورت آنلاین دریا??ت می شود.( برای مالکین ایرانی) و برای غیر ایرانی ها معادل ارزی هزینه ها و تعر??ه های ثبتی بر مبنای ??رانک سوئیسی انجام می شود. به صورت واریز به شماره حساب بانک ملی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی. سپس ارسال تصویر ??یش و مراحل ثبت اظهارنامه یا درخواست. بعد از پرداخت اینترنتی، شماره اظهارنامه به شخص داده خواهد شد. طبق ماده 29 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات از تاریخ وصول اظهارنامه ، متصدی شعبه ثبت اختراعات ،آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در اظهارنامه مشاهده شود مراتب را در سامانه به متقاضی اطلاع می دهد. ماده 30 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد : در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در د??تر مخصوصی با قید مراتب ذیل به ثبت خواهد رسید : 1.شماره ثبت 2.شماره د??تر اظهارنامه 3.تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت ، روز ، ماه و سال 4.نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه 5. نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد. 6.موضوع اختراع 7.مدت اعتبار ورقه اختراع 8.شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه 9. تاریخ ثبت اختراع 10 . امضای رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات 11. امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او تبصره – در د??تر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو ص??حه تخصیص داده خواهد شد .هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاَ و یا کلاَ نسبت به اختراع واقع می شود باید در ص??حات مزبور ثبت گردد. اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید : ال?? – در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند. ب- گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند. ج- رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریا??ت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند. د- به درخواست دارنده گواهینامه اختراع ، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد ، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات ، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است ، تجاوز نکند. مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد. مدت اعتبار ورقه اختراع در ایران بر حسب تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده یا منتهی بیست سال خواهد بود و در موقع دریا??ت اظهارنامه ثبت اختراع اداره ثبت حق اثبتی طبق تعر??ه مقرر و مبالغی برای هزینه تهیه اظهارنامه و آگهی های مربوطه اخذ می نماید. اعتبار ورقه اختراع بعد از ثبت در صورتی مح??وظ می ماند که صاحب اختراع هر ساله مبلغی برای ادامه اعتبار آن پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت اقساط مزبور بیش از سه ماه تعلل شود اعتبار ورقه اختراع از بین خواهد ر??ت و هر کس خواهد توانست آن اختراع را مورد است??اده قرار دهد. راهنمای جامع و کامل ثبت اختراع
 5. ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارت است از : ال??- علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معر??ی شود و بتواند مبذا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کی??یت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی است??اده می کنند متمایز سازد. ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری با رعایت ماده 42 و 43 قانون مذکور ، حق است??اده انحصاری از علامت جمعی به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. در ماده 42 و 43 آمده است : در اظهارنامه ثبت علامت جمعی ، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت ، نسخه ای از ضوابط و شرایط است??اده از آن نیز ضمیمه می شود. مالک علامت جمعی ثبت شده ، باید اداره مالکیت صنعتی را از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط مقرر شده مطلع کند. ( ماده 42) هر ذی ن??ع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلا?? ضوابط ، از آن است??اده کرده و یا اجازه است??اده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی است??اده کند یا اجازه است??اده از آن را بدهد که موجب ??ریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند. ( ماده 41 و 43) ماده 40 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل است : ال??- است??اده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موا??قت مالک آن است. ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موا??قت وی از علامت است??اده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاَ منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد است??اده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و است??اده از آن برای کالا یا خدمات مشابه ، موجب گمراهی عموم می گردد. ج- حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موا??قت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود. د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر ، قابل تمدید است. یک مهلت ار??اقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گر??ته می شود. ماده 45 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد. ماده 48 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر گونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موا??قت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی ، در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هد?? کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا ??ریب عمومی شود ، معتبر نیست. ماده 137 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات 1- اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیر??ته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون ، در اظهارنامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط است??اده از آن نیز ضمیمه گردد. 2- در ضوابط و شرایط است??اده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کی??یت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرا??یایی معین یا مورد تایید که تحت آن ها اشخاص می توانند از علامت مذکور است??اده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد. 3- آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده 120 این آیین نامه انجام خواهد شد ، باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط است??اده از آن علامت باشد. 4- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر است??اده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یاد شده باید در د??تر ثبت قید شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچ گونه اثری ندارد. خلاصه ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود. 5. علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص مجاز نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط ، از علامت یاد شده است??اده نمایند. تبصره : متقاضی ثبت علامت جمعی در ارتباط با بنده های 1 و 2 ??وق مکل?? است گواهی مقام صلاحیتدار ، اتحادیه یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید. قوانین ثبت علامت تجاری
 6. اتاق مشترک بازرگانی: اتاق بازرگانی تشکلاتی است که در آن تجار عمده و صاحبان صنایع برای هماهنگی ??عالیت های خود با نهادهای حکومتی جهت تامین منا??ع شان تلاش می کنند. نحوه ی شکل گیری اتاق های مشترک به این صورت است که عده ای از علاقه مندان به ??عالیت تجاری با یک کشور از اتاق تقاضا می کنند که بین دو کشور شورای اتاق مشترک تشکیل گردد. بررسی تاریخ تشکیل وپیشینه ی اتاقهای بازرگانی در تمامی نقاط جهان نشان می دهد که هد?? اصلی این اتاق ها برقراری بهتر روابط تجاری با تجار دیگرکشورها وبرطر?? کردن مشکلات پیش روی تجار وتسهیل روند معاملات آنها و گشودن دروازه های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل کشور بوده است. امروزه بیشتراتاق های بازرگانی پا را ??راترنهاده باح??ظ هد?? اصلی به انجام مأموریتهایی در راستای پی گزاری واصلاح حلقه های اولیه تولید تا صادرات پرداخته اند. طوری که با انجام دادن این وظای??، خود به خود به هد?? اصلی که گسترش صادرات و واردات وتسهیل آن است رسیده اند. اتاق مشترک ایران و کانادا: یکی از اتاق های بازرگانی مشترک ایران،اتاق بازرگانی ایران و کانادا است.کانادا عضوی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD ) و گروه 8(G8 ) است که یکی از سالم ترین سیستم های تجاری در بین کشورهای صنعتی می باشد. اتاق بازرگانی ایران و کانادا از آذر ماه 1371 توسط گروهی از بازرگانان و صاحبان صنایع ??عالیت خود را آغاز نمود و با حمایت روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و وزیر محترم وقت بازرگانی،همچنین س??یر محترم وقت کانادا در تهران و گروهی از ??عالین در این امر،اساسنامه اتاق تدوین و در پی آن نخستین مجمع عمومی با حضور کلیه موسسین در شهریور ماه 1372 در محل اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران تشکیل شد.هیات موسس در شهریور همان سال به طور رسمی با تایید مجمع عمومی اقدام به انتخاب هیات مدیره ای متشکل از هیات مدیره ا??تخاری و هیات مدیره موظ?? و تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و کانادا نمودند و سرانجام اتاق بازرگانی مشترک ایران و کانادا در تاریخ 7/10/1372 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و ??عالیت خود را آغاز نمود.به دلیل اهمیت و جایگاه اتاق بازرگانی ایران و کانادا،اتاق ایران برای اولین بار محل استقرار اتاق مشترک را در ساختمان اتاق ایران تجهیز نمود و بدین ترتیب اتاق ??عالیت خود را بر اساس اهدا?? و وظای?? پیش بینی شده در اساسنامه آغاز کرد.1 1)http://iran-canada.biz.ir به طور کلی اعضای این اتاق شامل صادر کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مختل?? سنتی،صنعتی،کشاورزی،،مهندسین مشاور،پیمانکاران و حقوقدانان ،وکلای دادگستری ،نمایندگان شرکت های کانادایی و شرکت های کانادایی مقیم ایران می باشند. خدمات اتاق بازرگانی ایران و کانادا به اعضاء بر اساس اساسنامه: _ارائه اطلاعات بازرگانی _اعزام هیئت های بازرگانی و اقتصادی به کانادا _ارسال نشریه و خبرنامه اتاق _مشارکت دادن اعضاء در نمایشگاه هایی که اتاق برگزار می کند. _معر??ی به س??ارت کانادا جهت اخذ ویزای تجاری در صورت داشتن دعوت نامه تجاری _دعوت از اعضاء در نمایشگاه های که اتاق برگزار می کند. _دعوت از اعضاء علاقه مند به شرکت در کمیسیون های اتاق: کمیسیون مبادلات(صادرات و واردات) کمیسیون امور نمایشگاهی و حمل و نقل و توریسم کمیسیون طرح و برنامه و ساختار کمیسیون انتشارات و اطلاعات کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی گسترش روابط تجاری ایران و کانادا دردوران پساتحریم قابل ذکر است، علی رغم سردی روابط میان دو کشور در دوران تحریم،در دوران پساتحریم، کانادا به شرکای عمده ی تجاری ایران پیوست و روابط تجاری خود را با ایران احیا نمود.بطوریکه، اکنون علاء میر محمد صادقی،رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کانادا،از س??ر هیات تجاری از ایران برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور در پی لغو تحریم های کانادا علیه ایران خبر داده است. بر اساس جزئیات تجارت روزانه ایران که در سامانه اطلاعاتی گمرک منتشر شده،اقلام عمده وارداتی ایران در روز 21 بهمن ماه سال 94 عبارتند از: ذرت دامی،ماشین آلات معدن،محصولات آهن یا ??ولاد،لوبیای سبز،موز سبز تازه یا خشک.در این روز بیشترین کالاهای صادراتی ایران نیز عبارتند از:آهن یا ??ولاد،گازهای ن??تی مایع شده،پروپان مایع شده و پلی اتیلن گرید ??یلم در همین مورد بررسی جزئیات تجارت روزانه نیز نشان می دهد این کشور در ??هرست 10 کشور مبدا عمده واردات ایران در روز 21 بهمن سال 94 قرار گر??ته است. ثبت علامت ??کر برتر
 7. نام شرکت : .......................سهامی خاص شماره ثبت : .................................... هیات مدیره شرکت .......................... سهامی خاص در مورخ ........................ ساعت ................. روز ........................ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تن??یذ و انتقالات ذیل اتخاذ تصمیم گردید. 1. آقای / خانم .................... با واگذاری کلیه سهام خود ( یا تعداد .............. سهام ) به آقای / خانم .................. ??رزند ....................... متولد .................... به شماره شناسنامه .................. به آدرس .................................................................. از شرکت خارج شد. 2. آقای / خانم ........................ با واگذاری تعداد .................... سهم خود به آقای / خانم ............. ??رزند ...................... متولد .................................. به شماره شناسنامه ...................... به آدرس ................................................ سهام خود را از تعداد .................... سهم به تعداد ........................سهم کاهش داد. امضای اعضای هیات مدیره : امضای ??روشنده سهم یا سهام : امضای خریدار سهم یا سهام : مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد) 1. تشکیل جلسه هیات مدیره 2. تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و ??روشندگان سهام رسیده باشد. 3 .??توکپی شناسنامه ی سهامداران جدید 4. برگ م??اصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها) 5. ??هرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد. تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت م??اد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است. نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام
 8. چک از اوراق تجاری معتبری است که تحت پشتیبانی مواد مصرحه قانونی و از اعتباری قوی همچون اسکناس برخوردار است. شخصی که مبادرت به صدور چک می نماید، مانند آن است که اسکناس در اختیار دیگران قرار می دهد و اگر از پشتوانه مالی یا اعتبار بانکی در بانک خود برخوردار نباشد، لامحاله خود را مواجه با قانون قرار می دهد . چک در دست طلبکار خود حکم اسکناس را دارد و اگر بلامحل باشد مثل این است که بدهکار اسکناس را در اختیار وی قرار داده ولی با تمهیدی اجازه است??اده و خرج کردن را از او سلب نموده است. بنابراین صادر کننده چک ابتدا باید به تامین مبلغ آن بیندیشد و در صورت عدم احتمال تامین مبلغ چک ، از صدور آن جداَ خودداری نماید، زیرا در این صورت عدم پرداخت به موقع چک با قوانین منسجم و جامعی مواجه خواهد شد که خلاصی از آن ??قط با پرداخت عین مبلغ مورد تعهد میسر است و لاغیر. تعری?? چک چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده آن وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. بنابراین چک سند انتقال است. در هر چک حداقل سه ن??ر وجود دارند. صادر کننده چک ، کسی که چک بر عهده او صادر می شود و کسی که چک برای او صادر می شود. بنابراین کسی که چک صادر می کند وجهی نزد کسی دارد که به او دستور می دهد تمام آن وجه یا قسمتی از آن را به دارنده چک بپردازد. چک می تواند در وجه خود صادرکننده باشد، در آن صورت دو ن??ر در چک نقش دارند. انواع چک در ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1372 که عیناَ در اصلاحیه سال 1382 تن??یذ گردیده، انواع چک به شرح ذیل محدود و تعری?? شده است : 1. چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2. چک تایید شده چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می نمایند و توسط بانک محال علیه پرداخت وحه آن تایید می شود. 3. چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود. 4. چک مسا??رتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. انواع اقدامات علیه صادر کننده چک بلامحل 1. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت 2. تعقیب جزایی 3. تعقیب حقوقی 1. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت چون چک از نظر قانون در حکم سند لازم الاجراست، دارنده چک در صورت مواجه با برگشت چک به علت نبودن محل یا کا??ی نبودن محل یا به هر علت دیگر، می تواند با صدور اجراییه ( آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ) از طریق دایره اجرای ثبت اسناد محل بانک، مبادرت به دریا??ت طلب خود نماید. از شرایط صدور اجراییه این است که بانک در ایران تاسیس شده باشد یا شعبه ای در خارج از کشور داشته باشد، دارنده چک در موعد مقرر برای وصول چک به بانک مراجعه کرده باشد، نمونه امضاهای موجود در بانک با امضای روی چک مطابق باشد و گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه صادر شده باشد. اگر دارنده چک درخواست کند بانک مکل?? است موجودی حساب را به وی پرداخت و از وی در ظهر چک صادر می شود و بانک نیز مشخصات و هویت صادر کننده چک را همراه با نشانی وی کتباَ به دارنده چک تسلیم می نماید. سپس دارنده چک را همراه با نشانی وی کتباَ به دارنده چک تسلیم می نماید. سپس دارنده چک درخواست صدور اجراییه را تنظیم و تسلیم دایره اجرای ثبت بانک محال علیه به انضمام ??توکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت و عین چک می نماید. تذکر: در صورتی که صادر کننده چک یا وکیل یا نماینده او ( یعنی تنها کسانی که می توان علیه آن ها اجراییه صادر کرد و ظهرنویس شامل این موضوع نمی شود ) ??وت نماید اجراییه موقو?? نمی گردد و علیه اموال باقی مانده از متو??ی و وراث وی صادر می شود. ضمناَ ??قط اقامه دعوی مشمول مرور زمان می شود و صدور اجراییه از طریق مراجع ثبتی شامل مرور زمان نیست. بنابراین در صورت شامل شدن مرور زمان در موارد جزایی و تجاری یا مدنی، دارنده چک بدون محل اختیار تام دارد از طریق درخواست صدور اجراییه، اقدام به استی??ای حق خود نماید و این نقاط قوت این نوع اقدام نسبت به انواع دیگر است ؛ زیرا در صورت ??وت صادر کننده چک اقدام جزایی موقو?? می گردد. مدارک لازم برای درخواست اجراء : به موجب قسمت اخیر ماده 245 آیین نامه اجرای م??اد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود : ال?? ) درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت ب) اصل و ??توکپی چک و برگشتی آن همچنین برای اقدام از طریق اجرای ثبت مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن در بانک الزامی می باشد. 2. تعقیب جزایی برابر ماده 10 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحیه آبان 1372، شرایطی که دارنده چک بلامحل برای تعقیب جزایی صادر کننده باید رعایت کند به شرح ذیل است : 1.2 مراجعه به بانک حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک 2.2 اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک 2.3 اقامه دعوی به دادگاه ( به همراه اصل چک و ??توکپی مصدق پشت و روی آن و گواهینامه عدم پرداخت ) حداکثر تا شش ماه پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک در این صورت صادر کننده چک ملزم به سپردن معادل وجه چک یا کسری موجودی در دادگاه می باشد، ولو اینکه ادعای جعل یا سرقت و یا گم شدن چک و یا تحصیل آن از طریق ارتکاب کلاهبرداری یا خیانت در امانت بنماید. طبق ماده 7 قانون اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1382 مجازات صادر کننده چک بلامحل حبس تا حداکثر شش ماه برای چک هایی که کمتر از ده میلیون ریال باشد و یک سال برای چک های بیش از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و از یک سال تا دو سال برای چک های بیش از پنجاه میلیون ریال می باشد. مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد : ال??. ظر?? شش ماه پس از تاریخ صدور چک، دارنده جهت وصول به بانک مراجعه نکرده باشد. ب. ظر?? شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد. ج. در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب ندارد. د. در صورتی که صادرکننده چک ??وت نماید. ه. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن نقداَ به دارنده چک پرداخت و چک را باطل کرده یا بابت آن رسید دریا??ت داشته باشد. و. در صورتی که پس از شکایت، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزایی متوق?? می گردد. 3. تعقیب حقوقی معمولاَ با گذشت مواعد قانونی جهت تعقیب کی??ری، دارنده چک می تواند از طریق اقامه دعوی در محاکم حقوقی نسبت به وصول وجه چک خود اقدام کند. در واقع عدم مراجعه پس از انقضای شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک یا عدم شکایت ظر?? شش ماه از تاریخ صدور گواهی بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، چک را از جنبه جزایی ساقط می کند و دارنده می تواند از طریق حقوقی اقدام کند. برای این کار ذی ن??ع با تقدیم دادخواست به دادگاه و مدارک دیگر خود خواهان پرداخت وجه چک از صادرکننده می گردد که در صورت حکم دادگاه، صادر کننده مکل?? به پرداخت آن خواهد بود. طریقه اجرای چک از طریق ثبت
 9. برای تشکیل شرکت با مسوولیت محدود یک سری شرایط ماهوی و شکلی مورد نیاز است. شرایط ماهوی عبارت است از قصد، رضایت و اهلیت شرکا ؛ تعیین موضوع شرکت و میزان سرمایه؛ انتخاب نام شرکت و مدت آن؛ و از جمله شرایط شکلی می توان به شرکتنامه و نشر آگهی اشاره کرد. در قانون تجارت ایران ، نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد ، ولی با عنایت به ماده (97 ق.ت ) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاماَ باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند. تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود ، علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد ، زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره ??یمابین در آن منعکس نمایند. برابر بند 2 ماده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی ، صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد. از طر?? دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت ، شرکت های تجاری باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند. مطابق ماده (197 ق.ت ) ظر?? ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن ، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده (196 ق.ت ) "اسناد و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود ". نظامنامه مندرج در موارد ??وق باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسد . طبق ماده 3 نظامنامه ، تسلیم تقاضانامه در دو نسخه الزامی است و علاوه بر آن در شرکت های با مسئولیت محدود باید یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد ) ، یک نسخه مصدق از شرکتنامه ، اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت تعیین شده اند و بالاخره نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی نیز تقدیم گردد. بعد از ثبت شرکت ، متصدی ثبت باید با نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت ، امضا و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد ، این سند ، سند ثبت شرکت محسوب خواهد شد ، متعاقباَ در ظر?? ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر می گردد. companyregister.ir ضرورت تنظیم شرکتنامه در شرکت مسئولیت محدود
 10. پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام که به همت موسسین تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی موسس انجام یا??ته است مهم ترین موضوع ارکان سه گانه شرکت سهامی عام است. همان طور که در مقالات قبل گ??ته شد ، شرکت سهامی عام امروزه یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده ??عالیت اقتصادی خود را رونق می دهد زیرا اشخاص به صورت ثابت در آن تصمیم گیرنده و اداره کننده نمی باشند. به نظر برخی حقوقدانان شرکت های سهامی را می توان به رژیم دموکراسی تشبیه کرد زیرا از لحاظ اصول، سهامداران صاحب شرکت محسوب می شوند و از طریق مجمع عمومی که می توان آن را به قوه مقننه تشبیه نمود، مدیران و نمایندگان شرکت را تعیین می کنند و بالاترین اختیارات را دارند. این ارکان برای پیشبرد اهدا?? شرکت با یکدیگر همکاری دارند. به جرات می توان گ??ت این رژیم دموکراسی در شرکت های سهامی عام نسبت به سهامی خاص کاملاَ ش??ا?? تر است. 1- رکن تصمیم گیرنده : مجمع عمومی 2- رکن اداره کننده : هیات مدیره 3- رکن نظارت کننده : بازرس رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) اگرچه لایحه اصلاح قانون تجارت مجمع عمومی را تعری?? ننموده است اما در ماده 72 آن لایحه مجمع عمومی را چنین توصی?? کرده است : " مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلی?? خاص برای آن مقرر شده باشد ". با در نظر گر??تن حقوق صاحبان سهام بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه می باشد که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آن را بررسی، تایید یا تصحیح می کند البته تشری??ات مجامع عمومی در صورتی معتبر است که تشری??ات مقرر در قانون و اساسنامه برای دعوت و تشکیل و حد نصاب سهام حاضر و اکثریت لازم در نظر گر??ته شده باشد. به عبارتی مجمع عمومی صاحبان سهام به منزله ??رمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او ارائه دهند، هیچ کدام از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت بدون تایید مجمع عمومی اعتبار ندارد به همین علت باید به طور دموکراتیک هیئت مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی از طر?? او عمل کنند. مجامع عمومی شرکت های سهامی را از یک سو باید برگردن خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده اکثریت سهامداران را انعکاس می دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت به شمار آورد. مجامع عمومی سطحی از تصمیم گیری است که تصمیمات کلی و زیربنایی مانند انتخاب هیات مدیره و بازرسان، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها، ا??زایش و کاهش سرمایه، انحلال قبل از موعد، صدور اوراق قرضه و تغییر در م??اد اساسنامه در آن اخذ می شود. پس اجزاء تصمیم گیرنده مجامع عمومی سهامداران هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اگرچه قانونگذار تعری?? جامعی از مجامع عمومی را ارائه ننموده است. اما با بررسی ماده 72 لایحه مذکور می توان مجمع عمومی را چنین تعری?? نمود : مجمع عمومی، اجتماعی از صاحبان سهام یک شرکت سهامی است که بر اساس مقررات قانون تجارت و اصلاحات آن به صورت رسمی پس از دعوت از سهامداران تشکیل می شود تا تصمیمات عادی و جاری شرکت و در موارد خاص تصمیمات ??وق العاده شرکت را با حد نصاب مقرر در قانون و به وسیله آراء به دست آمده اتخاذ نمایند. نکته : مجمع عمومی موسس که خود یکی از انواع مجامع تشکیل یا??ته تلقی می گردد از دایره تعری?? ??وق خارج است زیرا در مجمع عمومی موسس صاحبان سهام وجود خارجی ندارد چرا که هنوز شرکتی به ثبت نرسیده است و اعضاء تشکیل دهنده آن، موسسین در بررسی وضعیت پذیره نویسی هستند. مجامع عمومی در شرکت های سهامی به ترتیب عبارتند از : مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی ??وق العاده رکن اداره کننده ( هیئت مدیره ) شرکت سهامی به وسیله ی هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده ی اعضا هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج ن??ر کمتر باشد. البته بنابر ماده 48 قانون تجارت که با تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت منسوخ شده شرکت سهامی به واسطه یک یا چند ن??ر نماینده موظ?? و غیرموظ?? که از میان صاحبان سهام به سمت مدیری و برای مدت محدوده ی تعیین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهند شد که این ا??راد را که دارای اختیارات و وظای?? جمعی هستند هیات مدیره گویند. می باشد که ممکن است از تقصیرات مدیران من??رداَ یا مشترکاَ بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری م??اصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریا??ت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. همچنین مطابق ماده 115 لایحه مذکور در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا ا??زایش یا??تن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظر?? مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستع??ی خواهد شد. اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره منصوب گردند : ( ماده 111 ل. ا. ق. ت ) 1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. 2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصر?? غیرقانونی در اموال عمومی، به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند. البته توجه داشته باشید که این اشخاص ??قط در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند. رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان ) بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند . چند نکته : - بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت ، برخلا?? اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتماَ از میان سهامداران انتخاب گردند. - بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند. - در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظای?? بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ای??اء کنند که نام آن ها در ??هرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند : 1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت ) 2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصر?? غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته ??قط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت ) 3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت ) 4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت ) 5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظ??اَ حقوق دریا??ت می دارد. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت نکته : مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا ??وت یا استع??ا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظای?? بازرسی دعوت شوند. به موجب قانون وظای?? بازرسان شرکت به شرح ذیل است : 1. بررسی کلیه هزینه ها و در آمد های شرکت و ارائه آن ها به سهامداران 2. نظارت بر امور هیات مدیره 3. ماموریت بررسی حساب ها 4. ماموریت اطلاع رسانی ارکان شرکت سهامی عام https://companyregister.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA/1260-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
 11. ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.به موجب ماده ی 82 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،مرجع ثبت ظر?? 60 روز از تاریخ وصول،اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی،ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید،مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظر?? مهلت مقرر اقدام به ر??ع نقص نماید. چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را ر??ع نماید،مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتباَ با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.(ماده ی 83) تبصره-مهلت ر??ع نقص برای متقاضیان ایرانی تا 30 روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود. به موجب ماده ی 84،طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نمی باشند. 1-طرح هایی که جدید یا اصیل نباشند.بر اساس ماده ی 21،طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق است??اده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم ا??شاء نشده باشد. 2-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد ??نی محصول ایجاد می شوند. 3-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی 4-طرح های مخال?? نظم عمومی یا اخلاق حسنه طرح صنعتی جدید با رعایت م??اد ماده ی 21 قانون،طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم،همانند آن به عموم عرضه نشده باشد. طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،مت??اوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گر??ته است. هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد،مراتب کتباَ به متقاضی اعلام شده و وی باید ظر?? 30 روز پس از تاریخ اعلام،جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده 86 این آیین نامه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر ??وق،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.در ماده 86 آمده است: مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی،مراتب را ظر?? 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید.آگهی مزبور شامل موارد ذیل می باشد: 1-شماره و تاریخ اظهارنامه 2-شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی 3-اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباَ درخواست کند که نامش ذکر نشود. 4-اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی 5-ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد. 6-تعیین تاریخ،محل و شماره حق تقدم،در صورت وجود. 7-تصویر یا تصاویری که طرح را معر??ی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر. 8-اشاره به ماکت طرح،در صورت ارائه 9-مدت اعتبار ثبت ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در د??تر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد: 1-تاریخ کامل(ساعت،روز،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه 2-تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی 3-اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است. 4-ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد. 5-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم. 6-اسم،محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد. 7-اسم و نشانی و تابعیت طراح،در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست،مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود. 8-مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی درج مراتب ??وق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح صنعتی برسد. بر اساس ماده ی 88،پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت،گواهی نامه ای که حاوی نکات زیر باشد با الصاق تصویر یک نمونه کامل از طرح و منگنه و ممهور کردن آن،به مالک طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم می شود: 1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در د??تر ثبت اظهارنامه 2-تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرح ها 3-اسم و اقامتگاه و تابعیت مالک طرح 4-اسم،نشانی و تابعیت طراح،مگر اینکه طراح کتباَ از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر اسم خود را نماید. 5-ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن ها می باشد و طبقه و یا طبقاتی که مورد تایید قرار گر??ته است. 6-مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن 7-ذکر تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم،در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن 8-تصویر یا تصاویری که طرح را معر??ی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن آن این گواهی نامه با است??اده از ??ناوری روز تهیه و به امضاء رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی می رسد. ثبت شرکت ??کر برتر - https://companyregister.ir https://companyregister.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA/440-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B7%D8%B1
 12. معر??ی شرکت سهامی شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود.ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه ن??ر کمتر باشد شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص شرکت سهامی عام چیست؟ شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق ??روش سهام به مردم تامین می کنند.به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شر?? تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد می شود. ویژگی های شرکت سهامی عام 1-تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی عام ضروری است. 2-در شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس 20% از سرمایه توسط موسسین تعهد و حداقل 35% توسط آنان به حساب جاری شرکت در شر?? تاسیس سپرده می شود و مابقی از طریق ??روش سهام عموم تامین می گردد. 3-سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس حداقل 5 میلیون ریال می باشد. 4-اظهارنامه ثبت شرکت در شرکت سهامی عام به امضای موسسین می رسد. 5-شرکت سهامی عام برای ??روش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید بر خلا?? شرکت سهامی خاص که این حق را ندارد. 6-انتشار اوراق قرضه در شرکت سهامی عام ممکن است . 7-امضای ورقه تعهد سهم در شرکت سهامی عام مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می باشد . 8-حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 ن??ر می باشد. نحوه ی تشکیل شرکت سهامی عام شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی ??ردی ک??ا?? آن را نمی دهد.از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند،بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختل??ی است که در ذیل در چهار مبحث به این مراحل می پردازیم. مبحث اول:تاسیس شرکت ال??)م??هوم تاسیس به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی،تاسیس شرکت گ??ته می شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد.به این معنی در مجموع موسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود،سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر ??راهم می کند،و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.موسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد. ب)تشخیص موسس در حقوق ایران،پس از تشکیل شرکت و تا زمانی که به ثبت نرسیده است مسئولیت موسسان به قوت خود باقی است.البته پس از ثبت شرکت،نمی توان به هیچ کدام از شرکا عنوان موسس داد،حتی اگر از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند. ج)مسئولیت موسسان از نظر مدنی موسسان در قبال عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئولند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود.(ماده 273 لایحه قانونی 1347)از طر??ی،موسسان شرکت در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند(ماده 23 لایحه قانونی 1347).البته،مسئولیت موسسان در صورتی مطرح است که در انجام دادن اعمال و اقدامات مزبور شخصاَ دخیل بوده باشند.بنابراین،هر گاه یک یا چند ن??ر از میان موسسان یا اشخاص دیگری به جز آنان مرتکب اعمال مزبور شده باشند خود این اشخاص مسئولند و مسئولیتشان،با توجه به مقررات عام حقوق مدنی قابل طرح است،نه مقررات خاص لایحه قانونی 1347،که ویژه تخل?? موسسان است. د)نظارت اولیه بر تاسیس شرکت همان طور که در مقالات پیشین گ??تیم،برای تاسیس شرکت سهامی(خاص یا عام) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست.بنابراین،همه اشخاص- به جز بیگانگان و در حدود اصل هشتاد و یکم قانون اساسی – می توانند شرکت سهامی تاسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی مبادرت ورزند. با این حال،تاسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که موسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم مردم قرار دهند،هر چند به آن ها تکلی?? نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند.این اطلاعات ضمن اظهارنامه ای «...در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم...» می شود.(ماده 6 لایحه قانونی 1347) اظهارنامه مزبور باید با قید تاریخ به امضای کلیه موسسین رسیده و موضوعات ذیل مخصوصاَ در آن ذکر شده باشد: نام شرکت،هویت کامل و اقامتگاه موسسین،موضوع شرکت،مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به ت??کیک،تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام،میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصا?? و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کی?? آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛مرکز اصلی شرکت؛مدت شرکت.(ماده 7 لایحه قانونی 1347).مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن(طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی) و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.(ماده 10 لایحه قانونی 1347).مرجع ثبت شرکت ها تکلی??ی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح موسسان به پذیره نویسان مسئول نیست؛به همین دلیل،قانونگذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی راجع به پذیره نویسی را بر عهده خود موسسان گذاشته است.به موجب ماده اخیر:"اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود". آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد موسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است.پس از این آگهی به دعوت موسسان،علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند. مبحث دوم:پذیره نویسی پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده،در شرکت سهامی عام،شریک شود.در این مبحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم. ال??)تعداد پذیره نویسان با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل پنج ن??ر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند.(ماده 107 لایحه قانونی 1347)،تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج ن??ر کم تر نباشد.قانونگذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود. تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند،چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی،مع ذلک اشخاص حقوقی در حدود هد?? و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند.از آن جا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند. ب)شرایط پذیره نویسی 1-طرح اعلامیه پذیره نویسی پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طر?? موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که اداره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.(ماده 6 لایحه قانونی 1347) طرح اعلامیه مزبور باید شامل نکات ذیل باشد: نام شرکت؛موضوع شرکت و نوع ??عالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛مرکز اصلی شرکت و شعب آن؛در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛مدت شرکت؛هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین.در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاری داشته باشند؛ذکر آن به اختصار؛مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به ت??کیک و تعداد و نوع سهام.در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصا?? و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کی?? سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود،در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گر??ته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به ت??صیل؛تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛ذکر هزینه هایی که موسسین نا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گر??ته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع ??عالیت های شرکت؛در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موا??قت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موا??قت اصولی آن مراجع؛ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی مقداَ پرداخت گردد؛ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است؛ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛تخصیص سهام به پذیره نویسان.(ماده 9 لایحه قانونی 1347) قانونگذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده هیچ مرجع رسمی نگذاشته است.به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظی??ه مرجع ثبت شرکت ها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛به عبارت دیگر مرجع ثبت شرکت ها ??قط کا??ی است اطمینان یابد که موارد پانزده گانه مندرج در ماده 9 این لایحه در اعلامیه ذکر شده است و تکلی??ی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تایید کند. «اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده 11 لایحه قانونی 1347).انتشار اعلامیه پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکت ها است.(ماده 10 لایحه قانونی 1347) 2-ورقه تعهد سهم تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به " ورقه تعهد سهم " تعبیر می شود.ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات ذیل باشد: نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت،سرمایه شرکت،شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن،تعداد سهامی که مورد تعهد واقع شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود،نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود،هویت و نشانی کامل پذیره نویس،قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید. به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347:"ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده،نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود".در تبصره این ماده مقرر شده است:" در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند،هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد". 3-قطعیت پذیره نویسی امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است.از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند.قبولی پذیره نویسی از جانب موسسان لازم نیست و در واقع،پذیره نویسی به منزله قبول ایجاد موسسان به پذیره نویسی است،مشروط بر اینکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گر??ته باشد.ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است:"امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد".منظور قانونگذار این است که امضا و طبعاَ تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است. 4-میزان پذیره نویسی تشکیل شرکت سهامی عام به این است که «...تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده باشد...»(ماده 16 لایحه قانونی 1347) البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری،در غیر این صورت معتبر نخواهد بود.موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طر?? پذیره نویسان و موسسان را احراز کنند.قانونگذار در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این قاعده مقرر کرده است که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد. مبحث سوم:تشکیل سرمایه و تخصیص سهام تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است.پس از اینکه سرمایه شرکت تعهد شد و 35 درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید،تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان تعیین و اعلام می شود.رژیم حقوقی تامین سرمایه و تخصیص سهام به شرکا موضوعاتی است که در این مبحث به طور مختصر پرداخته خواهد شد. ال??)میزان سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی،شرکا(موسسان و پذیره نویسان) باید تمام سرمایه شرکت را تعهد و حداقل 35 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند.حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده 5 لایحه قانونی 1347) سرمایه شرکت ممکن است از آورده های نقدی و یا غیر نقدی تشکیل شود.رژیم حقوقی هر کدام از این دو نوع آورده مت??اوت است. 1-آورده نقدی.دست کم 35% از مبلغی که شرکا(موسسان و پذیره نویسان) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد.(ماده 6 لایحه قانونی 1347)این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شر?? تاسیس است در یکی از بانک ها واریز می شود. 2-اورده غیر نقدی.می توان گ??ت سرمایه شرکت ممکن است از هر چیزی،مال مادی یا غیر مادی تشکیل شود.آورده غیر مادی باید تقویم و تسلیم شود. ب)تخصیص سهام همان طور که گ??تیم،شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود (ماده یک لایحه قانونی 1347).در قبال آورده هر کدام از موسسان و پذیره نویسان،به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود.تعیین تعداد سهام بر عهده موسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد. ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد،ولی طبق ماده 29 لایحه قانونی 1347:" ...مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد".تعیین تعداد سهام در صورتمجلسی که به امضای موسسان می رسد قید و به مجمع عمومی موسس گزارش خواهد شد."گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد"(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347). مبحث چهارم:تشری??ات نهایی تشکیل شرکت شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.طرز تشکیل مجمع عمومی موسس و صلاحیت های آن موضوع این گ??تار است در دو قسمت آن را بررسی می کنیم. ال??)تشکیل مجمع عمومی موسس مجمع عمومی موسس،مانند هر مجمع عمومی،از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347:" در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند..."در این جا به ترتیب،زمان و شکل دعوت از مجمع،ترکیب مجمع و نحوه تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع را بررسی می کنیم. 1-زمان و شکل دعوت از مجمع موسسان،پس از انجام تشری??ات مندرج در ماده 16 لایحه قانونی 1347،مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند کرد.به موجب ماده مزبور"«پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده،موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است،تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین،دعوت از مجمع عمومی موسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده موسسان گذاشته است صورت می گیرد.موسسان باید دقت کنند که تمام سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347) دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد.این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است.(بند 14 ماده 9 لایحه قانونی 1347). 2-ترکیب مجمع در مجمع عمومی موسس همه موسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند،چه موضوع جلسه مجمع تشکیل شرکت است.قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن در تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 بصراحت بیان کرده است تا بر جنبه امری بودن قاعده تاکید کند.همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود. 3-طریق تصمیم گیری تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس از طریق دادن رای صورت می گیرد.ماده 72 لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است"...مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی (در همه مجامع) و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد،مگر در مواردی که به موجب قانون تکلی?? خاص برای آن مقرر شده باشد". مجمع عمومی موسس توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد،ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.(ماده 101 لایحه قانونی 1347).هر گاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود،هیات رییسه مجمع با تصویب مجمع می تواند تحت شرایط مندرج در ماده 104 لایحه قانونی 1347 اعلام تن??س کند. " از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد"(ماده 105 لایحه قانونی 1347) ب)صلاحیت های مجمع عمومی موسس 1-تصویب گزارش موسسان گ??تیم که موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم کنند.یکی از وظای?? مجمع عمومی رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است.تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. 2-تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود،از جمله اینکه دارندگان آورده غیرنقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود.(قسمت اخیر ماده 77 لایحه قانونی 1347). 3-تصویب مزایای خاص هر گاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد،این مزایا باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی و آورده های غیر نقد بیان شد.مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد. 4-تصویب اساسنامه شرکت سهامی براساس اساسنامه تشکیل می شود.بنابراین،مجمع موسس اختیار و تکلی?? تصویب آن را دارد.قانونگذار تکلی?? نکرده است که اساسنامه باید به صورت رسمی تنظیم شود،از این رو ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد،اما در عمل همیشه به صورت غیر رسمی است. به موجب ماده 8 لایحه قانونی،طرح اساسنامه می بایست با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و با ملحوظ داشتن سهامی عام مشتمل بر مطالب ذیل باشد: نام شرکت؛موضوع شرکت به طور صریح و منجز؛مدت شرکت؛مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به ت??کیک؛تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظر?? آن باید مطالبه شود،که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود؛نحوه انتقال سهام با نام؛طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس؛در صورت پیش بینی این امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن؛شرایط و ترتیب ا??زایش و کاهش سرمایه؛مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی؛مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها؛طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی؛تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیران که ??وت یا استع??اء می کنند یا محجور یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند؛تعیین وظای?? و حدود اختیارات مدیران؛تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند؛تعداد بازرسان و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها؛تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه؛نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تص??یه امور آن؛نحوه تغییر اساسنامه تنظیم طرح های اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام مواد مندرج در قانون را در برگیرد و بنابراین بسیار طولانی است،در حالی که به جز قید موارد مندرج در ماده 8 این لایحه،ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد،چه ذکر جزییات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید. 5-تعیین مدیران و بازرسان اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند.(ماده 17 و بند 3 ماده 74 لایحه قانونی 1347) مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند.(قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347).هر گاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند،صورتمجلس را امضا می کنند و هر گاه حاضر نباشند،قبول سمت کتبی از طر?? آنان به طریق دیگری صورت می گیرد. 6-تعیین روزنامه کثیرالانتشار به موجب تبصره ماده 17 (الحاقی 22/11/1353) لایحه قانونی 1347:" هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود.یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طر?? وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود".تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه قانونی 1347 تحق پیدا کرده باشد. ثبت علامت تجاری ??کر برتر - https://companyregister.ir https://companyregister.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA/603-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%8
×
×
 • جدید...