رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
tanaz22

پانل تک باربر

پست های پیشنهاد شده

 

152.jpg

 

پانل تک باربر:

 

پانل تک باربر با مش متراکم یا ضخیم گالوانیزه 8×8 و 5×5 .

پلی استایرن کندسوز منطبق بر ASTM E84 با چگالی 12 طبق استاندارد لازم الاجرا 11108

برش صا?? با قابلیت تغییر ??اصله بین ??وم و مش برای تنظیم ضخامت هسته بتنی مقاوم دیوار

قابل ارائه با مش به قطر 2.5 ، 3 ، 3.5 و 5 میلیمتر

اورلپ چپ و راست جهت حذ?? میلگرد وصله پانلهای مجاور

تنش تسلیم م??تول حداقل 6000 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع، ازدیاد طول نسبی حداقل 8% و کاهش سطح مقطع حداقل 30% در گسیختگی کششی و جوش پذیری بالا با ??رآیند آنیلینگ و گالوانیزه گرم

عرض محصول 120 سانتیمتر - طول نامحدود

 

 

 

مزیت های و مقایسه ??نی تری دی پانل های غیر باربر

 

با دیوار های بلوکی AAC ,CLC , و لیکا

 

ال?? ) مزیت های انحصاری نسبت به سایر دیوار های پانلی :

 

تولید به طول س??ارشی :

 

* بنا به خطای بتن ریزی سق?? میتوان با متر لیزری عدد واقعی اجرا شده برای طول دیوار را به ت??کیک اعلام نمود و به همان طول س??ارش داد مثلا ??اصله اسمی 3 متر تبدیل به چند عدد 98/2و 02/3 و ... شود تا از وصله کاری و برش بی مورد احتراز گردد.

 

دانسیته استاندارد هسته عایق (??وم):

 

استاندارد ??وم های تولید این شرکت برابر 12 میباشد که در عمل بتن پاشی دقیق تر را سبب میگردد. ??شردگی غیر استاندارد رایج در بازار اسما 10 و تا 8 متغیر است( 40%کاهش مواد مصر??ی لایه عایق)در صورت تمایل به س??ارش میتوان این مقدار را کاهش داد.( تنها محصولات این شرکت دارای استاندارد اجباری 7143 و11108 میباشد.)

 

بیرون زدگی مش از طر??ین تری دی پانل(اورلپ مش):

 

 

 

عرض مش تشکیل دهنده از هر طر?? بین 4 الی 6 سانتی متر از عرض هسته عایق پلی استایرن بزرگتر بوده و لذا میزان مش مصر??ی هر متر مربع تری دی پانل را حدود 5% ا??زایش می دهد. علیرغم اثر ا??زاینده این امر روی قیمت تمام شده محصول، با حذ?? مش وصله بین دو پانل مجاور هم و حذ?? آرماتور بندی ا??قی درز اتصال قائم بین دو پانل، مجموعاً ضمن کاهش قیمت تمام شده کالای مصر??ی (دیوار نهایی)، سرعت اجرای آن را نیز بالا برده و برخلا?? اتصالات معمولی (ر??تار نامناسب آرماتوری که از یک سمت به ??وم چسبیده و از سمت دیگر به اندازه مقطع معادل خود (قوانین اولیه بتن مسلح) بتن دورش را ??رانگر??ته)، ر??تار دیوار را بهبود می*بخشد و استحکام مدنظر تنها در این حالت به دست می آید.

 

بدیهی است به لحاظ ??نی برای تأمین طول گیرایی اتصال مش با اورلپ، بایستی از اتصال مکانیکی استاندارد که به صورت تسمه

 

پرس شده به روش پنوماتیک می باشد، است??اده نمود که با کلیات روش پیش ساخته سازی و اجرای صنعتی ساختمان، مطابقت

 

داشته و از هزینه بالایی نیز برخوردار نمی باشد.

 

برش سینوسی ??وم :

 

برش سینوسی ??وم موجب 40% کاهش در مصر?? بتن پاششی میگردد و علیرغم این کاهش مصر?? مصالح ر??تار لرزه ای دیوار تری دی پانل غیر باربر از حیث اثر میانقاب بهبود میابد. بزبان ساده در زلزله ای که سازه مقاومت آنرا دارد و برای آن محاسبه شده . ریزش دیوارهای غیرباربر باعث خسارت مالی و جانی میشود و نیروی زلزله کل سازه را نیز ا??زایش میدهد. این اثر بطور انحصاری در تری دی پانل با برش موجدار قائم (*که نیاز به دستگاه سی ان سی و پانتوگرا?? با دروازه 4 متر به بالا دارد )*خنثی میشود. در صورتیکه اکثریت تولیدکنندگان تری دی پانل ،برش صا?? تولید میکنند که اثری شبیه دیوار برشی دارد و است??اده از دیوار باربر به جای غیر باربر طبق توضیحات ??وق ، در جهت اطمینان نیست.و یا بعلت عرض کم دروازه میز برش ، موج را در جهت ا??قی تولید میکنند که منجر به تشدید مشارکت دیوار غیرباربر در زلزله میگردد!

 

قطعه اتصال دیوار تری دی غیر باربر :

 

این محصول انحصاری ، نیاز به سوراخکاری و مصر?? چسب و کاشت میلگرد در سق?? و ک?? را ازبین برده و صر??ا با ت??نگ میخ کوب- هیلتی- قطعه اتصال بدون برخورد با میلگرد سازه و به سرعت و با قیمت کم و دقت بالا نصب میگردد.( نبشی مش ورقدار متصل به ک?? و سق??)

 

ب) مقایسه ??نی دیوار تری دی پانل غیر باربر با دیوارهای بلوکی از جمله س??ال، AAC,CLC و لیکا

 

1- سرعت و سهولت در اجرا:

 

برای اجرای دیوار از آنجا که عرض اعضا 2/1 متر و طول آنها برابر ارت??اع طبقه (دیوار) تولید میگردد، تعداد نیروی انسانی لازم، برای اجرا، نسبت به ساختمانهای رایج،( با ابعاد آجر یا بلوک 20در 10 یا 20 یا 50 یا 60 سانتی متر)؛ به تابعیت از مساحت نمای قطعات (مثلا 120 در 300 سانتیمتر) و نیز عدم نیاز به ساخت و حمل و اجرای ملات بین هر رج ، کاهش می*یابد و این امر اجرای دیوار تنها با 1 اکیپ ماهر به روزانه 200 الی 250 متر مربع میرساند که در پروژه های انبوه سازی به لحاظ حجم بالای پروژه و سرمایگذاری کلان ،سرعت اجرای س??تکاری بالا ر??ته و منجر به بازگشت سریع سرمایه میگردد.

از آنجا که برای ح??ظ ایستایی اینگونه دیوارها، از بتن پاششی است??اده میگردد و در آن، از مصالحی مشابه ملات ماسه سیمان است??اده میگردد، که در تمامی دیوارهای معمولی و بلوکی، (مانند دیوارهای نمای سنگ یا سیمانی، دیوار سرویسها، آشپزخانه، ??ضاهای مرطوب و نیز دیوارهای سمت همسایه) کاربرد دارد، برای اینچنین آیتمی، بلحاظ مقایسه، نمیتوان آنرا کار اضا??ه در نظر گر??ت.

 

درساختمانهای سنتی برای سایر ??ضاهای داخلی، غالبا از پوشش گچ و خاک، برای زیرسازی و رسیدن به سطحی قابل س??یدکاری؛ ونیز کنده کاری، جهت عبور مسیرهای لوله کشی و سیم کشی، است??اده میگردد. حذ?? کامل این آیتم برای دیوارهای تری دی پانل (شامل مصالح و دستمزد) ضمن جبران هزینه و زمان صر?? شده ملاتهای پاششی دو طر??؛ باعث صر??ه جویی در کندن شیارهای روی دیوار و متعاقب آن، جمع آوری و حمل نخاله گچ و خاک و خرده س??ال یا بلوک میگردد. (برای اجرای تاسیسات توکار، در دیوار تری دی پانل؛ کلیه مسیرها با ذوب کردن سریع یونولیت، توسط سشوار صنعتی اجرا میشوند)

 

2-اثر میانقاب:

 

( در ساختمانهای معمولی بلحاظ شکل پذیری بالا ، کلیه دیوارهای میانقاب و سازه، اثر متقابل من??ی بر ر??تار هم در حین زلزله دارند و به تخریب یکدیگر کمک می*کنند و این امر باعث بالا ر??تن سختی سازه میگردد.)

بعبارت دیگر در تمامی سازه های معمولی که طبق استاندارد های زلزله طرح و اجرا شده باشند، برای لرزشهای با درجات بالای زمین لرزه، دیوارها ترک خورده، ??رو ریخته و ساختمان دچار تغییر مکان ا??قی شده، و تنها سازه واژگون نمیشود .ولی در سازه های با است??اده از دیوار های تری دی پانل به علت یکپارچگی و عدم ریزش و آوار و منعط?? بودن در نیروهای جانبی زلزله، این پدیده ات??اق نخواهد ا??تاد. این امر موجب است??اده روز ا??زون از دیوارهای پانلی در ساختمانهای خاص و عمومی که در موقعیتهای بحرانی باید قابل بهره برداری باشند، گردیده است.

 

 

 

3- امکان نصب انواع نماهای سنگین بصورت ملاتی (تر):

 

در دیوارهای تری دی پانل به علت وجود شبکه م??تولی روی عایق پلی استایرن و عدم جذب آب ملات ، امکان اجرای انواع نازککاری و نماهای سنگین به صورت ملاتی(تر)را دارد در صورتی که در برخی دیوارهای بلوکی به علت خواص ??یزیکی بلوک آب ملات را جذب میکند و خاصیت چسبندگی آن را ازبین میبرد و این امر سبب جدا شدن مصالح نما میگردد که در ساختمان های بلند مرتبه است??اده از این نوع بلوک ها به لحاظ خطرات احتمالی توصیه نمیشود.

 

 

 

4- ضریب هدایت حرارتی:

 

در عایقکاری سطوح پیرامونی بنا گردیده و عایقکاری اجباری مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی را به سمت غیر اقتصادی شدن سوق میدهد .غالباً راهکارهای ارزانتر مانند عایقکاری دیوارها از داخل منجر به پدیده یخ زدن دیوارها از بیرون و یا ایجاد پدیده پل برودتی در تراز سق?? ها شده ، که از مشکلات دائمی ??راروی این سیستم در مناطق با آب و هوای غیر معتدل بوده و نهایتاً منجر به ا??زایش هزینه های تامین انرژی و خرید و نگهداری سیستم*های تاسیساتی اینگونه بنا ها میگردد .

 

مقادیر ضریب هدایت حرارت برخی مصالح برگر??ته از پیوست 7 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به شرح زیر می باشند:

( مطابق مبحث 19 عایق حرارت قابل است??اده در ساختمان به عایقی اطلاق می شود که دارای ضریب هدایت حرارتی کمتر یا مساوی w/m.k 065/0 و مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از m2.k/w 5/0 باشد.)

بتن معمولی = w/m.k 75/1 آجر سوراخدار 5/10 سانتی = 13/0 آجر سوراخدار 22 سانتی = 28/0

بتن متخلخل اتوکلاو - AAC-(با وزن مخصوص 650 کیلوگرم بر متر مکعب) = 24/0

??ولاد ( میلگرد) = w/m.k 72 آجر سوراخدار 35 سانتی=42/0 تیغه س??الی 5/10 سانتی = 2/0

یونولیت برش خورده با چگالی بیش از 15w/m.k= 041/0 تیغه س??الی 15 = 3/0

گچ پاششی= w/m.k 5/0 تیغه س??الی 20=39/0

قطعات پیش ساخته گچ برگ با روکش مقوایی= w/m.k 35/0

 

طبق نتایج تائید شده آزمایشات شرکت M2 برروی
های تک به ضخامت پلی استایرن 8، 10و 15 سانتی متر با 3 سانتی متر بتن پاشی طر??ین مقاومت حرارتی به ترتیب برابر m2.k/w 295/2، 808/2 و 090/4 می باشد . (مقدار مجاز حداقل برابر 5/0 است)

 

5- وزن:

 

دیوار های پانلی(به روش تولید انحصاری شرکت پایکار بنیان پانل با برش ??وم سینوسی قائم) دیوار پانلی 10 سانتی (هسته عایق 4 سانتی+ هر طر?? 3 سانتی متر بتن پاششی) وزن 1 مترمربع دیوار در حالت س??تکاری معادل 87 کیلوگرم بر متر مربع دیوار میباشد . و در صورتی که جهت پارتیشن داخلی با شبکه م??تولی گالوانیزه است??اده شوند میتوان بجای بتن پاششی مستقیما از گچ نازککاری است??اده کرد که در این حالت وزن دیوار به 55 کیلوگرم بر هر مترمربع دیوار خواهد رسید (س??تکاری= نازککاری) که این امر در کاهش سطح مقطع عناصر سازه ای(تیر و ستون ها) و همچنین کاهش بار مرده جهت انجام محاسبات سازه، نقش بسزایی دارد. در حالی که وزن 1 متر مربع دیوار در بلوک های بتنی 10 و 15 سانتی متر به ترتیب 187 و 292 کیلوگرم بر مترمربع دیوار، در بلوک های AAC به ضخامت های10 و 15 سانتی متر به ترتیب 65 و 98 کیلوگرم بر متر مربع دیوار و در بلوک های CLC به ضخامت های 10 و 15 سانتی متر به ترتیب 80 و 120 کیلوگرم بر متر مربع دیوار میرسد.

 

6-مشکلات اجرایی دیوار های AAC و CLC :

 

دیوارهای AAC به دلیل جذب سریع آب باعث خشک شدن ملات اتصال و گچ و خاک پوششی می شود.که می بایست چسب مخصوص جایگزین گردد بنا بر این باید برای پوشش، از داخل گچ و از بیرون سیمان شود.

گاهاً مشاهده شده بلوک های CLC پس از اجرا کاهش ارت??اع میدهند خصوصاً ضخامتهای کمتر.

به دلیل عدم استحکام مناسب ،در زمان نصب رادیاتور،پکیج،کابینت،??لاش تانک،ق??سه،تابلو و آیینه با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

 

در ذیل میتوان به دیگر مزیت های عمده دیوار های تری دی پانل نیز اشاره نمود :

 

بی نیاز از ایزولاسیون رطوبتی با است??اده از بتن آب بند

بی نیاز از اجرای لایه گچ و خاک با است??اده از گچ پاششی دیرگیر

بی نیاز از اجرای نعل درگاه برای اجرای بازشوی در و پنجره

بی نیاز از نـــاودانی (رانر) برای حرکت مستقل از سازه در حین زلزله

امنیت بالا بلحاظ عدم قابلیت تخریب و ن??وذ به روشهای دستی

استحکام بالا و قابلیت بالا برای نصب پیچ؛ میخ ؛ رولپلاک و آویز اجسام سنگین مانند آینه و سنگ نما، ??لاش تانک؛کابینت؛ ق??سه و تابلو (قابل تقویت با وال پست و ساب??ریم).منبع:

  • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...