رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
sanaff

درمان ایمپلنت برای افراد دیابتی

پست های پیشنهاد شده

post12-diabeti-200x200.jpg

 

 

1260-1.jpg

 

 

 

ا??رادی که دیابت یا مرض قند دارند اکثرا تحت معالجه پزشک هستند و در حال مصر?? دارو یا انسولین می باشند.

نکته اصلی اینستکه اگر که در اثر است??اده از این داروها و رژیم غذایی قند خون زیر ۱۴۰ باشد درمان ایمپلنت با در صد مو??قیت بالا امکانپذیر است و ??رقی با یک ??رد سالم وجود ندارد.اگر که قند خون کنترل نشده باشد درمان امکانپذیر است ولیکن به همان نسبتی که قند خون بالاتر می رود در صد مو??قیت پایین تر می اید.

 

ایمپلنت دندان به دلیل محکم و قوی بودن امروزه به جایگزین دائمی برای دندان های از دست ر??ته تبدیل شده است و ظاهرو عملکردی طبیعی مانند دندان های طبیعی دارند.پیش از انجام ایمپلنت باید عواملی در نظر گر??ته شود و مورد بررسی قرار گیرد.

دو نوع دیابت وجود دارد که در درمان ایمپلنت ممکن است موثر باشد و باید مورد بررسی قرار گیرد.در نوع اول دیابت به کنترل روزانه و دقیق سطح گلوکز و تزریق انسولین نیاز است و در نوع دوم دیابت که بسیار رایج است این بیماری در زمانی که بدن قادر به تولید انسولین مورد نیاز بدن نباشد بروز می کند .

بیماری دیابت در ا??راد دیابتی موجب طولانی تر شدن زمان قیمت ایمپلنت دندان بهبود زخم می شود و این ا??راد نسبت به ع??ونت ها آسیب پذیری بیشتری دارند و همچنین اولین مرحله در ??رایند بهبود زخم التهاب است که نقش ح??اظتی دارد و در ا??راد دیابتی سطح بالای قند خون واکنش بدن نسبت به التهاب را می تواند تغییر دهد.

در طول سال های اخیر ایمپلنت دندانی برای ا??راد دیابتی مورد بررسی قرار گر??ته و نتیجه به دست آمده امید بخش بوده است . هر چند زمان بهبود استخوان اطرا?? ایمپلنت در ا??راد دیابتی طولانی تر خواهد بود و به همین دلیل در این شرایط برای قرار دادن ایمپلنت به ملاحظات خاصی نیاز است و دلیلی برای خودداری از انجام ایمپلنت وجود ندارد که البته لازم است از توصیه های پزشک پیروی کنید و دندان پزشک خود را در جریان بیماری خود قرار دهید و درمان ایمپلنت با بازگرداندن توانایی بیماران دیابتی در بهتر خوردن غذا و رعایت رژیم غذایی به کنترل قند خون آن ها کمک خواهد کرد.

احتمال ابتلا به بیماری لثه در ا??رادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند بیشتر از دیگر ا??راد است.بیماری لثه ممکن است قیمت ایمپلنت دندان در ابتدا موجب بروز مشکلی نشود اما اگر بیماری لثه پیشر??ته شود به آن پیوره لثه گ??ته می شود که موجب ایجاد ??اصله بین دندان و لثه می شود و همچنین موجب ضعی?? شدن استخوان و لق شدن دندان ها می شود و در شرایطی که بیماری لثه درمان نشود نمی توان ایمپلنت انجام داد و احتمال پیشر??ت بیماری لثه و ع??ونت در ا??راد دیابتی بیشتر است و اگر درمان و کنترل نشود موجب شکست در درمان ایمپلنت می شود.

ایمپلنت دندان روش بسیار مناسبی برای جایگزین دندان های از دست ر??ته است برای ا??رادی که از سلامت کامل برخوردارند که البته احتمال ایجاد خطراتی مانند ع??ونت در همه ا??راد وجود دارد که اگر درمان ایمپلنت توسط جراح متخصص ایمپلنت با تجربه و ماهر انجام شود احتمال ع??ونت و شکست ایمپلنت و خطرات دیگر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

به طور کلی ا??رادی که به بیماری دیابت نوع دوم و دیابت کنترل شده مبتلا هستند با
کنترل دیابت و با رعایت نکات و توصیه های پزشک می توانند درمان ایمپلنت انجام دهند و مو??قیت درمان ایمپلنت در این ا??راد بالای ۹۰ درصد خواهد بود .که البته مواردی مثل نوع ایمپلنت و نوع بیماری دیابت و همچنین سابقه بیماری برای انجام ایمپلنت باید در نظر گر??ته شود.که البته باید گ??ت درمان ایمپلنت برای ا??رادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند نیز می توان انجام داد و مشکلی ایجاد نمی کند.

 

 

 

 

ا??رادی که دیابت یا مرض قند دارند اکثرا تحت معالجه پزشک هستند و در حال مصر?? دارو یا انسولین می باشند.

نکته اصلی اینستکه اگر که در اثر است??اده از این داروها و رژیم غذایی قند خون زیر ۱۴۰ باشد درمان ایمپلنت با در صد مو??قیت بالا امکانپذیر است و ??رقی با یک ??رد سالم وجود ندارد.اگر که قند خون کنترل نشده باشد درمان امکانپذیر است ولیکن به همان نسبتی که قند خون بالاتر می رود در صد مو??قیت پایین تر می اید.

 

ایمپلنت دندان به دلیل محکم و قوی بودن امروزه به جایگزین دائمی برای دندان های از دست ر??ته تبدیل شده است و ظاهرو عملکردی طبیعی مانند دندان های طبیعی دارند.پیش از انجام ایمپلنت باید عواملی در نظر گر??ته شود و مورد بررسی قرار گیرد.

 

دو نوع دیابت وجود دارد که در درمان ایمپلنت ممکن است موثر باشد و باید مورد بررسی قرار گیرد.در نوع اول دیابت به کنترل روزانه و دقیق سطح گلوکز و تزریق انسولین نیاز است و در نوع دوم دیابت که بسیار رایج است این بیماری در زمانی که بدن قادر به تولید انسولین مورد نیاز بدن نباشد بروز می کند .

 

بیماری دیابت در ا??راد دیابتی موجب طولانی تر شدن زمان قیمت ایمپلنت دندان بهبود زخم می شود و این ا??راد نسبت به ع??ونت ها آسیب پذیری بیشتری دارند و همچنین اولین مرحله در ??رایند بهبود زخم التهاب است که نقش ح??اظتی دارد و در ا??راد دیابتی سطح بالای قند خون واکنش بدن نسبت به التهاب را می تواند تغییر دهد.

 

در طول سال های اخیر ایمپلنت دندانی برای ا??راد دیابتی مورد بررسی قرار گر??ته و نتیجه به دست آمده امید بخش بوده است . هر چند زمان بهبود استخوان اطرا?? ایمپلنت در ا??راد دیابتی طولانی تر خواهد بود و به همین دلیل در این شرایط برای قرار دادن ایمپلنت به ملاحظات خاصی نیاز است و دلیلی برای خودداری از انجام ایمپلنت وجود ندارد که البته لازم است از توصیه های پزشک پیروی کنید و دندان پزشک خود را در جریان بیماری خود قرار دهید و درمان ایمپلنت با بازگرداندن توانایی بیماران دیابتی در بهتر خوردن غذا و رعایت رژیم غذایی به کنترل قند خون آن ها کمک خواهد کرد.

 

احتمال ابتلا به بیماری لثه در ا??رادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند بیشتر از دیگر ا??راد است.بیماری لثه ممکن است قیمت ایمپلنت دندان در ابتدا موجب بروز مشکلی نشود اما اگر بیماری لثه پیشر??ته شود به آن پیوره لثه گ??ته می شود که موجب ایجاد ??اصله بین دندان و لثه می شود و همچنین موجب ضعی?? شدن استخوان و لق شدن دندان ها می شود و در شرایطی که بیماری لثه درمان نشود نمی توان ایمپلنت انجام داد و احتمال پیشر??ت بیماری لثه و ع??ونت در ا??راد دیابتی بیشتر است و اگر درمان و کنترل نشود موجب شکست در درمان ایمپلنت می شود.

 

ایمپلنت دندان روش بسیار مناسبی برای جایگزین دندان های از دست ر??ته است برای ا??رادی که از سلامت کامل برخوردارند که البته احتمال ایجاد خطراتی مانند ع??ونت در همه ا??راد وجود دارد که اگر درمان ایمپلنت توسط جراح متخصص ایمپلنت با تجربه و ماهر انجام شود احتمال ع??ونت و شکست ایمپلنت و خطرات دیگر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

 

به طور کلی ا??رادی که به بیماری دیابت نوع دوم و دیابت کنترل شده مبتلا هستند با
کنترل دیابت و با رعایت نکات و توصیه های پزشک می توانند درمان ایمپلنت انجام دهند و مو??قیت درمان ایمپلنت در این ا??راد بالای ۹۰ درصد خواهد بود .که البته مواردی مثل نوع ایمپلنت و نوع بیماری دیابت و همچنین سابقه بیماری برای انجام ایمپلنت باید در نظر گر??ته شود.که البته باید گ??ت درمان ایمپلنت برای ا??رادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند نیز می توان انجام داد و مشکلی ایجاد نمی کند.منبع:

  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...