رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
sinaweb

پشت پرده یک کودتا

پست های پیشنهاد شده

[ATTACH=CONFIG]1378[/ATTACH]

 

 

روزنامه کیهان در تاریخ 21 و 26 ??روردین 1358 متن مصاحبه کرمیت روزولت طراح کودتای 28 مرداد با ???روزنامه «لوس*آنجلس تایمز» چاپ آمریکا را به چاپ رساند. وی در این مصاحبه برای اولین بار پرده از ???جزئیاتی راجع به این کودتا برداشته است. با هم این گزارش را می*خوانیم:???

در سال 1953 آیزنهاور، رئیس*جمهوری آمریکا طرح رهبری و هزینه کودتایی که منجر به سقوط دولت ???دکتر مصدق گردید ??راهم کرد. اینک عامل و اجراکنندة طرح کودتای «سیا» که عملیات مربوطه را به طور ???سری در ایران انجام داده است، از این راز پرده برمی*دارد:???

 

کرمیت روزولت، رئیس اسبق «سیا» در خاورمیانه، طی یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار روزنامه ???لوس*آنجلس تایمز، برای نخستین بار، نقش «سیا» را در کودتایی که به منظور بازگرداندن قدرت به ???محمدرضا پهلوی (شاه مخلوع) انجام گر??ته است شرح می*دهد. کرمیت روزولت می*گوید: کودتای ایران ???نخستین عملیات مخ??ی علیه یک دولت خارجی بود که به وسیله «سیا» در ماههای آخر حکومت ترومن ???تنظیم شده بود.???

با اجرای این طرح مو??قیت*آمیز در ایران، که «سیا» آن را طرح «آج***» نامگذاری کرده بود، جان ??استر ???دالس، وزیر خارجه دولت آیزنهاور، به حدی خشنود گردید که در نظر داشت نظیر کودتای ایران را در ???کنگو، گواتمالا، اندونزی انجام دهد و در مصر نیز حکومت عبدالناصر را ساقط کند.???

روزولت مدعی است که در برابر این پیشنهادات ایستادگی کرده و به همین علت از خدمت در سازمان ??????«سیا» کناره*گیری کرده است. تابستان سال 1953 مدت سه ه??ته در ایران اقامت داشته و کودتای علیه دولت ???دکتر مصدق را، به طور پنهانی رهبری کرده است. روزولت اقرار می*کند که مبلغ یک میلیون دلار ???آمریکایی، برای هزینه ایجاد بلوا و اغتشاش*های خیابانی که 300 کشته به جای گذاشت و دولت ملی ???مصدق را ساقط کرد، در اختیار داشته ولی ??قط 75000 دلار آن را خرج کرده است.???

روزولت می*گوید: «پرزیدنت آیزنهاور، از چگونگی عملیات مربوط به کودتا از آغاز تا پایان آن آگاه بود و ???دستور اجرای کودتا، به وسیله دالس، وزیر امور خارجه، به برادرش آلن دالس، رئیس سابق «سیا» و ???همچنین والتر بیدل اسمیت، معاون وزارت امور خارجه صادر شد.???

???«من دستورات صریحی از این سه شخصیت برای اجرای این مأموریت دریا??ت کردم و انتخاب من برای ???انجام این کار بدین دلیل بود که مدتی مهم*ترین مقام را، از طر?? «سیا» در خاورمیانه به عهده داشتم.»???

روزولت، نوه تئودور روزولت رئیس*جمهوری اسبق آمریکا می*گوید: «سه تن از همکاران رئیس*جمهوری ???آمریکا، در زمینه ضرورت انجام این مأموریت مرا متقاعد ساختند. این سه شخصیت، ??استردالس، آلن ???دالس و ژنرال بیدل اسمیت بودند.»???

سالهاست یاران مصدق «سیا» را متهم به انجام کودتا، در ایران می*کنند. برخی از این ا??راد، مانند مهدی ???بازرگان نخست*وزیر هم*اکنون در حکومت جدید ایران عضویت دارند، ولی دولت آمریکا هیچ*گاه اتهام آنها ???را تأیید نکرد.???

روزولت داستان چگونگی کودتا و سقوط حکومت دکتر مصدق را به طور مشروح توضیح می*دهد و ???می*گوید: «سیا» پس از تبادل*نظر با انگلیسی*ها، تصمیم به سرنگون کردن دولت مصدق گر??ت. ما، اوضاع ???ایران را از سال 1952 مورد بررسی قرار داده بودیم و انگلیسی*ها از مدتی پیش از آن تاریخ، در زمینه ???پیشنهاد کودتا در ایران با ما وارد گ??تگو شده بودند... یعنی در سال 1952، موقعی که س??یرکبیر انگلستان از ???ایران اخراج شد، در آن موقع در حدود دو سال بود که مصدق حکومت می*کرد. وی طی این مدت موقع ???خود را در پارلمان مستحکم کرده بود و به تدریج قدرت و ن??وذ شاه را تضعی?? می*کرد. مصدق با ملی ???کردن یک میلیارد دلار، دارایی شرکت ن??ت ایران و انگلیس، خشم و غضب قدرتهای غرب را برانگیخته ???بود. دولت*های انگلیس و آمریکا توا??ق کردند که مانع صدور ن??ت ایران شوند. بررسی درباره تهیه و ???اجرای طرح کودتا، زمانی آغاز شد که نمایندگان شرکت ن??ت ایران - انگلیس با توا??ق دولت انگلستان با ???ما، تماس گر??تند. آنها در لندن در زمینه بحث درباره طرح کودتا، با من وارد گ??تگو شدند. من به آنها گ??تم ???آقایان من نمی*توانم در این مورد با شما مذاکره کنم... من اجازه ندارم، ولی آنها طرح خود را به طور ???مشروح، که موجب اتلا?? وقتم شد، برای من توضیح دادند. طرح جالبی بود... با جزئیات و خصوصیات ???نظامی و غیرنظامی و جدول*بندی و برنامه اجرا... درست مانند یک طرح نظامی و عملیات زیرزمینی، ولی ???به نظر من طرح قابل اجرا نبود.»???

روزولت به سخنان خود ادامه می*دهد: «من به واشنگتن برگشتم و در مورد تماس با انگلیسی*ها با آلن ???دالس و معاون او، مشورت و گ??تگو کردیم. ماه دسامبر 1952 ??رارسید. آیزنهاور، در انتخابات ???ریاست*جمهوری پیروز شد، ولی تا ژانویه 1953 دموکراتها به حکومت لرزان خود ادامه می*دادند.»???

در این دوران دالس، رئیس «سیا» و کرومیت روزولت، طرح کودتای آمریکا را برای سقوط دکتر مصدق ???تنظیم و تکمیل می*کنند. روزولت در این مورد می*گوید: «دالس اصرار داشت هاری ترومن و دین آچسن، ???وزیر خارجه او که نسبت به دکتر مصدق «سمپاتی» دارد، از موضوع طرح آگاه نشوند. آچسن کاملاً ???مجذوب دکتر مصدق بود به همین دلیل من هم مایل نبودم موضوع طرح کودتا را با او در میان بگذارم. من ???و آلن دالس می*دانستیم که جان ??استر دالس، در حکومت آیزنهاور، جانشین آچسن خواهد بود و ???نمی*خواستیم دولتی را که روزهای آخر حکومت خود را طی می*کند، درگیر موضوعی کنیم که کمتر از ???جمهوری*خواهان نسبت به آن موضوع علاقه*مند بود. آلن دالس می*گ??ت بهتر است تا برادرم کارش را ???تحویل نگر??ته، موضوع را مطرح نکنیم و به همین نحو عمل کردیم.»???

???«قبل از اینکه آیزنهاور، به طور رسمی عهده*دار مسئولیت شود، نامه مشروحی از مصدق دریا??ت کرده بود. ???نخست*وزیر ایران از رئیس*جمهوری جدید آمریکا خواستار بود از او حمایت کند و به تحریم خرید ن??ت ???ایران پایان داده شود.» روزولت ??اش می*کند که چون جان ??استر دالس در جریان طرح کودتا قرار داشت، ???در نتیجه پاسخ آیزنهاور به مصدق با لحن ملایمی «من??ی» بود. در ژانویه 1953، پس از اینکه آیزنهاور در ???کاخ س??ید مستقر شد، ??استر دالس، بیمناک از اینکه مصدق زیر ن??وذ شورویها قرار گیرد، به روزولت ???دستور داد طرح کودتا را تکمیل و آماده اجرا کند. این تصمیم به عنوان پایان سیاست ترومن تلقی گردید.»???

گزارشی که به وسیله منابع اطلاعاتی تهیه شده بود و در ژانویه 1953 به وسیله دولت ترومن انتشار یا??ته ???بود و شش ماه قبل از طبقه*بندی محرمانه، خارج شده بود، حکایت می*کرد که اقدام دکتر مصدق در ملی ???کردن صنعت ن??ت، «تقریباً با حمایت کامل مردم» ایران روبرو شده است. همچنین مصدق یک ???ضدکمونیست سرسخت شناخته شده بود و در پایان این طور نتیجه*گیری به عمل آمده بود که حزب ???کمونیست توده، مخال?? مصدق است و اقدام برای سقوط دولت او را، بر خود ??رض می*داند.»???

روزولت درباره ارزیابی اوضاع سیاسی ایران در زمان حکومت ترومن به مخبر روزنامه لوس*آنجلس تایمز ???می*گوید: «من در این مورد چیزی نمی*دانم. آنچه من از آن دوران به خاطر دارم، این است که ما در «سیا» ???می*خواستیم بدانیم لویی هندرسون، س??یر ایالات متحده در ایران، چه نظریه*ای دارد... او (هندرسون) عقیده ???داشت که ادامه زمامداری مصدق، خطر جدی به بار خواهد آورد وایران را زیر سلطه شورویها خواهد ???کشاند» با این حال روزولت اظهار عقیده می*کند که دکتر مصدق اصولاً طر??دار کمونیستها نبود و طر??دار ???کمونیستها هم نمی*گردید... انگلیسی*ها درباره ایران اشتباه کردند. من معتقدم که انگلیسی*ها در مذاکرات با ???مصدق بسیار گیج بودند... آنها هیچ نوع پیشنهاد قابل قبولی ارائه نکردند و این، به نظر من احمقانه بود. من ?????کر می*کنم این امکان وجود داشت که پیشنهاد قابل پذیرشی ارائه کرد و اگر با ایران کنار می*آمدند، ???عملیات پر سر و صدای کودتا انجام نمی*گر??ت. اگر آنها به موا??قت می*رسیدند، ما نرخ ن??ت را بالا ???می*بردیم و به آنها یک پورسانتاژ، به عنوان حق مالکیت می*دادیم، این عاقلانه*ترین کاری بود که آنها ???می*توانستند انجام دهند.»???

روزولت، نظر دولت ترومن را دایر بر اینکه دکتر مصدق مورد حمایت مردم وطنش بود، تأکید می*کند ولی ???در عین حال عقیده دارد که این حمایت را به سرعت از دست داده زیرا قدرتهای غربی، خرید ن??ت را ???تحریم کردند.???

روزولت درباره کودتا علیه دولت دکتر مصدق می*گوید: «این اقدام مهم، با سرعت و به موقع، با سازمان ???دادن نیروهای مخال?? مصدق و در محیطی بسیار تهدیدآمیز انجام گر??ت... اجرای کودتا برای «سیا» ???ضرورت داشت زیرا «عوامل دیگری» قصد کودتا داشتند. ایرانیان طر??دار شاه، چندان زیاد و سازمان*یا??ته ???نبودند. انگلیسی*ها نیز از انجام کودتا، غا??ل نبودند، هر چند مصدق آنها را از ایران اخراج کرده بود.»???

روزولت برای سازمان*دادن به کودتا در آخرین روزهای زمستان 1953 مخ??یانه وارد ایران می*شود. سپس ???در ژوئیه همان سال، بار دیگر به ایران می*آید. در این س??ر، با یک اتومبیل آمریکایی، همراه یکی از ???دوستانش از بغداد عازم ایران می*شود و با یک گذرنامه جعلی از مرز عبور می*کند: «در آن روزها که وارد ???ایران شدم، وضع ارتباطات بین مرزها و مرکز، بسیار بد بود، حتی اگر اسم واقعی مرا می*دانستند، مشکلی ?????راهم نمی*گردید. مأمور گارد مرزی، مرد بسیار کودنی بود و خوب نمی*توانست انگلیسی بخواند و صحت ???و سقم گذرنامه مرا تشخیص دهد...???

???«پس از ورود به ایران، به منزلی در نواحی کوهستانی تهران، که دور از عبور و مرور مردم بود ر??تم و به ???تنظیم کارهایم پرداختم. ما یک میلیون دلار داشتیم و کمتر از 75000 دلار آن را برای به راه انداختن ???دمونستراسیون خرج کردیم. بقیه پول را در یک محل مطمئن در س??ارت گذاشتیم و چندی بعد آن را به ???شاه دادیم.»???

روزولت اعترا?? می*کند که 75000 دلار به یک شبکه که شامل سه ن??ر آمریکایی و پنج ن??ر ایرانی بود برای ???تجهیز دمونستراسیون پرداخت شد. عوامل ایرانی در این شبکه، با صدها تن مردم محلی ارتباط داشتند. آنها ???یک گروه را سازمان داده بودند و از طریق آن گروه پولها را بین مردم تقسیم می*کردند.»???

روزولت می*گوید: «من با نام جعلی «لاکریج» وارد ایران شدم و تنها سه ن??ر از هویت واقعی من اطلاع ???داشتند، یکی از این سه تن، شاه بود. من به دیدن او ر??تم و به او گ??تم مصدق را عزل کند و سرلشکر ?????ضل*الله زاهدی را به نخست*وزیری بگمارد. شاه این پیشنهاد را با مسرت استقبال کرد. ??قط می*خواست ???اطمینان حاصل کند که از او پشتیبانی خواهد شد. با توجه به احترام و پذیرایی که ترومن و آچسن در ???ایالات متحده از دکتر مصدق به عمل آورده بودند، اکنون می*خواست مطمئن شود که دیگر از مصدق ???حمایت خواهد شد.»???

???«طی ملاقات کوتاهی که با او داشتم، متقاعد شد که ما ترتیبات لازم را برای انجام کارمان داده*ایم (ایالات ???متحده آمریکا و انگلستان با کودتا موا??قت کرده*اند) و این توا??ق با اظهارات وینستون چرچیل و آیزنهاور، ???تأکید شده است. نشانه توا??ق چرچیل تغییر لحن او در سخنرانی رادیو بی*بی*سی و همچنین نطق آیزنهاور ???که در غرب آمریکا بود که از شاه حمایت کرد.»???

روزولت اظهار داشت که اقدام آمریکا در انجام کودتای ایران کاملاً محرمانه بود و جز چند تن از ا??سران ???ارتش ایران که با آنها مذاکره کردیم، هیچ*کس از جریان کار اطلاع نداشت. ما توا??ق کرده بودیم که ??????«هندرسون» س??یر ایالات متحده در مخ??ی*گاه خود واقع در ناحیه کوهستانی تهران، با ا??سران طر??دار شاه و ???همینطور با کسی که با است??اده از بودجه «سیا» گروهی را برای تظاهرات جمع*آوری کرده بود تماس برقرار ???کرد. دو ه??ته پس از ورود روزولت به ایران، همانطور که قبلاً پیشنهاد کرده بودم، شاه مصدق را عزل کرد ???و زاهدی را به نخست*وزیری برگزید. ولی مصدق حاضر به کناره*گیری نشد و علیه شاه و طر??داران او به ???مقابله پرداخت. روزولت که احتمال این واقعه را پیش*بینی کرده بود می*گوید: «عده*ای از ا??سران طر??دار ???شاه در محلی که «سیا» تعیین کرده بود - مجاور س??ارت آمریکا در تهران - مخ??ی شدند و شاه نیز از ???کشور خارج شد.???

???«... من به شاه گ??تم: «اگر برخی از کارها مو??قیت*آمیز نبود، شما با هواپیمای خودتان به بغداد پرواز کنید.» ???ولی چون س??یر ایران در بغداد، از طر??داران مصدق بود، شاه، ناگزیر به طر?? رم پرواز کرد. در تهران با او ???تماس منظم داشت و پسرش اردشیر زاهدی نیز که بعدها س??یر ایران در ایالات متحده شد از کسانی بود ???که با روزولت تماس داشته است.???

روزولت می*گوید: به دنبال تظاهرات خیابانی و پس از اینکه نظامیان قدرت را به دست گر??تند، شاه به ???تهران برگشت. من و زاهدی به او تلگرا?? کردیم به ایران برگردد. مصدق نخست مخ??ی شد و روز بعد، ???خود را معر??ی کرد. سپس بازداشت و محاکمه شد و سه سال در زندان ماند.???

هنگامی که شاه به ایران بازگشت و بار دیگر قدرت را به دست گر??ت، معامله ن??ت با کشورهای غربی به ???سهولت انجام گر??ت. به موجب آن قرارداد شرکت*های آمریکایی 45 درصد محصول ن??ت ایران را به خود ???اختصاص دادند به کنسرسیوم انگلیسی نیز اجازه داده شد به ایران مراجعت کند و سهم قابل توجهی از ???ن??ت ایران را به دست آورد. اجرای عملیات مربوط به کودتا، از آغاز تا پایان، ??قط سه ه??ته طول کشید، ???سپس من از ایران خارج شدم.???

آنچه روی داد، به وسیله گروه کوچکی از ا??سران ارتش بود که در مقامات بالا بودند و مصدق آنها را به ???کار گمارده بود و همه کارها ظر?? سه روز به نتیجه رسید.???

روزولت پس از مراجعت به آمریکا مورد تقدیر رئیس*جمهوری قرار می*گیرد و به دریا??ت نشان «امنیت ???ملی» نائل می*شود. وی در این مورد می*گوید: «برای اهمیت این نشان کا??ی است بگویم که پیش از من ?????قط یک تن، یعنی ادگار موور، رئیس مقتدر «ا?? بی آی» به دریا??ت چنین نشانی نائل شده بود.»???

جان ??استر دالس که از مو??قیت در این عمل بسیار خوشحال شده بود عقیده داشت که در آینده این نوع ???اقدامات وسیله*ای برای مواجه شدن با مسائل دشوار خارجی خواهد بود. من نیز خاطرنشان ساختم که ما ???پیش از انجام کار، اوضاع را به دقت مطالعه کردیم و خوشحال شدیم که ارتش، به استثنای چند مورد ???معدود از ا??سران که مصدق آنها را به کار گمارده بود، همگی طر??دار شاه بودند...???

???* * *???

هنگامی که از ایران مراجعت کردم و برای تسلیم گزارش خود به کاخ س??ید ر??تم، احساس کردم وزیر ???خارجه مایل است عملیات دیگری نظیر آنچه انجام شده بود، در برخی از کشورهای خارجی صورت ???گیرد. من به ??استر دالس گ??تم: آقای محترم، به خاطر داشته باش که این اقدام به دنبال یک سلسله ???بررسی*های دقیق انجام گر??ت و شما نمی*توانید در نقاط دیگری از جهان، این برنامه را پیاده کنید... من ???سعی کردم وزیر خارجه را متقاعد سازم که عملیات ایران نمی*تواند به عنوان یک نمونه و مدل، در نقاط ???دیگر تکرار شود، ولی ??استر دالس نمی*خواست این نظریه را قبول کند و سعی داشت مرا درگیر «گواتمالا» ???کند.???

دالس برای به کرسی نشاندن حر?? خود این طور استدلال می*کرد: «شما با است??اده از همکاری و حمایت ???پنهانی گروهی که انتخاب می*کنید می*توانید در هر کشوری که بخواهید عمل کنید.» من در پاسخ نظریه او ???که به عقیده خودم «چرند» و بی*معنی بود گ??تم: «شما با مو??قیت در یک عمل، تصور می*کنید می*توانید این ???برنامه را در هر محلی که دلخواهتان باشد، اجرا کنید؟ شما تجزیه و تحلیل دقیق این موضوع که چرا ???نخستین اقدام ما (در ایران) مو??قیت*آمیز بود را به خاطر ندارید.???

روزولت، به اختلا??*نظر خود با ??استر دالس در مورد مصر اشاره می*کند و می*گوید: «من یقین داشتم که ???ناصر برای تهیه اسلحه با اتحاد جماهیر شوروی وارد معامله خوهد شد ولی دالس مخال?? این نظر بود و ???می*گ??ت «وقتی که از کن??رانس ژنو برمی*گشتیم در آنجا روسها به من اطمینان دادند که چنین معامله*ای ???صورت نخواهد گر??ت.»???

هنگامی که وزیر خارجه آمریکا از خبر امضای قرارداد خرید اسلحه، بین مصر و شوروی آگاه شد، از من ???خواست به مصر بروم و نظیر مأموریت ایران را در مصر انجام دهم و حکومت ناصر را ساقط کنم. من به ???او گ??تم انجام این کار امکان ندارد... و چون شخص دیگری را در اختیار نداشت که بتواند مأموریت مرا ???انجام دهد، از این ??کر منصر?? شد.???

چهار سال بعد از کودتای ایران ??استر دالس بار دیگر پیشنهاد کرد در چند کشور موردنظر ایالات متحده ???آمریکا مداخله شود، ولی من نپذیر??تم و سرانجام سماجت دالس، در سال 1958 از خدمت در «سیا» ???کناره*گیری کردم.???

کرمیت روزولت پس از کناره*گیری از «سیا» با عنوان معاون کمپانی «گل??» در آن شرکت مشغول کار ???می*شود. وی درباره شغل و عنوان جدید خود می*گوید: «من عهده*دار امور روابط دولتی آن شرکت با دولت ???ایالات متحده و همچنین با دیگر کشورهای خارجی بودم و در این سمت با شاه ایران ملاقاتها و مذاکراتی ???داشتم ولی این تماس*ها کوتاه و محدود بود.???

گل?? از شرکت*هایی است که پس از بازگشت شاه و اعاده قدرت به او، به وسیله کودتای «سیا» در است??اده ???از محصول ن??ت ایران ذین??ع شده است.???

روزولت منکر این موضوع است که تسهیلات و منا??عی که کمپانی گل?? از ن??ت ایران کسب کرده، مقارن ???دورانی است که او در «سیا» اشتغال داشته است. همچنین روزولت از بحث درباره تسهیلات و کمک*هایی ???که در دوران معاونت در آن شرکت به ن??ع گل?? انجام داده است ط??ره می*رود ولی اعترا?? می*کند که در ???زمینه ایجاد ارتباط میان شرکت گل?? و شاه سابق ایران، کمک*هایی کرده است.???

در ماه ژوئن 1975 کمیسیون سنای آمریکا در امور مربوط به ??عالیت شرکت*های خارجی مدارکی به دست ???آورد که نشان می*داد که روزولت از حقوق*بگیران شرکت نورتروپ است (شرکت مذکور که د??تر مرکزی ???آن در لوس*آنجلس قرار دارد، و در داد و ستد و معاملات هواپیما، به مقداری وسیع با کشورهای خاورمیانه ???معرو?? است) کمیسیون سنا به ریاست سناتور ??رانک چرچ مدعی است که روزولت سالانه 75000 دلار به ???خاطر بازاریابی و کمک به ??روشهای شرکت نورتروپ به ایران، عربستان سعودی و چند کشور دیگر، ???دریا??ت کرده است. روزولت هنوز یکی از مشاوران و بازاریابهای شرکت مزبور است.???

طبق مدارک به دست آمده، روزولت با عنوان مشاور به استخدام شرکت «نورتروپ» درآمده است، زیرا با ???مقامات عالیرتبه کشورهای خاورمیانه، همچنین با شاه (مخلوع) ایران مربوط بوده است و این ارتباط در ???دورانی که روزولت در «سیا» خدمت می*کرد، توسعه یا??ته است. در یکی از اسناد اداری «نورتروپ» ???روزولت بدین نحو معر??ی شده است: «او مدیر و شخصیت عالیمقامی است که با رؤسا و شخصیت*های ???مهم و برجسته بسیاری از کشورهای خاورمیانه هم بستگی دارد و در این سند، شاه (مخلوع) به عنوان یکی ???از این رهبران معر??ی گردیده است.???

در سال 1968 در دادگستری آمریکا از روزولت به عنوان یکی از نمایندگان خارجی دولت شاه ایران و ???همچنین دولت اردن و لبنان نامبرده است و پرونده دادگستری او تأیید می*کند که او در تنظیم برنامه*های ???س??رهای شاه سابق به ایالات متحده و ایجاد شهرت برای او، همچنین ایجاد تسهیلات لازم در زمینه ???مسا??رت روزنامه*نگاران و بازرگانان آمریکایی به ایران اقدام کرده و مشاور س??یر ایران در آمریکا بوده است. ???طی سالهای 1967 تا 1970 شرکت روزولت، به نام «دان اند روزولت» سالانه مبلغ 116000 دلار، به اضا??ه ???هزینه*هایی که طی انجام کارهای خود، برای ایران مصر?? کرده از دولت ایران دریا??ت داشته است.???

روزولت در حال حاضر مشاور شرکت*های آمریکایی که در صدد سرمایه*گذاری در نقاط مختل?? جهان ???هستند می*باشد، هر چند تأیید می*کند که با خلع شاه ن??وذ او در ایران بسیار تنزل کرده است.???

روزولت می*گوید تصمیم گر??ته است پس از 25 سال به سکوت خود، درباره کودتای ایران پایان دهد و ???پس از مشاوره*ای که سه سال پیش با شاه (مخلوع) ایران در تهران به عمل آورده است، مطالبی در این ???زمینه بنویسد. وی مدعی است که شاه (مخلوع) را متقاعد ساخته که درباره مطالب نادرستی که درباره ???کودتا انتشار یا??ته است باید در مقام پاسخگویی برآید.???

???«من به شاه گ??تم: اطلاع دارید که مطالب زشت بی*شماری درباره شما نوشته و منتشر شده است. هیچ*یک ???از اینها درست نیست و هیچ*کس نیز در صدد پاسخگویی برنیامده است. نظرتان درباره اینکه من حقیقت را ???بنویسم چیست؟ شاه کمی ??کر کرد و گ??ت: «آری ??کر خوبی است از طر?? دیگر «سیا» نیز در معرض ???حملات بی*شماری قرار گر??ته است و من ??کر می*کنم اقدامات خوب گذشته «سیا» باید منتشر و اعلام ???شود... بروید و بنویسید.»???

روزولت پس از جلب موا??قت شاه و همچنین مشورت با «سیا» کار نوشتن کتاب مورد نظر را که قرار ???است در اواخر تابستان امسال منتشر شود، شروع کرد.???

روزولت سقوط رژیم شاه را با شگ??تی تلقی می*کند و می*گوید:???

???«من از آنچه در ایران گذشت، یعنی از آغاز اکتبر به بعد، اطلاع درستی ندارم. در آن دوران اردشیر زاهدی ???در آمریکا بود و در صدد عزیمت به ایران بود تا اوضاع را سر و سامان دهد، ولی دیگر دیر شده بود» ???روزولت می*گوید: «از یک سال و نیم قبل به این طر??، معتقد شده بودکه قدرت و توانایی شاه پایان یا??ته ???است و با اطلاعاتی که به وسیله چند تن از ایرانیان «که در جریان اوضاع قرار داشتند» کسب کرده بود، ???متوجه شده بود که شاه دچار یک بیماری است، احتمالاً وجود یک لخته خود در مغزش.???

شاه با اعمال توصیه*های نادرست در زمینه مصر?? همه پولها برای خرید وسایل نظامی و همچنین ???تحت*تأثیر تشویق*های برخی از آمریکاییها، مانند ریچارد نیکسون - دایر بر اینکه به صورت حامی و سنگر ???نیرومند غرب در خاورمیانه درخواهد آمد و پرچمدار استواری در برابر اتحاد جماهیر شوروی و دیگر ???دشمنان خواهد بود - مرتکب اشتباه شد...???

من عقیده دارم که این ا??کار و نظریات، نا به جا و ناصواب بودند. ولی شاه به طور یقین به این اندیشه*ها ???اعتقاد داشت، همچنان که نیکسون به آنها معتقد بود و تصور می*کنم کیسینجر نیز همینطور ??کر می*کرد ولی ???با گذشت زمان کار مؤثری صورت نگر??ت و برای جبران غ??لت*ها، دیگر دیر شده بود.»???

روزولت معتقد است که استراتژی نیکسون - کیسینجر درباره خلیج ??ارس، شاه را درباره قدرت و قابلیت ???خودش به اشتباه انداخت. اشتباه دیگر شاه این بود که باید در بهبود وضع اقتصادی مردم کشورش کوشش ???می*کرد و به این موضوع توجه داشت که با پیشر??ت اقتصاد مردم، تمایلات سیاسی آنها به تدریج و به ???آرامی رشد می*کرد، ولی این کار را به موقع انجام نداد...???

 

 

منبع:خبرآنلاین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...