رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
Pani

آیا می دانید هاله شما چه رنگی است؟

پست های پیشنهاد شده

آیا می دانید هاله شما چه رنگی است؟

[TABLE=width: 424]

[TR]

[TD] [TABLE=width: 422]

[TR]

[TD]

در صورتیكه تاریخ تولد شما در:

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

اول ??روردین ماه باشد سیاه هستید

بین دوم ??روردین تا 11 ??روردین باشد ارغوانی هستید

بین 12 تا 21 ??روردین باشد. شما سرمه ای است

بین 22 ??روردین تا 31 ??روردین باشد نقره ای هستید.

 

بین یكم اردیبهشت تا 10 اردیبهشت باشد س??ید هستید.

بین 11 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت باشد شما آبی هستید.

بین 25 اردیبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائی رنگ هستید.

بین 4 خرداد تا 13 خرداد باشد شما شیری رنگ هستید.

بین 14 خرداد تا 23 خرداد ماه باشد شما خاكستری هستید.

بین 24 خرداد تا دوم تیر ماه باشد شما رنگ خرمائی هستید.

سوم تیر ماه باشد رنگ شما خاكستری است.

بین 4 تیر ماه تا 13 تیر ماه باشد شما قرمز هستید.

بین 14 تیر ماه تا 23 تیر ماه باشد شما نارنجی هستید.

بین 24 تیر ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستید.

بین 4 مرداد ماه تا 13 مرداد باشد شما صورتی هستید.

بین 14 مرداد تا 22 مرداد باشد شما آبی هستید.

بین 23 مرداد تا یكم شهریور باشد شما سبز هستید.

بین 2 شهریور تا 11 شهریور باشد شما قهوه ای هستید.

بین 12 شهریور تا 21 شهریور باشد شما كبود رنگ هستید.

بین 22 شهریور تا 31 شهریور باشد شما لیموئی هستید.

متولدین یكم مهر ماه زیتونی هستند.

بین 2 مهر تا 11 مهر ماه ارغوانی هستید.

بین 12 مهر تا 21 مهر ماه شما رنگ سرمه ای دارید.

بین 22 مهر ماه تا یكم آبان ماه شما نقره ای هستید.

بین 2 آبان تا 20 آبانماه باشد شما س??ید هستید.

بین 21 آبانماه تا 30 آبانماه باشد رنگ شما طلائی است.

بین یكم آذر ماه تا 10 آذر ماه باشد شما شیری رنگ هستید.

بین 11 آذر ماه تا 20 آذر ماه باشد شما خاكستری هستید.

بین 21 آذر تا 30 آذر باشد شما خرمائی رنگ هستید.

متولدین اول دیماه نیلی رنگ هستند.

بین دوم دی ماه تا 11 دی ماه باشد رنگ شما قرمز است.

بین 12 دی ماه تا21 دی ماه باشد شما نارنجی هستید.

بین 22 دی ماه تا 4 بهمن ماه باشد شما زرد هستید.

بین 5 بهمن تا 14 بهمن ماه باشد شما صورتی هستید.

بین 15 بهمن تا 19 بهمن ماه باشد شما آبی هستید.

بین 20 بهمن تا 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستید.

بین 30 بهمن تا 9 اس??ند ماه باشد شما قهوه ای هستید.

بین 10 اس??ند تا 20 اس??ند باشد شما كبودی رنگ هستید.

بین 21 اس??ند تا 29 اس??ند باشد لیمویی هستید...خزان

 

قرمز

با نمك و دوستداشتنی، مشكل پسند اما همیشه عاشق.......و

اینطور بنظر میرسد كه مورد محبت نیز باشید. با روحیه و

بشاش اما در همان زمان میتوانید بد اخلاق هم شوید

قادرید با مردم بسیار خوب و با ملاط??ت برخورد كنید و این

همان عشقی است كه میتواند در راهی كه در پیش دارید

همراهتان باشد

آدمهایی را كه راحت صحبت میكنند دوست دارید این آدمها

باعث میشوند احساس راحتی بیشتری داشته باشید.

 

شیری رنگ

اهل رقابت و بازی دوست. دوست ندارد ببازد

ولی همیشه بشاش است.

شما قابل اعتماد و امین هستید و خیلی علاقه دارید وقت

خود را بیرون بگذرانید، با دقت عشقتان را انتخاب میكنید

و بسادگی عاشق نمی شوید اما وقتی او را یا??تید تا مدتهای

طولانی دوستش خواهید داشت.

 

نیلی

شما بیشتر متوجه نگاهتان هستید و استانداردهای بالائی در

انتخاب عشق دارید. هر راه حلی را با دقت و ت??كر انتخاب

می كنید و بسیار بندرت مرتكب اشتباه احمقانه میشوید

دوست دارید رهبر باشید و به راحتی می توانید دوستان جدید

پیدا كنید.

 

خاكستری

جذاب و ??عال هستید، شما هرگز احساستان را پنهان نمی كنید

و هر آنچه را كه درونتان است آشكار می سازید. اما ضمنا

میتوانید خودخواه هم باشید. می خواهید مورد توجه باشید و

نمی خواهید بطور نا برابر با شما برخورد شود. میتوانید

روز مردم را روشن كنید. شما میدانید در زمان مناسب چه

بگویید و خوش اخلاق هستید.

 

سبز

خیلی خوب با ا??راد تازه كنار می آیید. در واقع آدم

خجالتی ای نیستی اما گاهی اوقات با كلماتت به عواط?? مردم

آسیب می رسانید. دوست دارید تا مورد توجه و علاقه كسی

باشید كه دوستش دارید ولی اغلب تنهایید و به انتظار ??رد

مورد نظرت می مانید.

 

 

طلائی

شما میدانید چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. آدم

بشاشی هستید و زیاد بیرون میروید. بسیار سخت میتوانی ??رد

مورد نظرت را پیدا كنی اما وقتی او را یا??تی تا سالیان

متمادی دوباره عاشق نمی شوی.

 

صورتی

شما همواره در تلاشید تا در هر چیزی بهترین باشید و دوست

دارید به سایرین كمك كنید. اما بسادگی قانع نمی شوی.

دارای ا??كاری من??ی هستید و در جستجوی عشقی شورانگیز

مانند آنچه در قصه هاست هستید.

 

زرد

شما شیرین و بیگناهید ، مورد اعتماد بسیاری از مردم ،

و دارای رهبریتی قوی در ارتباطاتتان هستید. شما خوب تصمیم

 

میگیرید و انتخاب درستی در زمان مناسب می گیرید. همواره

در ا??كار داشتن روابط عاشقانه بسر می برید.

 

خرمائی

باهوشید و میدانید چه چیزی درست است. میخواهید همه چیز

را مطابق میل خود كنید كه گاهی میتواند بدلیل عدم توجه

به نظر دیگران مشكل ساز باشد. اما در مورد عشق صبور

هستید. وقتی ??رد مورد نظرتان را یا??تید برایتان دشوار

است ??رد بهتری پیدا كنید.

 

نارنجی

در مقابل اعمالتان مسئولیت پذیر هستید، می دانید چگونه

با مردم ر??تار كنید. همواره اهدا??ی برای دستیابی به آنها

دارید و حقیقتا برای رسیدن به آنها تلاش میكنید ، ??ردی

آماده رقابت هستید. دوستانتان برایت بسیار مهم هستند و

قدر آنچه را كه دارید میدانید، گاهی اوقات واكنشتان

زیادی شدید است و علت آن نیز احساساتی بودنتان است.

 

ارغوانی

اسرار آمیز هستید، بهیچوجه خودخواه نیستید ، زود و آسان

نظرتان جلب میشود. روزتان با توجه به خلقتان میتواند

غمگین یا خوش باشد. بین دوستان محبوب هستید اما میتوانید

دست به عمل احمقانه ای نیز بزنید ، بسادگی امور را

??راموش میكنید. بدنبال شخصی هستید كه قابل اعتماد باشد.

 

لیموئی

آرام هستید، اما بسادگی عصبانی می شوید. به آسانی حسادت

می ورزید و در مورد چیزهای كوچك اعتراض میكنید، نمی

توانید به یك كار بچسبید اما دارای شخصیتی هستید كه

اعتماد و علاقه همه را جلب میكند.

 

نقره ای

خیال پرداز و بامزه اید ، دوست دارید چیز های جدید را

بیازمایید. علاقه دارید خود سازی كنید و بسادگی می

آموزید، براحتی میتوان با شما صحبت كرد و شما نصایح خوبی

میدهید. وقتی موضوع دوستی است متوجه میشوید نمی توان به

كسی اعتماد كرد، اما وقتی دوستان واقعی خود را یا??تید تا

پایان عمر به آنها اعتماد میكنید.

 

سیاه

شما یك مبارز هستید و دارای انگیزه اید. اما تغییر در

زندگی را نمی پسندید. زمانی كه تصمیمی گر??تید، روی

تصمیمتان تا مدتها پای می ??شارید. زندگی عشقی شما نیز

توام با مبارزه است و مثل همه نیست.

 

زیتونی

شما روشن قلب و آدم گرمی هستید. همراه خوبی برای ??امیل و

دوستانید. خشونت را نمی پسندید و میدانید چه چیزی درست

است. شما مهربان و بشاش هستید اما بسادگی به مردم حسادت

نورزید.

 

 

قهوه ای

??عال و ورزشكارید ، برای دیگران مشكل است كه به

شما نزدیك شوند. زمانی كه متوجه میشوید نمی توانید به

چیزی كه میخواهید دستیابید ،* بسادگی تسلیم شده آنرا رها

میكنید.

 

آبی

اتكا به ن??س كمی دارید و خیلی ایرادی هستید. هنرمند

هستید و دوست دارید عاشق شوید ، اما میگذارید عشقتان از

دستتان برود چون در این مورد از مغزتان ??رمان میگیرید نه

از قلبتان.

 

سرمه ای

شما جذابید و عاشق زندگی خود هستید ، نسبت به همه

چیز دارای احساسی قوی هستید و خیلی زود گیج میشوید

زمانی كه از دست شخص یا اشخاصی عصبانی می شوید برایتان

مشكل است آنها را ببخشید.

 

س??ید

شما آرزو و اهدا??ی در زندگی دارید زود حسادت می ورزید

نسبت به دیگران مت??اوت و گاهی اوقات عجیب هستید اما همه

این حالت شما را دوست دارند.

 

كبود

احساسات شما بسادگی و ناگهانی تغییر میكند اغلب تنها

هستید ، مسا??رت را دوست دارید. انسان صادقی هستید ولی

حر?? مردم را زود باور میكنید. یا??تن عشق برای شما سخت

است و گمگشته عشق هستید....خزان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

واسه من که راست بود,واسه شما چطور؟ :wi.nk:

ویرایش شده توسط Pani

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای من هم تقریبا درست بود .

:;-D:

.............................great..............................

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام و قبل از هر چیز آ??رین واقعا باید از زحمتهایی که میکشی اعم از جمع آوری و تحریر تشکر کرد قلم زیبا و روح جستجوگری دارید باید یک 20 دیگه توی کارنامتون گذاشت. برای من کاملا درست بود ممنونم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دمت گرم خوبه.:thumbup::thumbup::thumbup:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام مرسی ممنون لط?? دارین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جالب بود حالا ا هاله يعنى جه يعني ما ارغواني هستيم جلابه ممنون زيبا بود بدرود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...