رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
sinaweb

محصولات نجات بخش دنیای it

پست های پیشنهاد شده

دیتانیوز:در همین چند دهه ای که از عمر دنیای ??ناوری رایانه می گذرد. حوادث بسیاری در این صنعت رخ داده است که بعضی از آنها بی شباهت به داستانهای خیالی نیستند. تعدادی از آنها پایانی خوش دارند و تعدادی هم حداقل برای قهرمانان آن داستان به شکلی غم انگیز پایان یا??تند. در ادامه به معر??ی ه??ت محصول می پردازیم که مو??ق شدند سازندگان خود را از چند قدمی نابودی به اوج مو??قیت برسانند.

 

intel_sign_horiz11.jpg

شرکت اینتل:ریزپردازنده۳۸۶

بله،غول دنیای پردازنده هازمانی در آستانه ی نابودی بود. این شرکت در اوایل کار بیشتربه دلیل ??ناوری های مرتبط با حا??ظه معرو?? بود.اینتل در اوایل دهه۸۰میلادی تمرکز خود رابرDRAM گذاشت اما اوضاع برای این ??ناوری نه ??قط برای اینتل بلکه برای هیچ سازنده دیگری جالب نبود،چرا که سازندگان ژاپنی بازار این ??ناوری را قبضه کرده بودندوجایی برای شرکت هایی مانند اینتل باقی نمانده بود.اوضاع به قدری خراب شدکه اینتل به ناچارتوجه خود را به ??ناوری دیگری معطو?? کرد:ریز پردازنده.درسال۱۹۸۲ریز پردازنده۸۰۲۸۶به معدن طلای اینتل بدل شد.بنابراین اینتل راDRAM به کلی کنار گذاشت وبه سراغ این ??ناوری ر??ت زیرا رقیبان زیادی در آن وجود نداشتند.اینتل تصمیم گر??ت طراحی تراشه۳۲ بیتی۳۸۶ جدیدش را ??قط برای خودش نگه دارد. این یعنی تمام سازندگان رایانه مجبور بودند تراشه رااز اینتل بخرند . این ریز پردازنده دلارها را مانند سیل به سوی این شرکت شرکت روانه کرد و اینتلی که امروز می شناسیم ،متولد شد.

amd-lone-star-campus.jpg

شرکتAMD:ریز پردازندهam386

شرکت AMDهم مانند اینتل کار خود را با حا??ظه شروع کردوبا مشکلاتی مشابه اینتل رو به شد.بنابراینAMDهم در کنار اینتل قرار گر??ت و به عنوان دومین

تامین کننده ی ریز پردازنده ۸۰۳۲۸۶با است??اده از ??ناوری اینتل،تراشه Am 286 را عرضه کرد اما در سال ۱۹۸۶ اینتل قراردادی که با AMD اجازه ساخت این ریز پردازنده را می داد لغو کرد و دعوایی حقوقی باAMD به راه انداخت که تا سال ۱۹۹۴ ادامه یا??ت. AMDورشکسته که دیگر اجازه ساخت تراشه محبوب ۲۸۶ را نداشت مجبور شد از بخش اعظمی از کار های خود دست بکشند اما این شرکت هم مثل اینتل می دانست که آینده متعلق به ریز پردازنده هاست ،بنابراین اگر اینتل به آنها ??ناوری ۳۸۶ را نمی داد،باید خودشان دست به کار می شدند. مهندسان AMD مهندسی معکوس را آغاز کردند وپس از ه??ت ماه وتولید یک میلون تراشه Am386،شرکت AMD دوباره در مسیر موا??قت قرار گر??ت .مسیری که سرانجام آنها را به پردازنده اختصاصی خود ،k5 رساند.

logo_iomega.gif

شرکت Iomegaو Zip Drive

در اوایل دهه۹۰میلادی،درایوBernoulle BoxشرکتIomega، ده ساله شده بود ودر حالی که درایوهای استاندارد روز به روز ارزان تر می شدند،این درایو Iomegaهنوز بسیار گران قیمت بود.این گونه بودکهIomega درسال ۱۹۹۳به مرز ورشکستگی رسید و ارزش سهام آن به کمتر از دو دلارتنزل کرد.مدیر عامل وقت شرکت هم که دیگرطاقت شکست نداشت،کشتی به گل نشسته اش را رها کرد!جانشین او،کیم ادوار دز تصمیم گر??ت به سراغ محصولی ارزان تر و مشتری پسند تر برود.این گونه بود که در سال ۱۹۹۴،Zip Driveبا قیمت ۲۰۰دلار متولد شد وبه لط?? دیسک های حجیم ۲۵و۱۰۰مگابیتی خود که قیمت معقولی هم داشتند به شهرت رسید .Zip Drive در نخستین عرضه بسیار مو??ق عمل کردو ??روش عالی آن تا مدت ها ادامه یا??ت.در سال۱۹۹۶شرکت Iomega غرق در پول شد،سهام آن به۱۰برابرودرامد شرکت به۲/۱میلیارددلار رسید.

 

razer-mamba-1232900046.jpg

شرکتRazer:ماوسDiamondback

شرکتRazer کارش را با ماوس بسیار دقیق Boomslang، تو??انی آغاز کرد اما پیش از اینکه ??رصت خرج کردن پول های بادآورده اش را پیدا کند،کله پا شد!زمین لرزه ای عظیم کارخانه های این شرکت رادر تایوان به کلی ویران کرد و در یک چشم بر هم زدن،کل موجودیRazerبه همراه توان باز تولید آن دود شدوبه هوا ر??ت.حتی عرضه ماوس نوری ۱۰۰۰Viper ومدل جدیدBoomslangدر سال۲۰۰۳هم نتوانستند این شرکت را نجات دهند وتا سال ۲۰۰۴،بیشتر مدیران ارشد این شرکت بارشان را بستندودنبال کارشان ر??تند.تنها دو ن??ر از بنیان گذاران شرکت باقی ماندندوحوض شان!اما آنها مو??ق شدن تاپایان همان سال،ماوس۱۶۰۰دی پی آیDiamondbackرا روانه بازار کنند که هم به مذاق منتقدان خوش آمد وهم مشتریان.حوض خالیRazerدرتنها نیم ساعت(مدت زمانیکه ??روش سری اولیه محدود این محصول طول کشید)پر از طلا شد!ماوس بسیار محبوب ۲۰۰۰ دی پی آی Copperheadhdk این شرکت در سال ۲۰۰۵،زندگی رابرای صاحبانش از قبل هم شیرین تر کرد.

 

 

nvidia-hq.jpg

شرکتNvidia،کارت گرا??یکRIVA128

در سال ۱۹۹۵،کارت های گرا??یک سه بعدی مدرن ترین ??ناوری روز بودند وهر شرکتی تلاش داشت در این صنعت جای پایی برای خودباز کند. شرکت کوچک ودوسالهNvidia،در حالی که کسی هنوز استانداردی برای نمایش گرا??یک سه بعدی تعیین نکرده بود،تمام داشته های خود را خرج کارت گرا??یک NVIخود ،که به ??ناوریGuadratic Texturemapsمجهز بود،کرد.عجب اشتباهی!مدت کوتاهی پس از عرضهNVI،مایکرو سا??تdirect3dرا عرضه کردکه به کلی با ??ناوری NVIمت??اوت بود.کارت گرا??یکNvidiaهنوز به دنیا نیامده از دنیا ر??ت!این شرکت دوباره دست به کار شد ودرسال۱۹۹۷کارت Riva128راعرضه کرد. در ان زمان توقع زیادی از پردازنده های گرا??یک مو??ق شدندکارهای بزرگی را به انجام برسانند.گر چه Riva128دربین منتقدان به جایگاه نخست دست نیا??ت(کارت۳dfxشرکتVoodooاین مقام را به دست آورد)اماپشتیبانی از گرا??یک دو بعدی و سه بعدی به طور همزمان،این کارت را محبوب سازندگان رایانه کرد. از ان زمان به بعد،Nvidiaبه یکی از دو غول دنیای پردازنده گرا??یک بدل شد.

 

 

ATI_Company1.jpg

شرکت ATI:کارت گرا??یکRadeon

در آغاز هزاره سوم،شرکتNvidiaبا کارت۲۵۶ Geforceبه تنها قدرت دنیای کارت های گرا??یک بدل شده بود. شرکت Voodoo که روزی برترین بود، روز به روزضعی?? ترشد و سرانجام شرکت Nvida آن را خرید. شرکت ATI هم با چند محصول نه چندان قدرتمند خود،عرصه را به کلی به رقیبش واگذار کرده بود تا اینکه Radeon وارد کارزارشد.

این پردازنده گرا??یک چنان قدرتی را به نمایش گذاشت که توانست شانه به شانه قوی ترین پردازنده موجود، Geforce2GTS،در بنچ مارک ها خودی نشان دهد. Radeon،شرکت ATI را دوباره وارد میدان رقابت کرد و این شرکت با عرضه Radeon9700 در سال۲۰۰۲،تمام رقبا از جمله در Nvidia را پشت سر گذاشت. اکنون چند سالی هست که AMD شرکت ATI رابه مبلغ قابل توجه ۵/۴ میلیارددلار خریده است،با این حال Radeon هنوزبه زندگی پر ا??تخارخود ادامه می دهد.

 

CV117b011.jpg

شرکتCreative Labs:کارت صداSound Blaster

شرکتCreative Technology کارش را با یک مغازه تعمیر رایانه کوچک در سنگاپور شروع کرد!اما صاحب آن خیلی زود وارد کسب وکار تولید قطعات رایانه ای شد. نخستین محصول در سال ۱۹۸۶،رایانه ای مخصوص بازار سنگاپور به نامCubic CT بود.این محصول به طرز وحشتناکی شکست خورد!بنابراین شرکت تصمیم گر??ت اندک پس اندازباقی مانده اش راصر?? توسعه دادن کارت صدایی بکندکه برای Cubic CT ساخته بودند. نخستین شرکت Creative Music Systemرا بر خود داشت،گر چه شکست نخورده اما کارت صدای رقیب بزرگی به نام AdLib،??رصتی برای کسب مو??قیت به آن نداد. شرکت CreativeLabs، شعبه ایالات متحدهCreative Technology،در حالی که مدام از شرکت رقیب شکست می خورد،سرگرم تحقیق بود تا سرانجام محصول ا??سانه ای Sound Blaster را در سال ۱۹۸۹روانه بازار کرد. این کارت صدا تمام قابلیت های محصول شرکت رقیب را داشت به علاوه بسیاری توانایی های دیگر!این کارت صدا با تمام بازی های رایانه ای موجود در بازار سازگار بود و به لط?? ??ناوری های برتر و آگهی های تبلیغاتی بسیار مو??ق،تبدیل به پرطر??دار ترین و پر ??روش ترین محصول جانبی رایانه ای برای تمام طر??داران بازی شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...