رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
mohamadrad

راز های معروف*ترین شعبده*های کریس آنجل

پست های پیشنهاد شده

01-criss-angel.jpg

شعبده بازی سحر و جادو نیست، تل??یقی است از ??یزیک، شیمی، ریاضی، روانشناسی، سرعت عمل، ??ن بیان و ابزار کار نمایش که وقتی با مهارت همراه باشد صحنه هایی تعجب برانگیز و دیدنی را بوجود می آورد. کریس آنجل را همه می شناسید و ات??اق نظر دارید که شعبده*باز قابلی است و اصلا شکی در این نیست. همین که جایی مانند انجمن شعبده*بازان جهانی استاد شعبده*های روز آمریکایی را به* عنوان مرد سالشان انتخاب کرده و اسمش را جزو شش شعبده*باز تاثیرگذار ۲۵ سال گذشته *می*آورد یعنی اینکه مرد جوان خیلی بیشتر از باور همه کارش را بلد است و می*داند که چطور ذهن و حواس بیننده را با خودش همراه کند.

 

همه مهارت تردست جوان همین است: اینکه جوری نمایش*اش را اجرا کند که بیننده ذره*ای به دیده*هایش شک نکند و خیال برش دارد که هر چه هست و نیست یک ماجرای واقعی است و آن کسی هم که دارد روبه*رویش ژانگولر می*زند نه یک تردست ماهر بلکه آخر همه کمالات و معنویات روحی و این*جور چیزهاست. اما خواب خوش بیننده*های مبهوت کریس آنجل زمانی از بین می*رود که ب??همند همه کارهای او ??قط یک شعبده است. تردستی مردی که مهارتش خیره*کننده است و باورنکردنی!

 

:: بلند شدن از روی زمین

می**گویند در هندوستان مرتاض*هایی هستند که روزهای متوالی می*توانند بدون تکیه**گاه یا به پشتوانه عصای ساده چهار زانو در هوا معلق بمانند و بدون اینکه لب به آب و غذا بزنند مدت*ها همان بالاها سر کنند. این کار هم، دیگر پیچیدگی*هایش را از دست داده. دیوید بلین و کریس آنجل دو شعبده*باز مشهوری هستند که بدون ریاضت مرتاض*های هندی می*توانند به ادعای خودشان هروقت که خواستند از زمین بلند شوند و بر جاذبه زمین غلبه کنند.

 

کریس آنجل حتی دیگر به چند سانتی*متر بلند شدن از روی زمین هم رضایت نمی*دهد و هر ازگاهی در ??اصله بین دو تا آسمان*خراش بلندبالا نوک دماغش را راست می*گیرد و جلو می*رود بدون اینکه یک لحظه نگران خالی شدن زیر پایش باشد. یکی از مشهورترین کلیپ*های او همین است. یکی دیگرش هم ماجرای پرواز او بر??راز زمین گل?? است که تا چشم کار می*کند خالی از جنبنده است و ??قط آقای شعبده*باز است و دست*هایی که مانند دو بال از هم باز کرده و هر لحظه بیشتر و بیشتر به آسمان می*رود!

 

رازگشایی :

با روشی که کریس آنجل و دیوید بلین آمریکایی کش?? کرده*اند دیگر هر کسی می*تواند برای خودش یک مرتاض هندی باشد. ??قط کا??ی است کمی تمرین کرده باشد و از آمادگی جسمی خوبی هم برخوردار باشد. برای بلند شدن از روی زمین کارهای زیادی می*شود انجام داد. جایی که ارت??اع زیاد است و دور و بر شعبده*باز هم ??قط ??یلم*بردار است و یک سری آدم از گروه خودش، کا??ی است ??قط دنبال یک جرثقیل بزرگ بود و نوارهای نایلونی بسیار ظری?? اما قوی که از هر طر?? شعبده*باز را گر??ته*اند و نمی*گذارند پایین بی??تد. نوارهایی که آنجل در حقه راه ر??تن بین دو ساختمان به کار گر??ته بود آن قدر تابلو بود که تماشاچی*های روی زمین به راحتی می*توانستند آن را ببینند، مخصوصا زمانی که دم غروب شد و نورا??کن*ها روشن شدند. نوارهای نایلونی ??قط زمانی کاملا ناپدید هستند که از پشت دوربین*های ??یلم*برداری به آنها خیره شده باشید. در ماجرای به هوا ر??تن آقای شعبده*باز در زمین گل?? هم داستان همین است.

 

یک جرثقیل معمولی و رشته*های نایلونی که شعبده*باز را به آسمان می*کشند. سختی*اش اینجاست که ??قط بدن باید آمادگی خوبی داشته باشد تا با آن همه نخ و ریسمان آویزان بماند. آنجایی هم که شعبده*باز در سالن است و جلوی چشم هزار تا تماشاچی مات و مبهوت، کار ??قط با یک آهن*ربای قوی انجام می*شود و ماشین بالابری که پرده نمایش آهن*ربای چسبیده به تن شعبده*باز را بالا و پایین می*برد! زمان*هایی هم که آنجل تا نیم متری از زمین بلند می*شود داستان دیگری در جریان است. اینجا ??قط تجهیزات خاص به کمک شعبده*باز می*آید.

 

یک شلوار سبک و ساده که از پشت پا یک شکا?? مخ??ی دارد و ک??شی سبک*تر که به راحتی به شلوار بچسبد. اگر هم ک??ش پایش نباشد که چه بهتر. معمولا در این جور صحنه*ها حتما یک میز، چهار پایه یا صندلی کوتاه هم هست. شعبده*باز اول یک پایش را پشت آن یکی قایم می*کند و بعد در یک لحظه آن را روی صندلی یا چهارپایه پشت*اش می*گذارد و خودش را می*کشد بالا. این وسط ??قط شعبده*باز باید یک ورزشکار حسابی باشد تا بتواند چنین کاری را انجام دهد. دقت کرده*اید که بلین و آنجل هیکل*های ردی??ی هم دارند!

02-criss-angel.jpg

در محلی که شعبده*باز برای پرواز انتخاب می*کند همیشه باید دنبال پله یا چهارپایه*ای باشید.

03-criss-angel.jpg

شلوار شعبده*باز جوری است که او راحت می*تواند پایش را از آن درآورد در حالی که ک??شش هنوز به آن چسبیده است.

 

 

:: راه ر??تن روی آب

راه ر??تن روی آب همیشه برای مردم دنیا کار پیچیده*ای بوده تا جایی که اگر کسی می*توانست چنین کاری بکند و با وزن چند ده کیلویی*اش روی آب راه برود (بدون اینکه آب از آب هم تکان بخورد) انگار کاری کرده بود در حد و اندازه معجزه. اما اینکه کسی در قرن بیست و یکم، آن هم با آن سر و شکل امروزش، بخواهد پابرهنه روی آب قدم بردارد جای حر?? زیادی دارد.

04-criss-angel.jpg

آنجل با تر??ند راه ر??تن روی آب خیلی از مردم عامه جهان را که عشق ژانگولر زدن دارند با خودش همراه کرد. گل سر سبد برنامه*های اول مجموعه "مایند??ریک" هم همین راه ر??تن روی آب بود؛ کلیپی که در آن نشان می*داد مرد جوان در حالی روی آب به آرامی قدم برمی*دارد که یک عالم آدم بالغ و عاقل دور و برش در استخر دارند بی خیال شنا می*کنند.

 

رازگشایی :

قاعده بازی آبکی کریس آنجل خیلی زودتر از آنچه که انتظار می*ر??ت ??اش شد. کلیپ و عکس*های زیادی که خبر از حقه ساده تردست جوان می*داد و اینکه او به چه راحتی و ??قط با کمک گر??تن از دو، سه لایه شیشه و یک ??یلم*بردار و??ادار و چند ن??ری که همیشه از سیاهی لشکرهای او به حساب می*آیند از خجالت هر چه شعبده*باز و تردست دنیاست درآمده و برای مدت زیادی عالم و آدم را سر کار گذاشته بود. ماجرا ساده*تر از این حر??*هاست.

 

یک میز شیشه*ای بسیار ظری?? که البته از نمونه*های دیگر محکم*تر و سخت*تر است و می*تواند وزن ۸۰ کیلویی آقای شعبده*باز را تحمل کند جوری در استخر قرار گر??ته که با زاویه*ای که ??یلم*بردار از آنجل نمایش می*دهد به هیچ صورتی دیده نمی*شود و آن قدر هم ظری?? است که حتی در نمای بسته*ای که از ک?? پای آنجل هم گر??ته شده هیچ اثری از پیچ و تاب*های جنس شیشه*ای میز نیست!

 

کریس آنجل برای واقعی*تر شدن ماجرا کارهای دیگری هم کرده؛ اینکه بعضی از قسمت*های میز را باز نگه داشته تا هرازگاهی آنهایی که داشتند زیرآبی می*ر??تند سری بیرون بیاورند، ن??سی بکشند، تشویقی کنند و دوباره به آب تنی*شان ادامه بدهند!

05-criss-angel.jpg

شعبده*باز روی لایه*ای از شیشه ظری?? و محکم راه می*رود. در حالی که همه تصور می*کردند روی آب پا می*گذارد.

06-criss-angel.jpg

میز شیشه*ای آنقدر ظری?? ساخته شده که به*راحتی قابل دیدن نیست.

 

 

:: رد شدن نخ از گردن

کریس آنجل کارهای زیادی کرده است. از نص?? کردن آدمیزاد وسط خیابان گر??ته تا درآوردن پروانه از دل و روده خودش. همه*اش را هم در چشم*زدنی انجام داده بدون اینکه کسی لحظه*ای بخواهد به حقیقت کارهای شعبده*باز شک کند. کلیپ*های هر کدام از این تردستی*ها هم در اینترنت زیاد است.

 

این وسط رد کردن نخ از وسط گردن بدون اینکه ذره*ای خون روی زمین بریزد از آن کارهایی بود که مو به تن همه سیخ کرد و خیلی*ها همان*جا به اوج کار شعبده*باز پی بردند. در یکی از از کلیپ*های مایند??ریک، کریس آنجل رو به دوربین بدون اینکه بخواهد کار اضا??ه*ای کند نخی را روی گردنش می*کشد و آن قدر این کار را ادامه می*دهد که نخ کم*کم توی گلویش ??رو می*رود و دیگر دیده نمی*شود. ??قط دو سر نخ باقی می*ماند و تلاش بیشتر شعبده*باز برای در آوردن دوباره نخ از بیخ گلویش!

 

رازگشایی :

حقه است! آن هم به روشی که حل آن برای من و شمای بی**خبر از همه جا کمی سخت است. البته اگر کمی با ??وت*و*??ن*های شعبده*بازی آشنا باشید متوجه می*شوید! شعبده*باز قبل از انجام تردستی*اش ماده*ای خاص به گردنش مالیده که بعد از هر بار تکان نخ ضخیم*تر شده و مانند خمیر و به رنگ بدن او نخ را به درون خودش راه می*دهد بدون اینکه از پوست گردن جدا شود. اینجاست که تماشاچی ??کر می*کند خمیری که روی گردن شعبده*باز است همان پوست برآمده اوست که با تکان*های نخ دارد متورم می*شود!

07-criss-angel.jpg

یک نخ پلاستیکی تنها وسیله*ایست که شعبده*باز با آن کارش را شروع کرد.

08-criss-angel.jpg

خمیر پلاستیکی در مدت کوتاهی کاملا به رنگ پوست شعبده*باز در*می*آید.

09-criss-angel.jpg

ماده*ای که آنجل برای ??رو کردن نخ در گردنش است??اده می*کند ??قط یک وسیله خاص شعبده*بازها است.

 

 

:: رد شدن غلتک از روی بدن

حتی کسی مانند کریس آنجل معرو?? هم با آن دک و پزش یک جاهایی برای اینکه حواس مردم کوچه و بازار ینگه دنیا را سمت خودش جلب کند به وسط خیابان می*آید و با آن قد و قامت نه چندان پهلوانی*اش خودش را به زیر یک غلتک چند صد تنی می*اندازد. این اجرا یکی از پربیننده*ترین کلیپ*های آقای شعبده*باز بود که یک روز تابستانی در نیویورک اجرا شد. برای کریس آنجل پارچه*ای بزرگ روی زمین پهن کردند و رویش هم یک عالم خرده شیشه ریختند. غلطک را هم کمی عقب*تر گذاشته بودند. کریس به وسط میدان آمد. روی پارچه دراز کشید و شکمش را به روی شیشه*ها گذاشت. بدون اینکه حتی یک قطره خون از بدنش بریزد. بعد هم غلتک آس??الت کاری راه ا??تاد و از روی انگشت*های پای شعبده*باز رد شد و تا کمر او جلو آمد. آه و ناله شعبده*باز بود که بلند شد. مردم هم بدتر! بعد هم غلتک کنار می*رود و کریس جوان خودش را از زیر آن بیرون می*کشد. شعبده*باز زنده است بدون اینکه حتی خراشی برداشته باشد!

 

رازگشایی :

کریس آنجل بیشتر از اینکه شعبده*باز خوبی باشد داستان رد شدن غلتک از بدن شعبده*باز هم یکی از آن ماجراهایی است که او به خوبی از پس آن برآمد. اولا که شیشه*ها واقعی نبودند و از جنس همان شیشه*هایی بودند که این روزها در تهیه ??یلم*های سینمایی و صحنه*های اکشن آنها زیاد به کار گر??ته می*شود. آنجایی که بطری شیشه*ای توی سر دشمن می*شکند یا طر?? از بالای یک برج چند طبقه با یک عالم شیشه خرده شکسته به پایین می*آید.

 

این جور شیشه*ها ساختگی هستند و هیچ آسیبی به بدن نمی*زنند. اما اصل ماجرای غلتک اینجاست که قبل از اجرای شعبده*باز* دار و دسته او به محلی که آنجل قرار بود در آن اجرا داشته باشد ر??تند و مساحتی به اندازه بدن او را کندند. جایش را هم با یک اس??نج نرم و انعطا??*پذیر پر کردند و رویش را هم پارچه کشیدند و خرده شیشه ریختند. با رد شدن غلطک از روی پاهای شعبده*باز بدن او به پایین می*ر??ت و هیچ آسیبی نمی*دید!

10-criss-angel.jpg

غلتک آس??الت*کاری در حالی از روی تن شعبده*باز رد شد که زیر بدن او پر از خرده*شیشه بود.

11-criss-angel.jpg

یک نوار اس??نجی پهن زیر بدن شعبده*باز قرار می*گیرد تا با ??شار غلتک آسیبی به او نرسد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...