رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
nini7khat

تست خود شناسی

پست های پیشنهاد شده

این آخرین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخهایش هم اصلاً کار دشوارى نیست. کا??ى است کمى به خودتان رجوع کنید. یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد که بتوانید امتیازهایى که گر??ته اید را جمع بزنید. حاضرید؟ پس شروع کنید

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

سؤالها...

 

1ـ چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

 

 

ال?? ) صبح ب )عصر و غروب ج ) شب

 

 

۲ـ معمولاً چگونه راه مى روید؟

 

 

ال??) نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند، ب ) نسبتاً سریع، با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم، ج ) آهسته تر، با سرى صا?? روبرو، د ) آهسته و سربه زیر، هـ ) خیلى آهسته

 

 

۳ ـ وقتى با دیگران صحبت مى کنید؛

 

 

ال?? )مى ایستید و دست به سینه حر?? مى زنید، ب) دستها را در هم قلاب مى کنید، ج ) یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید، د ) دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنید، و هـ ) با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صا?? مى کنید.

 

 

۴ـ وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟

 

 

ال?? ) زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم، ب) چهارزانو،

 

ج ) پاى صا?? و دراز به بیرون، د ) یک پا زیر دیگرى خم

 

 

۵ ـ وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟

 

 

ال?? ) خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده، ب ) خنده، اما نه بلند،

 

ج ) باپوزخند کوچک، د ) لبخند بزرگ، هـ) لبخند کوچک

 

 

۶ ـ وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛

 

 

ال?? ) با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید

 

ب ) با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردید

 

ج ) در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید

 

 

۷ ـ سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛

 

ال??) از وق??ه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید

 

ب ) به سختى ناراحت مى شوید

 

ج ) حالتى بینابین این دو حالت ایجاد مى شود

 

 

۸ ـ کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟

 

 

ال??) قرمز یا نارنجى ب) سیاه ج) زرد یا آبى کمرنگ د) سبز

 

هـ) آبى تیره یا ارغوانى و) س??ید ز) قهوه اى، خ***ترى، بن??ش

 

 

۹ ـ وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟

 

 

ال??) به پشت ب) روى شکم (دمر) ج) به پهلو و کمى خم و دایره اى

 

د) سر بر روى یک دست هـ )سر زیر پتو یا ملا??ه...

 

 

۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید که:

 

 

ال??) از جایى مى ا??تید. ب) مشغول جنگ و دعوا هستید.

 

ج) به دنبال کسى یا چیزى هستید. د) پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید.

 

هـ) اصلاً خواب نمى بینید. و) معمولاً خواب هاى خوش مى بینید

ویرایش شده توسط nini7khat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

امتیازات

 

سؤال اول: ال??(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

 

سؤال دوم: ال?? (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

 

سؤال سوم: ال?? (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

 

سؤال چهارم: ال?? (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

 

سؤال پنجم: ال?? (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

 

سؤال ششم: ال?? (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

 

سؤال ه??تم: ال?? (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

 

سؤال هشتم: ال?? (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱امتیاز)

 

سؤال نهم: ال?? (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

 

سؤال دهم: ال?? (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)

 

 

ـ پس از جمع زدن امتیازهایتان عدد به دست آمده را با جدول نتیجه*گیری مقایسه کنید و شخصیت خودتان را بشناسید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نتیجه گیرى...

 

اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است: دیگران در ارتباط و ر??تار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى کنند و به ظاهر می*گویند«کاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و ??رارى هستند.

 

 

* اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند، بدون ??کر عمل مى کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآش??ته مى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. کسى که همه چیز را تجربه و امتحان مى کند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذّت مى برند.

 

 

* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل ر??تارى خوبى بهره مند هستید. ??ردى مهربان، ملاحظه کار و ??همیده به نظر مى رسید. قادرهستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را ??راهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.

 

 

* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه ??روتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگربا کسى دوست شوید صادق، باو??ا و وظی??ه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طر?? دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.

 

 

* از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز : در نظر سایرین ??ردى زحمت کش هستید اما متأس??انه گاهى اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه کار به نظر مى رسید. زحمتکشى که در کمال آرامش و با صر?? زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشید و بدون ??کر و براساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید.

 

 

* و اگر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شکاک و دودل مى دانند شخصى که همیشه سایرین به عوض او ??کر مى کنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى کنند. کسى که اصلاً تمایل به درگیرشدن در کارهاى گروهى و ارتباط با ا??راد دیگر را ندارد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1. ج

2.ال??

3.ج

4.ب

5.ال??

6.ب

7.ب

8.ب

9.ب

10.ج

امتیاز :51

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1.ال??

2.ب

3.ج

4.ب

5.ه

6.ب

7.ب

8.ج

9.ال??

10.ه

امتیاز:43

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...