رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
deltasina

متن عاشقانه کوتاه بسیار زیبا

پست های پیشنهاد شده

متن عاشقانه کوتاه بسیار زیبا

 

 

FunSara.Com-d920b67144.jpg

حر?? کمی نبود قرار ومدار عشق

اما چه ??ایده –

که ن??همیم یار را!

ای روح های ناب !

دوباره به پا کنید

قدری برای اهل زمستان

بهار را !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه عالمه متن عاشقانه ??وق العاده زیبا در ادامه مطلب

همیشه

در بدترین لحظه ها

تنها رها می کنی مراو

بدترین?? لحظه ها

وقتی است

که تو

مرا

تنها

رها می کنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر که آید گوید:

گریه کن، تسکین است

گریه آرام دل غمگین است

چند سالی است که من می گریم

در پی تسکینم

ولی ای کاش کسی می دانست

چند دریا

بین ما ??اصله است

من و آرام دل غمگینم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هایـم را

بـه زحمـت کـنـار هـم مـی چـیـنم

??ـرمـول وار ؛

مـرتـب و بـی نـقـص ...

و تــو

بـا یـک اشـاره

هـمـه چـیـز را

در هـم می ریــزی ...

در شرح حال گل

بنویسید خار را

بر هم زنید : خوب و بد روزگار را .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چشمهایت سیراب سراب

و نگاهم،

تاول زده از تابش تشنگی

برویم دعای باران بخوانیم *.

تو با دل من

من با دل تو

باور کن با لبخند چترهایمان بر می گردیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چرا نمی گویند که آن کشیده سر از شرق -

آن بلند اندام سیاه جامه به تن،

دلبر?? دلیر ز شاهراه کدامین دیار می آید

و نور صبح طراوت بر این شب تاریک چه وقت می تابد؟

در انتظار امیدم،

در انتظار امید طلوع پاک ??لق راچه وقت

آیا من به چشم?? غوطه ورم در سرشک خواهم دید؟

از حمید مصدق

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشــق اگــر خـط مــوازی نیسـت،چیسـت؟

یـ ـا کتـاب جملــه ســازی نیســت،چیسـت؟!

عشـق اگــر مبنــای خلــق آدم اســت

پـس چــرا ایـن گـونـه گنــگ و مبهــم اسـت؟

پـس چــرا خـط مـوازی مـی شـود!!!

از چـه رو هــر عشـق،بــازی مـی شــود؟!

(گلپونه)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خیال دلکش پرواز در طراوت ابر

به خواب می ماند.

پرنده در ق??س خویش

خواب می بیند.

پرنده در ق??س خویش

به رنگ و روغن تصویر باغ می نگرد .

پرنده می داند

که باد بی ن??س است

و باغ تصویری است .

پرنده در ق??س خویش

خواب می بیند .

هوشنگ ابتهاج

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

میان ابرها سیر می کنم

هر كدام را به شكلی می بینم

كه دوست دارم

می گردم و دلخواهم را پیدا می كنم

میان آدم ها اما

كاری از دست من ساخته نیست

خودشان شكل عوض می كنند

بـرای اتـ??ـاق هـایی که نـمی ا??ـتـد ...

بـرای دستـی کـه نـگـر??ـتم

بـرای اشکـی کـه پـاک نـکـردم

بـرای بـوسـه ای کـه نـبــود

بـرای دوسـتـت دارمـی کـه مـرده بـه دنـیـا آمــد

بــرای مـن کـه وجـودم نـبـودن اسـت

مــرا بـبـخـش ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یادمان باشد حر??ی نزنیم که به کسی بر بخورد

نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را

یادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کـ??جـا پـنـاه بـــرم ؟

دسـت هــای تـو دورنـد

و خـ??دایـان

جـبـار تــر از هـمـیشـه

قـهـار تــر از هـمـیشـه

بـرنـشسـتـه انـد بـر سکـوی مـسخ بـاورهــا

خیـره سـری خـ??دایـان را

چـگـونـه بـرتـابـم

وقـتـی تـو نـیـستـی

ای یـــار

ای پـنـاه همـیـشـه !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به هـمـان سـادگـی

کـه کـلاغ ?? سـالـخـورده

بـا نـخـستـین سـوت ?? قـطـار

سقـ?? واگـن مـتـروک را

تـرک می گـویــد

دل ،

دیـگــــر

در جـای خـود نیـسـت

بـه همـیـن ســادگـی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لبخند که می زنم پیدایم می کنی

باران می بارد، تو از کنارم می گذری

??ریاد نمی کشم که بازگردی

می دانم امشب این آسمان تاب ماه را ندارد

لبخند می زنم،

??راموش می کنم..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی میشی نیاز من که نباشی پیش من

اشکهای چشمامو ببین که میریزه به پای تو

بازم که بیقرارمو دلواپسی نگاه تو

تموم هستی منی بمون همیشه پیش من

اگر شدم عاشق تو نزار بیتاب بمونم

لا لایی شبام تویی نزار که بی خواب بمونم

دارم برات شعر میخونم شاید به یادم بمونی

??قط یه چیز اذت میخوام همیشه عاشق بمونی

دوست دارم خیلی کمه ولی جز این چیزی نبود

واژه ها رو ولش کنیم عشقمو از چشام بخون

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دستهایم را تا ابرها بالا برده ای

و ابرها را تا چشمهایم پایین

عشق را در کجای دلم .....

پنهان کرده ای که :

هیچ دستی به آن نمیرسد !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غریبه

 

نمیدانم

گنجشک ها که آنقدر شبیه همند

چطور همدیگر را میشناسند

و نمیدانم

چقدر شبیه من هست

که تو دیگر مرا نمیشناسی!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من اینك در رواق كهكشانها

در آوای حزین كاروانها

در آن رنگین كمان پیر و خسته

در آن اشكی كه بر مژگان نشسته

در آن جامی كه خالی مانده از می

در آوایی كه برمیخیزد از نی

نشانی از تو می بینم ،

سراغی از تو می گیرم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عاقبت یکروز ما هم زین جهان پرمیکشیم

باده ر??تن ز دنیا را همه سر میکشیم

بر کن و صد پاره کن این جامه کبر وریا

وقت ر??تن ما همه یک جامه در بر میکشیم

 

عاشقی با قلب من بیگانه شد

خنده از لب ر??ت و یک ا??سانه شد

حس و حالی بعد عشق آمد پدید

بعد آن شب زندگی غمخانه شد

 

....................................

 

لعنت به همه قانون های دنیا که در آن شکستن?? دل پیگرد قانونی ندارد !

 

 

....................................

 

 

 

دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متن??ری هر روز میبینی

ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی …

 

 

 

....................................

 

به من گ??ت برو گور??ت رو گم کن …

و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !

کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گ??تی :

“زبانم لال !???

 

 

 

....................................

 

شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند

تا بار دیگر زندگی را با نگاه ش??ا?? تری ببینیم…

 

 

 

....................................

 

 

از دیگران بریدم تا مهربان بمانی

نامهربان تو ر??تی با دیگران بمانی؟

 

 

 

....................................

 

 

گهگاهی س??ری کن به حوالی دلت

شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد

 

....................................

 

FunSara.Com-19a1ecf8b2.jpg

 

جان غمگین ، تن سوزان ، دل شیدا دارم / آنچه شایسته عشق است ، مهیا دارم

سوز دل ، خون جگر ، آتش غم ، درد ??راق / چه بلاها که ز عشقت من تنها دارم

 

 

 

....................................

 

من که به هیچ دردی نمیخورم …

این دردها هستند که چپ و راست به من میخورند …

 

 

 

....................................

 

دیار عاشقی هم شهر هرت داره !

خیلی راحت دل می دزدن ، دل می برن ، دل می شکنن …

 

 

 

....................................

 

چه حر?? بی ربطیست که مرد گریه نمی کند

گاهی آنقدر بغض داری که ??قط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

 

 

 

....................................

 

دردلم آرزوی آمدنت می میرد

ر??ته ای اینک، اما آیا

باز برمیگردی؟

چه تمنای محالی دارم

خنده ام می گیرد

 

 

....................................

 

در هوایم هوسی نیست بجز دیدن تو ، تو گل یاسی و من تشنه بوییدن تو .

 

....................................

 

بوی رخسار تو را نیمه شب آورد نسیم ، تازه شد در دل من یاد ر??یقان قدیم.

 

....................................

 

گ??ته بودی گنج در ویرانه هاست / راست گ??تی ، چون وجودت در دل ویران ماست .

 

 

....................................

 

 

 

کوله بارم بر دوش ، س??ری تا ته تنهایی محض ، سازکم با من گ??ت : هرکجا لرزیدی ، از س??ر ترسیدی ، تو بگو از ته دل ، من خدا را دارم .

 

....................................

 

گ??تی ??راموش کردن کار ساده یست ، تو ??راموش کن ، من این ساده ها را بلد نیستم

 

....................................

 

در ثانیه های بودنت می مانم / در ??صل شکست خوردنت می مانم / یک سال نه ده سال چه ??رقی دارد ؟ / تا لحظه ی دل سپردنت می مانم .

 

....................................

 

هرجا دلت شکست ، قبل ر??تن خودت جاروش کن ! تا هر ن***ی منت دستای زخمیشو رو سرت نذاره .

 

 

 

....................................

 

بگذار کسی نداند که چگونه من به جای?? نوازش شدن،

بوسیده شدن،

گزیده شده ام!

----------------

جملات کوتاه عاشقانه : شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گ??ت؟ گ??ت اي عاشق بيچاره ??راموش شوي... سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد گ??ت طولي نکشد نيز تو خاموش شوي

 

جملات کوتاه عاشقانه : خدا به انسان 2 گوش و 2 چشم و 2 دست و 2 پا داد.اما ميدوني چرا 1 قلب داد؟ چون ميخواست تو دنبال دوميش باشي

عشق يعني خاطرات بي غبار د??تري از شعر و از عطر بهار عشق يعني يك تمنا , يك نياز زمزمه از عاشقي با سوز و ساز عشق يعني چشم خيس مست او زير باران دست تو در دست او

 

جملات کوتاه عاشقانه : هر موقع خواستي از كسي جدا بشي يادت نره بهترين راه اينه كه بهش بگي براي هميشه خدانگهدار، شايد طر?? مقابلت ناراحت بشه و قلبش بشكنه ولي بهتر از اينكه منتظر بمونه

 

جملات کوتاه عاشقانه : بجاي دسته گلي که ??ردا در قبرم نثار مي کني امروز با شاخه گلي کوچک يادم کن * به جاي سيل اشکي که ??ردا بر مزارم مي ريزي امروز با تبسمي شادم کن * به جاي اون متن هاي تسليت که ??ردا برايم مي نويسي امروز با يک پيغام کوچک خوشحالم کن * من امروز به تو نياز دارم نه ??ردا

 

جملات کوتاه عاشقانه : سعي كن به كسي كه تشنه ي عشق است دل نبندي ، سعي كن به كسي كه لايق عشق است دل ببندي چون تشنه ي عشق روزي سيراب خواهد شد

 

جملات کوتاه عاشقانه : نمي بخشمت .... بخاطر تمام خنده هايي كه از صورتم گر??تي .... بخاطر تمام غمهايي كه بر صورتم نشاندي .... نمي بخشمت .... بخاطر دلي كه برايم شكستي .... .. بخاطر احساسي كه برايم پرپر كردي ..... نمي بخشمت .... بخاطر زخمي كه بر وجودم نشاندي ..... بخاطر نمكي كه بر زخمم گذاردي .... و مي بخشمت بخاطر عشقي كه بر قلبم حك كردي

 

جملات کوتاه عاشقانه : براي عشق تمنا كن ولي خار نشو. براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از دست نده . براي عشق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانه ببينه. براي عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير . براي عشق وصال كن ولي ??رار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه

 

جملات کوتاه عاشقانه : روزها در كوچه باغي نگاهت قدم مي زدم اما دريغا كه لحظه اي مرا درك نكردي. چشمان هميشه گريانم را مسخره مي كردي و از پشت به من نيشخند ميزدي هميشه در برابر جنگل وحشي نگاهت خزان بودم...خار بودم و از شرم آب بودم و باز از حرارت عشقم به تو بخار ميشدم و به آسمان مير??تم...آنقدر بالا مير??تم تا به خدا برسم چون او بهترين بود براي گوش دادن به درد و دلهاي من...حال اون روزها گذشته و هروقت كه بدان ??كر ميكنم موجودي از پشت پنجرهي خاطراتم با تمام وجود ??رياد ميزند كه هيچگاه ??راموشت نميکنم

 

متن کوتاه عاشقانه : يک نصيحت : مواظب خودت باش . يک خواهش : هيچ وقت عوض نشو . يک آرزو : ??راموشم نکن . يک دروغ : دوست ندارم . يک حقيقت : دلم برات تنگ شده ، و يک رؤيا : تو رو تا ابد داشتن

 

جملات کوتاه عاشقانه : اگه تونستي بر?? رو سياه کني پر کلاغو س??يد کني آتيشو بوس کني تويه آب يه ن??سه عميق بکشي اون وقت منم ميتونم تورو ??راموش کنم

جملات کوتاه عاشقانه : روزي كه ??رياد زدي و گ??تي دوستت دارم ... گ??تم بلند تر نمي شنوم

امروز كه در گوشم گ??تي دوست ندارم ... گ??تند آرومتر بقيه مي شنوند

 

 

 

جملات کوتاه عاشقانه : دلم گر??ته اين روزا غم خونه كرده تو صدام

بارون غصه انگاري مي باره تو ترانه هام

دل بيا بريم

از عشق ديگه نگيم

درد عشقي كه كشيدم جز خدا به كسي نگيم

 

 

 

جملات کوتاه عاشقانه : دوست دارم شمعي باشم كه در دل شب ها بسوزم

 

روشني بخشم به جمعي و خودم تنها بسوزم

 

 

 

 

جملات کوتاه عاشقانه : عاشقت بودم كه گ??تي عاشقان ديوانه اند

 

عاقبت عاشق شدي ديدي كه خود ديوانه اي

 

 

 

 

جملات کوتاه عاشقانه : اگه يه روز من م??ردم و تو منو دوست داشتي پنج شنبه ها بيا سر ?? مزارم و

گل?? سرخي رو روي قبرم بذار تا هميشه اون گلي که بهت داده بودم رو به

خاطرم بيارم ... ولي... اگه تو م??ردي ... من ??قط يه بار ميام مزار??ت... ميام و اون دسته گل?? س??يد?? مريم رو که با خون خودم سرخشون کردم ،برات ميارم

وعاشقانه کنارت جون ميدم تا بدوني هيچ وقت تنها نيستي

 

 

جملات کوتاه عاشقانه : من آن گلبرگ مغرورم، كه مي ميرم ز بي آبى، ولي با خ??ت و خارى پى شبنم نمي گردم

چهار چيز است که نمي توان آن ها را بازگرداند... سنگ ... پس از رها کردن! حر?? ... پس از گ??تن! موقعيت... پس از پايان يا??تن! و زمان ... پس از گذشتن!

اگه مي تونستم مجازاتت كنم از تو مي خواستم به اندازه اي كه تو را دوست دارم مرا دوست داشته باشي .

 

 

جملات کوتاه عاشقانه : هر اغازي را پاياني است صد حي?? كه اغاز عشق تو پايان عمر من بود !!!

 

 

جملات کوتاه عاشقانه : عشق بها دارد ... من و تو بوديم و يك دريا عشق ... حالا من هستم و يك دنيا اشك ... اري عشق بها دارد ...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...