رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
deltasina

جملات زیبا و عاشقانه جدید

پست های پیشنهاد شده

جملات زیبا و عاشقانه جدید

 

این جملات زیبا و جملات عاشقانه تقدیم به همه خوانندگان این جملات زیبا و سایت ??ان سرا،امیدوارم از جمله های زیبا و جمله های عاشقانه ای که برای شما قرار داده شده لذت ببرید.

FunSara.Com-131513e346.jpg

کبری،تصمیـم نمی گیرد!

دهقان،??داکاری نمی کند!

پسر ?? شجـاع،ترسو شده است!

لوک،بــدشانسی می آورد!

پلنگ ?? صورتی،زرد شده است!

میتـی کومان،استع??ـا داده است!

پرو??سور بــالتازار، جعلی مدرک گر??ته است!

ای کیــو ســان،مـ??ـدل ?? مو عوض می کند!

دو قلـــوها،دست ?? هــم را نمـــی گیــرند!

رابین هـود،بــا دزد ها ر??یق شده است!

پینوکیـو،به ??کر ?? جرّاحی ???? بینی است!

یـوگی،دوستـانش را مـی ??روشـد!

پـت و مـت،پ??ست وزارت گر??ته اند!

دخترک ??کبریت ??روش، ر??ته دوبی !

ولی... ولی چوپـان ?? دروغگو،هنوز دروغ می گوید !

------------------------------------------------------------------------

اختلا?? یعنی

دختری چوب ?? / کبریت های ن??روخته اش را می خورد

مردی خورشید را می خرد تا سیگارش را روشن کند

اختلا?? یعنی

مردی برای اجاره خانه / کلیه اش را می ??روشد

زنی برای زیبایی / کلیه بدنش را عمل می کند

دنیای عجیبی شده

یکی پول هایش را پارو می کند

یکی اشک هایش را.....

---------------------------------------------------------------------

آهای ??لانی

قهوه ات را که سر کشیدی

برای ??الش سر چهار راه بیا

این جا کودک هایی هستند

که تقدیرشان را خیلی وقت است ??روخته اند.

----------------------------------------------------------------------

هیچ چیزی را نمی توان به کسی یاد داد، ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را از درون خود بیابد....

 

گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند، بر آنها که می هراسند بسیار تند، بر آنها که به سر خوشی می گذرانند بسیار کوتاه است. اما بر...

 

با زمان قرار زندگی مسالمت آمیز گذاشته ام که نه او مرتبا مرا دنبال کند و نه من از او ??رار کنم، سرانجام که به هم خواهیم رسید....

 

هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آ??ریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان....

 

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها میکند پرهایش س??ید میماند، ولی قلبش سیاه میشود....

 

هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی زین روی دل عاشق از عرش ??زون باشد....

 

کار کنید تا همه غصه ها و پریشانیهای خود را ??راموش کنید....

 

برای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانی است....

 

وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می آوردم، حالا می خواست ات??اق ا??تاده باشد یا نه!...

 

هیچوقت نمی توانید با مشت گره کرده دست کسی را به گرمی ب??شارید....

 

اگر می دانستند تا کنون چند بار حر??های دیگران را بد ??همیده اند، هیچکس در جمع اینهمه پر حر??ی نمی کرد....

 

شکوه دنیوی همچون دایره ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن ا??زوده می شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می شود....

 

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می بیند....

 

اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که ن??همیده ای. او توجه خواهد کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود....

 

دیوانگی بشر آنچنان ضروری است که دیوانه نبودن خود شکل دیگری از دیوانگی است....

 

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی....

 

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی یابند؛ برترین خردمندان و پست ترین بی خردان....

 

انسان برای پیروزی آ??ریده شده است، او را میتوان نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد....

 

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم....

 

بزرگترین درس زندگی اینست که گاهی احمق ها هم درست می گویند....

 

بالاتر از همه چیز این است که با خودمان صادق باشیم....

 

از خودت تعری?? کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعری?? کنی قبول نمی کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت....

 

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد....

 

??رق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گر??ت....

 

دکارتدر بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه ??کر می کنند به اندازه کا??ی عاقلند....

 

تولستویبدترین و خطرناکترین کلمات اینست: «همه این جورند»....

 

مرد ارزشها - آلبرت انیشتینبه جای این که سعی کنید مرد مو??قیت باشید، سعی کنید مرد ارزشها باشید....

 

سعدیآنکه ه??ت اقلیم عالم را نهادهر کسی را آنچه لایق بود داد...

 

امانوئل کانتچنان باش که بتوانی به هر کس بگویی: «مثل من باش»....

 

کانت میگویدبزرگ ترین جستجوی بشر راهی برای انسان شدن است و بس...

 

ناپلئونآن کس که از اول می داند کجا می رود خیلی دور نخواهد ر??ت....

یواشکی دوستم داشته باش، آدمای?? دنیای من، چشم?? دیدن??…..عشق رو ندارند…

 

حسین بیشتر از آب، تشنه ی لبیک بود. ا??سوس که به جای ا??کارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبى نمایاندند.
..

 

گاهی باید بی رحم بود… نه با دوست… نه با دشمن… بلکه با خودت… و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت…

 

در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یک ساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی، می خندد! چون ایمان دارد تو او را خواهی گر??ت…

 

ال??بای عاشورا: بابا! آب…

 

برگرد…! خاطره هاتو جا گذاشتی… نمی خوام یه عمر به این امید بمونم که برای بردنش یه روز بر می گردی…

 

زخمی که بر دلم نشاندی خیال خوب شدن ندارد… دیشب باز خونابه هایش را بالا آوردم…! لعنتی… کاش به همراهش خاطراتت را بالا می آوردم… آن وقت شاید خلاصی محض از آن من بود…!

 

??لس??ه الاکلنگ اثبات بزرگی کسی است که ??رو می نشیند تا دیگری پرواز را تجربه کند…

 

اون یدونه یوس??ی هم که برگشت به کنعانش استثنا بود! تو غمتو بخور…

 

پر از توام… به تهیدستى ام نگاه نکن… نگو که هیچ ندارى… بین من تو را دارم…

 

نمی خواهم برگردی این را به همه گ??ته ام! حتی به تو… به خودم…! اما نمی دانم چرا هنوز برای آمدنت ??ال می گیرم…؟!

 

عرضه که زیاد میشه قیمت پایین میاد… هیچ وقت خودت رو کامل عرضه نکن…

 

دقت کردین وقتی که برق میره همیشه یکی هست که می پرسه: برق ر??ت!؟ خب عزیزه من برق ر??ت دیگه اینم شد سوال؟

 

یه سرچ توی گذشته ی?? آدمای بی احساس بزنی جای?? پای?? یه آدم خائن?? می بینی…

 

گلدسته ها را بالاتر نبرید!

هرقدر که بالا بروید

باز هم

دستتان به خدا نمی رسد

اما من

خدایی را می شناسم

که در حیاط خانه مان

شاه پسند می رویاند

و در مزارع

با گندم ها و پاییز

زرد می شود…

من، پیرزنی را می شناسم

که

خدا

در سجاده اش جا می شود…

هرقدر که بالا بروید

دستتان به خدا نخواهد رسید…

FunSara.Com-4dc420e501.jpg

یکی بود یکی نبود! یه عروسکی بود که دلش می خواست زار زار گریه کنه! اما اون آدما ???خنده??? رو به لباش دوخته بودن…

 

اون لحظه که گ??تی یکی بهتر از تو رو پیدا کردم! یاد اون روزایی ا??تادم که به ۱۰۰تا بهتر از تو گ??تم من بهترینو دارم…!

 

تو با من “بازی??? می کنی من با تو “عاشقی???… و دیگران را ببین که چگونه محو تماشای این “بازی عاشقانه اند???…

 

تنهایی یعنی هنوز عاشقش باشی، اما “شما??? صداش کنی… چون باید قبول کنی که یه غریبه ست…

 

یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد، اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد، گ??تند: مگه کوری؟؟؟

 

همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد، شاکی سختی های دنیا نباش، شاید تو بهترین بازیگر خدایی!

 

و من هنوز عاشقم

آنقدر که می توانم هر شب بدون آن که خوابم بگیرد

از اول تا آخر بی و??ایی هایت را بشمارم و دست آخر همه را ??راموش کنم…

 

با حس عجیبی با حال غریبی دلم تنگته

پر از عشق و عادت بدون حسادت دلم تنگته

گله بی گلایه بدون کنایه دلم تنگته

پر از ??کر رنگی یه جور قشنگی دلم تنگته!

 

می دونی سخت ترین کار دنیا چیه؟ غریبه ??رض کردن یه آشنا…!

 

اگر دنیــــــا برعکس بود آدما عاشق نمی شدند، عاشقا آدم می شدند!

 

اگر روزی عاشق شدی قصه ات را برای هیچکس بازگو نکن! این روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت کرده است…

 

باید دانست ???جاده های زندگی را خدا هموار می کند، کار ما ??قط برداشتن سنگ ریزه هاست…??? پس اینقدر آه و ناله چرا؟!

 

??قـط چـند قـدم مانـده بـود برسـم بـه “تــو???… اگر ایـن خواب لعنتـی، دیشـب ادامـه داشـت…!

 

چقدر بده که اونقدر تنها باشی که روز تولدتو ??قط “بانک ملی???بهت تبریک بگه…

 

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت، تنها یــــک کلمه است: ???این نیز می گذرد “

می دونی سخت ترین کار دنیا چیه؟ غریبه ??رض کردن یه آشنا…!

 

اگر دنیــــــا برعکس بود آدما عاشق نمی شدند، عاشقا آدم می شدند!

 

اگر روزی عاشق شدی قصه ات را برای هیچکس بازگو نکن! این روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت کرده است…

 

باید دانست ???جاده های زندگی را خدا هموار می کند، کار ما ??قط برداشتن سنگ ریزه هاست…??? پس اینقدر آه و ناله چرا؟!

 

??قـط چـند قـدم مانـده بـود برسـم بـه “تــو???… اگر ایـن خواب لعنتـی، دیشـب ادامـه داشـت…!

 

چقدر بده که اونقدر تنها باشی که روز تولدتو ??قط “بانک ملی???بهت تبریک بگه…

 

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت، تنها یــــک کلمه است: ???این نیز می گذرد “

 

نمی دانم چرا؟! نمی دانم از کی؟! همین قدر می دانم که آنقدر نسبت به اطرا??م بی خیال شده ام که هیچکس را نمی بینم، هیچکس برایم مهم نیست، خودم هستم و زندگیه خودم… انگار خدا این دنیا رو ??قط برای من خلق کرده تا “من??? باشم و “خودش???… تنهای تنها… حال در این ??کرم که نکند راهم اشتباه است! آخه مگه میشه یکی تا این حد نسبت به اطرا??ش بی ت??اوت باشد، آری من اینم…

 

لعنت به اونی که واسه ر??تنش گریه کردم، ر??ت واسه دوستاش تعری?? کرد؛ خندیدن…

 

گاهے ??قــط یکـــ تشابـه اسم، براے چنـــــد لحظــه باعث میشـــه دقیقــاً احساســـ ک??نے کـه قلبتـــ داره از تـــو سینـ ه اتـــ کنــده میشــه…

 

روزگار عـجـیـبـی شـده… حـتـی وقــتـی می خندیم، منظــورمـان چـیـز دیـگـریـسـت!

 

گ??تم ??راموشت می کنم

گ??ت نمی تونی

ر??ت

بعد از یک مدت برگشت

گ??ت دیدی نمی تونی

گ??تم شمــــــا ؟!

 

کاش دنیا یک بار هم که شده بازیش را به ما می باخت! مگر چه لذتی دارد این برد های تکراری برایش؟!

 

لعنتی تمام روزهایی که سرگرمیت بودم متاس??انه زندگیم بودی…!

 

برای هزارمین بار پرسید: تا حالا شده من دل تو رو بشکنم؟ من هم برای هزارمین بار به دروغ گ??تم: نه… تا مبادا دلش بشکنه…

 

لعنت به بعضی خاطرات که مثل مین های عمل نکرده توی روحت کاشته شدن و با یک حر?? می ترکوننت…

 

آخر همه نداشتن ها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتن هاست…

 

تناقض از سر و کله ات می بارد، چشمانت را ببند، بعد بگو دوستت دارم، بذار این دروغ ات، به دل?? صاب م??رده ام بچسبد، نگاهت با صداقت تمام ، دروغ هایت را ??ریاد می زند…

 

معذرت خواهی، همیشه به این معنی نیست که تو اشتباه کردی، بلکه گاهی اوقات یعنی این که: اون رابطه بیشتر از غرورت می ارزه…

 

می دونی قشنگترین احساس چه وقتیه؟ وقتی برمی گردی یواشکی به عشقت نگاه کنی می بینی که اونم داشته بهت نگاه می کرده…

 

سلام زمستون… امیدوارم همه ی روزهای بر??یمون واقعاً مثل بر?? س??ید باشه!

 

بلند ترین شب سال من به جای شب یلدا، شبی است که می دانم بعد این همه مدت ??ردایش تو را می بینم…

 

تو میرى و من ??قط نگاهت مى کنم، تعجب نکن که چرا گریه نمى کنم، بى تو یک عمر ??رصت براى گریستن دارم، اما براى دیدن تو همین یک لحظه باقیست…

تا یلدایى دیگر انتظارت را خواهم کشید…

شب یلدای من آغاز شد

نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه

بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست

بی من یلدایت مبارک

هی ??لانی… گوش کن…! با شروع هر صبح ??کر کن که تازه به دنیا اومدی… مهربون باش ودوست بدار… شاید ??ردائی نباشه… وشاید ??ردائی باشه… اما… عزیزی نباشه… تا دوستش بداری…!

 

یلدا زود بگذر برو… حوصله ات رو ندارم…

من هزار شب طولانــــــی تر و تنـــــــــهاتر از تو رو گذروندم و می گذرونم و صدام در نیومد…

کجا بودی ببینی…

یلدا بی خیال… بی خیال…

 

قدر پاهایت را بدان… من به پای تو… چه شب و روز ها که نسوختم..!

 

آخر پاییز شد، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها!

روی تختت امشب،

بشمار، تعداد دل هایی را که به دست آوردی…

بشمار، تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشاندی…

بشمار، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی…

??صل زردی بود، تو چقدر سبز بودی؟!

جوجه ها را بعداً با هم می شماریم…

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون دوست عزیز خیلی احساسی بود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...