رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
secret63

استعدادهاي گوناگون فرزندانتان را بشناسيد.

پست های پیشنهاد شده

والدين در خانه و معلّمان در مدارس، عادت دارند براي دانش آموزي ارزش ??وق العاده قايل شوند که در درس هاي زبان، رياضي و يا علوم تجربي استعداد خوبي از خود نشان بدهد و اگر اين دانش آموز در امتحان نهائي نمره ي خوبي از اين درس ها بگيرد، او را جزو دانش آموزان ??وق العاده و نابغه به حساب مي آورند. و به ساير استعدادهاي او اهميّت نمي دهند. اين نگرش باعث مي شود تا والدين و معلّمان ??قط به دانش آموزاني توجّه نشان دهندکه در دروس ??وق استعداد درخشاني دارند و بقيّه ي دانش آموزان علي رغم دارا بودن استعداد در ديگر رشته ها، از دايره توجّه مربّيان خارج مي شوند.

اين نگاه کوته بينانه باعث عصيان بسياري از دانش آموزان مي شود، چون آن ها نه در نظام تربيتي خانه و نه در نظام آموزشي مدرسه، جايگاه واقعي خود را پيدا نکرده اند و به استعدادهايشان بهايي داده نشده است.

ما از ??رزندانمان توقّع داريم تا چشم بسته تابع ديدگاه ما باشند و بدون در نظر گر??تن استعدادها و امکاناتي که دارند از آن ها انتظار داريم براي پيشر??ت و ترقّي خود در مسيري حرکت کنند که ما براي آن ها ترسيم مي کنيم، در حالي که آن ها در درون خود به دنبال چيز ديگري هستند، اما نمي توانند آن را بيان کنند، چون سيستم آموزشي و اجتماعي به آن توجه نمي کند. به همين خاطر هم والدين و هم معلمان در رابطه با دانش آموزان با مشکلات زيادي مواجه مي شوند. ما با خطر انحطاط سيستم آموزشي مواجه هستيم زيرا در مسير استعدادهاي طبيعي ??رزندانمان قدم برنمي داريم. معيار برتري از ديدگاه ما، محدود و مربوط به گذشته است، به همين خاطر هر پدر و مادري آرزو مي کند که ??رزندش، پزشک يا مهندس شود و ساير حر??ه ها و گرايش ها از اهميّت ساقط مي شوند. حکمت خداوند بر اين قرار گر??ت که انسان ها مت??اوت آ??ريده شوند و براي هر انساني استعدادهاي متنوعي بيا??ريند و همين امر باعث حرکت، رشد و توسعه و تکامل زندگي انسان ها مي شود.

در اين جا م??هوم استعدادهاي گوناگون مطرح مي شود تا نسبت به ر??تار خود و ??رزندان مان با ديدي جامع وهمه جانبه بازنگري کنيم و نقاط قوّت و ضع?? خود را آشکارا ببينيم. اين م??هوم جديد باعث مي شود تا طرز ت??کّر مردم و حتّي تحقيقات متعار??، روند صحيحي به خود بگيرد، چرا که اکثر پژوهش هاي علمي در زمينه استعدادها، محدود به استعدادها و هوشمندي هاي خاصّي است و بسياري از استعدادها به دست ??راموشي سپرده شده است.

م??هوم استعدادهاي گوناگون به ما مي ??هماند که خداوند هيچ انساني را از هيچ استعدادي محروم نساخته است. در درون هر کدام از ما گنجي نه??ته است که اگر بتوانيم آن را کش?? کرده و از آن است??اده کنيم، در سازندگي جامعه اثرگذار خواهيم بود.

 

 

انواع استعدادها و ويژگي هاي آن1- استعداد و هوشمندي زباني: اين اشخاص استعداد خاصي در مطالعه کردن و است??اده هوشمندانه از کلمات جهت ابراز احساسات خود دارند، به همين دليل در معاشرت با ديگران خوش مشرب و موقعيّت شناس هستند. حتّي در شوخي کردن با ديگران موقعيّت زماني و مکاني را در نظر مي گيرند.اين اشخاص مي توانند نويسنده، شاعر، سخنور و يا روزنامه نگار شوند.

2- استعداد رياضي: اين گونه اشخاص استعداد خاصّي در بازي با اعداد و رموز و حلّ مسايل رياضي و درک رابطه موجود بين اعداد و مجهولات دارند. قدرت خاصي در رسم منحني و نمودارها و همچنين استدلال و حل معادلات چند مجهولي دارند و در نهايت مي توانند رياضي دان و يا ??يزيک دان و يا کارشناس مسايل اقتصادي باشند.

3- استعداد تخيل: قدرت و استعداد اين اشخاص در تخيل، نقاشي، طراحي، است??اده از رنگ ها، سايه ها، با??ندگي، تقليد، عکس برداري، انتخاب صحيح اشکال و حجم آن ها است. اين هوشمندي را در نقّاشان و مجسمه سازان و به طور کلّي هنرمندان و مهندسان طراح مي توان يا??ت.

4- استعداد اجتماعي شدن: استعداد اين اشخاص در درک نيازها و انگيزه هاي ديگران است. اين ا??راد در ??عّاليّت هاي گروهي و رهبري اين ??عّاليّت ها تخصّص دارند. نظريّات خود را خيلي راحت به ديگران ارايه مي دهند و خود نيز از نظرات و پيشنهادهاي آن ها استقبال مي کنند و به عبارتي با مردم زود مي جوشند. رهبران و مصلحان و کساني که علاقه به ??عّاليّت هاي اجتماعي و سياسي و گروهي دارند چنين استعدادي دارند.

 

5- استعداد ت??کر عميق (درون گرايي): اين قبيل اشخاص سعي مي کنند استعدادها و احساسات دروني خود را کش?? کنند. همچنين اين قدرت را دارند تا درباره ي چند موضوع، در يک زمان دقيق و عميق تمرکز کنند. هميشه در حال بررسي انديشه و احساسات و طرح هاي ديگران هستند و استعداد خيال پردازي ??وق العاده دارند، اين نوع هوشمندي را مي توان نزد ??لاس??ه و انديشمندان و برنامه ريزان و روان شناسان يا??ت.

6- استعداد بدني- حرکتي: اين اشخاص، استعداد خاصي در است??اده از اندام هاي خود دارند (حرکت چشم ها، عضلات صورت، دست ها و ساير اندام هاي بدن) اين ا??راد مي توانند نقش هاي مختل?? بازيگري را اي??ا کنند و بعضي ها استعداد خاصي در پانتوميم دارند. اين نوع هوشمندي را مي توان در ميان ستاره هاي معرو?? ورزشي يا??ت مانند: بازيکنان ??وتبال، ژيمناستيک و ...

7- استعداد موسيقي و صدا: اين اشخاص قدرت تشخيص بسيار دقيق صداها و همچنين استعداد آهنگ سازي دارند.

8- استعداد پيش بيني (حس ششم): بعضي ا??راد استعداد خاصي در پيش بيني و پيش گويي دارند، البته نمي توان ت??سير منطقي براي آن پيدا کرد، ظاهراً بصيرت و پاکي خاصي دارند و آن ها را قادر به پيش بيني حوادث به شکلي واضح تر و روشن تر از بقيّه ي مردم مي نمايد. شخصي که چنين استعدادي دارد خودش نمي داند چگونه اين کار را مي کند. گاهي اوقات اين اشخاص ا??کار ديگران را مي خوانند. اين استعداد بسيار نادر است.

9- استعداد وجداني:م??هوم جديدي از هوشمندي است که دانيل ژولمان آن را شرح داده است.اين کش??، انعکاس وسيعي پيدا کرد و معلوم شد که مو??ّقيّت بسياري از بزرگان تاريخ در اين استعداد نه??ته است. چنين شخصي نسبت به توانايي خود آگاه است و آن را در عمل نشان مي دهد.اين شخص معمولاً سرزنده و پرهيجان است و انديشه هاي مثبت و انگيزه قوي براي کار و توليد و مو??ّقيّت دارد، علاوه بر آن استعداد درک، همکاري، همدردي و همنوايي با ديگران را دارد. از مهارت هاي اجتماعي ??وق العاده اي بهره مند است. به گونه اي که ??رصت هاي مو??ّقيّت و پيشر??ت براي او هميشه مهيّا است. اين اشخاص به خاطر نوع ر??تار و معاشرتي که دارند از محبوبيّت خاصي در ميان مردم برخوردارند. يکي ديگر از ص??ات اين ا??راد تحمّل مشکلات و سختي ها است که هيچ گاه آن ها را مايوس نمي کند، و براي رسيدن به اهدا?? خود هميشه اميدوار هستند.

10- استعداد عملي(مکانيکي يا دستي): استعداد اين شخص کار کردن با ابزار آلات است. اين استعداد را مي توان از دوران بچگي کش?? کرد. بعضي از کودکان کم حر??ند، ولي مي بينيم که مشغول باز و بسته کردن وسايل برقي مانند راديو و يا تلويزيون و ... هستند. حتّي در بازي با اسباب بازي اوّلين کاري که مي کنند جدا کردن تمام قطعات آن و بستن دوباره آن هاست. اين گونه ا??راد معمولاً بيشتر با وسايل و ابزارآلات معاشرت مي کنند تا با مردم.

11- استعداد معنوي: حتماً در زندگي با ا??رادي برخورد کرديد که در صورت آن ها نوعي پاکي و معنويتي خاص مشاهده مي شود. هنگام نگاه کردن به آن ها احساس آرامش مي کنيد چون هنگام نزديک شدن به آن ها احساس مي کنيد دنيا در آرامش است و با آن ها به سوي دنياي پاکي و صلح در حال پروازيد. ماهيچ گاه معاشرت با چنين ا??رادي را ??راموش نخواهيم کرد چون برخورد آن ها حالتي از اطمينان و آرامش در روحمان بر جاي مي گذارد. اين نوع استعداد معمولاً در ميان رهبران ديني و روحاني ديده مي شود که تاثير ??راواني روي پيروان خود دارند نه به خاطر سخنان منطقي و مستدل آن ها بلکه به دليل معنويت، آرامش و صداقت در کلام و عشق و مهرباني و سعه صدر آن هاست.

با بررسي انواع استعدادها حتماً به اين نتيجه رسيده ايد که تا چه حد استعداد هاي خود و ??رزندانمان را ??راموش کرده ايم. پس لازم است در سيستم تربيتي و آموزشي ما بازنگري شود و تمامي استعدادها را در نظر بگيرند. در اين صورت بسياري از استعدادهايي که در ما و ??رزندانمان وجود دارد شکو??ا خواهد شد.

منبع:مجله مو??قيت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...