رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی

پست های پیشنهاد شده

خبرهای مربوط به سیمکارتهای ایرانسل در این تاپیک قرار میگیرد

 

هشت پیشنهاد استثنایی برای پاییز امسال

شما اعضای جدید خانواده ایرانسل، می توانید پس از تکمیل ثبت نام و ارسال مدارک، علاوه بر بهره*مندی از یک سیم کارت هدیه، از مزایای زیر نیز برخوردار شوید:

Tick_Gol.gif

مکالمه رایگان ویژه آخر ه??ته ها

Tick_Gol.gif
طرح ویژه بانوان

Tick_Gol.gif
%۵۰
تخ??ی?? مکالمه های ایرانسلی

Tick_Gol.gif
%۵۰
اعتبار داخل شبکه بیشتر متناسب با اولین شارژ

Tick_Gol.gif

%
۱۵ تخ??ی?? مکالمه بین سیم*کارت اصلی و هدیه

Tick_Gol.gif
برخورداری از شارژ شگ??ت انگیز ۲۵ درصدی

Tick_Gol.gif
۵۰ مگابایت ??ضای رایگان برای پست الکترونیکی
ایرانسل

Tick_Gol.gif
یک آهنگ پیشواز رایگان یک ماهه

مکالمه رایگان ویژه آخر ه??ته ها!

در این طرح جدید، آن دسته از عزیزانی که از ۱۳ آبان ۱۳۹۱ به جمع مشترکین اعتباری ایرانسل بپیوندند قادر خواهند بود در طول هر ه??ته، با شارژ سیم کارت خود تنها به مبلغ ۰۰۰‚۱۰ ريال، در روز جمعه همان ه??ته، از ۱۰ دقیقه مکالمه رایگان ایرانسلی بهره مند شوند.

توجه داشته باشید که:

• مکالمه رایگان، ویژه تماس های داخل شبکه ایرانسل خواهد بود و تنها در روز جمعه همان ه??ته قابل است??اده است.

• مکالمه رایگان در هر ه??ته تنها یک بار به مشترک تعلق می*گیرد.

• برای اطلاع از میزان اعتبار هدیه روز جمعه، در هر زمان می توان کدUSSD1_Airtime_Fa.jpg را شماره*گیری کرد.

• امکان است??اده از «شارژ خط به خط» و «شارژ شگ??ت انگیز» برای شرکت در این طرح، وجود ندارد.

• حتی در صورت شارژ سیم کارت در روز جمعه، امکان است??اده از مکالمه رایگان در همان روز جمعه نیز وجود دارد.

طرح ویژه بانوان!

شما بانوان عزیز قادر خواهید بود با خرید سیم کارت*های دوقلوی ایرانسل، از ۱۳ آبان ۱۳۹۱ یک ه??ته پس از ??عال*سازی سیم*کارت اولیه خود، به مدت ۹۰ روز، روزانه از ۲ دقیقه مکالمه رایگان* ایرانسلی به ازای ۱۰ دقیقه مکالمه داخل شبکه بهره مند شوید. همچنین کا??یست سیم*کارت هدیه خود را هم ??عال کرده و آن را در اختیار دوستان، آشنایان یا اعضای خانواده قرار دهید تا آنها نیز به مدت ۳ ماه، از ۵۰ مگابایت GPRS رایگانو ۱۰۰ پیامک رایگان ایرانسلی در هر ماه برخوردار شوند و همچنین با بهره*مندی از ۱۵% تخ??ی?? ویژه مکالمهبین سیم*کارت اصلی و سیم*کارت هدیه، با شما نیز در ارتباط باشند.

* مکالمه رایگان در هر روز تنها یک بار به شما تعلق می*گیرد.

توجه: برای اطلاع از تعداد پیامک*های هدیه ارسال شده، کد USSD3_Airtime_Fa.jpgو برای آگاهی از میزان GPRS باقیمانده، کدUSSD2_Airtime_Fa.jpgرا از سیم کارت هدیه شماره*گیری کنید.

%۵۰ تخ??ی?? مکالمه های ایرانسلی

همه شما مشترکین جدید و قدیمی ایرانسل می توانید از ساعت ۲ تا ۷ بامداد تمامی روزهای ه??ته تا ۳۰ آبان ماه ۹۱، از ۵۰% تخ??ی?? استثناییدر تماس های داخل شبکه ایرانسل خود بهره*مند شوید.

توجه: همه مشترکین دائمی و اعتباری ایرانسل می*توانند از این تخ??ی?? ویژه بهره*مند شوند.

برخورداری از ۵۰% اعتبار داخل شبکه بیشتر متناسب با اولین شارژ (جدید)

مشترکین جدیدی که در ??اصله ۱ مهر تا ۳۰ آذر ۹۱، سیم*کارت ایرانسل را خریداری کرده و پس از طی مراحل ثبت*نام و ارسال مدارک، نخستین تماس را از خط خود برقرار کنند، در ه??ته اول ??عال سازی و با اولین شارژ سیم*کارت خود، علاوه بر مبلغ شارژ خریداری شده، از اعتبار هدیه داخل شبکه آن که معادل ۵۰% مبلغ شارژ است نیز بهره مند می شوند.

برای مثال، در صورتی که شما سیم*کارت خود را به میزان ۵۰,۰۰۰ ریال شارژ کنید، علاوه بر این مبلغ، ۲۵,۰۰۰ ریال نیز اعتبار هدیه دریا??ت می کنید. یعنی با اولین شارژ، می توانید به میزان ۷۵,۰۰۰ ریال (بدون در نظر گر??تن مالیات) اعتبار در سیم*کارت خود داشته باشید.

توجه:

• مهلت است??اده از این اعتبار هدیه داخل شبکه ??قط ۷ روز است.

• برای بهره مندی از ۵۰% اعتبار بیشتر، نباید از شارژ شگ??ت انگیز برای ا??زایش اعتبار است??اده نمود.

برخورداری از ۱۵% تخ??ی?? مکالمه بین سیم*کارت اصلی و هدیه (جدید)

مشترکین جدیدی که در ??اصله ۱ مهر تا ۳۰ آذر ۹۱، سیم*کارت ایرانسل را خریداری کرده و پس از طی مراحل ثبت*نام و ارسال مدارک، نخستین تماس را از خط خود برقرار و سپس سیم*کارت هدیه را نیز ??عال نمایند، حداکثر پس از یک ه??ته، از ۱۵% تخ??ی?? مکالمه بین سیم*کارت اصلی و هدیه برخوردار می شوند. این هدیه به مدت ۹۰ روز ??عال خواهد بود.

برخورداری از شارژ شگ??ت انگیز ۲۵ درصدی تا پایان جشنواره

تمامی مشترکین جدیدی که در ??اصله ۱ مهر تا ۳۰ آذر ۹۱، سیم*کارت ایرانسل را خریداری کرده و پس از طی مراحل ثبت*نام و ارسال مدارک، نخستین تماس را از خط خود برقرار کنند، می*توانند تا پایان جشنواره پاییز ۹۱ با شماره*گیری کد ویژه شارژ شگ??ت*انگیز (#شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۴*)، از ۲۵% شارژ بیشتر با مدت اعتبار محدود جهت ارتباطات داخل شبکه برخوردار شوند.

توجه: محدودیت اعتبار شامل کل مبلغ شارژ می باشد.

برخورداری از سیم*کارت اصلی و هدیه به طور همزمان

 

همان طور که می*دانید، با تغییر در روند ارائه سیم*کارت هدیه، سیم*کارت*های ایرانسل به همراه سیم*کارت هدیه در قالب یک بسته در اختیار شما قرار می*گیرد. این اقدام، در جهت تسهیل هرچه بیشتر روند سابق در ارسال سیم*کارت هدیه به شما مشتریان گرانقدر صورت پذیر??ته است.

بدین ترتیب، از این پس با خرید هر سیم*کارت ایرانسل، سیم*کارت هدیه را نیز در همان بسته و به صورت همزمان دریا??ت خواهید نمود و دیگر نیازی نیست در انتظار دریا??ت آن از طریق پست باشید.

برخورداری از ۵۰ مگابایت ??ضای آزاد برای پست الکترونیکی ایرانسل (جدید)

 

مشترکین جدیدی که در ??اصله ۱ مهر تا ۳۰ آذر ۹۱، سیم*کارت ایرانسل را خریداری کرده و پس از طی مراحل ثبت*نام و ارسال مدارک، نخستین تماس را از خط خود برقرار کنند، می*توانند با ثبت نام در این سرویس، از یک پست الکترونیکی با پسوند @irancell.ir و نیز ۵۰ مگابایت ??ضای آزاد به صورت رایگان، بهره*مند شوند.

برخورداری از یک آهنگ پیشواز رایگان یک ماهه

و بالاخره، مشترکین جدید ایرانسل، با طی مراحل ??وق، یک آهنگ پیشواز رایگان نیز از ایرانسل هدیه خواهند گر??ت.

توجه: آهنگ پیشواز رایگان ایرانسل از بین آهنگ*های ??صل*های گذشته اهداء خواهد شد.

حداکثر زمان است??اده از آهنگ پیشواز ۳۰ روز است. شما می*توانید این آهنگ پیشواز را در هر زمان با شماره*گیری کد دستوری #۶*۷۷۷* به طور رایگان با آهنگ مورد علاقه خود جایگزین کنید. در طول جشنواره به هر مشترک، تنها یک آهنگ پیشواز تعلق می*گیرد.

- این پیشنهادهای تشویقی تا پایان جشنواره پاییز (۳۰ آذر ۹۱) ادامه خواهند داشت.

 

- از آنجا که شرکت ایرانسل در برابر ارائه پیشنهادهای تشویقی ??وق، هزینه*ای اضا??ی از اعتبار مشترکین کسر نمی کند، در موارد خاص می تواند ارائه این پیشنهادها را لغو و یا با موارد دیگری جایگزین نماید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

رومینگ ایرانسل در عتبات عالیات عراق

در ایام زیارت عتبات عالیات با عزیزانتان در تماس باشید!

با قابلیت مکالمه و تبادل پیامک و اینترنت همراه GPRS

دیگر در س??رهای خارجی خود احتیاجی به تل??ن عمومی و یا کارت تل??ن نخواهید داشت. شما می توانید از تل??ن همراهتان در هر کشوری که با ایرانسل دارای توا??قنامه سرویس رومینگ بین المللی باشد، است??ـاده کنید. تا پیـش از این، امکان اسـت??اده از سرویس رومـینگ تنها برای مشـترکین سیم کارت های دائمی ایرانسل وجود داشت.

شما مشترکین سیم کارت های اعتباری ایرانسل برای است??اده از سرویس رومینگ بین المللی: باید ثبت نام سیم کارت خود را تکمیل و مدارک خود را به ایرانسل ارسال کرده باشید. از داشتن شارژ کا??ی در سیم کارت (یا به همراه داشتن کارت شارژ کا??ی) اطمینان حاصل نمایید. اطمینان حاصل كنید تماس هایتان به پیام گیر صوتی منتقل (Divert) نشده باشد.و یا از رومینگ اعتباری ایرانسل؛بدون نیاز به خرید كارت شارژ است??اده کنید!

توجه داشته باشید که رومینگ ایرانسل علاوه بر خدمات مکالمه و تبادل پیام کوتاه، هم اکنون خدمات اینترنت همراه GPRS را نیز برای شما ایجاد نموده است.

 

چند نکته مهم برای است??اده از سرویس رومینگ بین المللی:

بعضی اوقات به دلیل ت??اوت باند ??رکانسی، شاید مجبور به است??اده از گوشی دیگری باشید.

شما مشترکین سیم کارت اعتباری می توانید علاوه بر خرید کارت شارژ، از سرویس های پیشر??ته شارژ ایرانسل از جمله:

١. شـارژ ایـنترنـتی (Web Recharger) ا

٢ . شـارژ الـکتـرونـیکـی (e-charge) ا

٣ . خـط به خـط (P۲P)

در زمانیکه در خارج از ایران هستید، است??اده کنید. برای است??اده از دو روش آخر می توانید از نزدیکان خود در داخل ایران کمک بگیرید.

برای ا??زایش شارژ سیم کارت اعتباری خود، شماره رمز کارت شارژ را از طریق کد زیر وارد نمایید

[YES/OK]# شماره رمز ١٢ یا ١٦ رقمی *١٤١*

جهت مشاهده موجودی سیم کارت اعتباری خود در ایران یا کشورهای طر?? قرارداد با ایرانسل از کد زیر است??اده نمایید.

code_2010.04.24.fa.jpg

 

هزینه تماس های گر??ته شده با شما در این کشورها برای تماس گیرنده از داخل ایران معادل هزینه داخلی در ایران است. هرچند شما باید در وضعیت رومینگ هزینه تماس های دریا??تی رابراساس تعر??ه رومینگ بین المللی ایرانسل بپردازید.

??هرست برخی از کشورهای دارای توا??قنامه رومینگ اعتباری با ایرانسل به شرح زیر است:

G_sign.jpg آذربایجان، G_sign.jpg آ??ریقای جنوبی، ارمنستان، G_sign.jpg ازبکستان، G_sign.jpg ا??غانستان، G_sign.jpg اسپانیا، G_sign.jpg امارات متحده عربی، G_sign.jpg اوگاندا، G_sign.jpg انگلستان، G_sign.jpg بحرین،G_sign.jpg بلژیک، G_sign.jpg پ***تان، تاجیکستان، G_sign.jpg تایلند، G_sign.jpg ترکمنستان، G_sign.jpg ترکیه، دانمارک، سودان، سوریه، G_sign.jpg سوییس، G_sign.jpg عراق، G_sign.jpg عربستان سعودی، G_sign.jpg عمان، G_sign.jpg ??رانسه، قبرس، G_sign.jpg قزاقستان، G_sign.jpg قطر، G_sign.jpg کانادا،G_sign.jpg کویت، G_sign.jpg لیختن اشتاین، G_sign.jpg مالزی، G_sign.jpg نیجریه، G_sign.jpg هنگ کنگ، G_sign.jpg یمن و غیره.

کشورهایی که با علامت G مشخص شده اند، علاوه بر خدمات تماس و پیام کوتاه، خدمات اینترنت همراه GPRS را هم دارا هستند.

قبل از اینکه از ایران خارج شوید ...

برای پیشگیری از ایجاد هرگونه مشکل احتمالی، لط??اً پیش از آغاز س??ر:

مطمئن شوید که ام تی ان ایرانسل با کشور مقصد دارای توا??قنامه رومینگ بین المللی است.

از تکمیل ثبت نام و ارسال مدارک خود به ایرانسل اطمینان حاصل نمایید.

مطمئن شوید شارژ کا??ی به همراه دارید.

(برای تماس با خدمات مشترکین، با شماره ۷۰۰ از تل??ن همراه ایرانسل و یا ٠٩٣٧٧٠٠٠٠٠٠ از سایر خطوط تماس بگیرید).

برای ??عال سازی سرویس رومینگ بین المللی کد #١*١ ١ ١ * را شماره گیری نمایید.

شروع رومینگ

 

هنگامی که از ایران خارج شده و به محدوده رومینگ بین المللی وارد می شوید:

• سیم کارت شما باید به طور خودکار به وضعیت رومینگ تبدیل شود.

• اگر گوشی شما به صورت خودکار قابلیت تبدیل به حالت رومینگ را نداشته باشد، گوشی خود را یکبار خاموش و روشن نمایید.

در هنگام س??ر ...

احساس تنهایی نمی کنید!

 

با سیم کارت رومینگ، حتی در س??ر هم ارتباطتان را با خانواده و دوستان در هر جای دنیا که باشند ح??ظ می کنید؛ تنها کا??یست دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

برقراری تماس به هنگام رومینگ:

برای تماس با يك شماره در کشوری که در آن هستید یا تماس با یک شماره در خارج از کشوری که به آن مسا??رت نموده اید، همانند برقراری یک تماس بین المللی عمل کنید:

[yes/ok] + شماره مورد نظر + کد شهر (بدون ص??ر) + کد کشور + کد خروجی

به طور مثال، هنگامیکه می خواهید از خارج ایران با شماره ١٢٣٤٥٦٧٨ در تهران تماس بگیرید، اینگونه عمل کنید: ٠٠٩٨٢١١٢٣٤٥٦٧٨ برای تماس با یک شماره تل??ن همراه ام تی ان ایرانسل در آن کشور، مانند برقراری تماس بین المللی در ایران (همانطور که در بالا ذکر شده) عمل کنید. یعنی شماره تل??ن همراه را به عنوان شماره مورد نظر وارد کنید و ??راموش نکنید که "ص??ر" را از ابتدای شماره تل??ن حذ?? کنید. مثلاً برای تماس با ٠٩٣٥١٥٥٠٤٠٠، شماره ٠٠٩٨٩٣٥١٥٥٠٤٠٠ را وارد کنید.

دریا??ت تماس به هنگام رومینگ:

هنگامی که خارج از ایران هستید، درصورتی که تماس هایتان را به پیام گیر صوتی منتقل (Divert) نکرده باشید، هر شخصی می تواند با شماره گیری تل??ن همراهتان با شما تماس بگیرد. هنگامی كه در حالت رومینگ هستید، برای تماس با شما باید

اینگونه عمل شود:

٠٩٣٥١٢٣٤٥٦٧ (اگر تماس گیرنده در ایران باشد)

٠٠٩٨٩٣٥١٢٣٤٥٦٧ (اگر تماس گیرنده خارج از ایران باشد)

پایان رومینگ

چقدر خوب که سیم کارتتان را همیشه به همراه دارید!

در پایان س??ر، هنگامیکه به ایران باز می گردید سیم کارت شما با واردکردن کد زیر به حالت عادی بازمی گردد.

برای غیر ??عال سازی سرویس رومینگ بین المللی کد #٢*١ ١ ١* را شماره گیری نمایید.

* لط??اً توجه داشته باشید که به هنگام است??اده از سرویس رومینگ بین المللی، شما هزینه تماسها دریا??تی را می پردازید.

* از آنجا که تعداد این کشورها در حال ا??زایش می باشد، برای مشاهده آخرین وضعیت این لیست و تعر??ه های رومینگ لط??ا" همواره وبسایت ایرانسل را کنترل کنید.

رومینگ اعتباری ایرانسل؛باخرید كارت شارژ در کشور مقصد!

در صورتی كه شما به یكی از كشورهای سوریه، ا??غانستان، قبرس، یمن و سودان كه شركت ام.تی.ان در آنها به عنوان ارائه دهنده خدمات تل??ن همراه حضور دارد س??ر كنید، می توانید با خرید كارت شارژ های موجود در بازار همان كشور كه متعلق به شركت ام.تی.ان است، سیم كارت ایرانسل خود را شارژ كنید و نسبت به سایر شبکه ها هزینه کمتری بپردازید. سیستم هوشمند ایرانسل به صورت خودكار عملیات تبدیل ارز را انجام می دهد. به عنوان مثال درصورتی كه شما به مقصد سوریه س??ر كنید و با خرید كارت شارژ ام.تی.ان در سوریه سیم كارت ایرانسل خود را شارژ كنید، سیستم هوشمند ایرانسل اعتبار خریداری شده شما بر اساس واحد پول سوریه یعنی لیر سوری را بصورت خودكار ابتدا به دلار تبدیل كرده و سپس معادل ریالی آن را بصورت اعتبار به سیم كارت شما می ا??زاید.

توجه مهم: برای شارژ سیم کارت ایرانسل خود با کارت شارژهای خریداری شده در کشورهای دیگر، کا??یست رمز ۱۰ رقمی موجود در کارت شارژ را از طریق کد دستوری زیر شماره گیری کنید:

[Yes/ok] # شماره رمز درج شده در کارت شارژ*٢٢٢*

 

 

به یاد داشته باشید پس از انجام شارژ، میزان اعتبار در ابتدا بر اساس واحد پول کشوری که کارت شارژ را از آنجا خریداری کرده اید محاسبه شده و سپس به ریال بازگردانده می شود.

توجه:

• مبلغ با توجه به نوسانات نرخ ارز مت??اوت خواهد بود.

• مالیات بر اساس قوانین مالیاتی هر کشور کسر خواهد شد. این قوانین بر روی کارت شارژ ها توضیح داده شده است.

در زیر، نمونه کارت های شارژ قابل تهیه در زمان است??اده از سرویس رومینگ در کشورهای سوریه، ا??غانستان و سودان را مشاهده می کنید.

 

 

 

 

voucher_sudan.jpg

• در صورتی كه مقصدتان یكی از كشورهایی است كه ام.تی.ان در آنها خدمات تل??ن همراه ارائه می دهد و همچنین آن كشور دارای توا??قنامه رومینگ اعتباری با ایرانسل است و در عین حال اپراتورهای دیگری نیز خدمات رومینگ ارائه می دهند، شما می بایست درصورت تمایل به است??اده از شبكه ام.تی.ان ،تنظیمات تل??ن همراه خود را بسته به نوع گوشی به صورت دستی یا خودكار برای اتصال به شبكه ام.تی.ان آن كشور تغییردهید.

• ??راموش نكنید كه با توجه به نوع گوشی و نیز مقصد، ممكن است نیاز به انتخاب شبكه ام.تی.ان از سایر شبكه های ارائه دهنده خدمات داشته باشید. برای مثال اگر به سوریه می*روید و دراین كشور چهار اپراتور تل??ن همراه وجود دارد، شما باید از میان آنها "ام.تی ان سیریا" را برگزینید.

 

توجه: مشترکین سیم کارت های دائمی ایرانسل برای است??اده از سرویس رومینگ با ٧٠٠ از خط ایرانسل و یا ٠٩٣٧٧٠٠٠٠٠٠ از سایر خطوط تماس حاصل نمایند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تا ۷۴ درصد تخ??ی?? ویژه رومینگ در عربستان سعودی

 

Roaming_KSA.jpg

تا ۷۴ درصد تخ??ی?? ویژه

برای ایرانسلی های مسا??ر عربستان سعودی

 

 

شرکت ایرانسل، خدمات رومینگ بین*المللی خود را برای حجاج معزز خانه خدا با تخ??ی?? ویژه ۷۴ درصدی ارائه می*نماید.

 

شرح تخ??ی??*های مکالمه و پیامک در کشور عربستان سعودی در جدول زیر ذکر شده است:

 

[TABLE=class: cms_table, align: center]

[TR]

[TD]

نوع تماس

[/TD]

[TD]

تعر??ه با احتساب تخ??ی??

(ريال)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]تماس با ایران

[/TD]

[TD=align: center]۶,۹۸۹

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]تماس دريا??تی از ايران

[/TD]

[TD=align: center]۳,۴۸۹

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]تماس در داخل عربستان سعودی

[/TD]

[TD=align: center]۴,۹۸۹

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]ارسال پيامک

[/TD]

[TD=align: center]۲,۲۸۹

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]دريا??ت پيامک

[/TD]

[TD=align: center]رایگان

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

برای ??عال سازی سرویس رومینگ، کا??یست کد ussd_Fa.gif را شماره*گیری کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...