رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
secret63

مکان های دیدنی شهر اصفهان

پست های پیشنهاد شده

سلام دوستان توضيحات و يا عكسهاي خودتان در مورد مكان هاي ديدني استان اص??هان رو اينجا بگذاريد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اص??هان - منار جنبان

این بنا به صورت یک بقعه و دو منار است که بر روی قبرعمو عبدالله از علمای قرن هشتم بنا شده و به سبک ابنیه های مغولی است با حرکت دادن مناره ها تمامی ساختمان به لرزه در می اید !بععضی معتقدند که از روی خواص ترازوها این لرزه ها ات??اق می ا??تد .....

 

دروازه??? هاى اص??هان در دوران ص??ویه???

در قرن 17 میلادى یعنى در دوران حكومت ص??ویه شهر اص??هان به وسیله دیوارى كه طول آن حدود 28 كیلومتر بوده است محا??ظت مى???شد، این حصار داراى دروازه??? هاى متعددى براى عبور و مرور بوده است، شاردن جهانگرد ??رانسوى از 8 دروازه اصلى و 6 دروازه ??رعى شهر سخن گ??ته و در باره دروازه???هاى اصلى شهر مى???گوید:

«چهار دروازه رو به جنوب است كه عبارتند از دروازه حسن??? آباد، جوباره (كه دروازه عباسى نیز گ??ته مى???شود)، كران و سید احمدیان و چهار دروازه دیگر رو به باختر و شمال است كه به نامهاى دروازه شاه یا دروازه دولت، دروازه لنبان، دروازه طوقچى و دروازه دردشت مى???باشد». این دروازه???ها كه در آن زمان محل خارج شدن از شهر اص??هان محسوب مى???گردید امروزه تقریباً مركز اصلى شهر را تشكیل مب???دهد.

پلهای اص??هان

نام بنا : پل خواجو

تاريخ ساخت :1060 دوره ص??وي و تيموري

اسامي ديگر : پل شيراز ، پل حسن آباد ، پل شاهي

باني : شاه عباس دوم

نشاني : انتهاي جنوبي خيابان چهار باغ خواجو

 

پل خواجو يا پل شاهي به امر شاه عباس دوم در سال 1060 هـ.ق بر روي ويرانه هاي پلي از دوره تيموري به صورت امروزي آن ساخته شد. اين پل در عصر ص??ويه يكي از زيباترين پلهاي جهان بشمارمي ر??ت .

در وسط پل ، ساختماني شامل چند اتاق مزين به نقاشي دارد .واين اتاقها اختصاص به بزرگان و امرائي داشت كه به هنگام ايجاد درياچه مصنوئي مسابقات شنا و قايقراني را تماشا مي كرده اند. پل خواجو به دليل معماري و تز ئينات كاشيكاري بر ساير پلهاي زاينده رود برتري دارد.

هد?? شاه عباس دوم از احداث اين پل ارتباط دو قسمت محله خواجو و دروازه حسن آباد به تخت ??ولاد و راه شيراز بود .بنابراين به پل حسن آباد و پل شيراز معرو??يت پيدا كرد. اين پل با طول 133متر و عرض 12متر ،همراه با تزئينات كاشيكاري ??راوان از آثار بسيار ممتاز اص??هان مي*باشد بطوريكه كليه سياحان وجهانگرداني كه در دوره هاي مختل?? به اص??هان آمده اند. زيبائيهاي پل خواجو را وص?? كرده وآنرا در زمره شاهكارهاي مسلم معماري ايراني ، اسلامي به شمار آورده اند.

 

 

 

نام بنا : سي و سه پل

اسامي ديگر : پل الله وردي خان ، جل??ا ،چهل چشمه ، چهار باغ ، زاينده رود

تاريخ ساخت : 1005-1011 هـ.ق

باني : شاه عباس اول

نشاني : ميدان انقلاب

 

اين پل كه در نوع خود شاهكار بي نظيري از آثار دوره شاه عباس اول ص??وي است به هزينه و نظارت سردار معرو?? ( الله وردي خان ) بنا شده است . اين پل در گذشته با 40 دهانه ، چهارباغ عباسي را به چهارباغ بالا ( جل??ا ) متصل مي كرد كه اكنون سي و سه چشمه آن باقي است .

اين پل در زمره اولين آثاري است كه شاه عباس اول دستور ساختن آن را داده ، بنابراين نزد شاه عباس محبوبيت ??راواني داشت و هر سال در جشن نوروز آن را چراغاني و گل ريزان مي كردند . در س??رنامه*هاي سياحان اروپائي آن دوران به برگزاري جشن آبريزان ارامنه جل??ا نزديك اين پل اشاره شده است . اين شاهكار ابنيه تاريخي ايران با طول 295 و عرض 75/13 متر از سنگ وآجر با پايه*هاي آهكي ساخته شده است .

اين پل با وجود گذشت زمان طولاني استحكام وزيبايي و عظمت انحصاري خود را ح??ظ كرده است.

 

 

نام بنا : پل جوئي

اسامي ديگر : پل سعادت آباد – پل درياچه

تاريخ ساخت : 1065هـ.ق

نشاني : خيابان كمال اسماعيل

 

پل جوئي با عرض كم وطول 147 متر بعد از پل ??ردوسي قرار دارد .اين پل به دستور شاه عباس اول در سال 1065 هـ.ق به منظور ارتباط باغهاي سلطنتي درساحل شمالي وجنوبي رودخانه بنا گرديد .

برج شش گوشه وسط پل با چشمه هاي آب جاري ??رح بخش حال اميران ، اشرا?? ، مهمانان و س??يراني بود كه به حضور شاه شر?? ياب مي شدند . اين پل را به زبان محلي پل جوئي مي خوانند . وجه تسميه آن به مناسبت جوي كوچك و ظري??ي از سنگ پارسي بود كه در عصر ص??ويه بر روي پل جاري بود و آب را از سمتي به سمت ديگر پل مي رسانيد .

در قسمت غربي اين پل آب رودخانه به صورت درياچه اي در مي آمد به همين لحاظ به آن پل درياچه نيز مي*گ??تند .

 

 

نام بنا : پل شهرستان

اسامي ديگر : پل جسر حسين ، پل جي

نشاني : انتهاي خيابان مشتاق دوم

 

قديمي ترين پل زاينده رود پل شهرستان است كه در 4 كيلومتري شرق اص??هان قرار داشته و اكنون در محدوده شهر است . به نظر متخصصين اين پل در زمان ساسانيان بنا گرديده و در زمان ديلميان و سلجوقيان تعميرو مرمت شد . علت آنكه اين پل شهرستان ناميده مي شود اين است كه در روستايي به همين نام در شرق اص??هان واقع شده بود .

اين پل در نزديكي پل بقعه الراشد با لله خلي??ه عباسي قرار دارد كه در سال 532 هـ.ق در اص??هان به دست يكي از ??دائيان اسماعيلي كشته شد . اين پل در واقع يك پل جنگي و نظامي بوده و به لحاظ اينكه تاريخ ساخت آن قبل از اسلام است بسيار حائز اهميت مي باشد .

 

 

 

 

نام بنا : پل مارنان

اسامي ديگر : مادنان ، ماربانان ، ماربين ، سر??راز

نشاني : انتهاي بوستان سعدي

 

پل مارنان درغربي ترين قسمت شهراص??هان قراردارد. اين پل دراصل ماربين نام داشته و ازكلمه مهربين اوستايي گر??ته شده است . قدمتي برابر تاريخ ساخت پل شهرستان را به اين پل نسبت مي دهند ولي مدركي كه اين موضوع را ثابت كند در دست نيست .

اين پل قبل از دوره ص??وي بيش از 17 دهانه داشته و اكنون ??قط 17 دهانه آن باقي مانده است . در زمان شاه سليمان ص??وي به همت يكي از ثروتمندان ارامنه ملقب به سر??راز تعمييراتي اساسي روي پل انجام گر??ت و مدتي پل را به نام سر??راز مي خوانند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مساجد اص??هان

نام بنا : مسجد جامع عقيق

اسامي ديگر: مسجد جمعه

نشاني : ميدان قيام ( سبزه ميدان نو )

 

پيش از قرن پنجم هجري چندين مسجد جامع بزرگ در اص??هان وجود داشته كه دو عدد از آنها در محل مسجد جمعه كنوني بوده است .

پس از حريقي كه در سال 515 هـ.ق ات??اق ا??تاد بنا را از نو ساختند. با گذشت زمان و دوره*هاي سلاطين مختل?? به صورت كنوني در آمده است .

اين بناي تاريخي ابداعات هنر معماري قرن سوم و چهارم هجري قمري از دوران حكومت ديلميان تا آخرين حكومت قاجاريه شاهنشاهي را در خود گرد آورده .

مسجد جامع عقيق با نقشه چهار ايواني از قسمت*هاي زير تشكيل شده است.

1????????????) ضلع جنوبي*

اين ضلع ايوان صاحب نيز ناميده مي*شود . داراي دو مناره است . كاشي*كاري*هاي گوناگون معرق برجسته پايين ايوان را تزئين كرده و در طر??ين ايوان مذكور دو چهلستون مربوط به قرن ششم وجود دارد .

در سمت مشرق ساختمان*هاي دوره آل*مظ??ر از قرن هشتم قرار دارد. گنبد نظام*الملك در پشت صحن اين ايوان قرار گر??ته*است.

2) ضلع شمالي

معرو?? به ص??ه درويش ، اوايل قرن ششم و دوره دوم عهد سلجوقي ساخته شده است . ايوان داراي تزئينات آجري و كتيبه گچ*بري در زمان شاه سليمان ص??وي است .

در طر??ين ايوان شمالي چهلستون*هايي از قرن ششم هجري موجود است . شمالي*ترين اثر تاريخي مسجد گنبد تاج*الملك مشهور به گنبد خاكي است .

3) ضلع غربي

اين ايوان به نام ايوان استاد نيز ناميده مي*شود و مهمترين بخش ساختمان مي*باشد و متعلق به دوره سلجوقي يعني اوايل قرن ششم هجري است .

در زمان شاه سلطان حسين ص??وي با كاشي*هاي زيبا و خطوط بنايي آراسته شده است . داراي يك شبستان بزرگ و يك شبستان كوچك است و آخرين قسمت ساختمان*هاي ضلع غربي شبستان بزرگ زمستاني موسوم به بيت*الشتاء از دوره حكومت تيموريان است كه داراي مرمرهاي درخشاني است .

كتيبه اين شبستان مربوط به 851 هـ.ق است . در شمال ايوان غربي مسجد كوچكي از دوره اولجاتيو ( ايلخان مسلمان مغول ) قرار دارد كه محراب گچ*بري آن در سال ه??تصد و ده هجري قمري به دستور وزير ايراني محمد ساوي ساخته شده است و از شاهكارهاي معماري ايراني مي*باشد .

4) ضلع شرقي

نام ديگر آن ايوان شاگرد است . داراي كتيبه*اي كاشيكاري از زمان شاه سليمان ص??وي است . داخل اين ايوان مدرسه عمر قرار دارد .

دنباله مسجد ، شبستان وسيعي است كه داراي 18 ستون است و از بناهاي دوره آل*مظ??ر مي*باشد . حوض وسط مسجد در زمان شاه محمد خدابنده ص??وي پدر شاه عباس اول ساخته شده است . در آثار تاريخي مسجد جمعه اص??هان غير از سبك*هاي مختل?? معماري انواع خطوط كو??ي ، ثلث ، بنايي ، نسخ و نستعليق را به زبان ??ارسي و عربي به نثر و نظم مي*توان مشاهده كرد .

 

 

 

نام بنا : مسجد امام ، جامع عباسي

اسامي ديگر : مسجد شاه ، سلطاني ، المهدي ، مهديه

تاريخ ساخت : 1020 هـ.ق الي 1038 هـ.ق

نشاني : ضلع جنوبي ميدان نقش جهان

دوره : شاه عباس اول ص??وي

 

مسجد امام شاهكاري جاويدان از معماري و كاشيكاري و حجاري ايران در دوره ص??وي است .

ساخت اين مسجد در سال 1020 هـ.ق به ??رمان شاه عباس اول در منتهي اليه جنوبي ميدان نقش جهان آغاز شد . به منظور تكميل آرايش اطرا?? ميدان ، تزيينات كاشيكاري سر در مسجد در سال 1025 هـ.ق به اتمام رسيد.

ابتدا تزيينات مسجد به شيوه كاشي معرق بود كه براي تسريع ، رويه كار را تغيير داده و از كاشي خشت ه??ت رنگ براي تزيينات است??اده شد .

استاد علي اكبر اص??هاني از معماران برجسته و بنام عصر ص??وي ، معماري بنا را بر عهده داشته و نام او بر كتيبه بالاي سر در نگاشته شده است .

در اصلي مسجد در ضلع جنوبي ميدان امام زير مقرنسهاي سر در قرار گر??ته كه قسمتي از آن نقره و طلاكوبي شده است . اين در ، در زمان سلطنت شاه ص??ي نصب شده .

در درون صحن مسجد منبر سنگي مرمري يكپارچه*اي قرار دارد كه از شاهكارهاي سنگتراش آن روزگار است . طبقه*ي ??وقاني كه در قسمت شمالي مسجد واقع شده داراي غر??ه*هاي موجود در مسجد كه به خط اساتيد بزرگ و برجسته آن عصر مي*باشد . علاوه بر به نمايش گذاشتن هنر هنرمندان خوشنويس و طراحان سنتي برخي وقايع تاريخي را نيز بيان مي*كنند .

در دو سوي ايوان جنوبي مسجد دو شبستان وسيع ساخته شده كه مجموعه*اي از ويژگيهاي معماري پيشر??ته قرنهاي ده و يازده هجري را به نمايش مي*گذارند .

سنگابهاي ن??يس مخصوصاٌ سنگاب ن??يس شبستان غربي گنبد بزرگ كه به تاريخ 1095 هـ.ق وق?? مسجد شده از ديدنيهاي جالب اين مسجد است .

در گوشه جنوبي شرقي و غربي مسجد دو مدرسه معرو?? ناصريه و سلمانيه قرار گر??ته است .

 

 

نام بنا : مسجد شيخ لط??*الله

تاريخ ساخت : 1028-1012 هـ.ق

اسامي ديگر : صدر - ??تح*الله

باني : شاه عباس اول

نشاني : ميدان نقش*جهان ، ضلع شرقي ، روبروي عمارت عالي*قاپو

 

اين مسجد كه همچون گوهر در تاريخ معماري ايران مي*درخشد واقع در شرق ميدان نقش*جهان روبروي كاخ زيباي عالي*قاپو بر روي خرابه*هاي مسجدي قديمي به امر شاه عباس در قرن يازدهم هجري قمري بنا گرديد .

طرح ساخت اين مسجد هم*زمان با اجراي نقشه چهارباغ و باغ هزار جريب به مرحله اجرا درآمد و هجده سال به طول كشيد . اين مسجد را به مناسبت دعوت شيخ لط??*الله به اص??هان براي تدريس بنا كردند .

آرتورپوپ خاورشناس و باستان*شناس بزرگ درباره اين بنا چنين مـي*گـويد : « ذوق ايرانـي سبب شـد كه شكلي ما??وق تمام اشكال هندسي اختراع شود و آن شكل گنبد مسجـد شيخ لط??*الله است كه بـا هيچ يك از اشكال هندسي منطبق نيست »

بناي اين مسجد به بلندي 6 پله سنگي از زمين بلندتر است كه سردر كاشي*كاري بسيار ظري??ي دارد . نكته استثنايي بودن اين مسجد بر همه شاهكارهاي ديگر ، عدم صحن و مناره است كه در تمامي مساجد اسلامي جزء لاين??ك بناست .

گنبد بر اثر تزئيناتي كه از زمينه كرمي با نقش و نگارهاي به رنگ آبي سير تشكيل مي*شود نظر هر بيننده*اي را به خود جلب مي*كند . بلنداي اين گنبد يك جداره*اي آن اندازه است كه بتواند در كنار ميدان خودنمايي كند و بر ??ضا مسلط باشد .

كتيبه*هاي ن??يس به قلم عليرضا عباسي و طره*هاي سردر درون گلدان مرمرين در نوع خود بي*نظير هستند . كاشي*كاري بقيه گنبد از اطاق رومي*هايي تشكيل شده كه هر يك شامل گل و بوته*هاي زيبايي است كه اين گل و بوته*ها در پارچه با??ي هم به كار ر??ته است .

روشنايي اين مسجد بسيار قابل توجه است . در اطرا?? گنبد به ??واصل منظم پنجره*هاي شانزده گانه معرق و مشبك در قطر گنبد تعبيه شده كه به وسيله پنجره*هاي گچ*بري از داخل و خارج مسدود مي*شود و نور را از هر طر?? كه مي*تاباند جلوه*اي خاص به نقاشي*هاي سق?? مي*دهد. معماري محراب اثر الهامي دارد و داراي حالت ويژه*اي است كه عبادت را به ياد مي*آورد .

اين* همه شكوه و جلال ، هنر استاد حسين بناء اص??هاني است . درون اين محراب كتيبه*اي وجود دارد كه متن آن بدين شرح است : « عمل ??قير حقير ، محتاج به رحمت خدا محمدرضا ابن استاد حسين بناي اص??هاني 1028 »

در جلو مسجد حوض هشت گوش بسيار زيبايي وجود داشته كه پيوسته لبريز از آب بوده و اين حوض را در اواخر دوره قاجاريه خراب كردند.

 

 

 

 

نام بنا : مسجد سيد

تاريخ ساخت : 1180 - 1260 هـ.ق

باني : حجت* الا سلام حاج سيدمحمد باقرش??تي

نشاني : خيابان مسجد سيد

 

مسجد سيد با داشتن چهار در اصلي، و صحني بزرگ ، به صورت چهار ايوانه ساخته شده است . اين مسجد داراي دو شبستان بزرگ ، دو گنبد كوچك و بزرگ ، دو چهلستون ، دو مهتابي وسيع در ك?? حياط و چهار مهتابي در طبقه ??وقاني و يك گلدسته عظيم همراه با ساعتي ر??يع و بيش از 45 حجره براي سكونت طلاب علوم ديني مي*باشد .

مسجد سيد از بزرگ*ترين و مشهورترين مساجد اص??هان است كه به همت حجت*الا سلام حاج سيد محمد ر??يع باقر از روحانيون بزرگ اص??هان ساخته شد.

بناي اين مسجد وسيع به صورت چهار ايوانه در سال 1180 طرح*ريزي شد و بعد از و??ات باني آن توسط پسر و نوه*اش تكميل شد .

ساخت اين بنا به صورت تدريجي صورت گر??ت و تا سال 1260 هـ.ق ادامه داشت .

مسجد سيد به دليل دارا بودن تزئينات بسيار زيباي گل و بوته و اسليمي و وجود خط بنايي و خطوط ديگر از استادان معرو?? دوره قاجاريه در شمار يكي از شاهكارهاي معماري عصر قاجاريه قرار دارد .

در حال حاضر مسجد سيد بهترين نمونه بنايي موجود در اص??هان براي مطالعه كاشي*كاري عهد قاجاريه مي*باشد .

در شمالي مسجد در ورودي اصلي مي*باشد و با سردري ر??يع و دو سكو از سنگ پارسي ، همراه با تزئيناتي از كاشي خشت ه??ت رنگ و گل و بوته و كتيبه*هاي آن به خط ثلث س??يد و زرد بر زمينه كاشي لاجوردي شامل آياتي از قرآن كريم است .

ساعت بزرگ مسجد در بالاي ايوان جنوبي قرار گر??ته است . آرامگاه حجت*الاسلام ش??تي در قسمت شمال شرقي مسجد قرار گر??ته كه بقعه و رواقي مقابل آن است . اين آرامگاه و بقعه داراي تزئينات گچ*بري و كاشي*كاري و كتيبه*هايي به خط ثلث مي*باشد .

 

 

 

 

نام بنا : مسجد علي قلي آقا

تاريخ ساخت : 1122 هـ.ق

باني : علي قلي آقا

نشاني : خيابان مسجد سيد

 

اين مسجد در مجاورت چهارسوي علي قلي آقا ، به دستور علي قلي آقا يكي از خواجگان خير حرم شاه سلطان حسين بنا گرديد .

گلدسته مسجد بر بالاي سردر و مسجد با كاشي*هاي زيبا با نقوش هندسي و گره*سازي تزئين شده است . بركتيبه سردر به خط ثلث قهوه*اي رنگ تاريخ ساخت بنا به سال هزار و صد و بيست و دو هجري قمري مكتوب شده است .

صحن مسجد كوچك و ??اقد حوض يا مهتابي است . شبستان زيباي آن با كاشي*هايي از نوع گره*چيني تزئين شده است . اين شبستان در شرق حياط قرار دارد و كتيبه آن به خط نستعليق س??يد بر زمينه كاشي لاجوردي حاوي اشعاري است كه در زمان ناصرالدين شاه قاجار در سال 1297 هـ.ق نصب شده است .

در طر?? جنوب ايوان محراب زيبايي است كه ازاره*اش از سنگ مرمر و در بالا كاشيكاري معرق ن??يسي آن را دو چندان زيبا كرده است .

 

 

 

نام بنا : مسجد حكيم

اسامي ديگر: مسجد رنگرزان

تاريخ ساخت : 1607 - 1073 هـ.ق

باني : حكيم محمد داوود

نشاني : خيابان سپه ، خيابان حكيم

 

اين مسجد در انتهاي بازار رنگرزان نزديك بازارچه نو در قرن يازدهم هجري توسط طبيب مخصوص شاه عباس دوم به نام حكيم محمد داوود در محل ويرانه*هاي مسجد جودجير يا مسجد صاحب اسماعيل* بن عباد بنا شد .

مسجد جودجير در شمال غربي اين مسجد قرار دارد . مسجد حكيم داراي چهار در خروجي است . مقبره معرو?? به سادات در گوشه شمال غربي قرار دارد و چندين آرامگاه ديگر در مقابل درب شرقي مسجد واق??ند كه همگي از رجال و دانشمندان و ??قها معرو?? شهر اص??هان هستند .

بر كتيبه سردر شرقي مسجد به خط نستعليق س??يد بر زمينه كاشي لاجوردي اشعاري نوشته شده كه تاريخ آن 1067 تاريخ شروع بنا مي*باشد .

كتيبه تاريخي سردر شمال به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي لاجوردي به خط خوشنويس نامدار عصر ص??وي تاريخ اتمام بنا را سال 1073 هـ.ق بيان مي*كند .

در دو طر?? سردر ، در لوحه كوچك با خط نستعليق س??يد بر زمينه لاجوردي نام سازنده بنا را استاد علي* بيگ بناء اص??هاني معر??ي مي*كند .

دو شبستان در شرق و غرب گنبد واقع شده*اند . ايوان شمالي مسجد نيز حاوي كتيبه هاي بسيار زيباست در اطرا?? ايوان آيات قراني به خط محمد رضا امامي به تاريخ 1071 هـ.ق نوشته شده است .

كاشي*كاري*هاي زيبا و خطوط متنوع و از همه مهمتر وجود خطوط بنايي در گوشه*هاي اين اثر ن??يس آنرا در شمار يكي از شاهكارهاي معماري ايراني اسلامي قرار داده است .

از مجموع مطالعات انجام شده چنين بر مي*آيد كه قسمت گنبد و مقصوره و شبستان*هاي مسجد حكيم را در زمان*هاي مختل?? ساخته*اند .

 

 

نام بنا : مسجد رحيم*خان

تاريخ ساخت : 1290 - 1304 هـ.ق

باني : محمد رحيم خان بيگر بيگ

نشاني : خيابان چهارباغ خواجو

 

اين مسجد از بناهاي دوره قاجاريه مي*باشدكه در سال هزار و دويست و نود در محله نو خواجو به همت محمد رحيم خان شروع به ساخت آن كردند .

قبل از اتمام بناي مسجد رحيم خان بيگلر بيگ درگذشت و پسر و نوه*اش در سال*هاي آتي اقدام به تكميل آن كردند و تا سال هزار و سيصد و چهار هـ.ق طول كشيد .

بر سردر شرقي مسجد كتيبه*اي به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي لاجوردي بيان اين مطلب را تاييد مي*كند . يكي از نكات جالب اين مسجد شباهت زياد معماري ، خطوط و تزئينات آن با مسجد سيد مي*باشد كه عده*اي از پژوهشگران معتقدند كه از طراحي و تزئينات مسجد اقتباس شده است .

اين مسجد سه دروازه دارد كه يكي به طر?? شرق ، ديگري به جانب مغرب و سومين به طر?? شمال باز مي*شود . در ساختمان*هاي مسجد كتيبه*هاي مختل??ي وجود دارد كه تاريخ*هاي مختل?? آنها ، تكميل و يا بعضاً تعمير اين بنا را در زمان*هاي مختل?? نشان مي*دهد .

سق?? ايوان مسجد آجري ولي داخل ايوان و گنبد كاشي*كاري شده است .

سنگابي ن??يس درزير ايوان جنوبي مسجد قرار دارد كه داراي كتيبه*هايي با اشعاري زيبا به خط نستعليق برجسته است . در ضلع شمالي مسجد ، شبستان بزرگ و با شكوهي قرار دارد كه كاشي*كاري آن در سال هزار و سيصد و ه??تاد و ه??ت هجري قمري انجام گر??ته است .

 

 

 

 

نام بنا : مسجد سرخي

اسامي ديگر: مسجد س??ره*چي

تاريخ ساخت : 1014 هـ.ق

باني: خل?? نامي

نشاني : ميدان امام حسين ، ابتداي چهار باغ پايين ، كوچه كنسولگري

 

اين مسجد به همت خل?? نامي ، س??ره*چي شاه عباس اول بنا گرديد . آجرهاي قرمز اين بنا موجب ت??اوت بارز اين مسجد با مساجد ديگر دوره ص??وي شده است و به مسجد سرخي معرو?? گرديد .

سردر و داخل مسجد با كاشي*كاري تزئين گرديده و كتيبه آن به خط ثلث با كاشي س??يد معرق بر زمينه لاجوردي مطالبي بر روي آن نوشته شده است .

در قسمت غرب مسجد سنگابي قرار دارد كه مطابق كتيبه روي آن در سال 1117 هـ.ق به نيت امام حسين وق?? مسجد شده است.

 

 

 

 

نام بنا : مسجد ركن*الملك

تاريخ ساخت : 1321 هـ.ق

باني : سليمان خان ركن الملك

نشاني : خيابان ??يض

 

اين مسجد زيبا كه از نظر معماري و كاشيكاري بسيار قابل توجه مي*باشد ، متصل به تكيه واله است . اين مسجد را سليمان خان ركن الملك كه از رجال معرو?? زمان خود بوده ، از وجوه شخصي بنا نهاده كه در سال 1321 هجري به پايان رسيده است . مرحوم حاج آقا نورالله برادر « آقا نج??ي » معرو?? ، در تاريخ بناي اين مسجد چنين سروده است :

سر برون آورد نور و بهر تاريخش سرود از سليمان شد بناي مسجد الاقصي متين

بناي اين مسجد شامل دو قسمت است ، يكي صحن بزرگ شامل گنبد و شبستان و صحن و حوض و ديگري صحن كوجكتري است كه در گوشه*ي آن ، در كنار آب انبار قرار گر??ته و سر در آن از خيابان ??يض ديده مي*شود باني مسجد در اطاقي كه حد ??اصل اين دو صحن مي*باشد مد??ون است .

 

 

 

 

نام بنا : مسجد جارچي

تاريخ ساخت : 1019 هـ.ق

باني : ملك سلطان جارچي*باشي

نشاني : بازار بزرگ اص??هان

 

مسجد جارچي در سال 1019 هـ.ق به دستور ملك سلطان جارچي*باشي ( جارچي ) مخصوص شاه عباس اول در بازار بزرگ اص??هان ساخته شد .

اين مسجد ??اقد صحن مي*باشد . شبستاني دارد كه قسمتي از سق?? آن خراب شد و دوباره آن را تعمير كردند . داخل و اطرا?? شبستان داراي تزئينات كاشي*كاري معرق بر روي زمينه*هاي لاجوردي و ??يروزه*اي مي*باشد .

محراب مسجد از سنگ ساده ساخته شده و بر كتيبه سردر قديمي اين مسجد به خط ثلث برجسته بر روي سنگ نام باني آن ملك سلطان جارچي* و شاه عباس اول نوشته شده است .

در مقابل در ورودي مسجد سنگابي*كوچك قرار دارد كه در سال هزار و دويست و شست و ه??ت وق?? مسجد نموده*اند.

 

 

 

نام بنا : مسجد مصري

تاريخ ساخت : 1061 هـ.ق

باني : حاجي ميرزا محمد خان

نشاني : ??لكه طوقچي ، نزديك خيابان هات??

 

در زمان سلطنت شاه عباس دوم تاجري مصري به نام ميرزا محمدخان مصري دستور ساخت اين مسجد را داد كه در سال 1061 هـ.ق در شمال محله جويباره نزديك قبرستاني به نام شور آن را بنا كردند و به لقب باني ساخت اين مسجد هم معرو?? گشت .

سردر مسجد كاشي*كاري شده است و داخل آن با گچ پوشيده و ??اقد تزئينات است . در محراب مسجد لوح سنگي از مرمر مزين به اشعاري زيبا به خط نستعليق به صورت برجسته*كاري به قلم محمدرضا امامي در تاريخ هزار و شست و هشت هجري قمري نصب شده .

كتيبه سردر مدرسه به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي نوشته و تاريخ آن متعلق به 1116 هـ.ق است . مسجد داراي 2 سنگاب ن??يس است كه يكي در خارج از مسجد قرار دارد و ديگري در داخل مسجد واقع شده است .

 

 

 

نام بنا : مسجد قطبيه

تاريخ ساخت :950هـ.ق

باني : قطب الدين علي باب الدشتي

نشاني : خيابان طالقاني

 

اين مسجد زيبا علي رغم تغييرات ??راوان وآسيب ديدگيهاي زياد هنوز هم در ردي?? آثار با ارزش تاريخي مي باشد كه هنر هنرمندان را در اعصار گذ شته به تصوير مي كشد .

اين بناي تاريخي - مذهبي در سال(950هـ.ق ) در دوره شاه طهماسب اول به دستور قطب الدين علي باب الدشتي در خيابان شاه كه اكنون خيابان طالقاني ناميده مي*شود ساخته شد .

زمانيكه اين خيابان در حال تعريض شدن بود احتمال آسيب ديدن سر در مدرسه مي*ر??ت ، بنابراين آنرا به كاخ چهلستون انتقال دادند . اين كتيبه (سر در ) به خط ثلث س??يد معرق بر زمينه كاشي لا جوردي به خط ابو سعيد امامي بنام باني و تاريخ ساخت بنا را يادآوري مي*كند .

مسجد قطبيه داراي صحن كوچكي است و سنگاب درون صحن كتيبه اي با اشعاري به خط نستعليق برجسته دارد كه در سال 1307 به هنگام سلطنت ناصر الدين شاه قاجار نصب شده است .

بعد از عريض شدن خيابان از در ورودي مسجد مستقيمأ به شبستان گنبد دار مسجد وارد مي شويم . اين شبستان داراي 4 ص??ه است كه قبري در ص??ه شمالي قرار دارد .

نوشته بر روي سنگ سياه قبر گر چه نامي غير از قطب الدين باب الدشتي را نشان مي دهد اما مردم آنرا به نام باني ساخت مسجد زيارت مي كنند .

 

 

 

 

 

نام بنا : مسجد ذوال??قار

تاريخ ساخت : 950 هـ.ق

باني : شيخ محمد ص??ي

نشاني : بازار اص??هان ، محله نيم*آورد

 

اين مسجد در محله نيم*آورد ، واقع در بازار اص??هان به سال نهصد و پنجاه هجري قمري همزمان با سلطنت شاه طهماسب ص??وي به همت شيخ محمد ص??ي ساخته شد كه داراي دو نوع كتيبه است .

قسمتي مربوط به مسجد و قسمت ديگر هيچ ارتباطي با مسجد ندارد و براي اينكه در منظر عموم باشد و كسي هم نتواند محل آن را تغيير دهد در مسجد نصب شده . اين مسجد كوچك و سردر آن كاشي*كاري مختصري دارد و بيشتر به اين دليل اهميت پيدا كرد كه در محله*اي پرجمعيت و آباد قرار داشت .

بر در قديمي اين مسجد به خط ثلث برجسته اشعاري در مدح حضرت محمد و حضرت علي كتيبه نگاري شده و بر بالاي كتيبه سردر مسجد لوح سنگي سياه رنگي نصب شده كه عباراتي مربوط به موقو??ات مسجد روي آن نوشته شده است .

 

 

 

نام بنا : مسجد خان

تاريخ ساخت : 1090 هـ.ق

باني : شيخ علي خان زنگنه

نشاني : خيابان گلزار

 

اين مسجد در مقايسه با ساير آثار دوره ص??ويه كاشي*كاري مختصري دارد . ولي تزئينات آجري داخل مسجد و كتيبه*هاي آن به خط ثلث از كارهاي جالب آن دوره مي*باشد.

مسجد خان از استحكام ??وق*العاده*اي برخوردار است . اين مسجد به نام لقب باني ( خان ) معرو?? گشته است .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

كليساي وانك

 

ارامنه بعد از كوچ بزرگ يعني در سال 1605 به دستور شاه عباس دوم به اص??هان آورده شدند . آنها از بدو ورود شروع به ساختن محل زندگي كردند و در وحله*ي اول كليساها را بنا كردند .

ارامنه مردماني بودند كه مذهب برايشان اهميت بسياري داشت . پس اين باعث مي*شد كه محلي براي دعا و راز و نياز با خداي خود داشته باشند . اولين كليسا وانك بود .

وانك اولين بار در سال 1604 ساخته شد كه البته اين بنا خيلي كوچكتر از بناي ??علي و با وسعت كم ساخته شد.

50 سال بعد از ساخت اوليه به خواست و تشويق خلي??ه*ي وقت ( خلي??ه شخصي است روحاني كه ازدواج نمي*كند و امور ارامنه در دست اوست اين شخص از ارمنستان و يا لبنان كه رئوس مذهبي ارامنه هستند انتخاب شده وبه نقاط مختل??ي كه ارامنه ساكن هستند ??رستاده مي*شود )

داويراول اين مكان ويران شده و جاي آن بنايي با طرحي شكوهمند و عظيم ساخته مي*شود .

ساخت اين مكان 9 سال به طول مي*انجامد .

و در سال 1664 در زمان سلطنت شاه عباس دوم به اتمام مي*رسد اين مكان را براي تعليم راهبان و اسكان خلي??ه بنا مي*كنند اين كليسا و يا دير آمناپرگيچ ( ناجي همگان ) در جنوب اص??هان در محله*ي جل??ا يعني در ميدان بزرگ اين محله واقع است ، بناي عظيم و برج ساعت آن از ??اصله*ي دور مشخص است با ايرن اين بنا با ذوق و سليقه*ي مردمان اين منطقه بيشتر آشنا مي*شويم مردماني كه خاك خود را رها كرده وبه سرزمين غريب آورده شدند و اثري چنين زيبا خلق كرده*اند .

اين بنا دو در ورودي دارد كه در اصلي دري چوبي بزرگ است كه مردم از آن ر??ت و آمد مي*كنند .

سر در اين ورودي منظره*اي از داخل دير با كاشي لاجوردي و خاكستري مزين شده بالاي تصوير به خط ارمني اين چنين نوشته شده ( دير ناجي همگان محلي براي راهبان )

بعد از ورود دالاني وجود دارد كه در دو طر?? دالان دو اتاق وجود دارد كه قبلاٌ در آن اتاقها به امور مربوط به ارامنه رسيدگي مي*كردند ولي در حال حاضر يكي به عنوان مغازه*اي كوچك و ديگري به عنوان اتاق نگهباني از انها است??اده مي*شود .

دالان ما را به سمت پلكان ورودي راهنمايي مي*كند .

در سمت راست پلكان برج ناقوس واقع است در زير اين برج دو قبر وجود دارد اين قبرها مطعلق به سربازي ارمني و ديگري مطعلق به پيشواي ارمني است اين برج 38 سال بعد از بناي اصلي دير ساخته مي*شود هزينه*ي آن را تاجري ارمني به اسم هوانجان جماليان متقبل مي*شود .

در سمت راست اين بنا ( برج ناقوس ) كتيبه*اي بزرگ به رنگ آبي مشخص است و دور آن را سنگهاي صليبي احاطه كرده*اند اين سنگهاي صليبي به زبان ارمني ( خاچ كارم نام دارند يعني همان سنگ صليبي ) اين سنگها يا خاچ كارها از كليساهاي ويران شده*ي جل??ا به اين مكان آورده شده و در اين ديوار نصب شده*اند .

در قسمت سمت چپ برج ناقوس بناي ياد بودي چشم بيننده را به طر?? خود جلب مي*كند اين بناي ياد بود ، ياد بودي از قتل عام ارامنه است كه در سال هزار و نه صد و پانزده به دست تركان عثماني صورت گر??ته هر ساله در اين مكان در روز بيست و سه آوريل مراسم برگذار مي*شود كه مردم ( ارامنه ) جمع شده و شمع روشن مي*كنند و ياد شهداي ارمني را گرامي مي*دارند .

چاپچانه

پشت اين بنا يعني در سمت چپ اين بنا چاپخانه وجود دارد كه البته چند سالي است كه به چاپخانه تبديل شده است . شايان ذكر است كه اولين چاپخانه*ي ايران و خاورميانه در اين مكان تاسيس شد .

در سال 1640 به سركردگي پيشواي مذهبي كليساي وانك خلي??ه خاچاطور كساراتسي چاپخانه*اي داير شد ( در كليساي وانك ) اين شخص ماشين چاپ و حرو?? چاپ را خود شخصاٌ ساخت و در سال 1641 كتابي با مضمون شرح حال پدران رواحاني به چاپ رساند . هنوز هم چند نسخه از اين كتاب در موزه*ي كليساي وانك وجود دارد كه البته از لحاظ چاپ و كاغذ مرقوب نيست ولي براي چاپ كنندگان آن ا??تخار بزرگي است .

بعد از آن پيشواي مذهبي خاچاطور شخصاٌ خلي??ه خوانس را به ايتاليا ??رستاد تا شيوه*ي چاپ كردن را بياموزد كه خلي??ه هوانس به آمتسردام مي*رود و آنجا شيوه*ي چاپ را آموخته و يك ماشين چاپ نيز با خود به خل??اي اص??هان مي*آورد و در سال هزار و شش صد و چهل و ه??ت كتاب « تهيه و تقويم » را به چاپ مي*رسانند .

در سال 1844 بارون مانوك هورداينان جل??ايي يك ماشين چاپ عالي را كه گرانقيمت نيز بوده را از اروپا به اص??هان مي*آورد كه اين ماشين چاپ در حال حاضر در موزه*ي كليساي وانك نگهداري مي*شود و اولين كتاب را كه با اين ماشين در كليساي وانك به چاپ رساندند « زبور داوود » بود كه تنها نسخه*ي باقيمانده از آن در كتابخانه*ي بولئان آكس??ورد مح??وظ است .

كتابخانه

در زمان كوچ بزرگ ، ارامنه همه چيز خود را جا گذاشتند و به ايران آمده*اند ولي تنها چيزي كه نتوانستند از آن چشم پوشي بكنند كتابهايي بود كه در خانه*هاي خود داشتند ارامنه با تحمل زحمات ??راوان كتابهاي زيادي را با خود به ايران ( اص??هان ) آوردند اين كتابها تنها ثروتي بود كه هميشه براي ارامنه باارزش بود و هست .

البته بايد گ??ت در سال 1770 تا 1790 در آن هنگام كه ارمنيان و به ويژه پيشوايان مذهبي كليساي وانك مورد آزار و اذيت قرار گر??تند كتابهاي زيادي به خاطر بدست آوردن ت??نگ و باروت ??روخته شدند ولي بعد از گذشت سالها وقتي وضع به حالت عادي برگشت دوباره اين كتابها جمع*آوري شدند و در سال 1884 قسمتي از كليساي وانك ( محوطه*ي كليسا ) را به كتابخانه اختصاص دادند يعني كتابخانه*اي بنا كردند و گنجه*هاي چوبي براي آن ساختند تا بتوانند از كتابها نگهداري كنند كه اين كتابخانه و گنجه*هاي چوبي آن در حال حاضر وجود دارد . شايان ذكر است تمام اين كتابها كتابهاي خطي هستند كه روي پوست نوشته شده*اند .

كتابخانه*ي كليساي وانك در قسمت غربي محوطه كليسا روبروي نمازخانه واقع است .

موزه

بعد از كتابخانه موزه*ي اين كليسا قرار دارد .

اين موزه در سال 1871 ساخته شد . اين مكان محل نگهداري اجناس گرانقيمت و نايابي است كه در دنيا نظير آنها وجود ندارد بايد گ??ت كه بشر اين اموال گرانقيمت و ناياب به وسيله*ي مردم هديه شده*اند كه اهداي اين اموال بيشتر براي آن بوده كه جايگاه مناسبي براي يادگارهاي گذشتگان وجود داشته باشد تا آيندگان بدانند پدرانشان كه بودند و چه كردند .

در اين مكان از انجيلهاي زيبايي نگهداري مي*شوند كه يكي از آن انجيلها كوچكترين انجيل دنيا است كه با ه??ت زبان نوشته شده و ه??ت گرم وزن دارد .

اماكن اداري

در گذشته كارهاي اداري و قضايي ارامنه*ي جل??ا در اين مكان صورت مي*گر??ت از تنظيم قباله*ي ازدواج تا تعمير و ثبت ??وت و تولد و امور قضايي مثل شكايات و رسيدگي به ان انجام مي*شد اين امر در حال حاضر ادامه دارد و ارامنه جل??ا براي كارهاي خود به اين محل ر??ت و آمد مي*كنند . براي همين در دير آمناپرگيچ ساختماني ساخته مي*شود كه در حال حاضر نيز برپاست و خدمتگزاران مردم در اين مكان به كارهاي جامعه*ي ارمني در جل??ا رسيدگي مي*كنند .

البته اين را نيز بنا به ??راموش كرد كه در گذشته امور ارامنه*ي بعضي از كشورها نيز در ديرآمناپركيج حل و ??صل مي*شده مثل « هنر » ولي در حال حاضر ??قط به امور ارامنه*ي جنوب ايران رسيدگي مي*كنند .

اين مكان در جنوبي*ترين قسمت دير واقع است و سال ساخت آن به زمان سلطنت ناصرالدين شاه باز مي*گردد .

در قسمت شرقي دير روبروي موزه محل اسكان اسق?? و يا خلي??ه وقت ساخته شده است دو طبقه دارد كه در طبقه*ي اول وسائل و مايحتاج ذير در آن نگهداري مي*شود و طبقه*ي دوم محل سكونت اسق?? است .

 

 

 

 

كليساي بتلهم

 

بلندترين كليساي جل??ا است و گنبد آن بزرگتر از كليساهاي ديگر است و از نظر نقاشي*هاي داخل نمازخانه بهتر از كليساي وانك است . اين كليسا در سال 1627 بنا شد .

باني اين كليسا شخصي ثروتمند بود به نام خواجه پطروس . خواجه پطرس باني ساخت ميدان بزرگ جل??ا نيز هست .

گنبد كليساي بتلهم دو پوش است 8 پنجره دور گنبد دارد از داخل نمازخانه دور گنبد با نقاشي*هاي زيبايي آزين يا??ته است و سق?? آن با گلبوته*هاي زيادي زنگاري شده است . محراب آن نسبتاٌ وسيع است و دور تا دور آن 12 تصوير وجود دارد طبق روايات سال خوردگان اين كليسا از روي حسادت بنا شده است .

مي*گويند باني كليساي مريم به خادم خود دستور مي*دهد كه روز ه??ته*ي مقدس خواجه پطروس را به كليسا راه ندهد به خاطر همين خواجه پطروس بعد از اين ماجر خود كليسايي بنا مي*كند تا به قول معرو?? پا در ك??ش آوديك باني ساختمان كليساي مريم بكند ، ولي بعضي*ها نيز مي*گويند چون در روز ه??ته*ي مقدس خواجه پطروس به كليساي مريم مي*رود و جايي براي نشستن نمي*يابد بنا را بر اين مي*دارد كه خود كليسايي بسازد اين كليسا روبروي كليساي مريم واقع است .

در سال 1970 هنگام تعمير گنبد كتيبه*اي يا??ته مي*شود كه نام چند نقاش كه نقاشي ديوارهاي كليسا را به عهده داشته*اند آورده شده بود اين نقاشان عبارت بودند از ميناس - مارديروس - آسدوازادور ( ميناس يكي از نقاشان مشهور اص??هان بوده است )

اين كليسا دو انجيل خطي دارد كه بر پوست نوشته شده*اند كه به سال هزار و صد و هشتاد و ه??ت ميلادي بوده است .

در سمت غرب محوطه*ي كليسا قبر خواجه پطروس باني كليسا و خواجه غوكاس ??رزندش و ??رزند خواجه غوكاس قرار گر??ته است .

كليساي بتلهم به خاطر داشتن جاذبه*ي توريستي و به علت ??رسودگي در حال حاضر به عنوان يك موزه است??اده مي*شود و مراسم مذهبي در آن انجام نمي*شود . ولي هر ساله در آخر مرداد ماه بنا بر رسم ارامنه به 12 كليساي موجود در جل??ا سر مي*زنند و در هر كدام از كليساها شمع روشن كرده دعا مي*خوانند و ??قط در همين روز خاص است كه اين كليسا شاهد ر??ت و آمد ارامنه مي*شود .

 

 

 

كليساي مريم

 

كليساي مريم در محوطه*ي ميدان بزرگ جل??ا روبروي كليساي بتلهم ساخته شده است .

اولين ساختمان اين كليسا در سال 1610 ساخته مي*شود كه بعد از آن در سال هزار و ششصد و سيزده كاملاٌ ساخته مي*شود اين كليسا در سال هزار و ششصد و شصت و شش با نقاشي مزين مي*شود و كاشيهاي ديوارهاي آن بين سالهاي هزار و ششصد و پنجاه و يك و هزار و ششصد و شصت و شش به تدريج نصب مي*شود اين كليسا بدون ستون برپا شده است .

اين كليسا داراي نقاشي*هاي زيبايي است كه بر ديوارهاي نمازخانه نقش بسته*اند در ديوارهاي شمالي و جنوبي دو تابلوي رنگ روغن روي بوم وجود دارد اثر يك هنرمند ماهر ونيزي كه توسط آقاي گراك هديه شده است كه متعلق به سيصد سال پيش هستند .

چون اين كليسا به نام حضرت مريم نام نهاده شده زنها با علاقه*ي بيشتري به اين كليسا مي*ر??تند در قديم روزهاي چهارشنبه دختران و زنها گروه گروه از محله*هاي جل??ا به اين كليسا مي*ر??تند و چهارشنبه*ي قبل از عيد پاك بعضي*ها پابرهنه به اين كليسا مي*آمدند تا با خوشحالي و شادي حضرت مريم شريك شوند و او را به خاطر قيام حضرت مسيح بشارت دهند .

در قسمت شمالي محوطه*ي كليسا كليساهاي كوچكي به نام هاكوب مقدس وجود دارد كه خيلي پيشتر از بناي اصلي كليسا ساخته شده بود تا مردم در آن محل به دعا و نيايش بپردازند .

كليساي مريم تا سال 1848 به جاي ناقوس ، تخته*اي داشت كه از آن است??اده مي*شد ولي در همين سال يعني هزار و هشتصد و چهل و هشت كشيش بارسق گالستانيان به هنگام بازگشت از هند با خود ناقوسي به جل??ا مي*آورد و به جاي ناقوس تخته*اي نصب مي*كند .

محوطه*ي اين كليسا بعد از كليساي وانك بزرگترين محوطه را داراست و مراسم بيشتري در اين كليسا برگزار مي*شود .

اين كليسا داراي دو در ورودي است در شرقي و غربي كه بيشتر از در غربي آن است??اده مي*شود در غربي دقيقاٌ روبروي در شرقي كليساي بتلهم باز مي*شود .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منارها نام بنا : منارجنبان

تاريخ ساخت : قرن هشتم هجري

نشاني : خيابان آتشگاه

 

يكي از بناهاي تاريخي و معرو?? اص??هان منارجنبان مي*باشد. اين منار در مسير اص??هان به نج?? آباد قرار دارد . تاريخ ساخت منارجنبان كه در واقع دو منار است دقيق مشخص نيست و تنها تاريخ قيد شده ، بر روي سنگ قبر يكي ازصالحان معرو?? آن دوره بنام عمو عبدالله است كه سال 716 هـ.ق را نشان مي*دهد .

آرامگاه عمو عبدالله ايوان منار نيز محسوب مي شود . اين ايوان به سبك مغولي ايراني بنا شده وتزئينات ايوان با كاشيهاي لاجوردي به شكل ستاره چهار پر و چند ضلعي به رنگ ??يروزه اي انجام گر??ته است .

نكته بسيار جالب و ديدني اين دو منار اين است كه با حركت دادن يكي از آنها ديگري به حركت در مي*آيد و جالب تر اينكه علاوه بر حركت دو منار كل بنا نيز به ارتعاش در مي آيد.

 

 

 

 

نام بنا : منارمسجد علي

اسامي ديگر: مناره مسجد سلطان سنجر

تاريخ ساخت : 525 - 515 هـ.ق

نشاني : ميدان قيام ( سبزه ميدان ) ابتداي كوچه مشير

 

منار مسجد علي جالب ترين و عظيم*ترين منار موجود در اص??هان مي باشد كه با ??اصله*ي كمي از مسجد جامع عتيق در كنار مسجد علي قرار دارد .

ابتدا اين منار نزديك مسجد سلطان سنجر بوده كه به همين نام خوانده مي شد و اكنون كه مسجد علي را به جاي آن مسجد ساخته اند منار مسجد علي خوانده مي*شود .

اين منار عظيم از بناهاي باشكوه دوره سلجوقي در قرن ششم هجري قمري است . ارت??اع اين منار حدود 5/51 متر مي باشد و 164 پله دارد . ارت??اع منارچه بر ??راز منار 75/7 متر مي باشد .

منار مسجد علي داراي 5 كتيبه مي باشدكه 3 كتيبه اول از پايين به بالا به خط كو??ي با كاشي ??يروزه اي بر زمينه آجري با كلمات و عبارات مذهبي تزيين شده است .كتيبه چهارم به خط بنائي گچي بر زمينه شطرنجي در مربعهاي بزرگ با شعار مذهبي و زيبا يي آرا سته شده است . بر كتيبه پنجم به خط بنائي آجري برجسته بر زمينه گچي كه هم سطح با ، بام مسجد علي مي*با شد .آيه اي از سوره آل عمران آمده است .

 

 

 

 

نام بنا : منارهاي دارالضيا??ه

اسامي ديگر : منارهاي دارالضيا ء

تاريخ ساخت : قرن هشتم هـ.ق

نشاني : خيابان كمال*

 

در طر??ين كوچه*اي بنام حاج كاظم درمحله جويباره اص??هان دو منار مرت??ع مدور معرو?? به منارهاي دارالضيا??ه قرار دارند .

سر در مجللي كه منارها بر ??راز آن قرار دارند سر درمهمانسراي مشهوري بوده كه به اميران و حكمرانان حكومت سلطان محمد خدا بنده تعلق داشته است .

كتيبه منارها ريخته وتاريخ دقيق ساخت آنها معلوم نيست . تزيينات كاشيكاري آن به سبك دوره مغول است . شبها بر ??راز منارها آتش مي ا??روختند تا مسا??ران از راه دور اص??هان ر ا ببينند و مسير خود را گم نكنند . بنابراين به اين دو منار زيبا دارالضياء مي*گ??ته*اند .

 

 

 

 

 

نام بنا : منار باقوشخانه

اسامي ديگر : منار طوقچي - منار علي بن سهل

نشاني : ميدان طوقچي ، خيابان زينبيه جنوبي

 

منار باقوشخانه از بناهاي قرن هشتم هجري است كه در قسمت شمال غربي محله جويباره در مجاورت باغ باقوشخانه قرار دارد . اكنون در نزديكي دروازه قديمي طوقچي قرارگر??ته و به همين دليل آنرا به اسامي باقوشخانه و طوقچي نيز مي*خوانند و زماني بدليل مجاورت با آرامگاه علي بن سهل منار علي بن سهل خوانده مي*شد . منار باقوشخانه با قيمانده يكي از دو منار طر??ين مسجد مصلي است كه اكنون اثري از آن نيست . اين منار حدود 38 متر ارت??اع دارد . تزيين آن به خط بنايي ??يروزه اي بر زمينه آجري به طور مارپيچ از تكرار جمله الله اكبر تشكيل شده است.كتيبه منار شكل گردنبند است به خط ثلث س??يد معرق بر زمينه گل و برگ آجري كه قسمتهاي زيادي از آن ريخته است . با توجه به تزيينات و نحوه معماري زمان ساخت آنرا مربوط به دوران مغولها مي دانند.

 

 

 

 

نام بنا : منارهاي دردشت و بخت آغا

تاريخ ساخت : قرن هشتم هجري قمري

نشاني : خيابان عبد ا لرزاق اص??هاني

 

دو منار دردشت بر ??راز سر در بلندي به ارت??اع حدود 15 متر قرار دارد كه با قيمانده مدرسه با شكوهي از دوره پادشاهي محمد آل مظ??ر مي*باشد.

منارهاي دردشت متصل به بنايي برج مانند بنام مقبره سلطان بخت آغا همسر سلطان محمد آل مظ??ر ميباشد كه در سال 769 به قتل رسيده است. سنگ قبر سلطان بخت آغا ، سنگ سماق قرمز بسيار ن??يسي است كه كتيبه آن در سال 753 هـ.ق 15 سال قبل از به قتل رسيدن سطان بخت آغا به دستور خود وي نوشته شده است . اين آرامگاه با گنبدي كاشيكاري ، يك بناي تاريخي زيبا و ديدني است .

كتيبه منارهاي دردشت كه يكي از آنها ريخته و ديگري با قي است به خط بنائي آجري بر زمينه كاشي ??يروزه اي است .

خطوط سر در مجلل آن نيز به خط بنائي با كاشي ??يروزه اي به زمينه آجري است .

 

 

 

 

 

نام بنا : منار چهل دختران

اسامي ديگر: منار گارلنگ

تاريخ ساخت : 501 هـ.ق

باني : ابوال??تح نهوجي

نشاني : خيابان كمال

 

اين منار عظيم در قسمت شمال جويباره واقع شده و از نظر قدمت دومين منار تاريخي در ايران شناخته شده است . ارت??اع اين منار حدود 29متر است كه با تزيينات آجري و كتيبه*هايي به خط كو??ي و نسخ قديمي آراسته شده است .

دو تا از 3 كتيبه اين منار به خط كو??ي و ديگري به خط نسخ مي*باشد . در بالاي منار پنجره اي با دهانه مستطيل شكل رو به قبله ساخته شده كه محلي براي گ??تن اذان بوده است . سكنه اطرا?? ، منار را بنام گارلنگ يا گارلند مي*ناميدند . وجود كتيبه*اي به خط نسخ بسيار زيبا و موزون منار چهل دختران ر ا منحصر به ??رد كرده است .

 

 

 

 

نام بنا : منار گلدسته

تاريخ ساخت : قبل از سال 1067 هجري قمري

 

اين منار بر روي ميله ??رو ريخته منار قديمي بنام گلدسته ساخته شده و همين نام را بر خود گر??ته است . منار گلدسته در محله دردشت نزديك مدرسه ش??يعيه قرار دارد .

قدمت اين منار به پيش از تاريخ ساخت مدرسه ش??يعيه بر مي*گردد و احتمال مي*دهند كه متعلق به مدرسه يا مسجدي بوده كه اكنون از بين ر??ته است .

اين منار به سبك ساختمان منار شعيا ساخته شده . اما زمان ساخت بنا بعد از دوره*اي است كه منار شعيا را ساخته*اند . از وضع ظاهري ساختمان مي*توان زماني حدود نيمه دوم دوره سلجوقي ر ا براي آن تعيين كرد .

 

 

 

 

نام بنا : منار ساربان

تاريخ ساخت : 525 - 550 هـ.ق

نشاني : خيابان كمال

 

اين منار زيبا در انتهاي شمالي محله جويباه اص??هان واقع شده است . مسجد پاي منار درحال حاضر از بين ر??ته است منار ساربان شباهت كلي به منار مسجد علي دارد .

از سه طبقه بدون پايه ساخته شده و ارت??اع آن حدود 48 متر مي باشد . منار ساربان با آجر چيني بر جسته ، آجرهاي تراشيده و كاشي معرق به سبك خط كو??ي ريحان تزيين شده است . تاريخ ساخت اين منار دركتيبه هاي ??علي آن موجود نيست اما به دليل شبا هت زياد آن با منار مسجد يمن از نظر تزيينات و همچنين از لحاظ معماري و نحوه نگارش كتيبه ها سال ساخت منار بين 525 - 550 هـ..ق مي*باشد . اين منار كمي به سمت غرب تمايل پيدا كرده است .

زير منار ??ضايي خالي وجود داشته كه به عنوان زيرزمين ازآن است??اده مي*شده . در سال1324 شمسي اين ??ضاي خالي رابا دقت پر كرده و آن را بستند .

__________________

 

اتشگاها

نام اثر : آتشگاه

تاريخ ساخت : دوره ساساني

نشاني : مغرب اص??هان ، جاده اص??هان نج??*آباد

 

در غرب اص??هان واقع در جاده*ي نج??*آباد ، نزديكي منارجنبان قديمي*ترين ميراث از گذشته*هاي دور موسوم به بناي آتشگاه در كوه سنگي به ارت??اع 1680 متر قرار دارد .

بناي آتشگاه آتشداني بزرگ و مدور است با دريچه*هاي متعدد . اين ساختمان از خشتهاي گلي خام به طول و عرض 40 سانتيمتر و قطر 14 سانتيمتر ساخته شده و مصالح خشتها ، گل و سنگ ريزه و ني*هاي ساحل زاينده*رود است . در آثار باستاني كمتر خشت خام بدين بزرگي و با اين مصالح ديده مي*شود.

در اطرا?? اين آتشدان در سطحي پايين*تر اتاقهاي زيادي ساخته بودند كه به علت خام بودن خشتها در مجاورت باد و باران به مرور زمان از بين ر??ته*اند . بقاياي اين اتاقها در شمال و شمال شرقي بر جاي مانده است .

برخي قدمت بناي آشتگاه را به دوره ساسانيان و هخامنشيان نسبت مي*دهند .

ولي محققين با مطالعات تخصصي بر روي ني*هاي موجود در ملات خشتهاي بنا ( كربن 14 ) طول عمر مصالح به كار ر??ته را بيش از 2500 سال تخمين زده*اند و اين بنا را به تمدن عيلامي نسبت مي*دهند .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مدارس مدارس

نام بنا : مدرسه چهارباغ

اسامي ديگر : مادر شاه ، سلطاني

تاريخ ساخت : 1116 - 1126 هـ.ق

باني : شاه سلطان حسين

نشاني : چهارباغ عباسي ، بين ميدان انقلاب و ميدان امام حسين

 

مدرسه چهارباغ آخرين بناي تاريخي با شكوه عهد ص??وي در اص??هان و از بهترين مدارس بنا شده در ايران است . مدرسه چهارباغ واقع در ضلع شرقي خيابان چهارباغ است كه به نام مدرسه سلطاني و مدرسه مادرشاه نيز ناميده مي*شد .

براي تدريس و تعليم و تربيت طلاب علوم ديني در اواخر حكومت شاه سلطان حسين ص??وي از سال هزار و صد و شانزده تا هزار و صد و بيست و شش هجري قمري ساخته شد .

از نظر تناسبات معماري و زيبايي*هاي كاشي*كاري ، گنبد مدرسه چهارباغ بعد از گنبد مدرسه شيخ*لط??*الله جاي مي*گيرد . در مجلل آن كه با طلا و نقره تزئين شده است از لحاظ زرگري ، طلاكاري ، طراحي و قلمزني در نظر استادان بزرگ امروز اين ??ن از شاهكارهاي هنري كم*نظير است .

درخت*هاي كهنسال و جوي آبي كه در آن جريان دارد بر زيبايي تزئينات ن??يس كاشي*كاري آن ا??زوده و بناي مزبور را بسيار ??رح*بخش و روح*نواز كرده است .

 

 

 

 

نام بنا : مدرسه صدر بازار

باني : مرحوم حاج محمد حسين خان صدر اص??هاني

تاريخ ساخت : قبل از 1239

آدرس : خيابان چهارباغ خواجو

 

تاريخ قطعي ساخت بناي مدرسه صدر بازار روشن نيست . ساخت مدرسه صدر بازار به دستور مرحوم حاج محمد حسين خان صدر اص??هاني نقطه شروع مجدد عظمت اص??هان پس از حملات ا??غان*ها به شمار مي*رود و معرو??يت اين مدرسه نيز بيشتر به همين دليل است .

تاريخ ساخت بنا به پيش از تاريخ و??ات صدر ( 1239 هـ.ق ) برمي*گردد . بعد از و??ات باني تزئينات مدرسه به صورت نيمه*كاره باقي ماند . حجره*ها آماده براي تحصيل طلاب بود ولي ساختمان از لحاظ ترئينات كامل نبود . تا اينكه در سال 1340 شروع به ساختن و تكميل بنا كردند .

بر سردر كتابخانه نيز با خط نستعليق س??يد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي نام باني كتابخانه آيت الله خراساني و تاريخ 1364 هجري قمري نوشته شده است .

حياط مدرسه داراي درختان كهنسال كاج و محوطه گل*كاري است كه بر زيبايي اين بنا مي*ا??زايد . سنگ*هايي ن??يس و زيبا در صحن مدرسه قرار دارد كه در تاريخ هزار و دويست و ه??تاد و پنج هجري قمري وق?? اين مدرسه گشته است .

كتيبه*اي به خط نستعليق برجسته بر سنگاب نقش بسته كه نام واق?? و تاريخ وق?? را همراه با شعري زيبا نشان مي*دهد .

 

 

 

 

نام بنا : مدرسه نيم*آورد

باني : زينب بيگم

نشاني : خيابان حكيم ، بازار بزرگ

 

اين مدرسه در محله نيم*آورد در مجاورت بازار بزرگ واقع شده است . تاريخ ساخت بنا مشخص نيست اما باني آن زينب بيگم همسر حكيم*الملك ، باني ساخت مدرسه كاسه*گران مي*باشد و بر اين اساس تاريخي بعد از تاريخ ساخت مدرسه كاسه*گران را به آن نسبت مي*دهند .

اين مدرسه دو طبقه دارد و داراي چهار ايوان ، براي نماز و تدريس مي*باشد . روبروي در ورودي كلاس براي تدريس قرار دارد كه مّدرس ناميده مي*شود . مدرسه داراي تزئينات كاشيكاري و گچ*بري ??راوان است و نكته جالب توجه اينكه هنرمندان بوسيله گچ*هاي رنگي نوع مخصوصي معرق ترتيب داده*اند كه در ساير بناهاي دوره ص??ويه به چشم نمي*خورد .

چهار باغچه براي گلكاري و درختكاري دارد و در وسط مدرسه حوضي بزرگ ساخته شده است . چهار سمت مدرسه بالا و پايين مشتمل بر 78 حجره چهار ايوان مي*باشد .

كتيبه اطرا?? سردر مدرسه به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي لاجوردي شامل آيات قرآني مي*باشد . تاريخ آن به سال 1349 هـ.ق است و به نظر محققين آن را از بنايي ديگر به اين مدرسه انتقال داده*اند .

در داخل مدرسه نيز قطارهاي گچ*بري به خط نستعليق مشكي اشعاري گچ*بري شده است . اين مدرسه علاوه بر شهرتي كه از لحاظ تزئينات دارد در طول ده*ها سال پيوسته مركز تعليم و تربيت طلبه*ها بوده است .

 

 

 

 

نام بنا : مدرسه باباقاسم

نام ديگر : اماميه

تاريخ ساخت : 725 هـ.ق

باني : به دستور سليمان ابي الحسن طالوت دامغاني

آدرس : خيابان هات?? ، كوچه باباقاسم ، كنار مقبره باباقاسم

 

مدرسه باباقاسم از مدارس بسيار قديمي و زيبا و معرو?? اص??هان است كه سليمان ابي*الحسن طالوت دامغاني در سال ه??تصدوبيست و پنج هجري قمري براي مراد و مرشد خود باباقاسم از عار??ان و زاهدان معرو?? اص??هان ساخت . پس از و??ات باباقاسم در سال 748 در مجاورت مدرسه وي آرامگاه او را بنا كردند .

اين بناي زيباي دو طبقه با نقشه چهار ايواني همراه با اطاق*هايي در اطرا?? حياطي در وسط براي سكونت و درس طلا ب علوم ديني ساخته شده است . مدرسه امامي داراي تزئينات كاشيكاري بسيار زيبا مي*باشد .

قسمت*هايي از ايوان و طاق*هاي آن با كاشي*هايي معرق و ه??ت رنگ پوشانده شده است كه برخي جنبه تزئيناتي دارد و برخي با خطوط كو??ي و ثلث تزئين شده است .

مهمترين بخش اين مدرسه از نظر كاشيكاري ، ايوان و گنبد جنوبي آن است . محراب مدرسه زيباترين بخش اين بنا را تشكيل مي*داده كه با كاشي*هاي رنگين تزئين شده بود و در حال حاضر در مدرسه نيست .

ساختمان اين مدرسه از قديمي*ترين مدارس موجود طلبه نشين اص??هان مي*باشد.

 

 

 

 

 

نام بنا : مدرسه جده بزرگ

تاريخ : 1058

باني : جده شاه عباس دوم

نشاني : ميدان نقش جهان ، در نزديكي بازار زرگرها

 

مدرسه جده بزرگ در دو طبقه ساخته شده و نهر آبي از وسط آن مي*گذرد . از كتيبه سردر مدرسه معلوم مي*گردد كه مدرسه را جده شاه عباس دوم در سال هزار و پنجاه و هشت هجري قمري بنا نموده و وق?? طلبه*هاي علوم ديني كرده است .

اين كتيبه به خط ثلث س??يد با كاشي معرق بر زمينه لاجوردي رنگ با خط هنرمند خوشنويس عصر ص??وي محمدرضا امامي نگاشته شده است . تزئينات داخلي مدرسه منحصر به كاشي*كاري اطرا?? است . در ضلع شرقي صحن مدرسه لوحه كوچكي با خط نستعليق مشكي بر زمينه كاشي خشت زردرنگ تعمير مدرسه را در سال 1334 يادآوري مي*كند .

 

 

 

نام بنا : مدرسه جده كوچك

تاريخ ساخت : مشخص نيست

باني : جده شاه عباس دوم

نشاني : ميدان نقش جهان نزديك بازار زرگرها

 

مدرسه جده كوچك از مدارس بسيار ن??يس اص??هان است كه مساحت آن از مدرسه جده بزرگ بيشتر است و تاريخ ساخت آن نيز به قبل از تاريخ ساخت مدرسه جده بزرگ برمي*گردد . عمارت مدرسه دو طبقه ، داراي حجره*هايي براي طلبه*هاي علوم ديني است . كتيبه*اي كه بر زمينه كاشي لاجوردي رنگ به خط ثلث س??يد معرق*كاري شده به شاه عباس دوم و پدر او شاه ص??ي اشاره كرده است . در يكي از غر??ه*هاي شمالي مدرسه لوحي از سنگ مرمر با خط ثلث برجسته نصب شده كه ساخت اين مدرسه را به دلارام جده شاه عباس دوم نسبت مي*دهد .

 

 

 

 

نام بنا : مدرسه ناصري

اسامي ديگر: مدرسه عباسي

تاريخ ساخت : 1077 هـ.ق

نشاني : ضلع شرقي مسجد جامع عباسي

 

اين مدرسه در گوشه جنوب شرقي صحن مسجد امام واقع شده است . بناي نخست آن مربوط به زمان شاه عباس اول مي*باشد و در دوره شاه سليمان تكميل شده است .

اين مدرسه داراي دو ايوان در شمال شرقي و جنوب غربي است . در ضلع شرقي مدرسه چند اتاق براي سكونت طلاب ساخته شده است . كتيبه دور محراب ايوان نيز به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ سوره اخلاص قرآن را مي*توان خواند كه به قلم خوشنويس بنام محمدرضا امامي نوشته شده است .

كتيبه داخل محراب به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي لاجوردي رنگ رواياتي از حضرت محمد را بيان مي*كند كه مربوط به زمان شاه سليمان ص??وي در سال هزار و نود و پنج هجري قمري است . اين مدرسه چون در زمان ناصرالدين شاه قاجار مرمت شد به مدرسه ناصري معرو?? گشت .

 

 

 

نام بنا : مدرسه شمس*آباد

باني : ميرزا محمد مهدي

تاريخ : 1125 هـ.ق

نشاني : خيابان شمس*آبادي

 

اين مدرسه در سال 1125 هـ.ق توسط يكي از ساكنان خير محله عباس*آباد به نام ميرزا محمد مهدي ساخته شده است . از آنجايي كه تزيينات ساختماني داخل مدرسه مشابه تزيينات مسجد شيخ عليخان است مورد توجه دوستداران و علاقه*مندان آثار تاريخي است . كتيبه سردر مدرسه به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ است .

 

 

 

نام بنا : مدرسه كاسه*گران

اسامي ديگر : حكيميه ، شمسيه

باني : امير محمدمهدي حكيم اردستاني

تاريخ ساخت: 1103 - 1105 هـ.ق

نشاني : خيابان عبد ا لرزاق

 

اين مدرسه در محله كاسه*گران در بازار ريسمان منشعب از بازار عرب*ها و ميدان كهنه نزديك مسجد جامع اص??هان قرار دارد .

در محل مدرسه كاسه*گران ابتدا خرابه*اي از يك مدرسه قديمي به نام شمسيه وجود داشته كه در آخرين سال سلطنت شاه سليمان ص??وي و آغاز حكومت شاه سلطان حسين ص??وي به دستور حكيمي ??اضل به نام اميرمحمدمهدي حكيم اردستاني بناي مدرسه امروزي را بر روي آن ساختندكه نام حكيميه را به خود گر??ت ولي چون در محله كاسه*گران قرار داشت به تدريج آن را مدرسه كاسه*گران ناميدند .

مدرسه كاسه*گران داراي سردر كاشيكاري شده قابل توجهي است و از بهترين كارهاي اواخر دوره ص??ويه محسوب مي*گردد . اين مدرسه داراي اطاق*ها و حجره*هاي دو طبقه است . حجره*ها در يك حياط مركزي به صورت هشت ضلعي نامنظم ساخته شده*اند .

كتيبه سردر ورودي مدرسه مقابل بازار ريسمان به خط ثلث با كاشي س??يد معرق بر زمينه لاجوردي رنگ نام شاه سليمان و باني آن را به تصوير مي*كشد . مدرسه كاسه*گران به دليل داشتن تزئينات گچ*بري و خطوط بنايي و ثلث در شمار آثار بسيار ن??يس و با ارزش ص??وي قرار دارد .

 

 

 

نام بنا : مدرسه جلاليه

باني : جلال الدين محمد حكيم

تاريخ ساخت: 1114 - 1115 هـ.ق

نشاني : خيابان احمد آباد

 

مدرسه جلاليه در محله احمدآباد اص??هان از آثار تاريخي جالب دوره سلطنت شاه سلطان حسين است كه به دستور جلال*الدين محمد حكيم ( طبيب مخصوص حرم شاه ) ساخته شده است . مدرسه جلاليه با دو ايوان شمالي و جنوبي و حجره*هايي كه در جناحهاي ساختمان همراه با كتيبه*هايي با خط ثلث و كو??ي و تزيينات كاشيكاري و مقرنس*كاري و گچ*بري از آثار ارزشمند اواخر دوره ص??ويه به حساب مي*آيد .

كتيبه سردر مدرسه به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي لاجوردي رنگ تاريخ ساخت بنا را به سال 1114 هـ.ق نشان مي*دهد . در يكي از حجره*هاي ايوان شمالي مدرسه آرامگاه باني ساختمان قرار دارد .

 

 

 

 

نام بنا : مدرسه ميرزا حسين

تاريخ ساخت : 1099 هـ.ق

نشاني : خيابان مسجد سيد

 

مدرسه ميرزا حسين يكي از مدارس قديمي طلبه نشين است . اين مدرسه داراي چهار ايوان مي*باشد كه حجره*هاي طلاب در آن ساخته شده اند . مدرسه در محله بيدآباد واقع است و با مسجد سيدرشتي مجاورت دارد. كتيبه سردر مدرسه به خط نستعليق س??يد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي به صورت منظوم نگاشته شده كه در اين اشعار ، تاريخ ساخت بنا 1099 هـ.ق ذكر شده است .

مدرسه ميرزا حسين سنگاب ن??يسي دارد كه داراي كتيبه*اي به خط نستعليق برجسته بر سنگ پارسي است و اين سنگاب متعلق به دوره سلطنت ناصرالدين شاه قاجار مي*باشد .

 

 

 

 

نام بنا : مدرسه سليمانيه

تاريخ ساخت : 1078 هـ.ق

نشاني : ميدان نقش جهان غرب حياط مسجد جامع عباسي

 

اين مدرسه در گوشه جنوب غربي مسجد جامع عباسي قرار دارد و قرينه مدرسه ناصري است . بر خلا?? مدرسه ناصري ??اقد حجره*اي براي طلاب مي*باشد و داراي غر??ه*هايي در اطرا?? صحن مدرسه است . ديوار اين غر??ه*ها از پايين با سنگ مرمر و گاه سنگ پارسي و از بالا به وسيله كاشي خشت ه??ت رنگ آراسته شده است .

ايـن مدرسه به وسيله دو مـدخل بزرگ به صحن مسجـد و سه مدخل بزرگ ديگر به محوطه زيـر گنبد غربـي ارتباط دارد . در يكـي از دو مدخل بزرگي كه بـه صحن مسجد راه مـي*يابد دو لـوح سنگي از زمـان*هاي ??تحعلـي شاه قاجـار ( 1212 ) و ناصرالدين شاه قاجار ( 1268 ) قرار دارد .

اين مدرسه يك در دارد كه به خارج از مدرسه راه دارد و وارد كوچه پشت مسجد مي*شود .

كتيبه موجود بر روي سردر مدرسه متعلق به سال 1078 هـ.ق است كه به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي لاجوردي نوشته شده و در آن به سلطنت شاه سليمان ص??وي اشاره شده است . سنگ شاخص منسوب به شيخ بهايي ( دانشمند بزرگ عصر ص??ويه ) در قسمت زيرين يكي از جرزهاي ضلع شمالي صحن نصب شده است كه ساعت 12 ( ظهر حقيقي اص??هان ) را در چهار ??صل نشان مي*دهد .

 

 

 

نام بنا : مدرسه ملا عبدالله

تاريخ ساخت : دقيق مشخص نيست

باني : شاه عباس اول

نشاني : ميدان نقش*جهان ، بازار قيصريه ، چهار سوي شاه

 

مدرسه ملاعبدالله در ابتداي بازار قيصريه در زير چهارسوي زيبايي كه در دوران ص??ويه چهارسوي شاه ناميده مي*شد قرار دارد . اين مدرسه به دستور شاه عباس اول ص??وي ساخته شد و به تدريس حاج ملا عبدالله شوشتري اختصاص يا??ت .

مدرسه ملاعبدالله در دو طبقه ساخته شده كه در هر دو طبقه حجره*هاي طلاب واقع شده اند . داخل مدرسه با تزيينات كاشيكاري معرق به طرز زيبايي آراسته شده*اند . در ايوان جنوبي مدرسه لوحي از سنگ پارسي نصب شده كه به خط نستعليق برجسته به تاريخ 1088 حاكي از اين است كه شخص نيكوكاري موقو??اتي براي مدرسه تعيين كرده است .

كتيبه سردر مدرسه كه مربوط به دوره سلطنت ??تحعلي شاه قاجار و حكومت صدراص??هاني است به خط ثلث س??يد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي حاكي از آن است كه مدرسه و بازار نزديك مدرسه و هم سقاخانه بيرون مدرسه را تعمير كرده*اند .

اين مدرسه در زمان شاه عباس اول از مدارس پر رونق اص??هان بوده كه بسياري از روحانيون برجسته اص??هان از آنجا ??ارغ*التحصيل شده*اند . با شروع قرن چهاردهم روز به روز بر خرابي آن ا??زوده شد و اطاق*ها نم آورده و در دالان مدرسه ، قهوه*خانه داير شد و محل انبار كسبه بازار و جايي براي اقامت ??قرا و بينوايان شد .

در سال*هاي اخير مورد توجه انجمن آثار ملي قرارگر??ته و تعميراتي بر روي آن انجام گر??ته است .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

باغهای استان اص??هان

باغ نقش جهان:
اين باغ در مشرق و شمال كاخ چهلستون قرار داشته كه از باغهاي سلطنتي محسوب مي*شده و به دستور شاه اسماعيل ص??وي ساخته شده است.

باغ بادامستان:
اين باغ كه عمارت هشت بهشت در آن قرار داشته، به مساحت 25 هزار متر مربع بوده است. اين باغ سلطنتي بسيار زيبا، با كاخ مجلل آن ابتدا به بختياري*ها و سپس به جلال*السلطنه واگذار گرديده بود.

باغ بهشت آيين:
از باغهاي زمان ص??ويه است كه در جوار هشت بهشت قرار داشته و خيابان ??تحيه كنوني و دبيرستان دخترانة معرو?? و قديمي «بهشت آيين» جزئي از آن باغ به شمار مي*آيد.

باغ انگورستان:
اين باغ سلطنتي متصل به كاخ چهلستون بوده و قسمت اندروني كاخهاي سلطنتي را تشكيل مي*داده است. ا??غانها به طمع استخراج د??ينه اين باغ را خراب كردند.

باغ كجاوه خانه:
اين باغ نزديك بازار صباغان بوده و 45 هزار زرع وسعت داشته است.

باغ احمد سياه:
اين باغ در قرن سوم هجري ساخته شده كه در زمان مكشاه سلجوقي اقامتگاه تركان خاتون بوده و در عمارت زيباي آن آثار هنري بي*نظيري وجود داشته است. اين باغ در كنار زاينده*رود بوده است.

باغ كاران:
اين باغ بسيار زيبا كه بعضي از شعرا آن را توصي?? نموده*اند، از بناهاي ملكشاه سلجوقي بوده و در محلّه خواجو و كنار زاينده*رود قرار داشته است و خواجه حا??ظ شيرازي چندي در اين باغ مهمان بوده و در غزلي آن را چنين توصي?? مي*كند:

روز وصــل دوستداران يـاد بــاد يــاد بـاد آن روزگاران يـاد بـاد

گرچه صد رود است در چشمم مدام زنـده رود بــاغ كـاران يـاد بـاد

ب
اغ تاج آباد:
اين باغ به ??رمان شاه عباس در محل كنوني خيابان نظر واقع در جل??ا ساخته شده بود. شاه هنگام شكار در اين باغ اقامت مي*نموده است.

باغ تخت:
اين باغ بزرگ از بناهاي دوران ص??ويه و در مغرب چهارباغ قرار داشته. مساحت آن چهل هزار زرع بوده است. در اين باغ دو قصر سلطنتي بوده كه درب يكي رو به چهارباغ و درب ديگري رو به خيابان شيخ بهايي باز مي*شده.

باغ طاوس خانه:
اين باغ سلطنتي از بناهاي شاه عباس دوم بوده و در مشرق چهارباغ قرار دارد. مساحت آن چهل هزار زرع بوده و مادي نياصرم از وسط آن عبور مي*كرده است.

باغ نسترن:
اين باغ در زمان ص??ويه ساخته شده و در كنار مادي نياصرم و متّصل به رودخانه زاينده رود بوده است. اين باغ زيبا به امين الشريعة اص??هاني تعلق داشته است.

باغ ميرزا مهديخان:
اين باغ از آثار ص??ويه بوده و در تلواسكان (تل واژگون) قرار داشته است. مساحت آن 27 هزار زرع و از آثار ميرزا مهديخان بوده است.

باغ بابا امير:
اين باغ در دوران ص??ويه در چهارباغ احداث شده. مساحت آن سي هزار زرع بوده و عمارت زيبايي در وسط آن قرار داشته است. اين باغ در زمان ناصرالدين شاه به ملكيت صارم الدوله درآمده است.

باغ نظر:
اين باغ مربوط به دوران ص??ويه بوده. چهل و پنج هزار متر مربع مساحت داشته است و مادي نياصرم از وسط آن مي*گذشته، اين باغ متعلّق به شيخ العراقين بوده است.

باغ كَل عنايت:
ا
ين باغ مربوط به زمان ص??ويه و متعلق به كَل عنايت، دلقك معرو?? شاه عباس بوده است ه در محل خيابان ابن سيناي كنوني بوده و اكنون كوچة باغ عنايت در آنجا مشهور است.

باغ قوشخانه:
اين باغ كه محل نگاهداري قوشهاي سلطنتي بوده، در محل طوقچي و در مسير زينبيه قرار داشته است.

باغ شاه:
اين باغ متّصل به دربار شاهي و در حوالي ميدان نقش جهان بوده و شاه پس از تماشاي بازي چوگان ر اين باغ استراحت مي*كرده است.

باغ زرشك:
اين باغ معرو?? در جنوب زاينده*رود و محل ??علي كارخانة صنايع پشم – واقع در چهارباغ بالا – قرار داشته است. داراي عمارت و درياچه و آبشار بوده و هشتاد هزار متر مربع وسعت داشته و به جل??ا و زاينده*رود مسلّط بوده است.

باغ منوچهرخان معتمدالدوله:
اين باغ در دوران ص??ويه احداث شده و در محل پشت مطبخ قرار داشته است. باغي وسيع و زيبا و در آن عمارتي دو طبقه، به شكل كلاه ??رنگي بوده است.

باغ داروغه:
اين باغ به مساحت پانزده هزار زرع و باغ وقايع*نويس به مساحت

باغ چيني خانه:
اين باغ مقابل كاخ چهلستون قرار داشته و در زمان ص??ويه ساخته شده است
28 هزار زرع و باغ ديوان بيگي به مساحت 25 هزار زرع و باغ ت??نگچي آغاسي به مساحت سي هزار زرع، در كنار يكديگر قرار داشته و متعلّق به آقا كمال*الدّين شريعتمدار اص??هاني بوده است.

باغ ??رح آباد:
اين باغ بسيار مص??ّا و بزرگ كه در جنوب اص??هان قرار داشته، مورد توجّه و علاقه شاه سلطان حسين ص??وي بوده كه به دستور او در دامنه كوه ص??ه ساخته شده بود. طول آن يك ??رسنگ و عرض آن نيم ??رسنگ بوده و شاه سلطان حسين ماهها در آن به عيش و عشرت مي*پرداخته است. در اين باغ، واقعة ننگين تاريخ ايران ات??اق ا??تاد و شاه سلطان حسين، باغ و مملكت را يكجا به محمود ا??غان تسليم نمود.

باغ هزار جريب:
اين باغ كه در انتهاي چهارباغ بالا قرار داشته، از بناهاي ص??ويه بوده كه در آن عمارتي زيبا و آبشاري با ص??ا ساخته بودند. متأس??انه همه آنها به دست ظل السلطان پسر ناصرالدين شاه، همراه بسياري از آثار ديگر اص??هان به ويراني كشيده شد.

باغ كومه:
از باغهاي بيرون شهر اص??هان است كه در بلوك لنجان واقع شده و متعلق به زمان ص??وي است. اين باغ شكارگاه شاه عباس بوده و در كنار آن نهر آب بزرگي وجود داشته كه در حوالي آن پرندگان زيادي در پرواز بوده*اند. در اين باغ بزرگ درياچه*اي ساخته شده بود. و جزيره*اي در وسط آن قرار داشته كه به وسيله پل متحرّكي به آن جزيره مي*ر??تند و چون پل را بر مي*داشتند رابطة باغ با جزيره قطع مي*شده است. در اين باغ انواع گلها و درختان زينتي و عمارات زيبا وجود داشته و به نام باغ كام و يا باغ كومة «سگ?? علي» - كلب??*علي لقبي كه شاه عباس به خود داده بود – شهرت داشته است.

باغ حاجي:
اين باغ در چهارباغ پايين و جهت اقامت «همايون شاه» پادشاه هندوستان ساخته شده بود كه به نام باغ همايون ناميده مي*شد. زماني كه آغا محمدخان از طر?? كريم*خان مأمور تعمير آن گرديد، به نام باغ حاجي شهرت يا??ت. اين باغ متعلق به دوران ص??وي است. امروز قسمتي از آن،
جزو ورزشگاه معرو?? تختي است كه به پاس بزرگداشت زنده*ياد غلامرضا تختي، پهلوان نامي ايران و قهرمان كشتي جهان به اين اسم ناميده مي*شود.

باغ خل??ا:
اين باغ در جنوب غربي ميدان نقش جهان قرار داشته و داراي وسعت زياد و عمارت سلطنتي بوده است.

باغ عدن:
اين باغ كه كاخهاي آن از بناهاي مهمّ و زيباي اص??هان به شمار مي*آمده، مربوط به دوران سلجوقيان بوده و به دالان هشت بهشت هم شهرت داشته و به شش باغ كوچك مصّ??ا تقسيم مي*شده است ملكشاه سلجوقي اين باغ را جهت حرمسرا انتخاب نموده بود و شش سوگلي شاه با نديمه*ها و خدمة آنها در اين باغها زندگي مي*كردند.

باغ كاج:
در جنوب شرقي پل خواجو قرار داشته و قصري زيبا مشر?? به رودخانه زاينده*رود در آن ساخته شده بود. اين باغ در ??تنة ا??غان محل سكونت و زندگي محمود غلجايي بود كه از بيم اهالي پايتخت در آن مخ??ي شده بود. به همين مناسبت به باغ محمود نيز شهرت داشت.

باغ مستو??ي:
مقابل باغ كاج و در قسمت غرب خيابان ??يض كنوني قرار داشت و داراي عمارت زيبايي بود. اين باغ مشجّر و پرگل به باغ گلستان – در كنار تالار آينه*خانه و مشر?? به زاينده*رود – متّصل مي*شد.

باغ انارستان:
در مشرق خيابان ??يض كنوني قرار داشته كه هم*اكنون نيز كوچه*اي به همين نام در اين منطقه وجود دارد.

باغ نگارستان:
اين باغ زيبا و بزرگ داراي ساختمان و قصر زيبايي بود و درياچه*اي بزرگ وسط آن ساخته شده بود. باغ نگارستان در جانب غرب خيابان ??يض قرار داشت و مانند بسياري از قصرها و كاخهاي ديگر در حملة ا??غان از سكنه، خالي و به ويراني كشيده شد، ولي هنوز در اسناد تاريخي و در نزد سالمندان به همان نام باقي است.

باغ غدير:
اين باغ در مشرق اص??هان قرار دارد و داراي ??ضايي وسيع و سالنهاي متعددي است. اين باغ مشجر داراي گل و چمن و حوض و ??واره و تأسيسات ورزشي و سالن كتابخانه بوده و براي برگزاري نمايشگاههاي هنري و صنعتي و جلسات سخنراني از سالنهاي آن است??اده مي*شود. اين باغ در سالهاي اخير به شكل آبرومندي درآمده و محل گردش و ت??ريحات سالم ورزشي و مطالعة علاقمندان است.

علاوه بر باغهاي ذكر شده حدود يكصد و ده باغ مص??ّاي ديگر در گوشه و كنار اص??هان وجود داشته كه با توسعه يا??تن شهر و احداث خيابانها و ساختمانهاي متعدّد اكثر آنها معدوم شده، ??قط آثار و نام برخي از آنها باقي مانده است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سر در قیصریه

در مقابل مسجد شاه در شمال میدان شاه اص??هان سردرى هلالى شكل با كاشیكارى مجلل و با شكوهى پدیدار است كه از آنجا داخل بازار قیصریه می شوند.

این سردر به امر شاه عباس بزرگ در سال1011ه.ق از روى سردر قیصریه آسیاى صغیر ساخته شده و چون در قدیم الایام عموم مردم بخصوص سلاطین و پادشاهان به اوضاع كواكب توجه داشتند ساختمان ها را نیز در ساعات میمون و اقترانات سعد بنا می كردند و گویا هنگام شروع به ساختمان ها این بنا طالع در برج قوس بوده است و از این رو در بالاى سر در برج قوس را كه از ستاره هائى تشكیل می شود كه پیكره كمان را نشان می دهد ترسیم و انسان نیم تنه دیگر آن به صورت حیوان درنده ???اى است با درست داشتن تیر و كمان نقاشى كرده ???اند و در وسط این سر در نقش خورشید با طرزى جالب و عالى مشاهده می شود.

در داخل این سردر نقاشی هاى بسیار زیبا وجود دارد كه در اثر مرور و زمان خراب و از بین ر??ته و آن تصویر یكى از جنگ هاى شاه عباس بزرگ با ازبكها می باشد. در بالا و پائین سمت راست تصاویرى از مردان و زنان اروپائى در حال عشرت نمودار و طر?? چپ شكارگاه است. در قسمت بالا روبرو دریچه??? اى است كه در قدیم جاى ساعت بزرگى بوده و در اوقات روز زنگ هائى میزده و پاندولش موجب حركات و بازی هاى گوناگون به اشكال منقش مانند پرندگان و حیوانات كه از چوب نقاشى شده بود می گردید. و گ??ته ???اند كه در بالاى آن ساعت ناقوسى وجود داشته كه از دیر هرمز شاه آورده بود.

طر??ین سر در قیصریه سكوهاى وسیعى از سنگ یشم و سماق نصب شده است در قدیم جواهر ??روشان و زرگران بساط خود را روى آنها گسترده و متاع هاى خود را به ??روش می رسانیدند. در جبهه چپ سر در منظره شكار دسته جمعى شاه عباس و نیز تصویر جوانى را نشان مى ???دهد.

در طر??ین سر در نقاره خانه ???اى وجود داشته كه تا این اواخر در ایوان هاى آن هنگام ???غروب و طلوع آ??تاب چنانچه مرسوم بود نقاره می نواختند، نگارنده بیاد دارم كه در سال هاى تا 1307 این عمل انجام می شد. در حجرات و ایوان هاى نقاره خانه نقاشی ها و گچبری هاى عالى مانند تزیینات طبقه ششم عالى قاپو وجود داشت كه در 1307 شمسى از میان ر??ت و تزیینات جدید انجام دادند.

هنگامى كه عابران وارد سر در می شوند داخل بازار قیصریه می گردند این از بناهاى شاه عباس بزرگ است كه در زمان قدیم گران بهاترین پارچه ???هاى زرب??ت را در آنجا می ??روخته ???اند. نمایندگان تجار خارجى نیز در این بازار حجره هائى داشتند بازار مزبور كه به بازار شاهى نیز شهرت دارد از سر در قیصریه شروع و ببازار چیت سازها و از آنجا ببازار دارالش??ا منتهى می شود و امروز محل ??روش بهترین قلمكارها و كارهاى دستى اص??هان است. در این بازار محلى بنام ضربخانه معرو?? شاهى وجود دارد و سراى معرو?? شاه نیز در این بازار واقع است.

چهارسوى ضرابخانه كه مانند آن نه در اص??هان و نه در ایران وجود دارد چهارسوى بازار چیت سازها در جنب دارالش??ا در این بازار واقع است. تیمچه ???هاى جهانگیز و شله نیز در همین بازار است. بازار سماور سازهاى كنونى كه در قدیم بازار مثقالى ??روش ها موسوم بوده داراى چهارسوى بى نظیرى است مسمى به چهاركرباس ??روش ها كه حوضى بسبك ص??وى در وسط آن می باشد و بوسیله بازار كوچكى به چهارسوى چیت سازها متصل می شود.

این كه این بازار را مثقالى ??روش ها می گ??ته ???اند از این رو بوده كه پارچه ???هاى گران بها و زری??ت را در آن بازار مثقالى می ??روخته ???اند. از بازارهاى متصل به بازار قیصریه است بازار زرگرها كه به امر شاه عباس و بوسیله محبعلى لله بیك بنا گردید است این بازار از چهارسوى كرباس ??روش ها ببازار قهوه كاشی ها منتهى می شود وسط آن چهارسوى زیبائى قرار دارد و انشعاب آن بازارى است كه به دارالش??ا منتهى می شود.

دارالش??ا نام تاریخى بیمارستان بزرگ شاهى است كه در عهد ص??ویه وجود داشته و اكنون قسمتى از زمین ویرانه آن به صورت مسجدى كوچك بنام مسجد دارالش??ا بنا شده و معرو?? است.

بازار دیگر بازار ت??نگسازها می باشد كه از مبانى دوره شاه عباس بزرگ است بازار مزبور از در سراى مخلص به بازار سماورسازها منتهى می شود و بازار منشعب از آن چخماق سازها نام دارد این دو بازار را زمانى بنام بازار شمشیرگرها می خواندند.

تاریخ قطعى ساختمان سر در مذكور معلوم نیست آنچه مسلم است در سال 1014 كه شاه عباس بازار قیصریه و تمام بازارهاى اطرا?? میدان نقش جهان و كاروانسرا و حمام نزدیك میدان از ساخته??? هاى خود را وق?? بر پیغمبر اسلام نموده و صورت وق??نامه آن در كتاب قصص الخانانى ضبط شده سر در قیصریه هم ساخته شده بوده است. ولى این نكته با آنچه در آثار ایران گ??ته شده كه تاریخ اتمام ساختمان سر در قیصریه سال 1026 ه.ق است مطابقت ندارد مگر این كه گ??ته شود تزئینات و نقاشی هاى آن در سال 1026 ه.ق انجام یا??ته است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازار گلشن یات جارچى

این بازار از چهارسوى قلندرها تا محل دروازه اشر?? امتداد دارد و از ساختمان هاى عصر ص??وى است.

اماكن قدیمه??? ایكه در این بازار واقع شده مسجد ملك على بیك جارچى باشى از عهد شاه عباس كبیر (1019 ه.ق) و مدرسه ملا عبدالله (1022 ه.ق) می باشد. سراهاى: جارچى باشى، بزرگ، گلشن، ??خر، دو تیمچه كه همه تجارتى هستند در این بازار واقع شده ???اند.

بازار دروازه اشر??

این بازار از دروازه اشر?? شروع تا چهارسو شاه و مدرسه ملا عبدالله امتداد دارد و از احداثات عصر ص??ویه است. مدرسه جده بزرگ( 1058ه.ق) و مدرسه ملا عبدالله از بناهاى شاه عباس كبیر در این بازار واقع است، چهارسوى شاه از بناهاى شاه عباس است.

سراهانى: محمد صادق خان، مخلص، تیمچه در قهوه كاشیها، تیمچه ملك و عصارخانه و حمام شاه در این بازار قرار دارند بازار منجم باشى كه به چهارسوى ساروتقى منتهى می شود از انشعابات این بازار است و قسمتى از كاشى كارى آن باقى مى ???باشد.

مدرسه جده كوچك (1056 ه.ق) از احداثات زمان شاه عباش ثانى نیز در این بازار (منجم باشى) واقع است. دنباله این بازار در زمان ص??ویه به بازار بسیار طولانى و بزرگ مشعلدار باشى متصل می شده كه امروز اثرى از آن نیست.

بازار ك??شدوزها

این بازار در مسجد شیخ لط?? الله بدر مسجد شاه امتداد دارد از جانب جنوب و غرب میدان نقش جهان و طر??ین كاخ عالى قاپو دنباله چهار بازار اطرا?? میدان نقش جهان پیوسته بوده و اكنون جز ادارات شهربانى و دخانیات است.

بازار رنگرزها

این بازار كه از بناهاى شاه عباس كبیر است از بازارتر كشدوزها به بازار دارالش??اء منتهى می شود و اكنون هم دائر است.

بازار چهارسو نقاشى

بازار بزرگى بوده كه قسمتى از آن باقى مانده و اكنون در جنوب خیابان شاه عباس واقع است مدرسه مریم بیگم و چهارسو نقاشى در این بازار واقع بوده ???اند.

بازار مقصود بیك = یا چهارسو مقصود

این بازار از جنوب شرقى میدان نقش جهان تا بازار حسن آباد امتداد دارد. امامزاده احمد، مسجد ساروتقى، در این بازار در نزدیكى حسن آباد واقع شده ???اند نیز تكیه گلبنده ???ها در نزدیك امامزاده احمد قرار دارد.

بازار ریسمان

این بازار از انشعابات بازار عربان و به میدان هات?? متصل و مدرسه كاسه گران در آن بازار (ریسمان) واقع است.

بازار نج?? آبادی ها

این بازار از منشعبات بازار عربان قدیم بوده است و سراهائى كه در این بازار قرار دارند: خانى واردستانى می باشد. از این بازار كوچه??? اى منشعب می شود كه به دو مناره گنبد سلطان بخت آغاملكه آل مظ??ر می رسد در وسط راه حمام كوچكى است از آثار شیخ بهائى.

بازار مقابل بازار عربان

این بازار بازارى است مقابل بازار عربان از جانب جنوب خیابان جدید محمد رضا شاه از جنب هارونیه تا محل معرو?? به پادرخت سوخته یا درخت سوخته، این قسمت نیز از بازارهاى قدیمى اص??هان و از منشعبات آن بازار هارونیه است. كه نامسجد على ادامه دارد و در قدیم این بازار , بازار بوریابا??ها می نامیدند و سرائى هم هنوز بنام سراى بوریابا?? ها باقى است. انشعاب دیگر بازار عربان بازارچه آقا می باشد. سراهاى واقع در این بازار سراى آقا و سراى پادرخت سوخته است. یكى از درهاى هارونیه از بناهاى دورمیش خان شاملو(918 ه.ق( در این بازارچه می باشد قسمتى از كاشیكارى سر در آن مورد دستبرد و خرابى قرار گر??ته است باغچه عباسى كه در حدود سال (1000ه.ق) محل اقامت شاه عباس كبیر بوده در جانب غرب این بازار واقع و در مقابل هارونیه می باشد.

از سراهاى معرو?? این بازار است: سراى س??ید، میراسماعیل، مردادركشها، مروارید ??روش ها میرزا كوچك، سراى تالار، سراى حاج كریم سه سراى اخیر تجارتى است سراى خوانساری ها تیمچه قزوینی ها.

بازار نیم آورد

از بازار تالار بازارى منشعب می شود به نام بازار نیم آورد و به خیابان جدید متصل می گردد مدرسه تاریخى نیم آورد كه از بناهاى عهد شاه سلطان ص??وى است در این بازار واقع و نیز مساجد: خیاط ها، مسجد نو، مسجد ذوال??قار، مسجد شیشه واقع در جنب باغ قلندرها كه كتیبه آن به خط محمد رضا امامى و تاریخ آن (1100 ه.ق) قمرى است در این بازار قرار دارند.

بازار زرگرها

بازارى است كه از چهارسوى كرباس ??روش ها ببازار قهوه كاشی ها منتهى می شود در وسط آن چهارسوئى است و بدارالش??اء منشعب می شود. چنانكه گ??ته شده مسجد كوچك دارالش??ا در این بازار انشعابى قرار دارد.

بازار ت??نگ سازها

این بازار از احداثات عصر شاه عباس بزرگ است كه در سراى مخلص به بازار سماور سازها مى ???پیوندد و بازار انشعابى آن چنانكه گ??ته شده بازار چخماق سازها است كه هر دو بازار زمانى بنام شمشیرگرها موسوم بوده ???اند.

بازار كلاهدوزها

این بازار به در قیصریه منتهى می شود و مقابل بازار قنادها واقع گردیده است.

بازار قنادها

در عهد ص??ویه این بازار مخصوص قلمزن ها و قندیل سازان بوده و در دوران قاجارسیه تبدیل به بازار قنادی ها شده است.

بازار شاهى = بازارچه بلند

این بازار یا بازارچه در خیابان چهارباغ و در عصر ص??وى بكوى شاهزادگان متصل می شده و آن را به نام شاهزادگان می نمامیدند. باقى مانده این بازار ن??یس انبار دخانیات است از مدرسه چهارباغ و سراى ??تحیه مهمان سراى كنونى شاه عباس و باغ هشت بهشت درهائى به این بازار باز می شده است و این بازار در تاریخ حاضر تعمیر شده و مركز ??روش كارهاى دستى اص??هان می باشد و به همت متصدى قابلى از صورت اندراس بیرون آمده است و وضع كنونى نمودار گذشته دوران زیبائى این بازار است.

بازار علیقلى آقا

این بازار در محله بید آباد واقع و داراى چهارسوئى زیبا می باشد كه در دوران شاه سلطان بوسیله علیقلى آقا درباریان احداث گردیده است و در این بازار مسجد حمامى نیز قرار دارد.

بازار جماله كله

این بازار از حدود نیم آورد به طر?? مسجد جامع محمد جع??ر آباده???اى امتداد دارد و مسجد مزبور در این بازار است.

بازارچه در دشت

این بازارچه در محله دشت واقع گردیده و خود در حكم بازار بزرگى است.

بازارچه بید آباد

این بازارچه در حدود مسجد سید واقع و داراى طاقهاى ضربى و گنبد و چهارسو نیز می باشد و مقدارى از آن در اثر وقوع در خیابان جدید خراب شده است. در این بازارچه مسجد و مدرسه هم قرار دارد.

بازارچه حمام قاضى

این بازارچه در محله در دشت نزدیك ??لكعه شهشهان قرار دارد و مسجد كوچك حاجى یونس از خواجگان شاه عباس ثانى كه در (1073ه.ق) بنا شده در این بازارچه می باشد.

بازارچه خان

این بازارچه در محله دروازه نو واقع در مسجد كوچك سلیمان بیك از كارگزاران شاه عباس ثانى كه در (1072 ه.ق) احداث گردیده در آن قرار دارد.

بازارچه آقا

همانطور كه گ??ته شده از انشعابات بازار عربان و یكى از درهاى هارون ولایت در این بازارچه باز می شود.

بازار هارونیه

این بازار از بازارى كه در مقابل بازار عربان از جانب جنوب خیابان جدید محمد رضا شاه از جنب هارونیه می گذرد منشعب می گردد و تا مسجد على ادامه دارد.

بازار بوریابا??ت ها

این بازار همان بازار هارونیه است كه به مناسبت بودن كاروانسرائى به نام بوریابا?? ها در آن محل كه آنجا را بازار بوریابا??ها گ??ته??? اند و هنوز هم آن سرا وجود دارد وجه تسمیه آن به این نام اشتغال عده ???اى در آن كاروانسرا به بوریا باقى بوده است.

بازارچه چهارسوق شیرازیان

این بازار در محله چهارسوق شیرازیان قرار دارد و بازار بزرگى است .

بازار سار و تقى

این بازار كه بقیه بازار ساروتقى اعتمادالدوله شاه عباس ثانى است میان بازار مقصود بیك و بازارچه حسن آباد و در نزدیكى امزاده احمد قرار داد قسمتى از طاق بازار خراب و قسمتى بر??راز سر در مسجد ساروتقى و منزلش باقى مانده كه جالب است. مسجد ساروتقى و منزل او در این بازار واقع بوده است.

بازار مرغ

این بازار روبروى مسجد جامع در خیابان هات?? واقع و شاید به اعتبار اینكه در آنجا روزى مرغ می??روخته ???اند باین نام خوانده شده است.

بازار بزرگ اص??هان

این بازار از میدان شاه شروع و به بازار طوقچى ختم می شود و در این بازار عمده سرای ها و نیمچه ها و مساجد و مدارس اص??هان واقع گردیده است.

بازارچه حاج محمد جع??رآباده???اى

این بازارچه در دنباله بازار نیم آورد و در محله جماله كله واقع است. مسجد حاج محمد جع??رآباده یا و تیمچه حوابیگم در این بازارچه قرار گر??ته است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مسجد شیخ??? لط?? الله

 

 

این مسجد بى???نظیر هم كه شاهكار دیگرى از معمارى و كاشى???كارى قرن یازدهم هجرى است به ??رمان شاه??? عباس اول در مدت هیجده سال بنا شده و معمار و بناى مسجد استاد محمدرضا اص??هانى بوده است. تزئینات كاشى???كارى آن در داخل از ازاره??? ها به بالا همه از كاشى???هاى معرّق پوشیده شده است. باستان ???شناسان خارجى در مورد عظمت معمارى این مسجد گ??ته??? اند: «به سختى مى???توان این بنا را محصول دست بشر دانست». شیخ* لط??* الله ازعلمای* بزرگ* شیعه* در لبنان* امروزی* بود كه* به* دعوت* شاه* عباس* اول* در اص??هان* اقامت* گزید. این* مسجد به* منظور تجلیل* از مقام* او و برای* تدریس* و نمازگزاری* وی* احداث* شد.

 

مسجد شیخ لط?? الله???یكى از زیباترین آثار تاریخى اص??هان كه چشم هر تماشا كننده???اى را خیره مى???كند و نسبت به هنرمندانى كه در انجام آن دخیل بوده???اند به اظهار تحسین و اعجاب وا مى???دارد مسجد شیخ لط?? الله است كه در ضلع شرقى میدان نقش جهان و مقابل عمارت عالى قاپو واقع شده و به واسطه كاشیكاریهاى معرق داخل و خارج گنبد و كتیبه???هاى بسیار زیباى خط ثلث كه مقدارى از آنها به خط علیرضاى تبریزى عباسى است از زیبایى و ظرا??ت كمتر نظیر دارد. این مسجد كه شاهكارى از معمارى و كاشیكارى ایران در نیمه اول قرن یازدهم هجرى است به ??رمان شاه عباس اول ساختمان آن شروع شده و سر در زیباى آن در سال 1012 هجرى به پایان رسیده است. سال اتمام بناى مسجد و تزیینات كاشیكارى آن و نام استاد سازنده آن در داخل محراب معرق ن??یس مسجد به خط نستعلیق س??ید بر زمینه كاشى لاجوردى به این ترتیب ذكر شده است

 

عمل ??قیر حقیر محتاج به رحمت خدا محمد رضا بن استاد حسین بناى اص??هانى 1028

 

درباره وجه تسمیه مسجد شیخ لط?? الله باید گ??ت كه شیخ لط?? الله اصلاً كه از مردم میش از قراى جبل عامل یعنى جبل لبنان حالیه بوده است و خاندان او همه از ??قهاى امامیه بوده??? اند چنانكه پدر وجد وجد اعلاو پسرش همه به این عنوان اشتهار داشته ???اند. به مناسبت سعى بى اندازه پادشاهان ص??وى در ترویج احكام مذهب تشیع و تشویق و اكرام ??قهاى آن، شیخ لط?? الله میسى عاملى نیز مانند جمع كثیر دیگرى از علماى بحرین و جبل عامل در اوایل عمر از موطن خود به قصد ایران عازم شد و ابتدا در مشهد مقدس اقامت گزید و در آنجا پس از استقاضه از محضر علماى ارض اقدس از حمله ملا عبدالله شوشترى از جانب شاه عباس بزرگ به خدمت آستانه رضوى برقرار گردید و تا تاریخ ??تنه ازبكان و دست یا??تن ایشان بر مشهد در آن شهر مقیم بود. سپس از شرایشان به قزوین پناه جست و در آنجابه كار تدریس مشغول شد، شاه عباس او را از قزوین به اص??هان آورد و در سال 1011 هجرى در جنب میدان نقش جهان مدرسه و مسجدى را كه هنوز هم به نام او شهرت دارد براى محل تدریس و اقامت و امامت وى پى نهاد و انجام این كار تا 1028 هجرى طول كشید و در حین اتمام همین ساختمان بود كه شاه عباس در قسمت جنوبى میدان نقش جهان كه اكنون به نام میدان شاه شهره است طرح انشا جامع اعظم پادشاهى یعنى مسجد شاه را ریخت. بعد از آنكه مدرسه و مسجد شیخ لط?? الله براى تدریس و نمازگزارى او مهیا گردید. این مرد جلیل محترم در آن مدرسه كه امروز وجود ندارد مقیم شد و در مسجدى كه براى معر??ى آثار هنرى ایران خوشبختانه صحیح و سالم مانده و آرزمندیم قرنهاى دیگر نیز با مراقبت ??رزندان ایران جاویدان بماند، به امامت و تدریس مشغول گردید و شاه عباس براى وجه معاش او وظی??ه???اى معین و مقرر داشت. تاریخ و??ات شیخ لط?? الله را مول?? كتاب مجمل التواریخ در سال 1032 یعنى در همان سالى كه بغداد به تصر?? شاه عباس درآمده است مى???نویسد. همچنین در عالم آراى عباسى تاریخ ??وت او را مول?? این كتاب در ذیل واقع سال 1032 آورده است و صریحاً مى???گوید كه شیخ لط?? الله میسى جبل عاملى در اوایل این سال و قبل از س??ر دارالسلام بغداد كه هنوز ایات جلال در ییلاقات ??یروزكوه بود در اص??هان مریض گشته به عالم بقا پیوست. یكى از شخصیتهاى بزرگ هنرى ایران كه نام او در مسجد شیخ لط?? الله مخلد شده است علیرضاى تبریزى از خوشنویسان بزرگ زمان شاه عباس كبیر است كه كتیبه سردر مسجد و دو كتیبه بزرگ كمربندى داخل گنبد به خط زیباى اوست علیرضا چون به خدمت شاه عباس در آمد خود را علیرضاى عباسى خواند. این خوشنویس استاد نخست در تبریز شاگرد ملامحمد حسین تبریزى و علاء الدین محمد بن محمد تبریزى معرو?? به علاء بیك بود و خط ثلث و نسخ را نیكو مى???نوشت. پس از آنكه در زمان شاه محمد خدابنده پدر شاه عباس تركان عثمانى آن شهر را به تصر?? آوردند، علیرضا از آنجا بیرون آمده و به قزوین پایتخت دولت ص??وى ر??ت و در مسجد جامع آن شهر منزل گر??ت و به كار كتابت مشغول شد و قسمتى از كتیبه???هاى آن مسجد را با چند قرآن در آنجا تمام كرد. علیرضا روز پنجشنبه اول شوال سال 1001 هجرى به خدمت شاه عباس درآمد و در زمره ندیمان مخصوص وى داخل شد و شاه جمعى از خوشنویسان مانند محمد رضا امامى و محمد صالح اص??هانى و عبدالباقى تبریزى را بدو سپرد تا زیردست او خط ثلث را بیاموزند. علیرضاى عباسى تا پایان عمر در زمره مقربان و ندیمان مخصوص شاه بود و در س??ر و حضر در سلك مقربان شر?? اختصاص داشت و به ت??قدات و انعامات و نوازشهاى بى پایان شاهانه سرا??راز و م??تخر و به لقب شاهنواز ملقب شد. محبت و علاقه شاه عباس به این مردهنرمند بدان پایه بود كه گاه پهلوى او مى???نشست و شمعى به دست مى???گر??ت تا علیرضا در روشنایى آن كتابت كند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

??هرست اماکن دیدنی و تاریخی شهر و استان اص??هان


******اص??هان

* ميدان نقش جهان(امام): اص??هان ـ میدان نقش جهان

*عالي قاپو : اص??هان ـ میدان نقش جهان

* مسجد امام : اص??هان ـ میدان نقش جهان

* مسجد شيخ لط?? الله : اص??هان ـ میدان نقش جهان

* بازار اص??هان : اص??هان ـ میدان نقش جهان

* منارجنبان : اص??هان ـ خیابان آتشگاه

* مسجد جامع اص??هان : اص??هان ـ میدان قیام ـ خیابان علامه مجلسی

* پل خواجو : اص??هان- انتهاي جنوبي خيابان چهار باغ خواجو

* سي وسه پل :اص??هان- ميدان انقلاب

* پل جويي : اص??هان- خيابان كمال اسماعي

* مسجد علی : ميدان قيام محله هارونيه

*مسجد سید : اص??هان-خیابان مسجد سید

*کاروانسرای عباسی : اص??هان-40 کیلومتری جاده اص??هان به تهران

* درب کوشک

* آرامگاه خواجه نظام الملك : محله احمدآباد(دارالبطیخ)

* سر در قيصريه : اص??هان ـ میدان نقش جهان

* تالار اشر??

* حمام علي قلي آقا : اص??هان-خیابان مسجد سید-خیابان علی قلی آقا

*خانه شيخ الاسلام : اص??هان ـ چهار راه تختی ـ ابتدای خیابان عبد الرزاق ـ کوچه پرشیا

* چهل ستون : اص??هان-خیابان سپه

* مسجد پا منار

* منار ساربان : خیابان سروش

* عصارخانه شاهي

* مدرسه چهار باغ : اص??هان ـ خیابان چهار باغ عباسی

* مسجد حكيم :اص??هان-خیابان سپه-خیابان حکیم

*عمارت هشت بهشت : اص??هان ـ چهار باغ ـ خیابان هشت بهشت

* پل شهرستان : اص??هان – خیابان سلمان ??ارسی یا انتهاي خيابان مشتاق دوم

* مدرسه نيماورد : بازار اص??هان

* پل مارنان :اص??هان-انتهاي بوستان سعدي

* خانه حاج حسن غ??وري

*کلیسای وانک اص??هان ـ خیابان نظر شرقی ـ کوچه کلیسای وانک

* تیمچه ملک

*کلیسای بیت اللحم : میدان جل??ا-خیابان نظر

* مقبره بابا رکن الدین

*مجموعه تاريخي –??رهنگي-مذهبي تخت ??ولاد : اص??هان، ميدان آزادي، خيابان سعادت آباد، خيابان مصلي، مجموعه

تاريخي- ??رهنگي- مذهبي تخت ??ولاد

* مسجد رحیم خان : محله نو خواجو

*مدرسه اماميه

*مسجد جارچی ها

* مقبره صائب تبریزی

* بقعه بابا قاسم

بقعه شیخ ابو مسعود رازی

*عمارت دارالبطیخ : اص??هان خیابان ولیعصر

*خانه قزوینی ها : اص??هان ـ خیابان ابن سینا ـ میدان شهشهان

*موزه چهلستون : اص??هان ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون

*موزه هنرهای تزیینی (رکیب خانه) : اص??هان ـ خیابان استانداری ـ عمارت رکیب خانه

*موزه کلیسای وانک : اص??هان ـ خیابان نظر شرقی ـ کوچه کلیسای وانک

*موزه هنرهای معاصر : اص??هان ـ خیابان استانداری

*موزه آموزش و پرورش : اص??هان ـ خیابان شمس آبادی ـ چهار راه شیخ بهایی ـ کوچه عطاالملک دهش

*موزه تاریخ طبیعی : اص??هان ـ تقاطع خیابان سپه و استانداری ـ عمارت تالار تیموری

*آتشگاه : اص??هان ـ خیابان آتشگاه جاده نج?? آباد

*پارک جنگلی ناژوان

*باغ پرندگان : اص??هان-پارک جنگلی ناژوان

*باغ گلها:اص??هان-پل بزرگمهر-ابتدای خیابان سلمان ??ارسی

*باغ غدير

*باغ ??دک : شمال شرقي اص??هان -بلوار ??رزانگان

 

*ت??رجگاه کوه ص??ه

*تله کابین ص??ه: اص??هان-کوه ص??ه

*شهربازی ملک شهر:اص??هان-ملک شهر-خیابان 22 بهمن

*شهربازی آبشار : اص??هان-خیابان آبشار

*منار مسجد علی : ميدان قيام محله هارونيه

*مسجد و منار برسیان-شرق اص??هان

*خانه قزوینی ها : :اص??هان، ميدان شهدا، خيابان ابن سينا، آوچه مسجد ص??ا،ميدان

شهشهان

*امامزاده اسماعيل : اص??هان، خيابان حا??ظ، خيابان هات??

*امامزاده جع??ر (بقعه جع??ریه): اص??هان، خيابان هات??

*امامزاده درب امام : اص??هان، ميدان شهدا، خيابان ابن سينا، محله جميلان، پشت

بيمارستان امين

*امامزاده احمد : اص??هان، ميدان نقش جهان ، کوچه چارسوق مقصود

*موزه شهدا : اص??هان، خيابان شمس آبادي، نرسيده به خيابان مطهري

*موزه علوم و ??نون : اص??هان، ميدان آزادي، خيابان سعادت آباد، خيابان مصلي، مجموعه

تاريخي- ??رهنگي- مذهبي تخت ??ولاد، روبروي باغ طوبي

*موزه آب : اص??هان، ميدان بزرگمهر، خيابان مشتاق، بعد از پل شهرستان

*مسجد ذوال??قار:اص??هان-بازار اص??هان

*کلیسای مریم

*کلیسای یاکوب مقدس(یعقوب مقدس)

*کلیسای گیورگ(غریب)

*کلیسای سن استپانوس

*کلیسای یوحنا : محله چهارسوق

*کلیسای گریگور

*کلیسای سرکیس : محله ایروان

*کلیسای نرسس : محله ایروان

*مسجد آقانور:محله دردشت

*مسجد رکن الملک : ابتدای تخت ??ولاد

*مسجد حاج محمد جع??رآباده ای : محله دردشت

*مقبره هارون ولایت

*مسجد ص??ا : محله شهشهان

*مسجد خان : خيابان گلزار

*مسجد ایلچی : محله احمدآباد

*مسجد مقصود بیگ : شمال شرقی میدان نقش جهان

*مسجد علی قلی آقا : محله بیدآباد

*مسجد مصری : محله جوباره

*مسجد قطبیه : خیابان طالقانی

*مسجد لنبان : خیابان ایت الله کاشانی

*مدرسه آقا كا??ور

*مدرسه امامي

*مدرسه جده بزرگ : بازار بزرگ اص??هان-بازار زرگرها

*مدرسه جده كوچك : بازار بزرگ اص??هان - بازار قهوه کاشی ها

*مدرسه جلالیه : محله احمدآباد

* مدرسه سليمانيه : جنوب غربی مسجد امام

*مدرسه صدر : بازار بزرگ اص??هان

*مدرسه كاسه گران : نزدیک مسجد جامع اص??هان

*مدرسه ملاعبدالله : ابتدای بازار قیصریه

*مدرسه ميرزا حسين : محله بیدآباد

*مدرسه ناصري : جنوب شرقی مسجد امام

*تالار تیموری : خیابان استانداری

*انگورستان ملک : خيابان شري?? واق??ي - خيابان ملك محله شيخ يوس??

*خانه سرتیپی : خيابان ملک- بن بست عبدالهي -كوچه پاقلعه

*خانه اعلم : خيابان عبدالرزاق – محله پشت بارو – بن بست زرگرها

*خانه قدسی : خيابان عبدالرزاق بازارچه حاج محمد جع??ر كوچه قدسيه

*خانه نعلبندها : كوي جماله، مقابل مسجد حاج محمدجع??ر

*خانه حاج رسولیها : خيابان چهارباغ پايين، كوچه درب كوشك، كوچه حاجيان

*خانه حقیقی : چهارباغ پائين كوچه 11 پيچ

*خانه یدالهی : ميدان شهداء ابتداي چهارباغ پائين

*خانه حاج مصورالملکی : خيابان آيت اله كاشاني، كوچه شهيد اص??هاني، كوي محله نو، بن بست پشت بيمارستان كاشاني

*خانه پطروس : چهارراه حکیم نظامی

*خانه داوید

*خانه سوکیاس

*خانه مارتاپيترز : تقاطع خیابان حکیم نظامی و کوچه وانک

*منار چهل دختران : خیابان سروش

*دو مناره دارالضیا??ه : خیابان کمال

*منار باغ قوشخانه : ميدان قدس خيابان زينبيه

*منار خواجه نظام الملک : محله دردشت

*منار مسجد شعیا : خیابان هات??

*منار گلبار(خاوجه عالم) : محله سید احمدیان

*منار ته برنجی : محله سید احمدیان

*منار مسجد جمعه

*منار هارون ولایت

*منار شاخ : محله دردشت

*منار دشتی : جنوب شرقی اص??هان

*منار شیخ مسعود : محله دردشت

*منار زیار : كيلومتري مشرق اص??هان - ساحل جنوبي زاينده رود- روستای زیار

*منار گار(غار) : 22 كيلومتري مشرق اص??هان -ساحل جنوبي زاينده رود

*منار رهروان : 6 كيلومتري شمال شرقي اص??هان- روستاي رهروان يا راهروان

*بقعه شهشهان : محله شهشهان-جنب مسجد جامع

*بقعه ستی ??اطمه و مقبره شاهزادگان

*امام زاده حسین-امام زاده ابراهیم-بقعه الراشد خلی : روبروی پل شهرستان

*امام زاده شاه زید : محله تل واسکان

*حمام خسروآقا : شمال شرقي خيابان سپه

*حمّام خواجه*ها : پشت مطبخ

*مسجد سرخی : ميدان امام حسين ، ابتداي چهار باغ پايين ، كوچه كنسولگري

 

******نائین

*موزه مردم شناسی نایین (خانه تاريخي پيرنيا): نایین ـ خیابان مسجد جامع ـ روبروی مسجد جامع

*مصلای نایین : نایین ـ مصلای نایین

* مسجد جامع نائين : نایین ـ مسجد جامع نایین

*موزه كوير

*مسجد قديمان

* نارين قلعه

*چشمه بازياب : در مسير مهرجان به چوپانان

*روستای چوپانان

*روستای مصر

*روستاي گرمه

*روستای آبگرم

*قلعه روستاي بياضه

*باغ مصلای نائین

*قلعه آشورگاه

*حمام قدیمی نوآباد

*حمام قدیمی پنجاهه

*حمام قدیمی کلوان

*حمام امام رضا(ع) محله کوی سنگ

*امامزاده سلطان سید علی

*امامزاده ابومحمد

*امامزاده سلطان موصله

*امامزاده جنید

*امامزاده عبدالله

*امامزاده ابراهیم

*امامزاده پیرمردان

*امامزاده ??اطمه نساء

*حسنیه نوآباد

*حسینیه پنجاهه

*حسینیه چهل دختران

*حسینیه سرای*نو

*حسینیه کلوان

*حسینیه باب*المسجد

*حسینیه کوی سنگ (گودالو)

*مسجد جامعه محمدیه

*مسجد شیخ مغربی

*مسجد خواجه خصر

*مسجد بابا عبدالله

*مسجد جامع روستای با??ران

*خانه تاریخی ??اطمی

*مصلی

*بازار نائین

 

******نطنز

* مسجد جامع نطنز نطنز ـ مسجد جامع نطنز

* امامزاده آقا علی عباس

*کاروانسرای هال وین(هلال بین)

*کاروانسرای ملاعباس

*کاروانسرای علی اکبر

* گنبدباز

*باغ تاج آباد

*باغ عباس آباد

* قلعه روستای صالح آباد(ننی) : مسیر پل هنجن-نطنز

*بقعه شیخ عبدالصمد نطنزی

*رباط شاه عباس

*درخت چنار چند صد ساله

*کوهستان کرکس

 

 

******اردستان

* مسجد جامع اردستان : اردستان ـ مسجد جامع اردستان

* مسجد جامع زواره : زواره ـ مسجد جامع زواره

*قنات دو طبقه مون : اردستان، ميدان امام خميني، انتهاي خيابان شهيد ??ائق

*مسجد ملا یعقوب محله کبودان

*قنات ارونه (محال)

*مقبره سلطان سید حسین

*آتشکده مهر اردشیر

*مسجد جامع زواره

*مسجد جامع اونج

*مسجد امام حسن محله بازار

*مقبره سلطان بیگ اردستان

*مقبره پیر مرتضی

*آب انبار خسرو

*آب انبار باغ بازان زواره

*آب انبار نو زواره

*آب انبار پامنار زواره

*آب انبار مون اردستان

*کاروانسرای بغم

*کاروانسرای ظ??رقند

*حسینیه بزرگ زواره

*حسینیه کوچک زواره

*آب انبار خسرو

*مسجد سام الدین زواره

*مقبره امیر اویس اردستان

 

******شهرضا

* مسجد جامع شهرضا

* امام زاده شاه رضا

* درخت گردوی پانصد ساله اس??رجان

*شاه بویه : محله حصور آباد

*بقعه سید خاتون : شمال شرقی شهرض

*ایوان حسینیه سادات

*بازار بزرگ و چهار سوق آن

*مسجد نو : خیابان حکیم ??رزانه

*مسجد حاج عبدالحمید و تکیه خان

*قدمگاه خواجه خضر

* بيشه هاي روستاهاي اس??رجان

* زرچشمه روستاي هونجان

*مسجد جامع روستاي پوده

*مسجد جامع روستاي قمبوان

*امامزاده شاه عبدالمطلب : روستاي اس??رجان

* امامزاده شاه زيد : روستاي پوده

*امامزاده شاه مراد قهه : روستاي قهه

*امامزاده سيد : روستاي پوده

* امامزاده سيد محمد باقر (چهل دختران ) : روستاي قمبوان

*امامزاده ابراهيم و محمد : روستاي زيارتگاه

* امامزاده عبدالرحيم : روستاي بوان

* مقبره باباشيخ حسين : روستاي كره

* امامزاده سيد كاظم : روستاي اس??ه

*شاهزاده حسين : روستاي مهيار

* امامزاده سيد ملكشاه : روستاي جرم ا??شار

* امامزاده شاه سيد علي اكبر

* غار شاه قنداب : 40 كيلومتري شهرض

* غار شاه آباد : 35 كيلومتري شهرضا

*غار شاه عبد الله : 5 كيلومتري شمال شرقي قمبوان

*منبر سنگ سماق

* سد قتلغ شاه : روستاي اس??رجان

* كاروانسراهاي مهيار

 

******کاشان

* خانه طباطبایی ها: کاشان ـ خیابان علوی ـ محله سلطان امیر احمد ـ جنب امامزاده امیر احمد

*چشمه سلیمانیه : کاشان ـ ??ین

* آتشکده نیاسر : کاشان-نیاسر

*باغ ??ين کاشان :کاشان، انتهاي خيابان اميرکبير

*موزه ملی کاشان : کاشان- باغ ??ین

* تپه های سیلک : کاشان ـ منطقه باستانی سیلک

* خانه بروجردی ها : کاشان ـ خانه بروجردی ها

* خانه عامریها : کاشان ـ خیابان علوی

* مدرسه و مسجد آقا بزرگ : کاشان ـ مسجد آقا بزرگ

*خانه عباسیان : کاشان ـ خیابان علوی

*خانه آل یاسین : کاشان ـ خیابان امام خمینی

* تیمچه امین الدوله

* حضرت علی ابن امام محمد باقر (ع) : کاشان-مشهد اردهال

*موزه برزک : برزک ـ موزه برزک

*باغ تاریخی تالار نیاسر(شامل غار تاریخی رئیس روستای نیاسر و کوشک و چشمه پر آب اسکندریه وآبشار مرت??ع)

*باغ وکیلی : روستای علی آباد

 

 

******ابیانه

*با??ت تاریخی ابیانه

*موزه مردم شناسی ابیانه : نطنز ـ روستای تاریخی ابیانه

* مسجد جامع ابیانه

*مسجد پرزله ابیانه

*قلعه های ابیانه

*امام زاده ابیانه

*حسینیه ابیانه

*مسجد حاجتگاه ابیانه

 

******گلپایگان

* امام زاده ه??ده تن گلپایگان

*ارگ* تاريخي* گوگد

*مسجد جامع گلپایگان : گلپایگان ـ مسجد جامع گلپایگان

 

******آران و بیدگل

*کویر مرنجاب

* کاروانسرای مرنجاب

* امامزاده هلال بن علی (ع)

* شهر زیر زمینی نوش آباد : 5/7 كيلومتري از شمال شهر تاريخي كاشان و 5/2 كيلومتري ازغرب شهر تاريخي آران و بيدگل

*دریاچه ی نمک

 

 

******گزو برخوار

*موزه مردم شناسی گز (موزه خصوصی آقای ??روتن ) : اص??هان ـ گزبرخوار ـ بلوار معلم ـ اول خیابان سپاه ـ ??رهنگسرای ادیب برومند

*منار مسجد سین : روستای سین

*منار گز

*کاروانسرای شاه عباسی

*باروی گز

*مسجد جامع گز

 

 

******خور و بیابانک

*موزه انارک : انارک ـ موزه انارک

 

******چادگان

*پارک ساحلی چادگان

* خانه دکتر صالحی : چادگان، خيابان امام خميني، جنب پارك آبشار

* مقبره منسوب به کاوه آهنگر : روستای مشهد کاوه

* روستای دیدنی حجت آباد

* روستاهای دیدنی آبادچی

* امامزاده عبداله بن زید حسنی (پدر شاه عبدالعظیم)

*تپه تاریخی آشنا : روستای مشهد کاوه

* روستای سنگرد

* روستای سنگرد

* سد زاینده رود

 

 

******زرین شهر

* بقعه پیر بکران : لنجان ـ شهر پیر بکران

*مسجد خان (میدان)

*مسجد صباحی و پیرچنار آن( منتسب به حسن صباح رییس ??رقه اسماعیلی)

*قلعه سنقل

*قلعه تبریزی ها

*قلعه جع??ر آباد

*قلعه ریز

*قلعه حسین آباد

*آسیاب تنوره

*آسیاب چهار سنگ

*آسیاب بدیع الملک(باغ الهی)

*تالارریز

*تله کا??ر

*دشت آذران(تورانی)

*حمام صحرایی

*محوطه جنب مسجد جامع

*مسجد ملا آق کوچک

*پارک ساحلی زرين شهر

 

 

******سمیرم

*آبشار سمیرم : 5کیلو متری شهر سمیرم

*امام زاده سلطان ابراهیم (ع)

*امام زاده پنج تن (ع)

*آبشار تنگ خشک : 45 کیلومتر سمیرم

*سد حنا : 30کیلو متری سمیرم

*آبشار خ??ر : 70کیلو متری سمیرم

*چشمه نول : 140کیلو متری سمیرم

*چشمه بابا زرنگ : 45 کیلومتری سمیرم

*آبشار زیبای آب ملخ

* تخت سلیمان : دو کیلومتری آب ملخ

*تختگاه و قدمگاه سلیمان نبی

*غار دنگزلو

*آبشاربی بی سیدان

*قدمگاه شاهچراغی

*قدمگاه شاه جع??ر

*امامزاده زید ابن علی (ع)

*رودخانه ی شمس آباد ونک

*چشمه ناز ونک

*مسجد جامع شهر سمیرم

*مسجد وحمام خانعلی

*باغ دریاچه

* آبشار تقرچه(تخت قرچه)

 

******تیران و کرون

* امامزاده احمد حن??یه (نوه امام علي(ع) و ??رزند محمد حن??ی)

* چشمه مرغاب

*حيات وحش قمشل

*امامزاده احمد رض

* سد خميران

 

******خوانسار

*گلستانکوه

* پارک سرچشمه

* شازده احمد

* امامزاده سید صالح

* بابا ترک

*بقعه پیر (باباپیر) شیخ اباعدنان

*مدرسه مریم بیگم ص??وی

*خانه حبیبی ها

*خانه ابهری

 

******دهاقان

*بقعه بابا شیخ حسین انصاری و بی بی خاتون : 2 كيلومتري جنوب روستاي كره

*. آتشدان روباز ميل سياه

*امامزاده شاه زيد : 1 كيلومتري روستاي پوده

* امامزاده شاهمراد : روستاي قهه

 

******??ریدون شهر

* آبشار پونه زار

* پارک معلم(سراب)

* سد چشمه لنگان

*آرامگاه های بزرگان و سنگ گورهای باستانی در روستای قهستان

 

******??ریدن

*سواحل زاينده رود

*آبشار دره بید

*رآبشار پرتیکان : دامنه شهرستان ??ریدن

*آبشار و چشمه های سیاه دره : 5 کیلومتری غرب شهر دامنه

* كليساي غوكاس

 

??لاورجان

* پل قدیم ??لاورجان

* مسجد جامع

* پل بابا محمود

* مسجد بابا محمود

*مسجد اشترجان

* بقعه پیربکران

* مقبره امامزاده گان سیدمحمد و زیدبن حسن

 

مبارکه

*آسیاب دولت آباد

*حمام نو

*قلعه تاريخي نهچير

*حمام نهچير

*قلعه ص??ايي

*قلعه آسياباد

*مسجدآجري اسماعيل ترخان

*امامزاده محمد

*قلعه بزي

*غار تاريخي شماره یک قلعه بزي

*غار تاريخي شماره دو قلعه بزي

*قلعه ورثه ياوري (خان)

*قلعه كاظمي

*مسجد حضرت قائم

*مسجد امام علي (ع)

*مسجد آجري اراضي

*خانه اربابي زيباشهر

*برج كبوتر چهار قلو

*برج كبوتر هيجده قلو

*برج كبوتر ده قلو

*خانه اربابي كركوند

*خانه اربابي حسن آباد بيدكان

*خانه احمد ص??ائي

*امامزاده عزالدين محمد

*امامزاده اسحاق و طلحه

*برج كبوتر چهار قلوي قهنويه

*خانه حسامي

*خوابگاه عذير

*قلعه اكبرآباد

*خانه حسين نيازي

*برج كبوتر طالخونچه

*پل رودخانه شور

*قلعه ياوري

*قلعه شري?? آباد

*قلعه امين آباد

*برج كبوترشش قلو (كركوند)

*برج كبوتر پنج قلو(كركوند)

*خانه نصراله بهرامي

*خانه قديمي صالحيان

*قلعه دادگر

*خانه ورثه عنايتي

*خانه قديري

*قلعه تاريخي لاو

*خانه نوربخش

*خانه مو*من زاده

*خانه بهمن صدر

*درخت توت

*آرامگاه سيد علي موسوي نسب مباركه در شهر مباركه

*آرامگاه سيد جلال موسوي دهسرخ در روستاي دهسرخ

*آرامگاه پير حاجات در شهر ديزيچه

*قدمگاه عذیر پيغمبر را در روستاي حوض ماهي

*بقعه شاه سليمان و سيد محمد و چهل دختران در شهر ديزيچه

*بقعه غريب در نكو آباد ديزيچه

*بقعه هاشمي و س??ره خانه سيد محمد در طالخونچه

*بقعه حليمه خاتون در شهر كركوند

*بقعه مالك اشتر ، عزالدين محمد در شهر مباركه

* بقعه پير محمد در بروزاد

* بقعه طلحه و اسحاق در زيبا شهر

* بقعه شهباز در اراضي

* بقعه سلبستان يا سروستان در روستاي كوشكيچه

*پارك ساحلي سرارود

*پارك جنگلي شهيد زينلي و شهربازي

*پارك ساحلي اسماعيل ترخان

*پارك لاله

*چشمه سنجدي

 

نج?? آباد

* حمام کهنه

*قنات کهريز يا « سندل گبر »

* کاروانسراي حسنيجه

* قلعه سنگي علويجه

* مسجد جامع دهق

*مسجد جامع جوزدان

*برجهاي ص??ا

* قلعه قمشلو

* باغ حاجي آباد

* امامزاده ساره مريم معرو?? به چهل دختران : جوزدان

* امامزاده سراء الدين معرو?? به « بابا لنگر » : کوهپايه هاي شمالي روستاي عسگران

*وبقعه پير محمد : در اراضي نزديک امامزاده جوزدان

* امامزاده عبدالله : در نهضت آباد

*عصارخانه بزرگ( عصارخانه بازار نج?? آباد)

*کاروانسراي حسنيجه : در ابتداي روستاي حسنيجه

*کاروانسرا جلوگير : در حوالي روستاي خونداب

*کاروانسراي عصارخانه شاه آباد :بعد از خط ويلاشهر

*برج*هاي دوقلوي ص??ا (آق غلام*علي)

* برجهاي ه??تگانه جوي خارون ( ارگ شيخ بهايي)

*شهرشادي : بلوار آيت*الله طالقاني

*محور ت??ريحي بلوار امام خميني (ره)

*آبشار كوهستان : در شمال شهر

*بوستان بزرگ ت??ريحي ??يروزه : در جنوب غربي شهر

* پارك لاله

*پارك ملت اميرآباد

*عصارخانه اخلاقي

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کلیسای وانک

کلیسای وانک یا آمنا پرکیج نام کلیسایی است در محله جل??ای اص??هان. این کلیسا از کلیساهای تاریخی ارمنیان اص??هان می*باشد و در زمان شاه عباس دوم ساخته شده*است. وانک در زبان ارمنی به معنی کلیسای جامع است.

ارامنه بعد از کوچ بزرگ یعنی در سال ۱۶۰۵ به دستور شاه عباس دوم به اص??هان آورده شدند. آنها از بدو ورود شروع به ساختن محل زندگی کردند و در وهلهٔ اول کلیساها را بنا کردند. ارامنه مردمانی بودند که مذهب برایشان اهمیت بسیاری داشت. پس این باعث می*شد که محلی برای دعا و راز و نیاز با خدای خود داشته باشند. اولین آنها کلیسای وانک بود. وانک اولین بار در سال ۱۶۰۴ ساخته شد که البته این بنا خیلی کوچک*تر از بنای ??علی و با وسعت کم ساخته شد.

۵۰ سال بعد از ساخت اولیه به خواست و تشویق خلی??ه وقت داویراول (خلی??ه شخصی است روحانی که ازدواج نمی*کند و امور ارامنه در دست اوست این شخص از ارمنستان و یا لبنان که رئوس مذهبی ارامنه هستند انتخاب شده وبه نقاط مختل??ی که ارامنه ساکن هستند ??رستاده می*شود) این مکان ویران شده و جای آن بنایی با طرحی شکوهمند و عظیم ساخته می*شود. ساخت این مکان ۹ سال به طول می*انجامد و در سال ۱۶۶۴ در زمان سلطنت شاه عباس دوم به اتمام می*رسد. این مکان را برای تعلیم راهبان و اسکان خلی??ه بنا می*کنند.

این کلیسا و یا دیر آمناپرگیچ (ناجی همگان) در جنوب اص??هان در محلهٔ جل??ا یعنی در میدان بزرگ این محله واقع است. بنای عظیم و برج ساعت آن از ??اصلهٔ دور مشخص است با ایرن این بنا با ذوق و سلیقهٔ مردمان این منطقه بیشتر آشنا می*شویم مردمانی که خاک خود را رها کرده وبه سرزمین غریب آورده شدند و اثری چنین زیبا خلق کرده*اند. این بنا دو در ورودی دارد که در اصلی دری چوبی بزرگ است که مردم از آن ر??ت و آمد می*کنند. سر در این ورودی منظره*ای از داخل دیر با کاشی لاجوردی و خاکستری مزین شده بالای تصویر به خط ارمنی این چنین نوشته شده «دیر ناجی همگان محلی برای راهبان». بعد از ورود دالانی وجود دارد که در دو طر?? دالان دو اتاق وجود دارد که قبلاً در آن اتاق*ها به امور مربوط به ارامنه رسیدگی می*کردند؛ ولی در حال حاضر یکی به عنوان مغازه*ای کوچک و دیگری به عنوان اتاق نگهبانی از انها است??اده می*شود. دالان به سمت پلکان ورودی می*رود. در سمت راست پلکان برج ناقوس واقع است. در زیر این برج دو قبر وجود دارد؛ این قبرها متعلق به سربازی ارمنی و دیگری متعلق به پیشوای ارمنی است. این برج ۳۸ سال بعد از بنای اصلی دیر ساخته شده*است. هزینهٔ آن را تاجری ارمنی به اسم هوانجان جمالیان متقبل گشته*است.

در سمت راست این بنا (برج ناقوس) کتیبه*ای بزرگ به رنگ آبی مشخص است و دور آن را سنگهای صلیبی احاطه کرده*اند این سنگهای صلیبی به زبان ارمنی (خاچ کارم نام دارند یعنی همان سنگ صلیبی) این سنگها یا خاچ کارها از کلیساهای ویران شدهٔ جل??ا به این مکان آورده شده و در این دیوار نصب شده*اند. در قسمت سمت چپ برج ناقوس بنای یاد بودی چشم بیننده را به طر?? خود جلب می*کند این بنای یاد بود، یاد بودی از قتل عام ارامنه*است که در سال هزار و نه صد و پانزده به دست ترکان عثمانی صورت گر??ته هر ساله در این مکان در روز بیست و سه آوریل مراسم برگذار می*شود که مردم (ارامنه) جمع شده و شمع روشن می*کنند و یاد شهدای ارمنی را گرامی می*دارند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کاخ هشت بهشت

 

عمارت تاریخى «هشت??? بهشت» نمونه??? اى از كاخهاى محل سكونت آخرین سلاطین دوره ص??ویه است كه در دوره شاه سلیمان در سال 1080 هجرى بنا شده است. كاشی* كاری هایی* كه* انواع* حیوانات* پرنده*، درنده* و خزنده* برروی* آن* نقش* بسته*، از آثار این* كاخ* بشمار می*آیند . از باغ وسیع «هشت ???بهشت» مقدار زیادى باقى نمانده ولى قصر تاریخى آن هنوز اثر ارزنده و جالبى است كه پس از انقلاب پاركى در اطرا?? آن ساخته شده است

 

این كاخ كه در هنگام سلطنت شاه سلیمان ص??وى بنا شده از بهترین كاخهائى است كه در روزگار ص??ویه ساخته شده و چون كی??یت ساختمان و وضع بنا در اثر مسرور زمان تغییر كرده ناچار براى امكان بیان وضع آن در زمان های مختل?? باید نوشته??? هاى كسانى را كه در زمان های گوناگون كاخ را مشاهده و از وضع آن آگاهى كامل داشته??? اند از نظر اهل تحقیق گذرانید.

 

از كسانى كه مكرر در این كاخ ر??ته و به اوضاع آن آشنائى كامل حاصل كرده و شاردن ??رانسوى است كه در س??رنامه خود بطور مشبع شرح اوضاع كاخ را نوشته است و قسمتى از ترجمه نوشته او را ذیلا مینویسیم.

 

من قول داده ???ام كه در طى توصی?? باغهاى اطرا?? خیابان زیباى اص??هان شرح یكى از تالارهاى یكى از باغها را بنام باغ بلبل بدهم اى تالار را عمارت هشت بهشت می نمامند. تمام سق?? هاى آن موزائیك بسیار عالى است دیوارها و جرزها دو طبقه و دالانها و غلام گردشهائى در اطرا?? آنها است. در این دالان ها صدها مكان است كه دلكشترین و ??رح انگیزترین نقاط دنیا محسوب میگردد و هر یك بوسیله من??ذى كه بدان نور میتابد روشن میشود این روشنائى متناسب با ت??ریحاتى است كه این مکان ویژه آنها ساخته شده است.

 

هیچ یك از این نقاط از حیث شكل و ساختمان و تزیینات به دیگرى شبیه نیست در هر جائى چیز تازه و گوناگون است چنانكه در بعضى از بخاری هاى متنوع و در برخى حوض??? ها و ??واره??? ها است كه از لوله هائى كه در داخل دیوارها میباشد آب می گردند این تالار عجیب در حقیقت لابیرنتى است زیرا انسان در قسمت ??وقانى هر جا كم میشود و پله??? ها چنان مخ??ى است كه بآسانى پیدا نمیشوند. قسمت پایین تا ده پا از سطح زمین از سنگ یشم و نرده???ها از چوب زرنگار، و قاب???ها چهارچوبها از نقره و جامها از بلور و آلتها از شیشه??? هاى رنگارنگ ظری?? ساخته شده است.

 

اما راجع به تزیینات نمی توان این اندازه شكوه و عظمت دلربائى ??ریبندگى را كه در هم آمیخته است تصور كرد. میان کاشی هاى این بنا تصاویر برهنه و ??رح???انگیز بسیار زیبا وجود دارد و در همه جا آئینه??? هاى بلورین و در دیوارها بكار ر??ته است در این تالار اطاق هاى آئینه كارى كاملى است كه اثاثه هر اطاق از باشكوه ترین و شهوت انگیرترین نوع خود در دنیا است. اطاق هاى كوچكى نیز در آنجا میباشد كه ??قط گنجایش یك رختخواب دارد. در خاور زمین رختخواب پرده نداشته و روى زمین پهن می شود. یك رختخواب جالب توجهى دیدم كه ??قط لحا?? آن دو هزار اكو می ارزید كه براى گرمى و سبكى از پوست سمور تهیه شده بود. بمن گ??تند شاه تشك هاى بسیارى از همین جنس دارد من یك كتاب از تزیینات و تصاویر و اشكال و مینیاتورها و ظرو?? و كتیبه??? هاى این تلار تصنی?? خواهم كرد در برخى از این كتیبه??? هاى شامل ا??كار لطی?? عاشقانه و برخى قطعات اخلاقى است.

 

چند قطعه زیر نمونه???اى از آنها است كه در د??تر خود ثبت كرده??? ام.

 

بالاى گلدانى چنین نوشته شده است: گل لاله نماینده راز درون من است من چهره آتشین و دلى سوخته دارم. هر چه زیبائى گردنى ا??راشته داشته باشد همواره پاى در گل است. دل من صدها باربچپ و راست بدون اینكه بكسى تعلق یابد منحر?? شد تا تو را دید و بتو پیوست من بیش از این تاب درد هجر تو را ندارم و نمیتوانم آنجا كه تو نیستى مسكن گزینم. تو مردمك چشك منى. تو را گم كرده ???ام نمیدانم بچه نظر ا??كنم. كارى جز مردن نتوانم.

 

پادشه پاسبان درویش است گر چه نعمت ب??ر دولت اوست

 

گوس??ند از براى چوپان نیست بلكه چوپان براى خدمت اواست

 

زیر پایت گربدانى حال مور همچو حال تواست زیر پاى پیل

 

روى یك پیش بخارى عبارت زیر را انگاشته ???اند.

 

زمستان نترسید زیرا ??قط سردى و سلامت است.

 

نمیتوانم از بیان این نكته خوددارى كنم كه بهنگام گردش در این محل كه مخصوصى لذت و حظ و عشق ساخته شده است و در حال عبور از اطاق ها و شاه نشین??? ها آدم چنان تحت تاثیر قرار می گیرد كه بگاه بیرون شدن از خود بیخود میگردد بدون تردید هواى این تالار اثر مهمى در این حالت عاشقانه كه به انسان دست مى???دهد دارد. اگر چه این بنا چندان با دوام و استوار نیست ولى ??رح انگیرتر از مجللترین كاخهاى ممالك اروپائى است.

 

گوست سیاحى كه در زمان ??تحعلى شاه قاجار بایران آمده و اص??هان را دیده درباره این كاخ چنین نوشته است:

 

این عمارت در وسط باغ باندازه متر از سطح زمین بلندتر و 35 متر طول 26/25 متر عرض دارد اطاق هاى این عمارت تمامى منقش و گچبرى و درهایش خاتم سازى و زیبا میباشد. تالار وسط گنبدى شكل است كه از یك نوه پنجره ساختمان گردیده در گنبد آن هشت پنجره بطور مساوى باطرا?? قرار دارد كه از چوب ساخته??? اند و در وسط این تالار حوضى هشت ضلعى بقطر 83 سانتیمتر از مرمر عالى ساخته شده و به حوض مروارید معرو?? است و طورى حجارى شده كه وقتى آب از سوراخهایش خارج میشود چون دانه مروارید میباشد پلكان هاى این عمارت طورى بنا شده كه از هر طر?? بعمارت ??وقانى و تحتانى عبور و مرور میشود، داراى غلام گردش???ها و بالاخانه??? هاى زیادى است درختان كهن و چنارهاى مرتبى دارد و قسمتى از آب جوى شاه از برابر عمارت بالائى داخل این باغ می شود. در زمانى كه در اص??هان بودم ??تحعلى شاه در این عمارت مى???نشست و تماشاى رقاصه هائى كه میرقصیدند مینمود در و ودیوارها، ازاره ???ها، هلالیها، گنبدها و بالاخره تمام این عمارت سرتاپاى از طلا تزیین یا??ته و اشكال و تصاویر گوناگون پرندگان و گلها و غیره بر طیبائى قضر ا??زوده است داراى تابلوهاى منقش و زیبا است كه جلب توجه مینماید.

 

میرزا علیخان نائینى روزنامه نوس عصرناصرالدین شاه قاجار كه از طر?? دربار وقت ماموریت یا??ته بود نسبت باوضاع جغرا??یایى و تاریخى ایران مطالبى تهیه كند و نسبت به قسمتى از كشور مو??ق شد و مطالبى در دو جلد بزرگ تهیه كرد كه آن دو جلد را در كتابخانه وزارت دارائى مطالعه كردم راجع بكاخ هشت بهشت در سال 1300 ه.ق چنین گزارش داده است:

 

باغ هشت بهشت و عمارت تحتانى و ??وقانى قصر میان و وسعت دستگاه آن از حد توصی?? بیرون است غیر از ایوان هاى عالى وارسی هاى یكصد و پنجاه و یكزوج درب اطاق تنها در بالا و پائین دارد. از معماران معتبر شنیده شده كه طرح آنرا در طرز عمارت كرامت كرده??? اند چنانچه نقشه این قصر را بكشند و در جاى دیگر بخواهند مثل آن بنا كننده مشكل كه بتوانند از عهده برآیند. باغ مزبور باغى است بسیار بزرگ خیابان هاى عریض و قطعه بندی هاى وسیع در آن است دیوار یك طول باغ باقدرى از دیوار چهارباغ شاه مشترك دو نهر بزرگ از چهارباغ عرضاً این باغ را تقاطع میكند یكى مقابل قصر موصوع وسط وارد دو دریاچه بزرگ مى???شود. كه بعرض باغ در دو طر?? عمارت متقابل یكدیگر است و دو حوض بزرگ هم در دو سمت دیگر عمارت است و دوره عمارت نیز جوى سنگى آب نماها قرار داده???اند كه اب دائماً از اینها جارى است. مقابل این دریاچه و قصر سردرى است عالى و دو رو كه یك روش مشر?? بچهار باغ و حوض بزرگ پاى آن ورودى دیگرش منظر قصر وسط باغ است سر در مزبور نیز وص?? زیاد دارد نهر دیگر هم مقابل و هم عرض نهر ب??اصله زیاد باز از چهارباغ میاید و بعرض باغ جارى است و بهمین قانون سردرى دارد عالى مشتمل بر تالار بزرگ مشر?? بر باغ جارى است. بهمین قانون سردرى دارد عالى مشتمل بر تالار بزرگ مشر?? بر باغ و عمارات عقبش منظر چهارباغ و اینجاست كه سالها است تلگر??خانمه شده در این باغ حیاط دیگر هم هست وسیع صاحب اطاق ها وارسیهاى مرغوب آشپژخانه و طویله و غیره معرو?? به نارنجستان هشت بهشت است.

 

موضوع قابل توجه این كه گزارش میرزاعلیخان نائینى روزنامه نگار ناصرالدین شاه و شرحى را كه میرزاحسین خان تحویلدار در سال 1308 ه.ق نوشته???اند عیناً مطابقت دارد و ناچار باید گ??ت یكى از آنها از دیگرى گر??ته و بنظر میرسد چون تاریخ ختم تالی?? جغرا??یاى اص??هان 1308 ه.ق و بعد از 1300ه.ق است. جغرا??یاى اص??هان از گزارش میرزاعلى خان نائینى گر??ته است و ذكر ماخذى هم نشده است.

 

آنچه از گزارش مزبور معلوم می ???گردد اینستكه كاخ مزبور تا اول قرن چهاردهم بوضع سابق زمان ص??ویه باقى بوده و نقصى در آن راه نیا??ته و تغیراتى كه در آن راه یا??ته در قرن چهاردهم هجرى انجام شده است.

 

میرزا حسن خان جابرانصارى كه از معمران اص??هان و آگاه بتاریخ و تغییرات مبانى آن سامان بوده راجع باین كاخ چنین نوشته است:

 

در هشت بهشت نیز بمنوال چهلستون طرح باستانى بستانیش كه از نقش جهان جدا كرده زمان شاه عباس بزرگ شده و باساختمانى مختصر و بناى عمارت شگر?? هشت بهشت را سایر شاعر مشهدى گ??ته زمان شاه سلیمان???به هزار و هشتاد (1080) و كاشى كاریهاى زیبا خصوصاً طاوسها و دیگرمرغان در 1102 باز ب??رموده شاه و عرصه این باغ از چهلستون بسى بیشتر بود براى حرمخانه شاهى چوحد جنوبیش به بازارچه بلند منتهى میشد و در حكومت ظل السلطان بانوى عظمى خواهرش با همه اولاد و خانواده در آن بزرگترین پارك سلطنتى میدان جولانى براى خوش گذرانى داشتند، امروزه آن باغ را قطعات كوچك نموده و به مقبلان ??روخته???اند كه شاید پنجاه خانه و باغچه سرا از آن جدا شده و باز قسمت بزرگى رااز خود دارند بنگاهها و سراچه???ها و مغازه???هاى بسیارى در چهارباغ عباسى بیرون انداخته كه ن??ع بزرگى دارد و كوچه جهانبانى با خانه???هاى دو طر?? و حمام نمره نامى را از میان باغ ردكرده و در آنجا حوض مرمرى یكپارچه مروارید میدیدم و از آثار ص??ویه دو سه حوض یك قطعه مرمر موسوم به مروارید پدید بود یكى در عمارت اشر?? و آن چنان بود كه همه آن سنگ را شبیه به حوض حجارى استادانه كرده و براى همه ??واره???هاى كوچك باندازه انگشت سبابه از تمام سنگ درآورده هر حوضى بیش از صد ??واره داشت و آن حوض را كه نصب نموده بودند از زیر سنگ آب جریان یا??ته مانند دانه??? هاى مروارید بوسیله آن ??واره ها جستن كرده و حوض را پر از آب نموده بانوى عظیمى یك حوضش را بیدیع الملك پسرش داد در عماراتش از باغ بادامستان تلگر??خانه جدا نموده داد و آن عمارات بعد به بختیاریها و از آنها منتقل به جلاالسلطنه شد قنات آب حلال كه روى به ماربین بالا میر??ته و آبش متصل به جوى شاه میشد براى آب دائمى هشت بهشت و دیگر عمارات ص??ویه احداث كرده بودند و هر عمارتى بهرى و بخشى معین داشت وزیر و مستو??ى خاص از نیاكان بنده براى آن مقرر بود تا بتواند در حرمخانه سلطنتى حكم بخش آب را بدهد و ر??ع مشاجره سكنه باغچه سراها را بنماید و وجه نامش به آب حلال از آن رهگذر بود كه شاه عباس دوم وجهى را كه بنظر خود و علما حلال شرعى میدانستند بخرج احداث آن قنات داده تا آب غسل وضوى حرمخانه نهایت حلیت را داشته شبهه كم و زیاد آب رودخانه از حقوق دیگر محلها نرود. حالیه شنیده ???ام آن آب را از پشت آتشگاه به جر و كان اولاد بانوى عظمى میبرند و چون بانوى عظمى و اولادش شصت سال و كسرى است در هشت بهشت ساكنند ضمناً باغات و عمارات دولتى دیگر مجاور را بدست داشتند مانند بهشت آئین ورشك جنان و انگورستان، و بهشت آئین امروزه در كوچه ??تحیه كالج دختران شده و انگورستان را با عمارت خسروخانى بدست سردار اعظم داده بودند.

 

این كاخ كه روزى از كاخهاى كم نظیر بوده در سال 1334 شمسى كه آقاى حسینى از طر?? اداره باستان???شناسى اص??هان مورد بازدید قرار داده چنین گزارشى و اظهار نظر كرده است:

 

این عمارت را ??علاً آقاى ابوال??تح قهرمان (سردار اعظم) بموجب دستخطى مالك و در تصر?? دارد از قرار مشهور در اراضى و باغات قدیمى آن تغییراتى داده و كاخ اصلى بحال خود ولى مخروبه باقى است. ذخائر آن از بین ر??ته است. یك د??عه در دوره وزارت سید ضیاءالدین باغ ملى شد ولى در زمان شاه ??قید مسترد و محدداً درش بسته شده است. در سال 1334 شمسى كه از این عمارت بازدیدى بعمل آمده محتاج بتعمیرات كامل است زیرا نقاشیهاى زیبا و گچبریهاى عالى )نظیر تزیینات عالى قاپو( آن از بین ر??ته و آنچه باقى است نیز جلب توجه را مینماید اشكال و حوش و طیور و شكارگاهها كه بعضى قدیمى و برخى جدید بر روى كاشى نقش و در پشت بغل هاى اطرا?? نصب شده جالب توجه و تماشائى است مساحت ??على آن قریب 7500 متر مربع است.

 

برخى نوشته??? اند كه كاخ و باغ مجموعاً در ابتداى ساختمان آن 85 جریب بوده است ولى مساحت كنونى آن در حدود پنج هزار متر میباشد.

 

تاریخ شهریور 1343 شمسى تحویل دولت گردیده است.

 

این كاخ در خیابان چهارباغ عباسى در مقابل خیابان كنونى شیخ بهائى واقع و اكنون در دست دولت است.

 

از گزارش ???هاى گوناگونى كه در توصی?? این كاخ داده??? اند معلوم گردید كه علت شهرت آن براى بكار بردن سنگ هاى مرمر عالى در آن و داشتن طاق هاى مقرنس كارى و نقاشى بوده است.

 

ساختمان كاخ دو طبقه و داراى شاه نشین و غلام گردش??? هاى زیبا و نقوش گوناگون طلائى و تزیینات جالب و پشت بغل هاى كاشى بى نظیر و نقوش و حوش و طیور و آئینه كارى بسیار ممتاز و در واقع از قصور ممتاز دوره ص??ویه است.

 

كاخ مزبور كه آنرا باغ بلبل نیز نامیده ???اند قسمتى از باغ نقش جهان زمان شاه عباس بوده و در زمان شاه عباس (1078-1105) مجزا و شروع به ساختن گردیده است.

 

این كاخ تاریخى زیر شماره 227 به ثبت رسیده است.

 

در توصی?? و تاریخ ساختمان آن شعراى زمان اشعارى نیز سروده ???اند.

 

از جشن و نشاط و كامرانى دایم در وى جاى پادشه دولتمند

 

از قصر بلند زیبا اركان گردید زمین اص??هان تاج جنان

 

درگاه عبادت این بود ورد ملك پاینده عمارت از سلیمان زمان

 

ایضاً هر مصرعى تاریخ است:

 

چون بدوران شه اعلاشان كه زدل گشته سلیمان زمان

 

جان پناهى كه مدیحش عام است مرشد و داد ده ایام است

 

تاج دارى كه زوى شد نازان زدل صدق همه خلق جهان

 

صو??ى صا??ى تابع مقصود كو باخلاق و ص??ا ساعى بود

 

آنكه مقصود وى از عمر و حیات بندگى ره شه باطاعات

 

كرد سركارى این مسكن سعد كه چو وى نیست مقدر من بعد

 

دل گشائى است كه از لط?? صبا شد ??رح لازم و شادى ا??زا

 

چه مكان شبه بناى ??لك است چون لب قند سراپا نمك است

 

طاق از آن سرشكن قوس و قزح ركن او قائمه جشن و ??رح

 

آ??تاب آینه درگاهش طلبد سرمه گرد راهش

 

بنم آورده گلش آب حیات میل شادى بارم داده زكات

 

از لب شكر لیلى لعلیش شد از آیینه جان به كاشیش

 

دوده???اش سرمه بیننده كشید زگچش شد قصب صبح س??ید

 

آیه نور ز سنگش شامل بدرش حاتم بى حد سایل

 

اشعارى را كه نصرآبادى در توصی?? و ماده تاریخ بناى كاخ هشت بهشت سروده بخوبى روشن مپدارد كه كاخ مزبور در دوران سلطنت شاه سلیمان ص??وى و در سال یك هزار و هشتاد هجرى (1080) ساختمان آن بپایان رسیده و این ساحتمان بسعى و اهتمام مقصود نامى كه از صو??یان سرسپرده درگاه بوده انجام گردیده است.

 

گرچه ممیزاتى براى مقصود نگ??ته ولى نمیتوان بانى مسجد مقصود بیك واقع در تكیه ظلمات در سال یكهزار و ده را با مباشر ساختمان كاخ هشت بهشت كه در سال یكهزار و هشتاد انجام شده است متحد دانست.

 

باغى كه سابقاً عمارت هشت بهشت در آن قرار داشته، بسیار بزرگ و زیبا بوده است كه امروز تنها محوطه???اى كوچك از آن باقى است.

 

كاخ هشت بهشت، آنچنانكه از نوشته ???ها بر مى???آید، محل ت??ریج بوده است و گوشه و كناران به منظور خوشگذرانى ساخته شده. شاردن سیاح ??رانسوى درباره این كاخ چنین نوشته است:

 

... كاخ هشت بهشت در باغ بلبل قرار دارد. تمام سق??هاى آن موزائیك بسیار عالى است. دیوارها و جرزها دو طبقه و دالانها و غلام گردشهایى در اطرا?? آنهاست. در این دالانها صدها مكان است كه دلكش???ترین و ??رح انگیزترین نقاط دنیا محسوب مى???گردد و هر یك به وسیله من??ذى كه بدان نور مى???تابد روشن مى???شود. این روشنایى متناسب با ت??ریجاتى است كه این امكنه ویژه آنها ساخته شده است.

 

هیچ یك از این نقاط از حیث شكل و ساختمان و تزئینات به دیگرى شبیه نیست. در هر جایى چیزهایى تازه و گوناگون است چنانكه در بعضى بخاریهاى متنوع و در برخى دیگر حوضها و ??واره هایى است كه از لوله هایى از داخل دیوار آب مى???گیرند. این تالار عجیب در حقیقت لابیرنتى است كه انسان در قسمت ??وقانى آن گم مى???شود و پله???ها چنان مخ??ى است كه به آسانى پیدا نمى???شود. قسمت پائین تا ده پا از سطح زمین از سنگ پشم و نرده???ها از چوب زرنگار و قابها و چهارچوبها از نقره و جامها از بلور و آلتها از شیشه???هاى رنگارنگ ظری?? ساخته شده است.

 

اگر چه این بنا چندان با دوام و استوار نیسات ولى ??رح انگیزتر از مجلل???ترین كاخهاى اروپایى است. در اثر تغییرات بسیارى كه در ساختمان كاخ هشت بهست سالها پس از تاریخ ساخت آن روى داده بسیارى كسان تصویر كرده???اند كه این عمارت در زمان خیلى نزدیك???تر از زمان ص??ویه ساخته شده به طورى كه مادام دیولا??وا ساختمان آن را به دوران قاچاریه نسبت داده است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آثار پیش از اسلام

 

از دوره قبل از اسلام، چیزی به جز بقایای آتشکده*ای در کوه آتشگاه، اکتشا??ات اندکی در تپه اشر?? و همچنین پل شهرستان (متعلق به دوران ساسانیان) بجا نمانده*است که از میان آن سه، تنها بنای برپا و برجا پل شهرستان است.

بیشتر آثار تاریخی بجا مانده در مربوط به دورهٔ اسلامی است. آثاری از تمامی دوره*های تاریخی پس از اسلام بجا مانده*است اما بویژه آثار دو دوره باشکوه از تاریخ اص??هان یعنی دورهٔ سلجوقی و دورهٔ ص??وی برجستگی ویژه*ای دارد، که هر کدام دارای ویژگی*ها و سبک معماری یگانه خود است.

معماری دوران سلجوقیان

 

معماری سلجوقیان - که بویژه در مسجد جامع نمود می*یابد - ساده و بی*پیرایه اما با ظرا??ت ??راوان است. از ویژگی*های دیگر معماری این دوره سکوت و درونگرایی به دور از هر گونه جلوه*گری آن است. بجای آنکه بیننده تحت تأثیر آنی آن قرار گیرد، آرام آرام زیبائی و عظمت اسرار آمیز آن را در جای خود احساس می*کند. برخلا?? معماری و هنر دوره ص??وی که توجه به جلوه*های رنگ و نور و چشمگیری و درخشندگی از ویژگی*های آن است. آرامگاه ملکشاه و سلطان سنجر و خواجه نظام الملک از آثار تاریخی این دوره در شهر اص??هان می*باشد.

معماری دوران ص??ویان

 

عصر ص??وی، عصر کمال و شکو??ایی نبوغ معماری و شهرسازی در ایران است. هنرمندان شهر جل??ای آذربایجان اوج شکوه معماری ایران را رد اص??هان به نمایش گذاشتن زیباترین و با شکوه*ترین آثار معماری ایران در همین دوره، توسط معماران خلاق و هنرمندی چون محمدرضا و علی اکبر اص??هانی آ??ریده شد. در زمان شاه عباس اول ص??وی پایتخت از قزوین به اص??هان منتقل شد. اص??هان در مرکز امپراتوری ص??وی قرار داشت و نسبت به قزوین به خراسان نزدیک تر بود. موقعیت ج??را??یایی این شهر موجب ا??زایش سرعت عکس*العمل شاه در مقابل تهدیدات ازبکان و عثمانیان بود.شاه عباس بدون ایجاد ت??ییرات عمده در بخش قدیمی شهر، بخش*های جدیدی را به آن ا??زود. میدان نقش جهان، دولتخانه و خیابان چهارباغ در کنار بخش*های قدیمی شهر ساخته شدند. از ویژگیهای مهم در شیوهٔ معماری این دوره، علاوه بر استحکام و زیبایی ساختار، درخشش بیان است. در آثار این دوره تابش رنگ و نور، و جذابیت سطوح و شکوه چشمگیر آنها، احساس زیبائی خیره کننده*ای در بیننده ایجاد می*کند و طنین رنگها و سطوح مکرر کاشیهای درخشان به منظره*ای ش??ا??، مجرد و روحانی تبدیل می*شود. معماری این دوره از لحاظ وسعت و کارآیی، بسیار متنوع است و در تمامی ابعاد حیات ??رهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم حضوری زنده و پویا دارد. باشکوه*ترین مساجد، عظیمترین میدانها، زیباترین پلها و خیابانها، بزرگ*ترین بازارها، مدرسه*ها، و کاروانسراها در این عصر ساخته شد. و همه در نوع خود در اوج کمال هنری، استحکام و کارآیی و بعضی چنان باشکوه و زیبا و کامل، که گاهی نمی*توان باور کرد که انسانی ناچیز آن را پدید آورده باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

محله ها

 

این شهر به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران دارای محله های بسیاری هست که برخی از آنها بسیار قدیمی و همراه با با??ت سنتی می باشند. تعدادی از محله های قدیمی هنوز به همین نام پا برجای می باشند. برخی از محله های قدیم و جدید اص??هان چنین نام دارند:

[TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]

 • آسنجان
 • احمدآباد
 • * آ??اران

 • باغات
 • باغ همايون
 • باقالا ??روشان
 • * باغ ابریشم

 • بید آباد
 • باغ جنت
 • پاچنار

 • پاقلعه
 • پايين دروازه
 • پشت مطبخ
 • تخت گنبد
 • ترواسكان (تل واژگون)
 • جل??ا

 • جماله كله
 • جویباره

 

 

[/TD]

[TD]

 • چهارسو شيرازيها
 • چرخاب
 • چمبلان
 • چنار سوخته
 • حسن*آباد
 • حسين*آباد
 • حيدرخانه
 • خاوجان
 • خواجو
 • جی

 • خلجا
 • دردشت
 • دركوشک
 • دروازه نو
 • دولت
 • امین آباد
 • دهنو

 

[/TD]

[TD]

 • سعادت آباد
 • سيچان
 • سينه پايينی
 • شاه شاهان (شهشهان)
 • شمس آباد
 • شيخ يوس??
 • شيش
 • طوقچی
 • ظله
 • عباس*آباد
 • ??ل??ل*چی
 • قبله دعا
 • قصر منشی
 • قينان
 • کارلادان

 • كوهانستان
 • كرّان

 

[/TD]

[TD]

 • زهران
 • گلبهار
 • گود مقصود بيک
 • رهنان
 • لادان

 • ل??تور
 • لنبان

 • مارنان
 • محله نو
 • مردآویج

 • مستهلک
 • مسجد حكيم
 • مشتاق
 • ميدان قديم
 • نصرآباد

 • نيماورد
 • يزدآباد
 • درباغشاه

 

 

 

 • جاوان

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هتل عباسی

 

 

هتل عباسی یا هتل شاه عباس یکی از هتل*های شهر اص??هان است که به دلیل معماری آن، که از معماری دوران ص??وی الگو گر??ته است، و نیز واقع شدن آن در میان با??ت تاریخی اص??هان دارای اهمیت ??راوان است.

[TABLE=class: cms_table_infobox cms_table_vcard, width: 139]

[TR]

[TD=colspan: 2]300px-Abbasi_Hotel.jpg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_label][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_label][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_org][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_url][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

 

تاریخچه

 

مارد شاه سلطان حسین ص??وی (آخرین پادشاه ص??وی) پس از ساخت مدرسه چهارباغ موقو??ات ??راوانی به آن اختصاص داد که این موقو??ات شامل چندین مزرعه، باغ، مغازه و کاروانسرا بود. یکی از موقو??ات مشهور این مدرسه کاروانسرای مادر شاه بود که دیوار به دیوار مدرسه قرار داشت. پس از حمله ا??غانها تمامی این موقو??ات از جمله این کاروانسرا رو به ویرانی نهادند.

 

در سال ۱۳۳۶ با حمایت دولت وقت، اجاره*نامه*ای میان سازمان اوقا?? و بیمهٔ ایران منعقد شد مبنی بر آنکه بیمه ایران به هزینه خود نسبت به احداث هتل در این مکان اقدام و پس از اتمام از آن بهره*برداری نماید. در آن زمان رضا ارحام صدر مدیر کل بیمه ایران در استان اص??هان بود که احداث این هتل را یکی از ا??تخارات دوران کاری خود می*داند.

 

در هنگام ساخت سعی بر آن بود که بازمانده کاروانسرا مورد مرمت قرار گیرد و طراحی بنا نیز هماهنگ با معماری عصر ص??وی باشد. آرایش داخلی بنا هم به گونه ای طراحی شد که بیان*گر جلوه های اصیل هنر ایرانی باشد. سرانجام هتل شاه عباس در سال ۱۳۴۵ ا??تتاح گردید. پس از انقلاب ۵۷ این مجموعه با حذ?? کامه شاه به هتل عباسی تغییر نام داده شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پل شهرستان

 

 

 

[TABLE=class: cms_table_infobox cms_table_bordered cms_table_vcard, width: 22]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]
250px-Shahrestan_bridge.JPG
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

پل شهرستان
یا
پل جی
یا
پل جسر حسین
قدیمی*ترین پل اص??هان روی رودخانهٔ زاینده رود است. این پل در زمان ساسانیان ایجاد گردید و در زمان دیلمیان و سلجوقیان تعمیر و مرمت شده*است.
پل شهرستان
در جی قدیم در شرق اص??هان واقع شده*است. پایه ???های آن بر روی سنگهای طبیعی ک?? رودخانه استوار گردیده*است. طول پل از ستون مدور آجری تا انتهای سنگ??رش قدیمی، در حدود ۱۰۵ متر و عرض آن از ۴/۲۵ تا ۵ متر متغیر است. جهت پل، شمالی - جنوبی با کمی انحرا?? است.
پل شهرستان
دارای یازده چشمه و دوازده پایه سنگی بزرگ است.اما قسمت ??وقانی پل که جهت عبور و مرور بوده خراب شده*است و ??قط پیاده می*توان از روی آن عبور کرد.

پل شهرستان در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۸ با شمارهٔ ثبت ۸۸۹ به*عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خمینی شهر (سده)

قدمت تاریخی این شهر به زمان ساسانیان می رسد. کهن دژ که بر سرراه اص??هان قرار دارد، گویا پایتخت ساسانیان بوده است. کوه آتشگاه، منار جنبان و مسجدجامع خوزان از دیگر آثار قدیمی این ناحیه هستند. نام قدیمی این ناحیه "سده" بود که در زمان حکومت پهلوی به همایون شهر تبدیل شد وپس از انقلاب به خمینی شهر تغییر یا??ت.

خوانسار

 

این شهرستان یکی از مناطق دیدنی و خوش آب وهوای غرب اص??هان است. بر اساس اسناد موجود، سابقه تاریخی آن به بیش از 1000 سال می رسد. خوانسار از زمان ص??ویه یکی ازمراکز بزرگ علمی بود و در مدرسه علوی آن از همان زمان تا کنون طلاب واهل علم مشغول تحصیل و کسب علم بوده اند و بسیاری از مراجع بزرگ نیز در آنجا تربیت شده اند.

سمیرم

درباره وجه تسمیه سمیرم مطالب مختل??ی نقل شده است. از همه معرو?? تر، گویند به علت آب وهوای سرد به این منطقه سمیران گ??ته اند که بعدها به سمیرم تبدیل شده و به معنای سردسیر است. این شهر یکی او ییلاقات استان اص??هان محسوب می شود و آبشار و چشمه های معرو??ی دارد.از مراکز دیدنی این شهر می توان به آتشدان سنگی اشاره کرد.

شهرضا

این شهر که شهری بسیار قدیمی است در ابتدا "قمشه " نام داشت ولی بعدها به علت وجود مقبره شاهرضا (ع) به شهرضا معرو?? شد. درباره وجه تسمیه آن مطالب گوناگونی نقل شده است.

بنا به عقیده بعضی از نویسندگان کلمه قمشه از دو کلمه " کوم "و "*شه" به معنای شکارگاه تشکیل شده است. برخی نیز گ??ته اند که کلمه قمشه به معنی مکان آب خیز و پرقنات است. از آثار مهم این شهرستان، شبستان مسجد جامع است که از یادگارهای عهد سلجوقی است.غار شاه قنداب، بقعه شاه رضا، بقعه سیدعلی اکبر از مکان*های دیدنی این شهر می*باشد.

??ریدن (داران)

??ریدن در دوره هخامنشی "پرتیکان"* نام داشت و یکی او ایالات بزرگ آران بود که پس ازهجوم اسکندر مقدونی میدان تاخت و تاز یونانیان گردید و روبه ویرانی نهاد. بعضی از مورخان نیز این منطقه را به نام "پارتیاکن" نامیده اند. در زمان ص??ویه، عده ای از ارمنی ها و گرجی ها به این منطقه کوچانده شدند و درآن سکنی گزیدند.

??ریدون شهر

طبق مدارک تاریخی و جغرا??یایی، این شهر بخشی از ناحیه "پرتیکان" است که شامل ??ریدن و ??ریدون شهر می شود. وجود سنگ قبرهای باستانی متعدد در مزرعه قهستان قدمت تاریخی آن را به چند هزار سال می رساند. این منطقه مرکز ییلاق عشایر طای??ه چهار لنگ بختیاری است.

??لاورجان

نام قدیم ??لاورجان "برزه " بر وزن لرزه بود که به معنی شاخ درخت وکشت و زراعت است و جمع آن "برزان" می باشد. این نام در تغییرات آوایی زبان ??ارسی به "ورجان" تبدیل شده است. به واسطه پلی که در زمان ص??ویان بر روی زاینده رود احداث شده به "پلاورجان" و سپس به ??لاورجان معرو?? گردیدو امروزه نیز به همین نام معرو?? است. از مهم ترین بناهای تاریخی این شهرستان، بقعه پیکران و مسجد تاریخی روستا اشتر جان است.

کاشان

کاشان شهر زیبای کویری، شهر سنتهای اصیل را به نظاره می*نشینیم به طبیعت زیبایش می*نگریم که از یکسو پشت به کوههای سر به ??لک کشیده دارد و از سوی دیگر به بی*نهایت کویر.کاشان را مروارید کویر نیز می*خوانند چرا که نشان از اصالت دارد و تاریخ شکوهمندش، پیوندی عمیق با تمدن ه??ت هزار ساله سیلک.

اگر گاهی خشم طبیعت به ویرانیش کشانده و یا یورشهای تاراجگران و م*****ان به تلی از خاک تبدیلش نموده ولی این ویرانی و سقوط دیری نپائیده، چرا که تلاش مردمانی را در پی داشته که همیشه استوار چون کوه، به عظمت و آبادی شهرشان برخاسته*اند. اگر زمانی آتش بیداد تیمورها، ترکمنها و ا??اغنه خرمن هستی*اش را سوخته، اما چون ققنوس دوباره سر از آتش برآورده. جوان*تر و زیباتر.

هر چند کاشان، شهری نشسته بر کرانه کویر است لیکن هرگز در برابر بادهای کویری و طو??انهای مهیب شنی جا خالی نکرده. نه از گرمای طاقت*??رسای تابستان کویری بیم داشته و نه از سرمای سوزنده زمستان لرزه بر اندامش ا??تاده.

چرا که ??لس??ه زندگیش بقاء و رنگ و بوئی دیگر دارد. دیوارهای خشتی، کوچه*های پیچ در پیچ و بادگیرهای بلند و جذابش همه و همه نشان از استقامت دارند و پویائی در با??ت سنتی*اش همه زیبائی را می*توان دید. هنر را، عاط??ه را، غیرت و حمیت را، ایمان و اعتقاد را کاشان شهریست که نشانه*های نبوغ معماری ایرانی در بناهای متعددد تاریخی*اش متجلی شده.

کاشان شهر مسجدهاست، شهر بقاع متبرکه، دیار گنبدهای ??یروزه*ای و گلدسته*های بلند است، صحی??ه*ای گسترده از یادمانهای به یاد ماندنی از تاریخ و هنر ایران کاشان دارالمؤمنین است با مردمی نه از نسل پیشین، بلکه دل بسته به اعتقادات پیشینیان.

کاشان مولد علما، ??ضلا و اولیاءالله است خطه بزرگانی که آوازه شهرتشان از دروازه*های ایران گذشته و به اقصی نقاط گیتی رسیده کاشان مظهری از اصالت و زیبائی و هنر شرق است. کاشان شهر هنر و هنرمندان، شهر قالی، زری و مخمل، شهر قلمزنها و کاشی*سازهاست و بالاخره.... کاشان در ص??حات تاریخ ایران نامی زنده است و چهره امروزیش، چهره*ای هماهنگ با تحولات سریع اجتماعی می*باشد.

سابقه تاریخی کاشان:

وجود یکی از قدیمی تـرین مراکز تمدنهای کهن در حد??اصل بین کاشان و ??ین به نام تپه*های سیلک نشان می*دهد که حدود چهار هزار و پانصد ق.م. اقوامی که دارای تمدن قابل ملاحظه*ای بوده*اند و وسایل کار آنها را بیشتر سنگ و استخوان تشکیل می*داده است، در این مکان مستقر شده*اند.

در چهار هزار و دویست ق.م. در وضع زندگی این مردم تغییری رخ داده و شکل و نوع و نقش و رنگ ظرو?? ساخته آنان به کلی تغییر یا??ته است. معلوم می*شود که ساکنین اصلی منطقه مغلوب اقوام تازه*واردی شده*اند، که دارای مشخصات س??ال قرمز رنگ، با نقش سیاه بوده*اند. از این زمان تپه شمالی متروک و تپه جنوبی سیلک مورد است??اده قرار گر??ته که معر?? تمدنهای بعدی سیلک است. تمدن اقوام تپه*سیلک در سه*هزار و پانصد سال پیش مغلوب تمدن آریایی گردید که آثارشان در نقاط مختل?? ح??اری ظاهر گردیده است.

از تاریخ کاشان در دوره هخامنشی، اطلاع زیادی در دست نیست لیکن کش?? سکه*های نقره*ای متعلق به این دوره و همچنین سکه*های یونانی مربوط به قرن ششم پیش از میلاد، در روستای مرق در سی کیلومتری کاشان نشانگر اعتبار و اهمیت این منطقه در آن دوران است از دوره ساسانی بقایای آتشکده*های مهم و جالبی چون آتشکده نیاسر و آتشکده خرم دشت در اطرا?? کاشان باقی مانده که حاکی از توجهی است که شاهان ساسانی به این خطه داشته*اند. علاوه بر آن طبق آنچه که از تاریخ اعثم کو??ی مست??اد می*گردد موید این امر است که کاشان در دوره ساسانی شهری بزرگ با امکانات اقتصادی زیاد بوده است.

مراکزتاریخی وباستانی کاشان:

 

 

 • خانه بروجردی*ها، آرامگاه سهراب سپهری، آرامگاه باباا??ضل، آرامگاه محتشم کاشانی، آرامگاه ??یض کاشانی، مدرسه آقا بزرگ، باغ و کاخ تاریخی ??ین، خانه طباطبایی، خانه عامری*ها، خانه عباسیان، خانه صالح?? مدرسه امام خمینی، منار زین*الدین، مجموعه بابا ولی، مجموعه خان، مجموعه حاجی سید، آب انبار حاج صباغ، آرامگاه شاه عباس، آرامگاه ملا ??تح الله، قلعه جلالی?? روستای ابیانه، تپه*های سیلک، روستای نیاسر، حمام عبدالرزاق خان، حمام مجموعه اردهال، حمام بازار، حمام و باغ ??ین، حمام سلطان میر احمد، کاروانسرای سن سن، کاروانسرای مرنجاب، آتشکده نیاسر

 

گلپایگان

گلپایگان از شهرهای قدیمی ایران است. در اواخر سلسله ساسانیان "گردپاذگان" نام داشت که معرب آن "جرج باذکان" و بعدها به "جر??اذقان" تبدیل شده است. عده ای از جغرا??ی دانان اسلامی، از جمله حمدالله مستو??ی، نام آن را " گلبادگان" ضبط کرده اند که به معنی گل آبادگان است.

از مهم ترین آثار تاریخی این شهرستان مسجدجامع است که از یادگارهای محمد بن ملکشاه سلجوقی (اوایل قرن ششم هجری) است. کتیبه های متعددی دارد.

نائین

نائین از شهرهای بسیار قدیمی استان اص??هان است. در مورد نام نائین و وجه تسمیه آن می گویند که کلمه نائین از نی که یک گیاه باتلاقی است، گر??ته شده است و هم چنین عده ای وجه تسمیه آن را در ارتباط با نام یکی از پسران نوح می دانند که گویا بانی شهر بوده است.

نائین شهری جالب و دیدنی است و آثار تاریخی متعدد و زیبایی دارد. از آن جمله می*توان به نارنج یا نارین قلعه، قلعه رستم با??ران ، قلعه مخروبه نیستانک و مسجد جامع نایین اشاره کرد.

نطنز

ازپیشینه تاریخی نطنز، تا قبل از قرن ه??تم هـ. ق اطلاعات مستند و مکتوبی در دست نیست. در نوشته های مورخان ، سیاحان و جغرا??ی دانان دوره های بعد از اسلام، به نام "نطنز " مختصر اشاراتی شده است و این شهر را ازنظر موقعیت طبیعی، ارتباطی وسوق الجیشی واجد اهمیت دانسته اند. آثار تاریخی کش?? شده از نواحی مختل?? شهرستان نیز اطلاعات دقیقی را در رابطه به قدمت آن بیان نمی کنند، ولی بقایای آتشکده، قلعه و کایزهای متروکه و بناهایی که گاه از زیر ریگ روان سربرون می آورند، تاریخ آن رابه پیش از اسلام می*رساند.

این منطقه به علت وضع جغرا??یایی، تا حدی از یورش ها و خرابی های حمله مغول مح??وظ مانده.در دوره مغول نطنز پناهگاه ومعبر ??راریان بود و به علت وجود دو خانقاه معتبر عده ای از صو??یان و دراویش نامدار نیز در آن زندگی کرده اند.

در زمان ص??ویه شاه عباس اول که نطنز شکارگاه و گردشگاه تابستانی او محسوب می شد, با احداث دو کاخ، آن را به صورت پایتخت تابستانی خود را آورد. توجه شاه عباس به حدی بود که نطنز را ولایت خاصه خود اعلام کرد. نطنز در سال 1336 هـ. ش از کاشان جدا و شهرستان مستقل اعلام شد و در محدوده سیاسی استان دوم قرار گر??ت. گلابی این شهرستان به عنوان " تح??ه نطنز " از شهرت زیادی برخوردار است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

غار کلهرود

غار کلهرود - مورچه*خورت - اص??هان

 

 

 

این غار در میان دره کم عمق و در ارت??اع کوتاهی از سطح رودخانه و در نزدیکی روستایی با همین نام واقع شده ست. غار کلهرود یکی از غارهای غیر آهکی معرو?? استان اص??هان است که معرو??یتش بیشتر به خاطر گلی بودن آن می باشد.

 

این غار از تالارهای مختل?? تشکیل شده که با شیبی تند و پرتگاه مانند ادامه یا??ته و به همین دلیل کم*نظیر و دیدنی به حساب می*آید.

سق?? و دیوارهای این غار پوشیده از سنگ های گل کلمی و ک?? آن پوشیده از چکیده*های مخروطی دانه انگوری که مانند چکیده های تالار غار رود ا??شان است.

سالها پیش 2 جهانگرد به داخل این غار ر??تند و 15 روز در داخل آن سر در گم بودند تا اینکه نوری از قسمتی از غار نظر آنها را جلب کرد و از آن طریق مسیر خروج را پیدا کردند و جان خود را نجات دادند.

طول غار کلهرود 1200 متر و عمق آن 50 متر است. این غار از جمله غارهای طبیعی بوده و در گذشته در یکی از تالارها آب وجود داشته و در حال حاضر خشک است.

از جمله کش??یات درون غار می*توان به اشیاء و ابزار تاریخی، استخوان انسان یا جانور اشاره کرد.

در مرکز تالار دوم میدان کوچکی قرار دارد که در آن چاله*ای ح??ر شده و احتمال می رود برای برا??روختن آتش کنده شده است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چهارسوهای اص??هان

 

 

 

 

 

این كلمه به دو قسم تل??ظ و نوشته می شود نخست چهارسو و دیگری چهارسوق. و چون در شهر اص??هان این كلمه زیاد مورد محاوره است چند كلمه ???ای برای توضیح مطلب می نگارد:

 

چهارسو به مكانی اطلاق می شود كه چهارسمت و گنبدی داشته باشد حالا گاهی چهارسمت آن بازار است در چنین ??رضی آنجا را چهار بازار یا چهارسوق می خوانند و اما اگر چهارسمت آن بازار نباشد دیگر اطلاق كلمه چهارسوق مورد نخواهد داشت. و در هر حال چه چهارسمت بازار باشد چه نباشد اطلاق چهارسو بر آن درست خواهد بود از اینرو در تمام موارد این كلمه و به ل??ظ چهارسو به كار می بریم.

 

چهارسو شیرازی ها

 

این چهارسو در بازار محله چهارسو شیرازی ها واقع از بناهای قطب الدین علی باب الدشتی ۹۵۵ ه.ق و جز بخش از محلات شمالی رودخانه زاینده رود می باشد. گنبد این چهارسو از میان ر??ته است.

 

 

چهارسو شاه

 

این چهارسو در اول بازار شاه و نزدیكی مدرسه ملا عبدالله و حمام شاه واقع می باشد.

 

 

چهارسو در شیخ

 

این چهارسو كه بسیار وسیع و مرت??ع است در نزدیكی محله شیخ ابومسعود رازی قرار گر??ته است.

 

 

 

چهارسو آجری

 

این چهارسو كه به مناسبت ساختمان آن با آجر بنام آجری معرو?? است محله خواجو گردیده است.

 

 

 

چهارسو مخلص

 

این چهارسو در نزدیكی سرای مخلص در بازار بزرگ می باشد كه كمی زیرتر از سرای مخلص بطر?? شمال ساخته??? اند. چهارسوهای دیگری نیز وجود دارد كه معرو??یتی ندارند.

 

چهارسوچوبی

این چهارسو از چهارسوهای بزرگ است در قسمت خواجوی كوچك قرار دارد و از مستحدثات زمان ص??ویه است.

 

چهارسو كوچك

 

این چهارسو در چهارسو شیرازی ها و بجانب مشرق آن واقع است.

 

چهارسوی ساروتقی

 

این چهارسو در بازرا قهوه كاشی ها واقع مسجد و كاروانسرائی نیز از همان ساروتقی بجامانده بود كه كاروانسرای آن در دست مالك آن و مسجد به حال نیم ویران ا??تاده است. واحد ساختمان های منسوب به ساروتقی عبارت از: بازار - چهارسو - كاروانسرا و مسجد می باشد.

این سه واحد از بازار منشعب می ???شود كارانسرا در ضلع شمالی چهارسو و مسجد ساروتقی در ایوان جنوبی آن واقع است در حال حاضر كاروانسرا با تغییراتی كه در آن داده شده معمور شده ولی مسجد وضع اس??ناكی دارد و قسمتی از مقرنس های آجری سر در و كتیبه خط ثلث آن بقلم محمد رضا امامی است ریخته و از بین ر??ته است.

سق?? بازار آن در بعضی قسمت ها ??روریخته این بازار چون در قدیم معبر مردم به میدان قدیم بوده وضع بهتری داشته است ولی اكنون كه مسیر تغییركرده و بصورت یك بازارچه متروك درآمده است.

در اطرا?? چهارسو در هشت لوحه در بالای چهارگوشواره و زوایای چهارسو به خط نستعلیق س??ید بر زمینه كاشی خشت لاجوردی رنگ بقلم محمد رضا امامی و مورخ بسال ۱۰۵۶ه.ق چهار بیت شعر نوشته شده است كه ??رد آخر حاكی است كه بنای مزبور پس از گذشتن یكسال كشته شدن او باتمام رسیده است.

 

اشعار مزبور چنین خوانده می شود:

 

دولت عباس ثانی در جهان

خاك در گاهش.............چشم

از شر?? شد جانشین تونیا

سال تاریخش چو جستم از خرد

در ره این مصرعم شد رهنمای

حاسد شد را سرا??كندند و شد

چاراركان چارركن این بنا

 

و در یك نیم لوح در آخر این اشعار به خط نستعلیق س??ید بر زمینه كاشی لاجوردی رنگ نوشته شده است:

 

كتبه المذنب المحتاج محمد رضا الامامی

 

بر یكی از دیواره??? های بازار چهارسوی مزبور كه در حال ویرانی است لوح سنگی به طور نیم متر و عرض سی سانیتمتر نصب شده كه كتیبه آن بخط نستعلیق برجسته چنین است:

مخ??ی نماند كه چهاردانگ ازدكان نشاسته گری جنب چهارسوق ساروتقی با متعلقات آن به موجب وق??نامه جداگانه وق?? است بر تعزیه داری جناب خامس آل عبا حضرت سیدالشهداء علیه الا?? التحیهٔ و الثناء و یك دانگ دیگر وق?? است. بر امامزاده واجب التعظیم امامزاده اسماعیل. هر كس تبدیل و تغییر دهد به لعنت خدا و ن??رین رسول گر??تار شود. ??ی غره ذیحجه الحرام ۱۲۹۸.

این چهارسو ها از آثاری است كه ??قط نامی از آنها مانده است.

 

bullet.gif چهارسو نقاشی یا چهارسو اس??ندیار بیك

bullet.gif چهارسو نمكی

bullet.gif چهارسوی قیصریه

bullet.gif چهارسوی بازار مثقالی ??روشها

bullet.gif چهارسوی بازار چیت سازها

bullet.gifچهارسوی امامزاده اسماعیل

bullet.gif چهارسو مقصود

bullet.gif چهارسو علیقلی آقا

bullet.gif چهارسوی بیدآبا

bullet.gif چهارسوی دروازه نو واقع در محله دروازه نو

bullet.gifچهارسو ??ریدون واقع در محله خواجو

 

 

 

منبع:

isfahan.us - Esfahan Resources and Information. This website is for sale

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...