رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
secret63

تاریخچه‌ی موشک

پست های پیشنهاد شده

موشك يك موتور درون‌سوز است كه براي كاركردن، نيازي به هواي بيرون ندارد. موشك هم سوخت و هم ماده‌ي اكسيدكننده را با خود حمل مي‌كند. اين دو ماده با هم در اتاقك احتراق مي‌سوزند و گازهاي داغي توليد مي‌كنند كه از طريق دهانه‌ي خروجي تخليه مي‌شوند. درون اتاقك احتراق، گازهاي داغ بر تمام جهات ??شار مي‌آورند.

اگر اتاقك كاملا مسدود باشد، ??شار در تمام جهت‌ها يكسان خواهدبود و موشك حركت نخواهدكرد. اما اتاقك احتراق چنان ساخته مي‌شود كه اين گازها با سرعت زياد از دهانه‌ي خروجي تخليه شوند. اين كار باعث مي‌شود كه ??شار گاز در تمام جهت‌ها يكسان نباشد؛ چون ??شار واردشده به طر?? جلو بسيار بيشتر از طر?? عقب است، موشك به سمت جلو حركت مي‌كند. اين حركت، از قانون سوم نيوتن پيروي مي‌كند:« براي هر عمل، عكس‌العملي وجود دارد برابر و در جهت مخال??». در موشك، گازهاي در حال ??وران از دهانه‌ي خروجي، عمل و ??شار رو به جلو، يا پيشرانه، عكس‌العمل است. چون موشك سوخت و اكسيدكننده را با خود حمل مي‌كند، و از آن‌جا كه قانون سوم نيوتن در همه جا صدق مي‌كند، پس موشك مي‌تواند هم در جو زمين و هم در خلاء ??ضا حركت كند.

 

داستان موشك:

 

گمان مي‌رود موشك‌هاي اوليه در چين ساخته‌شدند. هنگامي كه در سال 1232 ميلادي مغولان شهر كاي‌??نگ‌??و را رد شمال چين به محاصره‌ي خود درآوردند، مردم شهر با شليك تيرهاي آتشين كه لوله‌هايي پر از باروت بودند محاصره‌ي شهر را شكستند. براساس يك دست‌نوشته‌ي قديمي اين موشك‌ها چنين توصي?? شدند:« صدايي چون رعد توليدمي‌كردند و مسا??ت زيادي را مي‌پيمودند.»

مدت زمان چندان زيادي نگذشت كه هنر موشك‌سازي به خاورميانه و اروپا كشيده‌شد. در سال 1242 ميلادي راجر بيكن كشيش، ??يلسو?? و دانشمند انگليسي ??رمولي براي ساختن باروت يا??ت كه عبارت بود از 2/41% نيترات پتاسيم، 4/29% كربن و 4/29% گوگرد. وي همچنين مو??ق‌شد نيترات‌پتاسيم را كه جزء توليدكننده‌ي اكسيژن در باروت است را تقطير كند. اين امر باعث تسريع در سوختن باروت مي‌شد.

 

الحسن‌الرماح مت??كر سوري، در كتاب‌هاي خود جنگ سواره و ماشين‌هاي جنگي كه در حدود سال 1280 ميلادي نگارش شده‌اند طرز ساختن باروت و موشك را با عنوان «تيرهاي چيني» توضيح داده‌است. همچنين در كتاب مورخ آلماني نوشته شده در سال 1285 ميلادي، به موشك اشاره‌هايي شده‌است. مورآروتي، مورخ ايتاليايي نيز شرح مي‌دهد كه چگونه به هنگام محاصره‌ي چيوزيا (در نزديكي ونيز) در سال 1379 ميلادي يك قلعه‌ي تدا??عي با موشك باروتي به آتش كشيده شد و آخرين مقاومت‌ها را در هم شكست.

 

انگليسي‌ها براي اولين بار در جنگي‌كه با هندي‌ها داشتند موشك را ديدند. احتمالا هندي‌ها در قرن ه??دهم ميلادي موشك‌سازي را از بازرگانان عرب ??راگر??ته‌بودند. هنگامي كه در حدود سال‌1770 اولين نمونه‌هاي موشك‌هاي هندي به انگلستان رسيد ناخدا تامس دساليير ساختمان آن‌ها را مورد آزمايش قرارداد، اما نتوانست موشك‌هايي با همان برد و دقت توليد كند. موضوع موشك تا سال 1804 در بوته‌ي ??راموشي ماند؛ تا اين‌كه ويليام كانگريو ا??سر انگليسي تلاش جديدي براي ساختن موشك آغازكرد. او توانست در مدت يك‌سال موشكي 24 پوندي با برد 1800 متر بسازد. موشك‌هاي او در 8 اكتبر 1806 در جنگ با ناپلئون به‌كار گر??ته‌شد.

در سال 1810 و.مور مقاله‌اي درباره‌ي حركت موشك‌ها منتشر كرد. اين اولين نوشته‌اي بود كه به طور علمي به مطالعه‌ي رياضي موتورهاي موشك و مسير پرتابه‌ها مي‌پرداخت.

در سال 1844 ويليام هيل انگليسي موشك‌هايي اختراع كرد كه ضمن چرخيدن قادر به ح??ظ تعادل خود نيز بودند. اما، موشك‌ها مي‌بايست نيم‌قرني در انتظار پيشر??ت‌هاي بزرگ سپري مي‌كردند، پيشر??ت‌هايي كه ماهيت نظري داشتند.

 

كنستانتين تسيلو??سكي اهل روسيه، كه معلم مدرسه بود، در سال 1883 ثابت كرد كه موشك‌ها در خلاء ??ضا نيز مي‌توانند كار كنند. او در سال 1903 نخستين مقاله‌ي خود را درباره‌ي مسا??رت‌هاي ??ضايي، بر مبناي است??اده از پيشران مايع، منتشركرد. يادداشت‌هاي او در ربع اول قرن بيستم حاوي طرح‌هايي از س??ينه‌هاي ??ضايي است كه سوخت آن‌ها اكسيژن و هيدروژن مايع يا اكسيژن و ن??ت س??يد در نظر گر??ته شده‌است. در طرح‌هاي او دريچه‌هايي براي كنترل جريان سوخت به طر?? اتاقك احتراق، و پره‌هايي در دهانه‌ي خروجي براي كنترل مسير ديده مي‌شود. محتويات موشك به نحوي جاي گر??ته‌اند كه نيروي شتاب را كاملا تحمل كنند. و اتاقك تحت ??شار داراي ديواره‌اي دو جداره براي ح??اظت در برابر شهابواره‌هاست.

تسيلو??سكي علاقه‌مند به موشك‌هاي چند مرحله‌اي بود. او دستيابي به سرعت‌هاي زياد براي قراردادن ماهواره‌ها در مدار تنها از اين راه امكان‌پذير مي‌دانست. وي است??اده از ژيروسكوپ‌ها و موشك‌هاي موازنه را (موشك‌هاي ??رعي كه تعادل موشك‌اصلي را ح??ظ مي‌كند) را پيشنهاد كرد و حتي تا جايي پيش ر??ت كه به توصي?? محل‌هاي مسكوني واقع در مدار پرداخت؛ جايي كه انسان تحت نيروي گرانش مصنوعي زندگي كند و غذا و اكسيژن لازم را از سيستم‌هاي بسته‌ي زيست‌شناختي به دست آورد. اما هنوز راه درازي در پيش بود تا موشك در اهدا??ي چنين بلند پروازانه به كار گر??ته‌شود. بعدها تسيلو??سكي پدر صنعت موشك‌سازي در روسيه لقب گر??ت.

در گوشه‌ي ديگر دنيا، رابرت هيچنگز گودارد، بنيان‌گذار موشك‌سازي در آمريكا، نوعي موشك شبيه به بازوكا كه سوخت جامد داشت، در خلال جنگ جهاني اول اختراع كرد. او در سال 1919 كتابي به نام «روش رسيدن به بالاترين ارت??اعات» نوشت، و دو سال بعد آزمايش‌هايي با سوخت مايع آغاز كرد. گادرد بر خلا?? تسيلو??سكي بيشتر اهل آزمايش بود. او در 16 مارس 1926 نخستين موشك سوخت مايع را در شهر ا??برن در ماساچوست به پرواز درآورد. موشك با اكسيژن مايع و بنزين كار مي‌كرد، تا ارت??اع 5/12 متر بالا ر??ت و به حداكثر سرعت 100 كيلومتر در ساعت رسيد و سپس 56 متر دورتر از سكوي پرتاب ??رود آمد. گرچه عده‌ي بسيار كمي، چنان‌كه بايد اهميت اين كار را درك كردند، اما آزمايش گادرد نقطه‌ي عط??ي در تاريخ بود. چند سال بعد، او به تنهايي در ايستگاه موشكي خود در روزول (در نيومكزيكو) مو??ق شد كه موكي را به ارت??اع 2300 متر و حداكثر سرعت 1100 كيلومتر در ساعات برساند (مه 1935). دهانه‌ي خروجي گاز اين موشك داراي پره‌هايي با كنترل ژيروسكوپ بود، كه يكي از چندين اختراع گادرد در صنعت موشك‌سازي است.

در آلمان نيز وضع تقريبا بدين منوال بود. هرمان ا??برت كه پايه‌گذار صنعت موشك‌سازي آلمان محسوب مي‌شود، در سال 1923 كتابي به‌نام « موشك در ??ضاي سياره‌اي» نوشت. او نيز چون گادرد است??اده از سوخت مايع را به دليل انرژي زياد و قابل كنترل بودنشان ترجيح مي‌داد. در ژوئيه 1927 به همت ا??برت، علاقه‌مندان به موشك در آلمان، «انجمن مسا??رت‌هاي ??ضايي» را بنياد نهادند. اعضاي اين انجمن مشتاقانه خواهان تكميل و ساختن موشك‌هاي با سوخت مايع بودند.

 

بعد از گادرد، وينكلر دومين كسي بود كه موشك با سوخت مايع ساخت و پرتاب كرد. اين موشك كه با متان و اكسيژن مايع كار مي‌كرد، در 21 ??وريه 1938 مورد آزمايش قرارگر??ت و به طور ناا??ميد كننده‌اي ??قط 3 متر بالا ر??ت. اما سه ه??ته بعد، وينكلر موشك ديگري از همين نوع را كه تغييراتي در آن داده‌بود، آزمايش كرد. موشك به ارت??اع 600 متري رسيد. مدل‌هاي كوچك ديگري نيز، كه به ميراك و رپالسر مشهور بودند، به وسيله‌ي اعضاي اين انجمن ساخته‌مي‌شدند. در اين هنگام جوان 18 ساله‌اي به نام ورنر ??ون براون به اين انجمن پيوست. موشك‌هاي ساخته‌ي او در «ميدان پرواز موشك» در حومه‌ي برلين، مورد آزمايش قرارگر??ت و به زودي يه رقابت با موشك‌هاي انجمن پرداخت. پيشر??ت‌هاي بعدي باعث شد مدل‌هاي جديدتر رپالسر، حتي با سوخت كمتر از ظر??يت، تا ارت??اع 6/1 كيلومتر بالا بروند، اما، با اين وجود، اين موشك‌ها همواره درست پرواز نمي‌كردند.

بحران اقتصادي در اوايل دهه‌ي 1930 ??رارسيد، ارزش پول كاهش پيداكرد، و ديگر آشكار بود كه بدون سرمايه‌ي اضا??ي، كار مؤثر انجمن امكان‌پذير نيست. از اين رو نبل، ريدر، و ??ون براون با ارتش آلمان وارد گ??تگو شدند و كار يكي از موشك‌هاي رپالسر خود را در ميدان مشق ارتش در كومرسدور?? در 100 كيلومتري جنوب برلين نمايش دادند. اگرچه متخصصان توپخانه اظهار علاقه كردند ولي متقاعد نشدند. آن‌ها مقدار اندازه‌گيري شده‌ي پيشرانه و اطلاعات ديگري از ريدل و براون خواستند.

براون تا آنجا كه مي‌توانست اطلاعات جمع كرد و به كومرسدور?? بازگشت، رويدادي كه تغيير دهنده‌ي دوره‌اي از تاريخ بود. ارتش دريا??ت كه موشك‌سازي بيرون از م??اد عهدنامه‌ي ورساي است، كه به آلمان اجازه ساخت هواپيما نمي‌داد؛ در سال 1933 آدل?? هيتلر به قدرت رسيد. در آن زمان بخش ويژه‌اي از اداره‌ي تسليحات ارتش به سرپرستي والتر دورنبـ??رك??ر در كوموسدر?? تأسيس شد. ??ون براون جوان كه هنوز خود را براي اخذ درجه‌ي دكتري آماده مي‌كرد، به سمت مسئول توسعه‌ي موشك‌سازي انتخاب شد و به كار روي دسته‌اي از موشك‌هاي آزمايشي با سوخت مايع پرداخت. گروه كوچك براون، طي جند سال اول، موشك‌هاي تكامل يا??ته‌اي را به طور مخ??يانه در بوركوم، در نزديكي ا??مد??ن پرتاب كردند. در دسامبر 1934، دو موشكA-2 كه ماكس و موريتس ناميده مي‌شدند، به ارت??اع تقريبي 5/2 كيلومتري رسيدند. در اين مدت انجمن مسا??رت‌هاي ??ضايي، به علت مسائل مالي منحل گرديد و ميدان پرواز موشك‌آن‌ها انبار مهمات ارتش شد.

در آوريل 1937، يك ايستگاه بزرگ تحقيقات موشكي در نزديكي دهكده‌ي پينه‌مونده در سواحل بالتيك برپا شد. دست‌اندركاران پيشين انجمن مسا??رت‌هاي ??ضايي اكنون مي‌توانستند كار موشك‌سازي خود را در كنار ??ون براون از سر گيرند. در پينه مونده، موشك بزرگA-5 به عنوان يك سلاح توپخانه‌اي تكميل شد. اين موشك بعدها در سال‌هاي 45-1344 در بمباران لندن، آنتروپ و هد??‌هاي ديگر به كار ر??ت. اين موشك را ??رماندهي عالي آلمان V-2 ناميد. پس از جنگ، موشك‌هاي وي-2، به عنوان موشك‌هاي پژوهشي براي مطالعه‌ي جو بالا، در آمريكا مورد است??اده قرارگر??ت و موشك‌هاي ديگري مانند اروبي و وايكينگ از روي آن طراحي شدند.

شوروي‌ها نيز به دور از اين ماجراها نبودند. در 17 اوت 1933، گروهي از پژوهشگران اين كشور، به سرپرستي ميخاييل تيخونرا???? موشكي موسوم بهGrid 9 را پرتاب كردند كه تا ارت??اع 400 متر بالا ر??ت. اين موشك با اكسيژن مايع و تركيبي از بتزين و كلو??وني (ماده‌اي كه از تور??نتين به دست مي‌آيد) كار مي‌كرد. يكي از سازندگان اين موشك، جواني به نام سرگئي كرول?? بود كه سال‌ها بعد موشك R-7 را طراحي كرد. وي يكي از دانشمندان برجسته‌ي موشكي در روسيه و جهان به شمار مي‌آيد.

پس از جنگ جهاني دوم و شكست آلمان‌ها موشك‌هاي وي-2 غنيمت گر??ته شده از آن‌ها به آمريكا و روسيه منتقل شد و نيز بسياري از دانشمندان موشكي آلمان به اين دو كشور ر??تند. موشك وي-2 را مي‌توان پايه و اساس موشك‌هاي ??ضايي امروز دانست.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تاريخچه موشكي ايران

تلاش هاي ايران براي ساخت موشك هاي بالستيك با برد زياد و توپخانه هايي با برد بالا را ميتوان به سه دوره زماني تقسيم كرد.دوره اول بين سال هاي(1977- 1979).دوره دوم در خلال جنگ با دشمن بعثي حوالي سالهاي(1980- 1988) و دوره سوم بعد از جنگ در سال(1988)به بعد.

 

از مرحله دوم به بعد ساخت موشك وارد ??از جديدي شد و ساخت و طراحي موشك ها به تعداد بالا و همزمان با شرايط خاص انجام شد.(ميتوان عنوان كرد كه با توجه به اينكه ايران در خلل جنگ 8 ساله تاثير موشك هاي بالستيك و ??ناوري موشكي را درجنگ و استراتژي د??اعي به خوبي درك كرد و بعد از جنگ به سمت استراتژي د??اع موشكي نامحدود روي ورد).

 

بعد از پايان جنگ ايران كوشيد كه با كمك گر??تن از مهندسين خارجي برزگ كه از كشور خود رانده شده و يا بيكار بودند به توسعه ??ناوري موشكي خود بپردازد.برنامه موشكي ايران به سرعت پيش ر??ت و باعث حيرت جهانيان گشت.

 

سوخت جامد

 

پايه و شالوده اصلي است??اده از اين نوع سوخت موشك هاي عقاب و شاهين 2 بودند.

 

ايران از اين ??ناوري به صورت سيتماتيك براي توليد توپخانه هاي صحرايي خود است??ده كرد كه باعث ساخت توپخانه هاي گروه ??جر,نازعات و زلزال گرديد.تلاش هاي اوليه به پشتوانه كمك هاي ??ني و تكنولوژيكي چين انجام شد.در همين راستا كارخانه هاي مونتاژ و توليد صنعتي زيادي در خلال سال هاي 1991 تا 1992 ايجاد شد.ايران با سرعتي باور نكردني از چين پيشي گر??ت و در ساخت اين محصولات از كمك چين بي نياز گشت.

 

سوخت مايع

 

بعد از جنگ,ايران به ازمايش موشك هايي با سوخت مايع روي اورد از جمله موشك اسكاد-بي كه به وسيله مهندسي معكوس ساخته شده بود.نمونه بومي موشك اسكاد-بي به نام شهاب-1 شناخته ميشد كه دوباره طراحي و ساخته شده بود.

بعد از شهاب 1 نوبت به شهاب 2 بود كه از روي موشك اسكاد-سي طراحي و توليد شده بود.اخرين موشك از اين گروه در حال حاضر موشك شهاب 3 است.تمامي اين برنامه ها با كمك هاي ??ني روسيه و كره شماي انجام شد.ايران طرح هاي زيادي را براي ساخت موشك هاي شهاب 4(موشكي براي حمل ماهواره),موشك شهاب 5 و شهاب 6 در دست اجرا دارد كه اطلاعات كمي از انها وجود دارد و شايد نوع 5 و 6 ان وجود خارجي نداشته باشند.طبق برخي گمانه زني ها ايران براي گسترس موشك هاي خود از موشك كره اي تيپدانگ 2 كه در چهارم جولاي سال 2006 ازمايش شد است??ده ميكند(اينها همگي حدس و گمانه زني هايي است كه توسط سرويس هاي اطلاعاتي غربي بيان شده است).

 

گروه موشك هاي تاكتيكي ايران

 

موشك ??اتح-110:

 

موشك ??اتح-110 يكي از پيشر??ته ترين موشك هاي بالستيك برد كوتاه است كه با دقتي 10 متري قدرت زيادي در نبرد هاي نزديك به نيروهاي مسلح ميبخشد.اين موشك بردي 200 كيلومتر در نوع اول و 250كيلومتري در نوع دوم دارد.

کد:

Content visible to registered users only.

--------------------------------------------------------------

موشك چند كلاهكه ??جر 3:

موشك چند كلاهكه ??جر 3 ايران يك موشك پيشر??ته بالستيك است.اين موشك به صورت بومي و با سوخت مايع گسترش داده شده است از برد اين موشك اطلاعاتي در دسترس نيست.اين موشك با توجه به چند كلاهكه بودن از قدرت تخريب بالا در حجم وسيعي برخوردار است.طبق برخي گمانه زني ها ??جر 3 از كلاهكي 3 قسمته ساخته شده است.

کد:

Content visible to registered users only.

--------------------------------------------------------------

موشك شهاب 3:

موشك شهاب 3 اولين موشك بالستيك ميان برد ايران است.مدل اول اين موشك كه با نام Shahab-3A شناخته ميشود بردي برابر 1300 كيلومتر را دارست.مدل بعدي اين موشك كه با نام Shahab-3B شناخته ميشود از كلاهكي سنگين تر بهره ميگيرد و توانايي هد?? قرار دادن اهدا??ي در 2000 كيلومتري را داراست.نوع اخر اين موشك Shahab-3d ناميده ميشود كه بردي بين 2200 تا 3000 كيلومتر را داراست.

کد:

Content visible to registered users only.

----------------------------------------------------------

موشك شهاب 4:

از اين موشك اطلاعات زيادي در دسترس نيست.اين موشك در پيشبرد برنامه هاي ??ضايي ايران مورد است??اده قرار ميگيرد كه از سوخت مايع است??ده ميكند و از موتوري 2 مرحله اي سود ميبرد.

---------------------------------------------------------------------------

تقسيم بندي گروه هاي موشكي جمهوري اسلامي ايران:

توپخانه صحرايي:

??? ??جر-2

??? ??جر-3

??? ??جر-5

??? ??جر-27

??? عقاب

موشك هاي بالستيك با برد كوتاه:

??? سميد(توپخانه)

??? تندر-69(توپخانه)

??? شاهين2(توپخانه)

??? نازعات(توپخانه)

???زلزال(توپخانه

?????اتح-110

???صيغه

موشك هاي بالستيك ميان برد:

??? آر-17 ايي نسخه اي از موشك اسكاد- بي

??? شهاب-1

??? شهاب-2

??? شهاب-3

??? ??جر-3(چند كلاهكه)

??? قدر-110

موشك هاي بالستيك برد بلند:

??? شهاب-4(وضعيت نامعلوم)

??? شهاب-5(وضعيت نامعلوم)

??? شهاب-6(وضعيت نامعلوم)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

موشَک پرتابه‌ای است که با نیروی واکنش ناشی از خروج گاز (معمولاً ناشی از سوختن سوخت) حرکت می‌کند. در موشک ماده اکسیدکننده نیز به همراه سوخت حمل می‌شود و سوختن سوخت در آن نیاز به اکسیژن هوا ندارد. از این نظر موشک با راکت و ??ش??شه ??رق دارد.

موشک‌ها از نظر سوخت به دو دسته موشک با سوخت مایع و موشک با سوخت جامد بخش می‌شوند.

 

 

انواع موشک‌ها

 

 

 • موشک‌های بالستیک
 • موشک‌های اتمی
 • موشک‌های ??ضایی
 • موشک‌های ضد ماهواره
 • موشک‌های لیزری
 • موشک‌های شیمیایی، میکروبی، صوتی،...
 • موشک‌های دوربرد زمین به زمین
 • موشک‌های میانبرد زمین به زمین
 • موشک‌های برد نزدیک زمین به زمین
 • موشک‌های دوربرد دریا به زمین
 • موشک‌های میانبرد دریا به زمین
 • موشک‌های برد نزدیک دریا به زمین
 • موشک‌های زمین به دریا
 • موشک‌های زمین به هوا
 • موشک‌های زمین به ??ضا
 • موشک‌های دریا به دریا
 • موشک‌های دریا به هوا
 • موشک‌های هوا به هوا
 • موشک‌های هوا به دریا
 • موشک‌های هوا به ??ضا
 • موشک‌های جنگ شهری
 • موشک‌های ضدتانک
 • موشک‌های ضدزره
 • موشک‌های ضدهوایی
 • موشک‌های د??اع هوایی
 • موشک‌های د??اع دریایی
 • موشک‌های د??اع ??ضایی
 • موشک‌های زیردریایی

موشک‌ها را همچنین می‌توان بر اساس نوع سطح پرتاب به دریاپایه، زمین‌پایه و هواپایه تقسیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...