رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
secret63

معرفی انواع سیستم های هدایتی موشك ها

پست های پیشنهاد شده

مقدمه:

 

در حال حاضر نیروهای مسلحی در جهان حر??ی برای گ??تن دارند که به پیشر??ته ???ترین موشکها مسلح باشند. لازم نیست که کارشناس نظامی و یا تسلیحاتی باشید تا ???بتوانید تاثیر موشکها را بر چهره میدانهای جنگ امروزی ببینید.???

زمانی نبرد ناوها دارای 9-12 قبضه توپ کالیبر 400 تا 550 میلیمتری بودند و بر ???دریا ها سلطنت می کردند. توپهای عظیم این نبرد ناوها دارای برد بیش از 30 ???کیلومتر بودند. امروزه، یک ??روند ناوچه کوچک با یک موشک ضدکشتی هارپون با ???برد 120 کیلومتر به مراتب از نظر برد، دقت و زمان واکنش موثرتر از یک ??روند ???نبرد ناو است.می توان گ??ت یک ناوچه موشک انداز می تواند نبرد ناوی همچون ???نبرد ناوی همچون نبرد ناو میسوری را با 9 قبضه توپ 406 میلیمتری به راحتی ???غرق کند زیرا دارای تسلیحات دقیقتر و دوربردتری است.البته به یاد داشته باشید که ???دیگر در هیچ نقطه ی جهان نبرد ناوها به صورت عملیاتی خدمت نمی کنند و ???جملگی از سرویس خارج شده اند.???

زمانی جنگنده هایی چون هلکت و موستانگ با مسلسلهای 12.7 میلیمتری خود باید ???تا 300 متری به جنگنده دشمت از پشت نزدیک می شدند تا بتوانند آن را با گلوله ???های مسلسل خود سرنگون کنند.امروزه، خلبان ???f15‎??? آمریکایی و سوخوی 27 ???روسی با موشکهای خود از ??واصل بالای 30 کیلومتر جنگنده دشمن را سرنگون می ???کنند و نیازی به خطر کردن و جنگ هوایی نزدیک نمی بینند.???

امروزه، نیازی به توپهای ضدزره سنگین و بدقواره جنگ دوم جهانی نیست و یک ?????روند موشک اریکس می تواند یک سرباز پیاده را تبدیل به دشمنی مخو?? برای ???تانکهای دشمن کند.???

صد سال پیش برای دسترسی به پایتخت و شهرهای مهم دشمن یکی از دو طر?? ???نبرد باید آنقدر دشمن را به عقب می راند تا به شهرهای مهم او دست پیدا ???کند.امروزه، موشکهای بالستیک و کروز می توانند دورترین دشمن را مورد هد?? ???قرار دهند. هواپیماها، ناوها، بالگردها، سربازان پیاده و شبکه پدا??ند هوایی بدون ???موشکها هیچ نیستند. در نبردهای آینده آنکه موشک بیشتر و کارآمد تری داشته باشد ???توان بهتری در تهاجم و د??اع دارد. در این مجال اندک به انواع مختل?? سیستمهای ???هدایت نصب شده بر روی موشکها می پردازیم. باشد که عزیزان خواننده با سلاح ???هایی که چهره میدانهای جنگ را تغییر دادند بیشتر و بهتر آشنا شوند.???

 

هدایت سیمی

 

روش هدایت با سیم از قدیمی ترین روشهای ابداع شده برای هدایت موشک ها است. ???این روش هدایت، بسیار پرآوازه و مطمئن برای هدایت موشکهای ضد تانک است ???در این روش، هدایت موشک ها از نظر عملکرد چه مدل دستی و چه نمونه های ???موجود نیمه خودکار با روش هدایت رادیویی ??رق چندانی ندارد و تنها ??رامین تغییر ???مسیر موشک به امواج رادیویی، به کمک سیم متصل شده به موشک به آن منتقل ???می شودند.دو رشته سیم از یک طر?? به پرتاب کننده و از طر?? دیگر به موشک ???وصل شده و دستورهای هدایتی از طریق این سیمها به موشک منتقل می شوند.???

امروزه تمامی موشکهای ضد تانک موجود نیمه خودکار بوده و شلیک کننده تنها ???کا??ی است که که سایت هد??گیر را تا زمان برخورد بر روی هد?? نگاه دارد و ???هدایت موشک بر عهده سایت هد??گیری که مجهز به یک حسگر ??روسرخ است می ???باشد.یکی از برتری های هدایت سیمی نسبت به هدایت رادیویی، عدم امکان ایجاد ???اختلال بر روی ??رامین انتقالی از سیم است.موشکهای ضدتانک تاو آمریکا، اریکس ?????رانسه و بیل سوئدی از جمله موشک های معرو?? هدایت سیمی هستند.

 

هدایت رادیویی

???

روش هدایت رادیویی در نسل اول موشکهای هوا به زمین و موشکهای ضدتانک ???هدایت شونده به کار برده شد.این روش هدایت از زمان جنگ جهانی دوم بر روی ???بمبها و موشک ها مورد است??اده قرار می گر??ت و باید آن را قدیمی ترین روش ???هدایت موشک دانست.در این روش، خلبان و یا شلیک کننده باید موشک را تا زمان ???برخورد به هد?? در دید خود نگه دارد.یعنی خلبان باید پس از پرتاب، موشک و ???هد?? را در یک راستای مستقیم قرار دهد و با است??اده از دسته هدایت که در اختیار ???شلیک کننده است به وسیله امواج رادیویی ??رستاده شده برای موشک، موشک را به ???طر?? هد?? هدایت کند.این روش دقیقا مانند کنترل کردن یک هواپیمای کنترل از راه ???دور می باشد.???

در روش هدایت دستی، شلیک کننده با نگاه کردن به شعله انتهای موشک و یا چراغ ???چشمک زن نصب شده در عقب موشک، موشک را به طر?? هد?? هدایت می کرد. ???در مدلهای پیشر??ته تر ماننده موشک ضد تانک ???at-6‎??? روسی روش هدایت رادیویی ???نیمه خودکار شده است.یعنی شلیک کننده تنها سایت هد??گیری را بر روی هد?? قرار ???می دهدو سایت هد??گیر با حس کردن شعله انتهای موشک،موشک را به کمک امواج ???رادیویی به طر?? هد?? هدایت می کند.این سیستم بر روی موشکهای ضد تانکی ???چون آتی4 روسی، موشکهای هوا به زمین آاس7 روسی و بولپاپ آمریکایی مورد ???است??اده قرار گر??ته است.امروزه، دیگر این روش برای هدایت موشکها و یا بمب ها ???مورد است??اده قرار نمی گیرد و منسوخ شده است.???

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هدایت ??روسرخ

 

هدایت ??روسرخ یک هدایت داخلی و خود مختار است که نیاز به منبع خارجی برای ???تکمیل هدایت موشک ندارد. در این روش، حسگر نصب شده بر روی دماغه موشک ???بعد از شلیک، اقدام به جستجوی محیط رو به روی خود برای پیدا کردن منبع ???گرمایی برای ق??ل کردن بر روی آن می کند. این منبع گرمایی می تواند خروجی ???گرم هواپیما، بالگرد و یا یک موشک کروز باشد.???

سیستم کاونده ??روسرخ تنها می تواند محیط روبروی خود را جستجو کند و یکی از ???امتیازات آن این است که خلبان و یا شلیک کننده بعد از ق??ل و شلیک موشک می ???تواند اقدام به شلیک موشک دیگر و یا ترک محل کند. موشک به کمک سیستم ?????روسرخ درون خود و به کمک بالچه های هدایت به طر?? هد?? هدایت می شود.???

اولین موشک ??روسرخ عملیاتی جهان، موشک هوا به هوای سایدویندر آمریکایی ???بود.نسل نخست این موشکها را تنها می شود از نیم کره پشتی به طر?? خروجی ???موتورهواپیما ق??ل کرد ولی امروزه با ا??زایش حساسیت کاونده های ??روسرخ می ???توان این موشک ها را از روبرو نیز بر روی هد?? ق??ل کرد.???

موشک های هدایت ??روسرخ را می توان با است??اده از تمهای ??ریب دهنده گرم که ???مانند منور بوده و گرمایی زیاد از خود متصاعد می کنند ??ریب داد. خلبانان بالگرد و ???جنگنده بلا??اصله بعد از هشدار سیستم ???ecm??? مبنی بر نزدیک شدن موشک اقدام به ???شلیک دستی و یا خود کار شراره می کنند‎.‎

برخی از وسایل پرنده داری سیستم تشخیص نزدیک شدن موشک هستند. این سیستم ???

با حس کردن شعله خروجی موتور موشک که به پرنده نزدیک می شود هشدار لازم ???را به خلبان می دهد ولی از آنجایی که برای شلیک موشکهای ??روسرخ نیازی به ق??ل ???رادار بر روی هد?? نیست، در اکثر مواقع هد?? بدون دریا??ت هیچ گونه هشداری ???مورد اصابت قرار می گیرد. برد کاونده ??روسرخ این گونه موشک ها برای کش?? ???منبع گرمایی کم بوده و اغلب کمتر از 20 کیلومتر است.از این رو، این روش هدایت ???به صورت گسترده ای برای هدایت موشک های کوتاه برد هوا به هوا و موشک ???های پدا??ند هوایی کوتاه برد و شانه پرتاب مورد است??اده قرار می گیرد.???

عدم نیاز به تجهیزات جانبی، این سیستم را به یک روش هدایت کارآمد برای است??اده ???در سلاح های قابل حمل توسط ن??ر تبدیل کرده است. موشکهای هوا به هوای ?????روسرخ ???k74‎??? روسی، سایدویندر آمریکایی، پایتون4 اسراییلی و موشک های زمین ???به هوای راپیر انگلیسی، استیگر آمریکایی و سام 18 روسی از جمله برترین ???موشکهای هدایت ??روسرخ در جهان هستند.???

 

هدایت رداری نیمه ??عال(آشیانه یاب نیمه ??عال رادرای)???

 

این روش هدایت که از اواسط دهه 50 بر روی موشکهای هوا به هوا و زمین به ???هوا نصب شد در واقع به تکمیل رادارهای داپلر به وجود آمد. در این موشکها، ابتدا ???رادار جنگنده و سایت پدا??ند هوایی بر روی هد?? ق??ل شده و پس از شلیک موشک، ???رادار کوچک موشک امواج منعکس شده از هد?? را دنبال کرده و با تصحیح مسیر، ???خود را به هد?? می رساند.این روش هدایت این امکان را به خلبان می داد تا با ???است??اده از موشکهای هوا به هوای میان برد و یا دور برد اهدا?? مورد نظر خود را ???از ??اصله بیش از 18 کیلو متر با شلیک یک یا دو موشک مورد هد?? قرار داده و ???از درگیری پر التهاب و پیچ در پیچ در جنگ نزدیک هوایی خودداری کند.???

از جمله عیوب این روش هدایت هدایت به ویژه برای جنگنده ها این است که برای ???رسیدن موشک به هد?? باید تا آخرین لحظه اصابت، رادار هدایت کننده بر روی ???هد?? ق??ل باشد و به هر دلیلی که امواج رادار به موشک نرسند مانند مانور جنگنده ???شلیک کننده و یا کم شدن انرژی رادار موشک به هد?? برخورد نمی کند. جنگنده ???بعد از شلیک موشک نمی تواند اقدام به ترک صحنه نبرد و باید تا لحظه برخورد ???موشک به هد?? در منطقه باقی بماند.در چنین مواردی در اصطلاح تاکتیکی جنگنده ???بی د??اع است.???

از طر??ی با ا??زایش برد موشک، امواج رادار نیز باید مسا??ت دورتری را طی کنند ???که سبب کاهش قدرت امواج رادار در مسا??ت های زیاد می شود.از این رو نمی ???توان از این روش هدایت در موشک های با برد زیاد است??اده کرد.البته تا کنون ???موشک های با برد 120 کیلومتر نیز با است??اده از این روش هدایت ساخته شده اند.???

در ضمن می توان با است??اده از سیستم های جنگ الکترونیک و ایجاد اختلال، مانع ???رسیدن امواج رادار جنگنده به موشک شد، اما نه همیشه.???

امروزه دیگر موشک های هوا به هوا با این روش هدایت تولید نمی شوند ولی ???ساخت موشک های پدا??ندی با این روش همچنان ادامه دارد. موشک های هوا به ???هوای اسپارو آمریکایی و آر27آر روسی و موشک های زمین به هوای هاوک و ???پاتریوت آمریکایی از جمله موشک های هدایت راداری نیمه ??عال معرو?? جهان ???هستند.???

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هدایت راداری ??عال

 

این روش هدایت از سال 1970 برای موشک های ضد کشتی و هوا به هوای دور ???برد و میانبرد مورد است??اده قرار گر??ته است. این موشکها، خود داری یک دستگاه ???رادار کوچک برای رهگیری و اصلاح مسیر به طر?? هد?? هستند. رادار جنگنده و ???یا ناو شلیک کننده در ابتدا هد?? را کش?? و روی آن ق??ل می کند. پس از آن، ???مختصات هد?? به موشک منتقل شده و موشک به طر?? محدوده هد?? شلیک می ???شود. موشک، مسیر از پرتاب کننده تا نزدیکی هد?? را به صورت اینرسی هدایت ???شده و بعد از کش?? هد?? توسط رادار موشک به روش هدایت راداری آشیانه یاب به ???طر?? هد?? حرکت می کند.???

از جمله امتیازات این روش این است که جنگنده و یا سیستم شلیک کننده بعد از ???شلیک می تواند منطقه را ترک کرده و یا مانورهای مورد نظر خود را اجرا کند و ???موشک بدون نیاز به رادار جنگنده و یا ناو به طر?? هد?? حرکت می کند. این روش ???در موشک هایی با برد بلند بسیار مورد است??اده قرار می گیرد. موشک های ضد ???کشتی از جمله است??اده کنندگان این روش هدایت هستند. البته در مورد موشک های ???کوتاه بردتر ضد کشتی مانند سی ایگل انگلیسی از هدایت رادار نیم ??عال است??اده می ???شود.???

موشک های هوا به هوای آر77 روسی، ??ونیکس آمریکایی و موشک های ضد ???کشتی اگزوست ??رانسوی و هارپون آمریکایی از جمله موشک های راداری ??عال می ???باشند. موشک آمرام آمریکایی در 15 کیلم متری آخر به صورت هدایت راداری ?????عال عمل می کند و تا رسیدن به این مسا??ت به صورت نیم ??عال پرواز می کند.

 

هدایت راداری

 

این روش بر روی نسل نخست موشکهای زمین به هوا و بیشتر در موشک های ???روسی نصب شد. موشک های سام 2و3و4 از جمله موشک های هدایت راداری ???معرو?? جهان هستند.???

در این روش هدایت، موشک شلیک شده برای اصابت به هد?? از سه رادار است??اده ???می کند. این رادار ها عبارتند از رادار کش?? کننده هد??، رادار هدایت و رادار ???ارت??اع یاب. یکی از رادارها هد?? را کش?? کرده و دیگری موشک را رهگیری می ???کند و اطلاعات این دو رادار به وسیله سیستم هدایت کننده جمع بندی می شود و ???موشک را تا زمان برخورد به هد?? اصلاح مسیر می کند. به صورت معمول امواج ???تغییر مسیر و اصلاح مسیر به موشک به کمک امواج رادیویی ??رستاده می شود.???

از جمله اشکالات این روش می توان به آسیب پذیری زیاد موشک در مقابل ???اختلالات الکترونیکی و قطع امواج رادیویی ارسال شده از رادار هدایت اشاره ???کرد.از طر??ی، انهدام هر یک از 3 رادار سیستم باعث از کار ا??تادن تمامی سیستم ???می شود.این موشکها معمولا از آنجایی که آن قدر دقیق نبودند که به هد?? به ???صورت مستقیم بر خورد کنند دارای چاشنی های مجاورتی هستند.در حال حاضر ???دیگر از از این روش هدایت برای هدایت موشک ها است??اده نمی شود و این روش ???کهنه و متروک شده است.

 

هدایت تلویزیونی

???

در موشک های و بمب های هدایت تلویزیونی، یک دوربین بر روی دماغه موشک ???قرار دارد که شلیک کننده با زدن سوئیچ مربوطه روپوش دوربین برداشته و دوربین ???شروع به تصویر برداری از محیط روبروی خود می کند. کاربر و یا خلبان تصاویر ???گر??ته شده را همزمان در مانیتور خود مشاهده می کند و با درشت نمایی تصویری، ???علامت هد??گیری را بر روی هد?? قرار داده و دوربین را بر روی هد?? ق??ل می ???کند. موشک پس از شلیک به صورت مستقل به طر?? هد?? هدایت می شود. این ???روش هدایت مانند هدایت ??روسرخ یک روش هدایت درونی است و نیازی به هدایت ???خارجی نداشته و شلیک کننده بعد از شلیک می تواند اقدام به شلیک موشک دیگر و ???یا ترک منطقه کند.???

این روش هدایت برای اولین بار در بمب والی در ویتنام توسط نیروی دریایی ???آمریکا است??اده شد.اولین موشکی که از این روش هدایت برای آن است??اده شد موشک ???ماوریک آمریکایی بود. این روش هدایت به طور معمول برای هدایت بمب ها و ???موشک های هوا پرتاب است??اده می شود و البته بیشتر برای بمبها.از جمله امتیازات ???این روش هدایت عدم نیاز به هدایت خارجی، مقاومت بیشتر در مقابل اختلالات ???الکترونیکی و سادگی عملکرد آنها است.معمولا تطبیق دادن این گونه سلاح ها بر ???روی هواپیماها و نه بالگرد ها به لوازم جانبی کمتری نسبت به سیستم هدایت لیزری

نیاز دارد. در نمونه های اولیه بمب های تلویزیونی، بمب بعد از پرتاب ارتباطش با ???هواپیما قطع می شد ولی در نمونه های بعدی، بمب تصاویر گر??ته شده توسط ???دوربینش را برای خلبان ارسال می کرد تا خلبان شاهد برخورد دقیق بمب به هد?? ???باشد. از این رو خلبان می تواند تصاویر برخورد بمب را از زمان پرتاب تا زمان ???برخورد موشک به هد?? به صورت کامل ببیند. شاید شما نیز این تصاویر را که ???توسط خلبان های هواپیما های جنگی ضبط شده اند در تلویزیون دیده باشید.???

نمونه های اولیه این نوع بمب ها دارای سیستم هدایت تلویزیونی ساده ای بودند. به ???همین دلیل آنها تنها برای انجام بمباران های دقیق در روز مناسب بودند. در مدل ???های جدید تر، این نوع موشک ها به دوربین های ??روسرخ مجهز شدند و از این رو ???از توانایی حمله شب نیز برخوردار شدند.???

ا??زایش برد بمب ها و موشک ها این مسئله را به وجود آورد که خلبان باید با ???دوربین سلاح هد?? را کش?? و بر روی آن ق??ل کند. نسل دوم این سلاح ها این ???امکان را در اختیار خلبان ها قرار داده اند که خلبان بتواند بمب را از مسا??تی دور به ???طر?? هد?? پرتاب کرده و بعد با کمک تصاویر ارسالی هد?? را کش?? و منهدم ???نماید. همچنین خلبان می تواند با نگاه به نمایشگر درون کابین و دیدن تصاویر ???ارسالی هدایت بمب را به صورت دستی نیز انجام دهد. موشک های دارای تصویر ???بردار ??روسرخ به طور معمول به واسطه دارا بودن سیستم ??روسرخ دارای سیستم ???تعقیب خودکار هد?? هستند.???

این روش هدایت طی دو دهه گذشته بر روی موشک های ضد تانک نصب شده و ???موشک های ضد تانکی چون جاولین و اسپایک از جمله موشک های ضد تانک ???دارای هدایت تصویر برداری ??روسرخ هستند.امروزه دیگر روش هدایت تلویزیونی ???در موشک ها مورد است??اده قرار نمی گیرد ولی به صورت گسترده ای از روش ???هدایت تصویر برداری ??روسرخ است??اده می شود که توان انجام عملیات شبانه را به ???صورت محسوسی ا??زایش داده است.همچنین برخی از موشک های کروز و موشک ???های دور برد هوا به زمین از روش تصویر بردار ??روسرخ به عنوان هدایت مرحله ???پایانی پرواز است??اده می کنند. موشک های هوا پرتاب کااچ27 روسی (با هدایت ???تلویزیونی)و آجی ام 65 آمریکایی (با هدایت تصویر بردار ??روسرخ) از جمله موش ???های هوا پرتاب معرو?? هستند.???

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هدایت لیزری

 

این روش هدایت همزمان با هدایت تلویزیونی توسط نیروی هوایی آمریکا در ویتنام ???به کار ر??ت. خلبان بعد از ورود به منطقه هد??، دوربین غلا?? لیزری خود را ???روشن می کند. تصاویر دوربین در نمایشگرهای جلوی خلبان به نمایش در می آید.???

خلبان با جستجوی هد?? و نشانه گذاری هد?? توسط علامت هد??گیری که معمولا ???علامت + می باشد اقدام به ق??ل کردن سیستم از طریق دوربین بر روی هد?? می ???کند. پس از آن یک پرتو لیزر به وسیله غلا?? هد??گیری به هد?? تابانده شده و ???منعکس می شود. موشک دارای یک حسگر لیزری بر روی دماغه است و به کمک ???این حسگر امواج لیزر منعکس شده از هد?? را کش?? کرده و این امواج را تعقیب ???می کند.از این رو، این روش را گهگاه روش هدایت آشیانه یاب لیزری نیز می ???نامند. ق??ل نگه داشتن لیزر برروی هد?? کاملا خودکار بوده و نیازی به شلیک کننده ???ندارد. دوربین تا لحظه برخورد از هد?? ??یلمبرداری کرده و آن را به خلبان نشان ???می دهد. احتمالا تصاویری را از تلویزیون دیده اید که یک علامت + بر روی یک ???ساختمان قرار دارد. به ناگاه ساختمان من??جر شده، و دود سیاهی تصویر را پر می ???کند. این تصاویر متعلق به غلا?? هد??گیری موشکهای لیزری است.در ابتدا این ???سیستم هدایت تنها در بمبها و موشک ها بکار می ر??ت ولی با کوچکتر شدن غلا?? ???های هد??گیر لیزری این سیستم هدایت بر رو انواع سلاح های ضد تانک و پدا??ند ???هوایی کوتاه برد نیز به کار ر??ت.???

بمبهای سری پیوری1 که از سال 1967 در ویتنام بکار ر??تند اولین سلاح های ???هدایت لیزری جهان هستند.???

جنگنده-بمب انکنهای ???f-111‎??? و???f-4d ‎??? در جنگ ویتنام بیشترین بمباران توسط بمب ???های بمب های هدایت لیزری را انجام دادند. موشک ضد تانک هل ??ایر از اولین ???موشک های ضد تانک جهان با هدایت لیزری بود که برروی بالگرد آپاچی نصب ???شد. و امروزه به صورت گسترده ای بر روی دیگر بالگردها نیز نصب می شود.???

با وجود دقت بالا، بمب های لیزری عملکرد نا مطلوبی در آب و هوای بد (مانند ???باران و بر??) دارند. و دقت این سلاح ها به صورت چشمگیری در شرایط نامساعد ???جوی کاهش می یابد.همچنین ایجاد اختلال بر روی بمب های لیزری به مراتب آسان ???است.می توان با ایجاد اختلال، مانع رسیدن امواج لیزر منعکس شده از هد?? به ???موشک شد و باعث به خطا ر??تن موشک ها شد. از این رو، همواره ??رماندهان ???نظامی خواستار داشتن سلاح های هدایت تلویزیونی می باشند چرا که موشک های ???هدایت تلویزیونی پس ار پرتاب دیگر نیازی به هدایت خارجی ندارند و به این دلیل ???منحر?? کردن آنها غیر ممکن است.???

یکی دیگر از عیوب بزرگ سلاح های لیزری نیاز آنها به هدایت و ق??ل نگه داشتن ???لیزر به طر?? هد?? است.این پرتو باید بر روی هد?? باقی بماند تا بمب بتواند هد?? ???خود را جستجو کند. از این رو خلبان (یا شلیک کننده موشک های ضد تانک زمین ???پرتاب) بعد از پرتاب موشک نمی تواند دور زده و منطقه را ترک کند بلکه باید ???ارت??اع خود را بیشتر کرده و ق??ل لیزری را برروی هد?? قرار دهد. هر مسئله ای که ???باعث قطع پرتو لیزر تابانده شده بشود باعث به خطا ر??تن بمب می شود. این در ???حالی است که سلاح های تلویزیونی پس از پرتاب کاملا خودکار بوده و خلبان می ???تواند منطقه هد?? را ترک کرده و یا هد?? دیگری را مورد حمله قرار دهد.???

با موشک های لیزری تنها می توان در یک زمان به یک هد?? حمله کرد گرچه می ???توان چند بمب را بر ضد یک هد?? نیز مورد است??اده قرار داد.بر خلا?? آنها، در ???بمبهای تلویزیونی باید برای پرتاب دو بمب به طر?? یک هد?? هر دو بمب را به ???صورت جدا از یکدیگر هد??گیری کرد.???

یکی از امتیازات سلاح های لیزری این است که می توان بمب را توسط یک هواپیما ???پرتاب و توسط یک هواپیمای دیگر هدایت کرد. برای نمونه، سوپراتانداردهای ???نیروی دریایی ??رانسه که از سال 1996 از توانایی حمل بمبهای???‎

‎لیزری ???gbu-12‎ برخوردار شدند معمولا به صورت دو ??روندی یکی با غلا?? هد??گیر لیزری و ???دیگری با 2 بمب لیزری پرواز می کنند. یکی از سوپر اتاندارد ها هد?? را نشانه ???گذاری کرده و دیگری با سرعت وارد محدوده برد بمب می شود و بمب خود را ???پرتاب کرده و منطقه عملیات را ترک می کند. این ترکیب در زمان جنگ اول خلیج ?????ارس توسط بمب ا??کنهای بوکانیر نیروی دریایی انگلستان و تورنادوهای نیروی ???هوایی انگلیس مورد است??اده قرار گر??ت.???

از طر?? پرتو های لیزری ارسال شده دارای کد خاص خودشان (اثر انگشت) می ???باشند. بمب لیزری قبل از پرتاب با این کد ها آشنا می شود وتا پس از پرتاب شدن به ???دنبال پرتوی لیزری منعکس شده از غلا?? هد??گیری مربوط به خود برود. از این ???رو می توان در یک منطقه تعداد زیادی بمب به طر?? یک هد?? نشانه گیری کنند و ???موشکها از یک بالگرد در آسمان شلیک شود. موشک ضد تانک آتی 14 کارنت ???روسی که می توان آن را از پیشر??ته ترین موشک های ضد تانک جهان نامید دارای ???هدایت لیزری نیمه خودکار است و شلیک کننده باید تا زمان برخورد موشک به ???هد??، هد??گیر را برروی هد?? قرار دهد. به دلیل محدوده برد کم پرتوی لیزری این ???گونه روش هدایت برروی سلاح های با برد زیر20 کیلو متر است??اده می شود.با ???وجود این سلاح های هدایت لیزری هنوز دقیقترین سلاح های هدایت شونده جهان ???هستند. موشک های هوا پرتاب ماوریک آمریکایی، کااچ27ال روسی، موشک های ???ضد تانک هل??ایر آمریکایی، تریکات اروپایی و ویخر روسی و موشک پدا??ند کوتاه ???برد آراس بی 70 سوئدی از جمله تسلیحات معرو?? لیزری جهان می باشند.???

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هدایت اینرسایی

 

این سیستم هدایت را باید از جمله نخستین سیستم های هدایت موشک حساب کرد که ???در جنگ جهانی دوم برای اولین بار توسط موشک های بالستیک وی2 و کروز ???وی1 مورد است??اده قرار گر??ت. سیستم هدایت اینرسی یک سیستم هدایت درونی است ???که به صورت گسترده ای بر روی موشک های بالستیک و یا موشک کروز به ???عنوان هدایت مرحله میانی پرواز است??اده می شود و دقت این سیستم به دقت ???مختصات هد?? بر می گردد.???

در این سیستم، با است??اده از چند ژیروسکوپ و شتاب سنج که تعداد آنها در موشک ???های مختل?? مت??اوت است شتاب و میزان غلت و زاویه حرکت موشک را تعیین می ???کنند. بر اساس این اطلاعات می توانند موقعیت موشک را نسبت به مکان شلیک و ???نسبت به مختصات هد?? موجود در حا??ظه موشک مقایسه کنند.???

ژیروسکوپ عضو اصلی سیستم های هدایت اینرسی می باشد. ژیروسکوپ ها ???سنسورهایی می باشند که از آنها جهت به دست آوردن سرعت زاویه ای و موقعیت ???زاویه ای موشک است??اده می شود. با پردازش این اطلاعات می توان موقیعت کلی ???پرتابه را نیز بر اساس محاسبات به دست آورد.???

وظی??ه اصلی ژیروسکوپ ها ایجاد یک دستگاه مختصات مرجع است. شتاب سنجها، ???شتاب متحرک در امتداد چنین محور هایی را اندازه می گیرند که این شتاب می تواند ???نسبت به دستگاه که این شتاب می تواند نسبت به دستگاه مرجع اینر سی یا دستگاه ???مرجع دیگری مثل دستگاه متصل به زمین باشد.???

امروزه، نسل نوین این سیستم های هدایت بر خلا?? مدل های قدیمی مکانیکی ???دیجیتالی و یا لیزری هستند.ژیروسکوپ های جدید باعث کاهش درصد خطای ???سیستم هدایت شده است. همچنین است??اده از سیستم مکان یاب جهانی در کنار سیستم ???اینرسی موشک های بالستیک دقت این موشک ها را بالا برده است.به طور معمول ???خطایی که ژیروسکوپ های هدایت موشک به دلیل سرعت بالای موشک بالستیک ???پیدا می کنند توسط سیستم جی پی اس که دارای خطای حداکثر 3 متر است اصلاح ???شده و بدین سان خطای سیستم اینرسی جبران می شود.

???

سیستم هدایت مکان یاب جهانی (???gps???)

 

سیستم هدایت ماهواره ای چهره میدان نبرد را در قرن جدید تغییر داده است و باعث ???ورود نسل جدیدی از سلاح های هدایت شونده دقیق و ارزان قیمت به صحنه نبرد ???شده است.است??اده این سیستم در جنگ ا??زار ها به جنگ اول خلیج ??ارس بر می ???گردد. مشهور ترین سلاح هدایت ماهواره ای، بمب های هدایت ماهواره (???gdam???) ???هستند که در گزارش عمومی پنتاگون در مورد اشغال عراق در سال 2003 از این ???سلاح به عنوان تاثیر گذارترین سلاح جنگ نام برده شده است. تاکنون حدود ??????180000 ??روند از این سلاح برای نیروی هوایی و دریایی آمریکا تولید شده اند و ???آنها بیشتر از دیگر سلاح های هدایت شونده در جنگ های سالهای اخیر آمریکا به ???کار ر??ته اند. جی پی اس یک سیستم ماهواره ای است که توسط وزارت د??اع آمریکا ???ساخته شده است و دارای گیرنده ای مخصوص است که این گیرنده اطلاعات دقیقی ???از محل و زمان گیرنده را در اختیار کاربر قرار می دهد. ماهواره های جی پی اس ???سیگنالهایی را ارسال می کنند که توسط گیرنده های جی پی اس دریا??ت می شوند و ???موقیعت مکانی، سرعت و زمان شلیک کننده را در هر جای کره زمین ودر هر ???موقع از روز یا شب و در هر شرایط آب و هوایی محاسبه می نماید.سیستم جی پی ???اس یک منبع ملی و مورد است??اده بین المللی برای یا??تن موقیعت محل، مسیر یابی و ???زمان سنجی می باشد. ماهواره های جی پی اس در حدود 900 کیلوگرم وزن و 5 ???متر (پنلهای خورشیدی)طول دارند.عمر م??ید این ماهواره ها برای 7.5 سال طراحی ???شده است اما اغلب مدت زمان بیشتری در مدار مورد است??اده قرار می گیرند. پنلهای ???خورشیدی نیروی اولیه را تامین می نماید و نیروی تغذیه ثانویه توسط باطری های ???نیکل کادمیم تامین می شود. در هر ماهواه، 4 ساعت اتمی ??وق العاده دقیق نصب ???گردیده است.در سپتامبر 2001، تعداد ماهواره های مورد است??اده در مدار زمین 27 ???عدد بوده است. در جریان جنگ اول خلیج ??ارس برای اطمینان از انهدام هد?? باید 4 ???بمب لیزری از دو ??روند هواپیما پرتاب می شد. از طر?? دیگر، سلاح های هدایت ???لیزری که دقیقترین سلاح های هواپرتاب معمول جهان بودند در آب و هوای ???بد(بر??، باران، مه)دقت بالای خود را از دست داده و به خطا می ر??تند. ارتش ???آمریکا بعد از جنگ اول خلیج ??ارس نیازمند یک سلاح جدید بر مبنای یک سیستم ???هدایتی جدید شد که بتوان آن را در 24 ساعت شبانه روز و در هر آب و هوایی ???است??اده کرد.در آن زمان، است??اده از سیستم هدایت جی پی اس بر روی موشک های ???کروز برای هدایت این موشک ها تا منطقه هد?? و نصب این سیستم بر روی نسل ???دوم موشک های کروز توماهاوک وکلکم در دست بررسی بود ولی ارتش آمریکا ???نیاز به یک بمب هوا پرتاب داشت.???

به طور کلی امروزه این سیستم هدایت به عنوان هدایت کننده موشک های هوا ???پرتاب، زمین پرتاب و دریا پرتاب دوربرد مورد است??اده قرار می گیرد و این ???موشک ها را تا ??اصله ای نزدیک به هد??، هدایت می کند.به صورت معمول، ???موشکهای دورایستای و کروز مانند توماهاوک و اسلم بعد از هدایت به نزدیکی هد?? ???توسط ترکیبی از سیستم های هدایتی اینرسی و جی پی اس به کمک سیستم های ???هدایتی دیگری که دارای دقت بیشتری هستند مانند دوربین تصویر بردار ??روسرخ به ???هد?? اصابت می کنند. عکس های ??روسرخ، عکس های ماهواره ای از هد?? هستند ???که از قبل در حا??ظه موشک ذخیره شده اند. این عکس ها به صورت امواج ?????روسرخ گر??ته شده اند و در حقیقت، قبل از حمله یک اسکن ??روسرخ از هد?? تهیه ???می شود و موشک در مرحله آخر اصابت به طور خودکار با مقایسه بین عکس های ???ماهواره ای درون حا??ظه موشک و تصاویر سیستم جلونگر ??روسرخ و پردازش آن ???به هد?? حمله می کند.???

 

ماهنامه جنگ ا??زار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این روش اخری هم که با جی پی اس کار میکنه و ماهواره ها دست امریکا هستش و مثل جنک خلیج ??ارس که امریکا مانع است??اده عراق از این سیستم شد و نیروهای صدام دستشون موند تو پوست گردو . به همین خاطر روسها سیستم خودشون رو که گلوناس نامیده میشه رو راه اندزی کردن . در ضمن حرو?? کا و اچ که در نام موشکهای روسی هستش خا تل??ظ میشه. با تشکر از اطلاعات موشکیتون که در اختیار ما قراردادین.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...