رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
Feisal

گرايش هاي مهندسي صنايع كدامند ؟

پست های پیشنهاد شده

رشته صنایع دردورهٔ کارشناسی دارای چهارگرایش زير است:

 

 

  • برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها
  • تولید صنعتی
  • تکنولوژی صنعتی
  • ایمنی صنعتی

 

البته گرایش‌های ذکرشده در سطح کارشناسی ت??اوت چندانی با یکد یگر ندارد، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش‌های ??وق ازمیان 142 واحدی که دردورهٔ کارشناسی می‌گذارنند تنها 10 تا 15 واحد مت??اوت با یکدیگر دارند(گرایش ایمنی صنعتی با 25 واحد اختصاصی مت??اوت، بیشترین ت??اوت راباگرایش‌های دیگر دارد). دانشجویان می‌توانند واحدهای مت??اوت را نیز در 8 واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند. برای مثال ??ارغ‌التحصیل گرایش تولید صنعتی می‌تواند به جای گرایش تحلیل سیستم‌ها ??عالیت کند .

قبل ازبررسی چهارگرایش، لازم می دانیم دروس مشترک بین گرایش های مختل?? مهندسی صنایع یادآورشویم:

ریاضی، معادلات دی??رانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، ??یزیک، شیمی عمومی با آزمایشگاه، مبانی مهندسی برق با آزمایشگاه، اقتصاد مهندسی، نقشه‌کشی صنعتی، استاتیک، مقاومت مصالح، علم مواد، اقتصاد عمومی، اصول حسابداری و هزینه‌یابی، ارزیابی کار و زمان، طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی، کنترل پروژه، کنترل کی??یت آماری، تحقیق در عملیات، روش‌های تولید، تئوری احتمالات و کاربردهای آن،آمار مهندسی، آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق، کارگاه ماشین ابزار(ماشین ا??زار)، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریخته گری

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

 

گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها تا حدودی جنبه نرم‌ا??زاری دارد و بیشتر به ارائهٔ راه‌کارهای سیستماتیک می‌پردازد. در واقع هد?? این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهره‌گیری از روش‌های جدید و سیستماتیک و مدل‌های ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی/ خدماتی را تجزیه و تحلیل نموده و بهترین رهنمودها را برای است??اده از منابع موجود در عملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند. به بیان بهتر، مهندس تحلیل سیستم‌ها در واقع اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با است??اده از نرم‌ا??زارهای مختل?? و مدل‌های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده، سپس موارد به‌دست آمده را تنظیم و ثبت کرده و در اختیار واحدهای مختل?? قرار می‌دهد(در قالب های مناسبی مانند جداول و نمودارها). برای مثال در یک سیستم صنعتی با جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگ کردن ارگان‌ها و سیستم‌های مختل?? (سیستم‌های کی??یت، سیستم‌های مالی، سیستم‌های تدارک، سیستم‌های حسابداری و...) و ارائه چارتی کامل از آن‌ها، سعی برآن دارد تا سیستم‌را از نظر مدیریت زمانی(زمان‌سنجی) بهبود بخشیده، تقسیم کار را به بهترین نحو بین نیروی انسانی و ماشین‌آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم‌ها کاهش یابد (مثلا در مورد ماشین‌آلات بررسی و ثبت نواقص، ضع?? قطعات و علت از کارا??تادگی آن‌ها از جمله این ??عالیت ها است) سپس خط تولید را موازنه کرده و نقاط گلوگاهی را مشخص می‌نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبود یا??ته و متعادل شود.

به طور کلی، مهندسی تحلیل سیستم‌ها نسبت به سایر گرایش‌ها به بررسی جامع‌تر و کلان‌تر پروژه‌ها و سیستم‌ها می‌پردازد.

دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

 

زبان تخصصی،برنامه ريزي توليد و كنترل موجودي،طرحريزي واحدهاي صنعتي ، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی.

گرایش تولید صنعتی

 

گرایش تولید صنعتی ??ن به کارگیری مهارتهای تکنیکی− اقتصادی و است??ادهٔ موثر و نظام یا??ته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کی??یت مطلوب است. مهندس تولید صنعتی با است??اده از علوم مختل??ی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کی??یت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می‌دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن ??راورده‌ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمت‌های مختل?? یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کی??یت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کی??یت،راه‌های موثربه تولیدرسیدن ??راورده‌ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می‌تواند انجام دهد او می‌تواند به گونه‌ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هد?? مت??اوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید . مثلاً قیمت هاکاهش یا??ته،ارزش ا??زوده بالا ر??ته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای ح??ظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هد?? این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است.

دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی

 

زبان تخصصی،پروژهٔ طراحی ایجاد صنایع، مهندسی ??اکتورهای انسانی، برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع،برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات، اصول مدیریت و تئوری سازمان،پروژه،کارآموزی.

گرایش تکنولوژی صنعتی

 

گرایش تکنولوژی صنعتی با بینش و دیدی ??نی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می‌کند. کارشناسان این رشته که از نظر ??نی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می‌باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و ??راورده‌های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی ??نی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور ح??ظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت ا??زاری و نرم ا??زاری در جهت ح??ظ و نگهداشت نظام ??نی و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می‌شود سعی در ا??زودن کمیت و کی??یت ??راورده‌ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با است??اده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طی?? وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی‌باشند را عینیت بخشند.آنها ازمرحلهٔ طراحی یک ایده ونمونه سازی آن گر??ته تا مرحلهٔ ساخت وتدارک ، امکانات تولید ، همین طورمدیریت مراحل اجرایی ، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضایعات ومنابع بروزآنها را شناسایی می‌کنند و می‌توانند تأثیرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هد?? این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه است .

دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی

 

ماشین های ا??زار، قیدوبندها (جیک و ??یسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی

گرایش ایمنی صنعتی

 

گرایش ایمنی صنعتی یکی از گرایش های تازه تأسیس مهندسی صنایع در ایران می‌باشد . تکنیک ایمنی صنعتی به وسیلهٔ مهندسین قابل اعتماد برای اولین بار دراواخرسال 1950میلادی جهت ارزیابی ایمنی سیستم های نظامی و تعیین مشکلات ناشی از غیر نرمال کارکردن آنها پایه گذاری شد و بعد از آن است??اده ازاین روش به سرعت ا??زا یش یا??ت، به طوری که در ایالات متحدهٔ آمریکا و ??رانسه ازآن به ترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کنکورد وایرباس است??اده شد و بعدها نیز این تکنیک به ارزیابی ایمنی صنایع هسته‌ای توسعه یا??ت . شاید تصور اینکه ایمنی و بهداشت حر??ه‌ای می‌تواند نقش بسزایی در بهره وری بسیاری از واحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثر ا??راد مشکل باشد. بدیهی است با وجود تمام مزایا و منا??عی که گسترش و توسعه صنعت برای نسل بشربه دنبال داشته است، سرمنشا خطرات و نارسائی های مختل?? نیز بوده است که آمار نگران کننده و بعضا وحشتناک حوادث کوچک و بزرگ که هر لحظه در گوشه‌ای از این دنیای پهناور رخ می‌دهد بیان کنندهٔ همین امر است . این گرایش تل??یقی از مهندسی و بهداشت می‌باشد و مهندسین این گرایش با کاهش آسیب ها و خطرات انسانی محیط کار،ماشین آلات، مواد خام و نظم و نظا??ت کارگاهی سعی بر بهره ور کردن واحدهای صنعتی یک کارخانه را دارند . برای توضیح بیشتر ??رض کنید اگر یک ??رد در کارخانه دچار صدمه‌ای شود عواقبی همچون ا??سردگی ??رد و سایر کارکنان،از کار ا??تادگی، به وجود آمدن محدودیت های اقتصادی برای ??رد، توق?? دستگاه یا قسمتی که ??رد مشغول است (حتی برای مدتی کوتاه )، ا??زایش مخارج (درمانی و تعمیری) آن واحد و در نتیجه کاهش کی??یت و بهره وری را به دنبال دارد. ازاین رو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حر??ه‌ای اهمیت ویژه‌ای می‌یابد .(چون نتیجه تمام موارد ??وق به ا??زایش بهره وری واحدهای صنعتی خواهد انجامید.) و اهمیت نیاز به این گرایش درصنعت بیشتر روشن می‌شود.

دروس تخصصی گرایش ایمنی صنعتی

 

ایمنی در برق، اعلام و اط??اء حریق، دیگها و ظرو?? تحت ??شار ، عوامل شیمیایی محیط کار ،ح??اظت صنعتی (ایمنی صنعتی)، مهندسی احتراق، گاز رسانی، کارآموزی.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...