رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
میلاد یعقوبی

دانلود بازی های psn برای play station3

پست های پیشنهاد شده

957alsh3er.jpg

 

 

 

 

همه ی بازی ها بر روی 4.30و4.41ریباگ و4.40و4.30 روجرو قابل اجرااند

 

3D ULTRA MINI GOLF ADVENTURES 2

 

958alsh3er.jpg

 

959alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...aHlZcMciQA.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

MGAdventures2_fix.zip ? RGhost ? file sharing

Download 3DUMGA2_FIX.rar from Sendspace.com - send big files the easy way

download - filecloud.io

MGAdventures2_fix.zip | PutLocker

http://www.*****hare.com/file/95C9127506EB48F7

Download a file

 

3 ON 3 NHL ARCADE

 

960alsh3er.jpg

 

961alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...9jrp7adhpV.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

3 on 3 NHL Arcade [NPUB30058] FIX 3.41-3.55.rar ? RGhost ? file sharing

http://www.putlocker.com/file/48BEE3759EC26931

http://www.*****hare.com/file/E2C5FFB66B4C2E2F

Download a file

download - filecloud.io

 

 

1942 JOINT STRIKE

 

962alsh3er.jpg

 

963alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...BTOHJmsK8x.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

1942JS FIX.rar ? RGhost ? file sharing

Download a file

download - filecloud.io

1942JS FIX.rar | PutLocker

http://www.*****hare.com/file/E8B3807021790AE6

 

************************************************** ************************************************** ********************

 

 

A

 

ACCELERATION OF SUGURI - X EDITION

 

964alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...uxxEmLBDfT.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj_ASX_fix.zip ? RGhost ? file sharing

download - filecloud.io

http://www.putlocker.com/file/7ED60A26DB24AB77

http://www.*****hare.com/file/1681C9FC464ECD0E

Host your files !

 

AFTERBURNER CLIMAX

 

965alsh3er.jpg

 

EU REGION - NPEB00175:

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...s5IeL4hAgv.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

ABClmx_EUfix.rar ? RGhost ? file sharing

ABClmx_EUfix.rar | PutLocker

http://www.*****hare.com/file/4630ECA29417684E

Download a file

download - filecloud.io

 

US REGION - NPUB30151:

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...n4HTcEPREx.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

AfrBrnCmxUS_fix.rar ? RGhost ? file sharing

http://www.putlocker.com/file/CD2B58B870C6C54C

http://www.*****hare.com/file/109BD05421A5E936

Download a file

download - filecloud.io

 

 

AKIMI VILLAGE

 

966alsh3er.jpg

 

FULL GAME FIXED:

AKIMI_VILLAGE.rar | PutLocker

 

 

ALICE MADNESS RETURNS + DLC

 

967alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...ZCccweBqBi.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

AliceMR_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Download AliceMR_fix.rar from Sendspace.com - send big files the easy way

download - filecloud.io

Download a file

http://www.*****hare.com/file/827B7A4B8F5C163A

AliceMR_fix.rar | PutLocker

 

AMERICAN McGEE DLC:

 

Download ALICE DLC Blus30607 rar

 

 

ALIEN BREED: IMPACT

 

968alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...1lMulouADd.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

Alien.Breed.Impact.PSN.PS3-DUPLEX.NPUB30141.Crack.pkg ? RGhost ? file sharing

 

ALIEN BREED 2: ASSAULT

 

969alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...DnmqEIHjVX.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

Alien.Breed.2.Assault.PSN.PS3-DUPLEX.NPUB30335.Crack.pkg ? RGhost ? file sharing

 

ALIEN BREED 3: DESCENT

 

970alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...kYJWiUadDN.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

Alien.Breed.3.Descent.PSN.PS3-DUPLEX.NPUB30336.Crack.pkg ? RGhost ? file sharing

download - filecloud.io

 

ALIEN ZOMBIE MEGADEATH

 

971alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...jQXAihckUH.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj_AZMD_fix.zip ? RGhost ? file sharing

 

ALTERED BEAST

 

972alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...PfKUInLgfo.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

AlteredBeast_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

ANARCHY RACING: RUSH HOUR

 

973alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...bsRjQtfYVI.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pjAR.zip | PutLocker

 

APPLES TO APPLES

 

974alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...PHNbushKMB.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat):

AptoAp_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

AQUA PANIC!

 

974alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...tYKHXHbfNo.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

APnc_fixv2.rar ? RGhost ? file sharing

 

AQUA VITA! [PS EYE required to play]

 

975alsh3er.jpg

 

FULL GAME FIXED 3.41/3.55:

NPEA00008-AQUA_VITA.pkg ? RGhost ? file sharing

 

ARCANA HEART 3

 

976alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...lwJQRdTmQm.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

ArcHrt3_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

ARMAGEDDON RIDERS

 

977alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...XBzhcuehMP.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj_AR_fix.zip ? RGhost ? file sharing

 

ASSASSIN'S CREED

 

978alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...CdQaQYpLxH.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

AC_FIX_3.41-3.55.rar ? RGhost ? file sharing

 

ASSASSIN'S CREED 2: DELUXE EDITION

 

979alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...SohzURtxAi.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

Assassins Creed 2 [NPUB30423] FiX 3.41-3.55.rar ? RGhost ? file sharing

 

ASSASSIN'S CREED: BROTHERHOOD

 

980alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...AJOCiDVIhk.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

ACBrotherhood_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

ASSAULT HEROES

 

981alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...1n6oY47ysH.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

AstHrs_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

ASTRO TRIPPER

 

982alsh3er.jpg

 

FULL GAME FIXED 3.55:

Download NPUB30062 ASTRO TRIPPER rar

 

FIX 3.41 ONLY:

NPUB30062_00-ASTROTRIPPER_FIX-3.41.pkg ? RGhost ? file sharing

 

AUDITORIUM HD

 

983alsh3er.jpg

 

FULL GAME FIXED 3.41/3.55:

Download AUDITORIUM (NPUB30245) rar

 

 

باتشکر از ehsanps4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2][/h]

AWESOMENAUTS

 

984alsh3er.jpg

 

US REGION - NPUB30577:

 

FULL GAME:

 

PATCH 1.01 FIXED 3.41/3.55: (pkg + edat)

 

EU REGION - NPEB00670:

 

FULL GAME:

 

PATCH 1.01 FIXED 3.41/3.55: (pkg + edat)

 

************************************************** ************************************************** **********************

B

 

 

BACKBREAKER VENGEANCE

 

985alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

 

 

 

BATTLE FANTASIA

 

986alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

BATTLEFIELD 3

 

987alsh3er.jpg

 

EU REGION - NPEB00723:

 

FULL GAME v.1.04:

 

FIX 3.41/3.55:

 

BATTLEFIELD 1943 [Online Multiplayer only]

 

988alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

 

BEAT HAZARD ULTRA

 

989alsh3er.jpg

 

990alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

BEAT SKETCHER [PS MOVE required]

 

991alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

 

BEJEWELED 2

 

992alsh3er.jpg

 

993alsh3er.jpg

 

US REGION - NPUA30002:

 

FULL GAME:

 

PATCH UPDATE 1.01:

 

FIX 3.41/3.55:

 

EU REGION - NPEA00124:

 

FULL GAME:

 

PATCH UPDATE 1.01:

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

 

 

BIONIC COMMANDO - REARMED 2

 

994alsh3er.jpg

 

995alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

PATCH UPDATE 1.01:

 

FIX 3.41/3.55:

 

BLACKLIGHT TANGO DOWN [Online Multiplayer only]

 

996alsh3er.jpg

 

FULL GAME + crack:

 

 

BLADE KITTEN

 

997alsh3er.jpg

 

998alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

BLAST FACTOR

 

999alsh3er.jpg

 

1000alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

PATCH UPDATE 2.01:

 

FIX 3.41/3.55:

 

BLOKUS

 

1001alsh3er.jpg

 

1002alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

 

BLOODRAYNE BETRAYAL

 

1003alsh3er.jpg

 

1004alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

 

BLUE TOAD MURDER FILES

 

1005alsh3er.jpg

 

FULL GAME FIXED 3.41/3.55:

 

BOMBERMAN ULTRA

 

1006alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

BROTHERS IN ARMS: HELL'S HIGHWAY

 

1007alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

BULLETSTORM

 

1008alsh3er.jpg

 

1009alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

BURNOUT CRASH!

 

1010alsh3er.jpg

 

1011alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

 

BUZZ! JUNIOR ROBOJAM

 

1012alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

BUZZ! QUIZ PARTY

 

1013alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...JtAwwSXnDW.pkg

 

BUZZ! QUIZ PLAYER

 

1014alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...vCYTiXHrUb.pkg

 

************************************************** ************************************************** **********************

 

C

 

CALLING ALL CARS

 

1015alsh3er.jpg

 

1016alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...J5rCOixQod.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

CaC_fix.rar | PutLocker

T�l�chargement de fichier

http://www.*****hare.com/file/403A0A4FA00BCB46

 

CALL OF DUTY: CLASSIC

 

1017alsh3er.jpg

 

1018alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...yE4UoNTraI.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

pj-CODClassicFIX.rar ? RGhost ? file sharing

Envoyez et partagez vos fichiers

http://www.*****hare.com/file/EFEEE4137892C866

pj-CODClassicFIX.rar | PutLocker

 

 

CALL OF JUAREZ: BOUND IN BLOOD

 

1019alsh3er.jpg

 

1020alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...LmDGCPdXsU.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/353a9f0522

T�l�chargement de fichier

 

 

CARNIVAL ISLAND [PS MOVE required]

 

1021alsh3er.jpg

 

1022alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...NmVXsjzjRS.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/cf09ab2113

T�l�chargement de fichier

http://www.*****hare.com/file/C1434D0CB04F4431

 

CARS 2

 

1023alsh3er.jpg

 

1024alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...qmshXPVBZj.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/6249f7988b

download - filecloud.io

T�l�chargement de fichier

http://www.*****hare.com/file/88F84B83E69E622B

 

 

CASH GUNS CHAOS DLX

 

1025alsh3er.jpg

 

FULL GAME FIXED 3.41/3.55:

Download CGC rar

 

 

CASTLE CRASHERS

 

1026alsh3er.jpg

 

1027alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...acXAV48Gjj.pkg

 

PATCH UPDATE 1.01:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0101-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/ee3be75d62

T�l�chargement de fichier

http://www.*****hare.com/file/D5D7B2AC0271DBF2

 

CASTLEVANIA: HARMONY OF DESPAIR + DLC PACK

 

1028alsh3er.jpg

 

1029alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...LXRNCfHimx.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

Download Castlevania+HoD+PROPER+FIX+[FW+3 41][CFW+3 55] rar

T�l�chargement de fichier

http://www.*****hare.com/file/180C20CF1FD3F36C

 

DLC PACK FIXED 3.41/3.55:

 

(4 Characters Pack)

https://safelinking.net/p/e7f25e1fd2

 

(Background Music Pack)

http://safelinking.net/p/46bcc8072a

 

(Extra Stages 8, 9, 10, 11)

https://safelinking.net/p/24382bb894

Download CastlevHOD DLCStages3 rar

 

CATAN

 

1030alsh3er.jpg

 

1031alsh3er.jpg

 

FULL GAME / PATCH UPDATE 1.10:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...0-V0101-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/28f0fac33e

http://www.*****hare.com/file/22C4C18A416092F2

 

CHILD OF EDEN

 

1032alsh3er.jpg

 

1033alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...CiCOyeANfD.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

http://safelinking.net/p/77c477989c

 

CHIME SUPER DELUXE

 

1034alsh3er.jpg

 

1035alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...mDMltWqkun.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/702d70bdf2

 

CHOPLIFTER HD + ZOMBIE! DLC

 

1036alsh3er.jpg

 

1037alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...amFAylbhqy.pkg

 

PATCH UPDATE 1.02:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...2-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/3adbd1f53a

 

Zombie! Zombie! Zombie! Level Pack DLC[optional]:

 

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...TjUlwJVPiU.pkg

 

COMIX ZONE

 

1038alsh3er.jpg

 

1039alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...YPGkndyAtt.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/d361591fb2

 

COMMAND & CONQUER: RED ALERT 3 ~ COMMANDER'S CHALLENGE ~

 

1040alsh3er.jpg

 

1041alsh3er.jpg

 

FULL GAME FIXED 3.41/3.55 [basicupload]:

https://safelinking.net/p/61d806ab1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

COSTUME QUEST

 

1042alsh3er.jpg

 

1043alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...bhB9rRBvtG.pkg

 

PATCH UPDATE 1.01:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/7e422eeb4e

 

CRASH COMMANDO

 

1044alsh3er.jpg

 

1045alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...dELo2j6GG2.pkg

 

PATCH UPDATES 2.00-2.02:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...0-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...2-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/1ab68ce93d

 

CRAZY MACHINES ELEMENTS

 

1046alsh3er.jpg

 

1047alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...nQkPjaIizx.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

https://safelinking.net/p/6af841de93

 

CRAZY TAXI

 

1048alsh3er.jpg

 

1049alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...l8tN2El20v.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/c552c2c07c

 

CRESCENT PALE MIST

 

1050alsh3er.jpg

 

1051alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...s4eQWtHPFH.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/8204334f73

 

CRITTER CRUNCH

 

1052alsh3er.jpg

 

1053alsh3er.jpg

 

US REGION - NPUB30059:

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...2oQ8s1gHYI.pkg

 

PATCH UPDATE 1.01:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/e94c30e1ef

 

EU REGION - NPEB00165:

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...8FoShFSDK4.pkg

 

PATCH UPDATE 1.01:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

https://safelinking.net/p/f50e7937e1

 

CRYSIS HD

 

1054alsh3er.jpg

 

1055alsh3er.jpg

 

US REGION - NPUB30302:

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...KxPSZsUQpA.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/c4b7bf3273

 

EU REGION - NPEB00575:

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...FDtNgSzaSE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/11bfd6f728

 

CRYSIS 2

 

1056alsh3er.jpg

 

1057alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...nXkpVlqNlp.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/d847575ba7

 

CRYSTAL DEFENDERS

 

1058alsh3er.jpg

 

1059alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...eysJwgTbfX.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/cedd776586

 

CUBIXX HD

 

1060alsh3er.jpg

 

1061alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...DzIZTFcuQG.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

https://safelinking.net/p/c54970e605

 

CUBOID + BOOSTER PACK 1

 

1062alsh3er.jpg

 

1063alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...DU1gYCTDIM.pkg

 

PATCH UPDATE 1.02:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...2-V0100-PE.pkg

 

BOOSTER PACK 1 + FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/de4fa1a291

 

************************************************** ************************************************** **********************

 

D

 

DARKSIDERS

 

1064alsh3er.jpg

 

1065alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...dVNxLFGBPy.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/7fbc62e87a

 

 

DARK AWAKE

 

1066alsh3er.jpg

 

1067alsh3er.jpg

 

FULL GAME FIXED 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/0833ae253b

 

DARK MIST: DEPTHS OF DARKNESS

 

1068alsh3er.jpg

 

1069alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...A8eKSxO0EJ.pkg

 

PATCH UPDATE 1.01:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0200-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/604f954543

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

DAYTONA USA

 

1070alsh3er.jpg

 

1071alsh3er.jpg

 

FIXED FULL GAME 3.41/3.55:

 

DEAD BLOCK

 

1072alsh3er.jpg

 

FULL GAME + FIX 3.41/3.55:

[putlocker]

 

DEAD NATION + ROAD OF DEVASTATION DLC

 

1073alsh3er.jpg

 

1074alsh3er.jpg

 

US REGION - NPUA80358 [WITH DLC]:

 

FULL GAME:

 

DLC/PATCH UPDATE 1.08:

 

FIX 3.41/3.55:

 

EU REGION - NPEA00143 [NO DLC]:

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

DEAD RISING 2: OFF THE RECORD

 

1075alsh3er.jpg

 

1076alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

DEAD SPACE: EXTRACTION

 

1077alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

 

DEAD SPACE: IGNITION

 

1078alsh3er.jpg

 

FULL GAME [NPUB30269]:

 

FULL GAME [NPEB00338]:

 

FIX 3.41/3.55 [uS & EU] (edat file):

 

DEADLIEST WARRIOR: THE GAME

 

1079alsh3er.jpg

 

1080alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

PATCH UPDATE 1.02:

 

FIX 3.41/3.55:

 

DEADLIEST WARRIOR: LEGENDS

 

1081alsh3er.jpg

 

1082alsh3er.jpg

 

FULL GAME + FIX 3.41/3.55:

 

DEATH TRACK: RESSURECTION

 

1083alsh3er.jpg

 

1084alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

DETUNED

 

1085alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

DE BLOB 2

 

1086alsh3er.jpg

 

1087alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

DIGGER HD

 

1088alsh3er.jpg

 

1089alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

DINER DASH

 

1090alsh3er.jpg

 

1091alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

 

Disney's BOLT

 

1092alsh3er.jpg

 

1093alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

Disney's PHINEAS AND FERB: ACROSS THE 2nd DIMENSION

 

1094alsh3er.jpg

 

1095alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

 

DRAGON AGE: ORIGINS

 

1096alsh3er.jpg

 

1097alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

 

FIX 3.41/3.55:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

DRAGON AGE II

 

1098alsh3er.jpg

 

1099alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...GVUqvtJdMW.pkg

 

PATCH UPDATE 1.01:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/234efceeb7

 

DRAGON'S LAIR

 

1100alsh3er.jpg

 

1101alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...Nq4SrTg5PT.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/7842196b70

 

DRAGON'S LAIR II: TIME WARP

 

1102alsh3er.jpg

 

1103alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...HaLJmStcyS.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/705483f7ac

 

DREAM CHRONICLES

 

1104alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...SFUAExpjV6.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/880524122b

 

DRIVER: SAN FRANCISCO

 

1105alsh3er.jpg

 

1106alsh3er.jpg

 

FULL GAME + FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/95afaaf9fc

 

DROPLITZ

 

1107alsh3er.jpg

 

1108alsh3er.jpg

 

FIXED FULL GAME 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/4b33f79c30

 

DUNGEON DEFENDERS + DLC ETERNIA SHARDS 1, 2 & 3

[Eternia Shards: Mistymire Forest, Moraggo, Aquanos, Cowboy Monkey add-on]

 

1109alsh3er.jpg

 

1110alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...nwiIVSFaEp.pkg

 

PATCH UPDATE 1.04:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...4-V0100-PE.pkg

 

Quest for the Lost Eternia Shards Part 1 - Mistymire Forest DLC:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...nfdcwbaIeH.pkg

 

Quest for the Lost Eternia Shards Part 2 - Moraggo Desert Town:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...nuxTCstfKb.pkg

 

Quest for the Lost Eternia Shards Part 3 - Aquanos:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...dFGJqjiyuk.pkg

 

DLC + FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

https://safelinking.net/p/6de7b0baee

 

DUNGEON HUNTER: ALLIANCE

 

1111alsh3er.jpg

 

1112alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...OXBJIBjUCs.pkg

 

PATCH UPDATE 1.04:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...4-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

https://safelinking.net/p/8413fa57cd

 

DUNGEONS & DRAGONS: DAGGERDALE

 

1113alsh3er.jpg

 

1114alsh3er.jpg

 

FULL GAME:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...XzSjKiFdEZ.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

https://safelinking.net/p/172d89fbad

 

DUNGEON TWISTER

 

1115alsh3er.jpg

 

FULL GAME [NPUB30340]:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...BuGXUrrbTD.pkg

 

FULL GAME [NPEB00309]:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...erAMjAOTGo.pkg

 

FIX 3.41/3.55 [uS & EU]: (edat file)

https://safelinking.net/p/3c37473a04

 

************************************************** ************************************************** ***********************

 

E

 

EA SPORTS MMA (NPUB30509)

 

1116alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...YsriyAtLUG.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/5916741a77

 

EAT THEM! (NPUA80488)

 

1117alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...LAdGVZcEtz.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

EatT_FIX.rar ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/4e254b1043

 

ELEFUNK (NPUA80157)

http://img829.imageshack.us/img829/9264/elefunkpic.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...jH7CWvvQ52.pkg

 

Patch: (not necessary, FIX enough)

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...0-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

Elfnk_FIX.rar ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/c042214f3b

 

EUFLORIA (NPUB30453)

 

1118alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...IxwkJVmWgX.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat file)

(credit to Hissatsu)

Eflria_FIX.rar ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/ec543787d7

 

************************************************** ************************************************** **********************

F

 

FATAL INERTIA EX (NPUB30023)

 

1119alsh3er.jpg

 

1120alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...cqrYK2eCQg.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pjFI_fix.zip ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

FLIGHT CONTROL HD (NPEB00329)

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 505x270px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1121alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...ESXyN72dAA.pkg

 

Patch Update 1.01 (PS MOVE):

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.55: (NO PS MOVE)

FlightCtrl_fix355-[sixAxis].rar ? RGhost ? file sharing

 

FLOW + EXPANSION DLC

 

1122alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...AiWmCr1lfQ.pkg

 

EXPANSION DLC:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...0wymfgJIOo.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-Flow DLC_fix.zip ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

FLOWER (NPUA80083)

 

1123alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...AU0h84GlK6.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (credit to Hissatsu)

https://safelinking.net/p/205c0c30b0

http://safelinking.net/p/49b939d572

 

FRET NICE (NPUB30147)

 

1124alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...4bTuQEV8PI.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

Fret_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

FROM DUST (NPUB30418)

 

1125alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...GkKxcAhuxM.pkg

 

FIX 3.55: (edat file)

FDust_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

FUNKY LAB RAT (NPUB30339)

 

1126alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...glvoLonrrL.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

FLR_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1127alsh3er.jpg

 

1128alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...KsXqeYkeAY.pkg

 

FIX 3.55: (edat file)

GatGear_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

FIX 3.41: (pkg + edat)

http://safelinking.net/p/c1acf8bf4f

http://safelinking.net/p/5c1353fe99

 

GO! SPORTS SKYDIVING

 

1129alsh3er.jpg

 

1130alsh3er.jpg

 

FIXED FULL GAME 3.41/3.55:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...atOEgHk94c.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-Skydiving_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

GRAVITY CRASH

 

1131alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...1uvE91ct8h.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

GravC_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

************************************************** ************************************************** ***********************

H

 

HAMILTON'S GREAT ADVENTURE

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 570x300px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1132alsh3er.jpg

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 606x379px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1133alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...EUEOXhVdAo.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

pjHGA_fix.zip ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

HIGH VELOCITY BOWLING (NPUA80044)

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 701x274px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1134alsh3er.jpg

 

1135alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...jbxpm6IPwV.pkg

 

Patch Update 1.21-2.00:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...0-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...0-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

HVBowling_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

HOARD (NPUB30422)

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 513x285px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1136alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...pngPQITowU.pkg

 

FIX 3.55: (edat file)

Hoard_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

Hoard_fix341.rar ? RGhost ? file sharing

 

HUSTLE KINGS + DLC

 

1137alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...pLHGmgISYt.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

HuKng_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

DLC FIXED:

http://safelinking.net/p/1021811d23

http://safelinking.net/p/999274fb2f

 

HYDROPHOBIA PROPHECY

 

1138alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...SGkMvVcRZj.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

http://safelinking.net/p/303e5301fb

 

************************************************** ************************************************** ***********************

 

J

 

JOE DANGER + DLC

 

1139alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...EOU0DPuGjh.pkg

 

Patch update 1.01: (MUST install for DLC to work)

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0101-PE.pkg

 

DLC & GAME FIX 3.41/3.55: (edat files)

pjJD DLC_fix.zip ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/6dbdefd4f2

 

************************************************** ************************************************** ***********************

L

 

LANDIT BANDIT

 

1140alsh3er.jpg

 

1141alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...6TGUVb53Vx.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-LB_FIX.zip ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

LITTLE BIG PLANET (NPEA00241) + DLC

 

1142alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...jhPm0M8jkG.pkg

 

Patch Updates 1.28-1.30:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...8-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...0-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

http://www.*****hare.com/file/24923367D2EA2810

T�l�chargement de fichier

 

DLC FIXED 3.41/3.55 [bCES00141]:

http://www.*****hare.com/file/913608A1709CA06F

T�l�chargement de fichier

 

************************************************** ************************************************** ***********************

 

M

 

MAGIC THE GATHERING: Duels of the Planeswalkers 2012 (NPEB00515)

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 530x354px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1143alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...rwSnprLRIC.pkg

 

FIX 3.55: (edat file)

EP2037-NPEB00515_00-D12PURCHASE00001.edat ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

FIX 3.41: (pkg + edat)

MTG_Plnswlkrs12_fix341.rar ? RGhost ? file sharing

 

MARVEL PINBALL + TABLES DLC

 

1144alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...zHXoOWFKIn.pkg

 

Patch Update 1.03:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...3-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj_mp.zip ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

Fantastic Four Table DLC:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...XiLISypHwv.pkg

 

Captain America Table DLC:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...mcnMRylQiz.pkg

 

BOTH DLC FIX 3.41/3.55:

MP_FF-CA_DLCfix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

MATT HAZARD: BLOOD BATH & BEYOND

 

1145alsh3er.jpg

 

1146alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...DFODb6UtdL.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

pj_MattH_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

 

MONKEY ISLAND 2 SPECIAL EDITION:LeChuck's Revenge

 

1150alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...JQxCCldSKF.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

MonkeyIs2_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

MOON DIVER + DLC

MORTAL KOMBAT II

 

1152alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...2qbIiSyOFd.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-MKII-fix.zip ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/7d26451fde

 

MORTAL KOMBAT vs DC UNIVERSE

 

1153alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...ytBjMkcHaq.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/ff0aea5847

https://safelinking.net/p/5368537cc6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

MUSHROOM WARS + DLC 5 MAPS

 

1154alsh3er.jpg

 

Full game:

http://safelinking.net/p/a13c82bb8a

 

Patch Update 1.01:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0101-PE.pkg

 

DLC + FIX 3.41/3.55:

MushWDLC FIX.zip ? RGhost ? file sharing

 

************************************************** ************************************************** ***********************

 

N

 

NAMCO MUSEUM ESSENTIALS

 

1155alsh3er.jpg

NOTE: 6 Namco Games included [Pac-Man, Xevious Resurrection, Galaga, Dig-Dug, Xevious, Dragon Spirit]

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...HxbQrlOhfE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-NME_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

NBA JAM: ON FIRE EDITION

 

1156alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...BMrVtqbTcs.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

pj-NBAonfire_fix.rar ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/36958e5644

 

NEED FOR SPEED: SHIFT 2 UNLEASHED

 

1157alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...yaiAKWbDpT.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (3.41 by Catalinnc)

https://safelinking.net/p/a024f96816

https://safelinking.net/p/d58d8c3727

 

NOBY NOBY BOY

 

1158alsh3er.jpg

 

Full game [NPUA30032]:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...s4eQWtHPFH.pkg

 

FIX 3.41/3.55 [NPUA30032]:

nobyboyEU_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

************************************************** ************************************************** ***********************

 

O

 

OKABU (NPEB00621)

 

1159alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...kFizYjmsUy.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

http://safelinking.net/p/01ecb66732

http://safelinking.net/p/61f6030263

 

************************************************** ************************************************** **********************

 

P

 

PEGGLE + NIGHTS DLC (NPUA30005)

 

1160alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...dQxqoAhQgB.pkg

 

Patch Update 1.01:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

peggle_nights_fix.rar ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/bbbda2da5b

 

PIXELJUNK EDEN + ENCORE DLC

 

1161alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...FPXOPvCcer.pkg

 

Patch Update 2.0:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...0-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

http://safelinking.net/p/b2523f9b13

 

PIXELJUNK MONSTERS

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 600x336px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1162alsh3er.jpg

 

Monsters Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...8wiEpti5eS.pkg

 

Monsters FIX 3.41/3.55:

pj-PJMonsters_fix.zip ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

PIXELJUNK RACERS

 

1163alsh3er.jpg

 

FIXED FULL GAME 3.41/3.55:

http://safelinking.net/p/6fd61b9abc

 

PIXELJUNK RACERS 2nd LAP

 

1164alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...TUkUA0R0qM.pkg

 

Patch Update 1.01:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

PJRacers2ndLap_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

PIXELJUNK SHOOTER

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 626x313px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1165alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...E4NgNqiFCM.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

PJShooter_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

PIXELJUNK SHOOTER 2

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 525x300px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1166alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...xpwtduAdjd.pkg

 

Patch:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...1-V0100-PE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

PJShooter2_fix.rar ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/29dcb33e2b

 

POLAR PANIC

 

1167alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...Y7el5NpHyK.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

PlrPnc_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

PRESS YOUR LUCK

 

1168alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...OA7dhsuP8r.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

PYL_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

PRINCE OF PERSIA

 

 

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...fiXgERpZTS.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-POP_fix.zip ? RGhost ? file sharing

Free File Hosting with Shrta - Download - POP FIX.rar FIX.rar

 

PROTOTYPE

 

1170alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...xRSRvXOfsF.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-Prototype_fix.zip ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/35619276ec

 

************************************************** ************************************************** ***********************

 

R

 

RAG DOLL KUNG FU™: FISTS OF PLASTIC

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 518x327px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1171alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...U7PsPp3eQF.pkg

 

DLC1 & DLC2:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...RUuNO90lqy.pkg

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...HMMkb3lEF8.pkg

 

FIX 3.55:

ragdoll-kungfu_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

RAMPAGE WORLD TOUR

 

1172alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...GiTUx3v7NB.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

RWT_FIX.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

REAL STEEL + DLC

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 522x270px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1173alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...ZDRuWEfoEr.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

http://safelinking.net/p/fcc5618754

http://safelinking.net/p/333b42a32a

 

DLC FIXED:

http://safelinking.net/p/7c88372f6a

 

RENEGADE OPS

 

1174alsh3er.jpg

NOTE: 3.41 DONGLE and TB users run the game with no dongle inserted

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...lFEmJXLtYG.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (credit to Hissatsu)

http://safelinking.net/p/687104e252

http://safelinking.net/p/a18d85bba8

 

RESIDENT EVIL 4™ HD

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 527x314px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1175alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...wxiBPwgfJa.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-RE4HD_fix.rar ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/b69cbe4a5d

 

RESIDENT EVIL 5™ GOLD EDITION

 

1176alsh3er.jpg

 

Full game: (7.3GB)

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...FmIxXrSyrp.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-RE5GE_FIX.rar ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/c7b689fd76

 

RIDGE RACER 7 3D

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 611x293px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1177alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...kCoRIGAqOE.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/c8e03e8848

https://safelinking.net/p/9bc556501d

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

SAINTS ROW 2

 

1184alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...vcRqrFwllH.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

https://safelinking.net/p/fcf02d5f74

https://safelinking.net/p/03e73ea9c3

 

SECTION 8

 

1185alsh3er.jpg

NOTE: Multiple languages inside: ENG, FRA, SPA, GER, ITA.

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...TfvgPBEWb5.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

section8_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

SECTION 8: PREJUDICE

 

1186alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...TplrYUvSsm.pkg

 

FIX 3.55: (edat file)

s8prejudice_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

FIX 3.41: (pkg + edat)

http://safelinking.net/p/902659c470

http://safelinking.net/p/bc5d1e52bd

 

SHANK HD

 

1187alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...hf4twYxfv3.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

shank_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

SKYDRIFT

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 570x300px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1188alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/E...wADDSKvJIl.pkg

 

FIX 3.55: (pkg + edat)

SkyDrift FIX 3.55.rar ? RGhost ? file sharing

 

FIX 3.41/3.55: (pkg + edat)

pj-SkyD_fix.zip ? RGhost ? file sharing

 

SKYFIGHTER

 

1189alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...JprAv7aCNY.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (3.41 by Hissatsu)

pj-SkyF_fix.zip ? RGhost ? file sharing

http://safelinking.net/p/ebc714d10c

 

SONIC ADVENTURE DX ~DIRECTOR'S CUT~

 

1190alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...xQn2FMAqre.pkg

 

DX DIRECTORS CUT Add-on:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...884Aml2Pi5.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

http://safelinking.net/p/953b454012

Free File Hosting with Shrta - Download - SA DX.rar DX.rar

 

SPACE ACE

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 512x385px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1191alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...SaRPGgJlWi.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

Free large file hosting. Send big files the easy way!

http://safelinking.net/p/4b4c12b46d

 

SPLIT SECOND VELOCITY

 

1192alsh3er.jpg

 

Full game:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...WRuYSnEJfa.pkg

 

FIX 3.41/3.55:

pj-SplitSec_fix.zip ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

STAR RAIDERS

 

1193alsh3er.jpg

 

1194alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...gFsvbqGdfR.pkg

 

FIX 3.55: (edat file)

SRdrs_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

STAR TREK D-A-C

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]nCode.png[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 504x303px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1195alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...foy850Ahvq.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

pj-stDAC_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Free large file hosting. Send big files the easy way!

 

SWARM

 

1196alsh3er.jpg

 

1197alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...QFXIEQhbLy.pkg

 

FIX 3.55: (edat file)

pj-swarm_fix.rar ? RGhost ? file sharing

 

FIX 3.41: (pkg + edat)

http://safelinking.net/p/c842724118

 

SWORDS AND SOLDIERS

 

1198alsh3er.jpg

 

1199alsh3er.jpg

 

Full game:

http://ares.dl.playstation.net/cdn/U...hWPPKanNRH.pkg

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

swordsoldiers_fix.rar ? RGhost ? file sharing

Sword and Soldiers FIX [FW 3.41][CFW 3.55].rar

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2][/h]

 

TEKKEN V: DARK RESURRECTION [not online version]

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]
nCode.png
[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 600x250px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1690alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55:

 

TER_ROVER

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]
nCode.png
[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 576x310px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1691alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55:

 

TETRIS

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]
nCode.png
[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 503x300px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1692alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

 

THE FANCY PANTS ADVENTURES

 

1693alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.55: (edat file)

 

FIX 3.41: (pkg + edat)

 

THE UNDERGARDEN

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]
nCode.png
[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 570x321px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1694alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.55: (edat file)

 

THEXDER NEO

 

1695alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55:

 

TOMB RAIDER UNDERWORLD

 

1696alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55:

 

Tom Clancy's RAINBOW SIX VEGAS 2

 

1697alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55:

 

 

TOPATOI - Spinning Through The Worlds

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]
nCode.png
[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 513x264px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1698alsh3er.jpg

 

1699alsh3er.jpg

 

Full game:

 

Patch Update 1.01-1.03:

 

FIX 3.41/3.55:

 

TRINE with DLC

 

1700alsh3er.jpg

 

FIXED FULL GAME 3.41/3.55:

 

TV SHOW KING

 

1701alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55: (edat file)

 

************************************************** ************************************************** ********************

 

V

 

VOODOO DICE

 

1702alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55: (edat)

 

************************************************** ************************************************** *******************

 

W

 

WAKEBOARDING HD

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]
nCode.png
[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 520x326px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1703alsh3er.jpg

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]
nCode.png
[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 520x324px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1704alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55:

 

WIPEOUT HD

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]
nCode.png
[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 640x342px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1705alsh3er.jpg

 

Full game [NPUA80105]:

 

Full game [NPEA00057]:

 

FIX 3.41/3.55 [NPUA80105 and NPEA00057]:

 

WORMS CRAZY GOLF

 

1706alsh3er.jpg

 

Full game:

 

FIX 3.41/3.55:

 

************************************************** ************************************************** ********************

z

 

ZEN PINBALL + DLC TABLES (NPEB00099)

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]
nCode.png
[/TD]

[TD=class: td2]جهت مشاهده اندازه واقعی عکس 540x304px اینجا کلیک کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1918alsh3er.jpg

 

FULL FAME:

 

 

Patch Update 1.03-1.07:

 

DLC TABLES 1-6:

(Earth Defense, Excalibur, Mars, Paranormal, Street Fighter II Tribute and Ninja Gaiden Sigma 2)

 

FIX 3.41/3.55:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام و خسته نباشيد لينكهاي fix بازيهاي flow , flower , from dust , fret nice , dead space extraction خراب شده يا ***** هستند لط??ا رسيدگي كنيد راستي يك سوال داشتم بازي dead space extraction با دسته هم ميشه بازي كرد يا ??قط با move بايد كار كرد ؟

ویرایش شده توسط sefirot2011

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام و خسته نباشيد لينكهاي fix بازيهاي flow , flower , from dust , fret nice , dead space extraction خراب شده يا ***** هستند لط??ا رسيدگي كنيد راستي يك سوال داشتم بازي dead space extraction با دسته هم ميشه بازي كرد يا ??قط با move بايد كار كرد ؟

 

لط??ا به لينكها رسيدگي كنيد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز ممنون از این تاپیک!

??قط من بازی Comix Zone رو دانلود کردم اما واسه دانلود ??یکس بازی از سرور Putlocker ازم پسورد خواسته میشه!!! لینگ دانلود داده نمیشه! چه جوریه؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام لينك اسايسن 1 خرابه لط??ا درست كنيد ??وري ??وتي

:drool:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اقا pac man championchip dx رو اگه بزاری ممنون میشم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوستان یه سوالی داشتم.من الان میخوام یه اکانت psn درست کنم ولی وقتی به قسمت وارد کردن ایمیل و پسورد میرسم میگه یا ایمیل یا پسورد غلطه.با اینکه یه ایمیل جدید درست کردم ولی از این مرحله جلوتر نمیره.لط??ا راهنماییم کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
دوستان یه سوالی داشتم.من الان میخوام یه اکانت psn درست کنم ولی وقتی به قسمت وارد کردن ایمیل و پسورد میرسم میگه یا ایمیل یا پسورد غلطه.با اینکه یه ایمیل جدید درست کردم ولی از این مرحله جلوتر نمیره.لط??ا راهنماییم کنید

دوست عزیز سوالت رو در تاپیک مربوط به خودش بپرس ، ربطی به اینجا نداره سوالت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
دوست عزیز سوالت رو در تاپیک مربوط به خودش بپرس ، ربطی به اینجا نداره سوالت
داداش کجا بپرسم؟تاپیکی دراین مورد پیدا نکردم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
داداش کجا بپرسم؟تاپیکی دراین مورد پیدا نکردم

در این تاپیک که مربوط به ساخت اکانت هست

http://forums.p30day.com/t3901.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

متاس??انه خیر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

shift2 unlished fix ro nemishr danlod kard.fix dark sider ham mikham danlod konam password mikhad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...