رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
javad007

عملیات والفجر 8

پست های پیشنهاد شده

بسم رب الشهدا و الصدیقین13645604985.jpg?85

عملیات ??تح ??او

» اهدا?? عملیات

» ویژگی های منطقه ??او

» استعداد دشمن

» قوای خودی

» طرح عملیات

» شرح عملیات

» مشکلات باز پس گیری ??او برای دشمن

» خلاصه گزارش عملیات


بسم رب الشهدا و الصدیقین

پیروزی های جمهوری اسلامی با ??تح خرمشهر به اوج خود رسید، غرب به منظور ??راهم آوردن شرایط مناسب در تحمیل صلح و سازش به جمهوری اسلامی، تلاش اصلی را معطو?? بر ح??ظ صدام کرد. بدین ترتیب از یک سو پا??شاری و تصمیم قطعی غرب مبنی بر ح??ظ صدام و از سوی دیگر، عزم راسخ جمهوری اسلامی جهت حصول به اهدا?? حقه خود در جنگ و تسلیم نشدن در برابر ??شارهای همه جانبه استکبار، به نوعی، حالت نه جنگ، نه صلح را میان طر??ین حاکم کرد. در واقع ح??ظ صدام و بازداشتن ایران از پا??شاری روی آرمان های خود، برقراری موازنه قوا بود. از این رو ا??زایش و تقویت توانایی های تکنولوژی عراق به ویژه نیروی هوایی، در دستور کار استکبار قرار گر??ت و به دنبال آن دشمن سعی کرد ??ضا را به طور مطلق در اختیار بگیرد تا شاید به این وسیله به لحاظ ضع?? های متعددی که داشت، صحنه جنگ را از میدان رزم زمینی به آسمان، دریا و شهرها بکشاند .

گذشته از استراتژی غرب و حمایت های همه جانبه علمی و نظیر از رژیم عراق، رژیم بعثی نیز تمامی توان خود را در جهت پشتیبانی و پاسخ گویی به نیازهای جنگ قرار داد .

اجتناب از جنگ در زمین مسطح – پس از عملیات های وال??جر مقدماتی و وال??جر 10 – و در پی آن ابتکار عملیات در هورالهویزه طی دو عملیات بزرگ خیبر و بدر – به خصوص خیبر – موجب ان??عال رژیم عراق و ایجاد نگرانی در میان حامیان منطقه ای و بین المللی او گردید، و متقابلا جمهوری اسلامی ایران که ابتکار عمل و برتری سیاسی و نظامی را همچنان در دست داشت، زمینه عملیات بعدی را با است??اده از تجربه عملیات در هور ??راهم نمود .

در این میان، عاملی که مجوب شد طراحان نظامی در انتخاب منطقه بعدی برای عملیات دقت بیشتری به عمل آورند، این بود که هیچ یک از عملیات های انجام شده پس از ??تح خرمشهر دارای نتایجی نبود که قادر باشد برتری تعیین کننده ای را نصیب ایران کند. از این رو، لازم بود حرکت جدیدی در صحنه جنگ انجام شود که با آنچه از اول جنگ تا آن زمان به وقوع پیوسته بود، مت??اوت باشد و ??رماندهان نظامی عراق نیزاز پیش بینی آن ناتوان باشند. این حرکت، عبور از رودخانه عریضی همچون اروند و تسخیر منطقه مهم شبه جزیره ??او بود .

» اهدا?? عملیات

به لحاظ موقعیت جغرا??یایی شمال خلیج ??ارس و منطقه ??او، عملیات وال??جر 8 از اهدا?? سیاسی – نظامی ویژه ای برخوردار بود که مهم ترین آن ها عبارت بودند از:

 

 • تصر?? شهر ??او و تاسیسات بندری آن
 • هم مرزی با کویت
 • تهدید بندر ام القصر
 • انهدام و یا تصر?? سکوهای پرتاب موشک
 • تامین خورموسی و تردد کشتی ها به بندر امام خمینی
 • تسلط بر اروندرود
 • انسداد راه ورود عراق به خلیج ??ارس

» ویژگی های منطقه ??او

منطقه ??او علاوه بر ارزش سیاسی – نظامی، به لحاظ ??راهم سازی امکان حضور مقتدرانه ایران در خاک عراق و موقعیت جغرا??یایی و طبیعی، دارای ارزش استراتژیک نیز بود و هم چنین معضلات ناشی از عدم تامین مناطق عملیاتی پیشین و مقابله با ??شارهای دشمن پس از تصر?? منطقه را هم مرت??ع می کرد، زیرا با تلاقی بودن سواحل رودخانه اروند درهر دو سو و نیز وجود عارضه کارخانه نمک، عملا بیشتر زمین منطقه را برای دشمن غیر قابل است??اده کرده بود و این مساله کارایی زرهی ارتش عراق را کاهش می داد. همچنین احاطه آب از سه قسمت موجب شده بود، پدا??ند در برابر دشمن تنها در یک سمت انجام شود و آسیب پذیری از جناحین را کاهش دهد .

علاوه بر این ها، کوتاه بودن عقبه نیروهای خودی، پوشش مناسب منطقه برای پدا??ند هوایی، تسلط آتش بر روی خطوط و عقبه دشمن، امکان رعایت اصل غا??لگیری، محدود بودن زمین و عمق قابل دسترس، از جمله عواملی بودند که بر میزان امیدواری ها نسبت به کسب پیروزی می ا??زود. اما در عین حال با توجه به ویژگی های خاص منطقه، مساله عبور از رودخانه و پشتیبانی عملیات، احداث پل، تردد قایق ها به ساحل دشمن و پهلو گر??تن آن ها در ساحل رودخانه ها، هر کدام به عنوان موانعی بودند که برداشتن آن ها از سر راه به سادگی امکان پذیر نبود. به همین دلیل در طرح ریزی عملیات، تدابیر ویژه ای برای ر??ع آن ها اتخاذ شد .

 

» منطقه عملیات

از آن جایی که زمین منطقه در میان آب محصور است، تحت تاثیر جذر و مد آب خلیج ??ارس و رطوبت دائم حاصل از آن می باشد. به همین دلیل، قسمت عمده ای از زمین منطقه باتلاقی، نمک زار و سست می باشد .

ارت??اع آب رود اروند، که از دریا تاثیر می پذیرد، در عمیق ترین قسمت رودخانه به 25 متر می رسد . در ساحل رودخانه پوششی از چولان (بوته های بلند) و نی وجود دارد. ارت??اع چولان ها حداکثر 5/1 متر و ارت??اع نی ها 3 تا 4 متر می باشد؛ به گونه ای که انسان به راحتی می تواند در میان آن مخ??ی شود .

هم چنین نخلستان بزرگی در ساحل خودی و دشمن، که عمق آن بین 2 تا 5 کیلومتر متغیر است، وجود دارد که زمین اطرا?? آن اغلب سست است .

» استعداد دشمن

منطقه عملیاتی در حوزه استح??اظی سپاه ه??تم عراق قرار داشت. منطقه مسئولیت این سپاه از ابوالخصیب تا راس البیشه و قرارگاه تاکتیکی آن در ابوالخصیب بود و طول خط پدا??ندی اروند رود را با دو لشکر 15 و 26 پیاده و یگان هایی از نیروی دریایی پوشانده بود.

لشکر 15 پیاده با یگان های زیر از ابوالخصیب تا جنوب سیبه – مقابل پالایشگاه آبادان – گسترش داشت:

 

 • تیپ های 8 ، 104، 401، 436 و 439 پیاده
 • دوگردان کماندویی
 • پنج گردان تانک و ن??ربر
 • پنج گردان جیش الشعبی
 • گردان های 15 و 20 توپخانه

لشکر 26 پیاده نیز با یگان های زیر از جنوب زیادیه تا راس البیشه مستقر بود :

 

 • تیپ های 107، 113، 110 و 111 پیاده
 • تیپ 440 و 441 پیاده ساحلی
 • ناو تیپ های 7 و 72 دریایی
 • گردان 22 د??اع الواجبات
 • دو گردان کماندو
 • دوگردان تانک و ن??ربر
 • چهار گردان جیش الشعبی
 • گردان های 22، 94، 79، 33 و 632 توپخانه

با شروع عملیات ، لشکرهای زیر نیز وارد منطقه شدند :

 

 • 10، 12، 6، 3 زرهی
 • 2، 11، 4، 8، 7، 17، 19و 18 پیاده
 • 5 و 1 مکانیزه
 • د??اع ساحلی
 • گارد ریاست جمهوری

در مجموع، یگان هایی که قبل و حین عملیات وال??جر 8 در منطقه ??او حضور یا??تند، برحسب تیپ و یا گردان مستقل به قرار ذیل می باشد :

ال?? – پیاده :

تیپ های 414، 29، 702، 704، 442، 502، 111، 110، 104، 47، 501، 419، 48، 39، 22، 23، 2، 602، 603، 703، 96، 95، 108، 421، 424 و5

ب – پیاده ساحلی :

تیپ های 440، 441 و 443

ج – زرهی :

تیپ های 30، 16، 34، 42، 26 و گردان های تانک 17 تموز، الرا??دین، ذوالنورین و گردان 43 از لشکر 5.

د – مکانیزه :

تیپ های 25، 20، 15، 8 و 24

هـ – نیروی مخصوص :

تیپ های 65، 66 و 68

و – گارد ریاست جمهوری :

تیپ 1 مکانیزه :

 

 • 2 کماندو
 • 3 نیروی مخصوص
 • 4 مکانیزه
 • 10 زرهی
 • یک گردان کماندویی

ز – کماندو :

 

 • تیپ های کماندویی سپاه های 3، 4، 6 و 7
 • تیپ 73 از لشکر 17
 • گردان حطین
 • گردان 5 از لشکر 26
 • گردان کماندویی لشکر 15

ح – جیش الشعبی :

شش قاطع جیش الشعبی تحت امر لشکر 26

» قوای خودی

قرارگاه خاتم الانبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم هدایت و اجرای عملیات را با دو قرارگاه عملیاتی کربلا و نوح بر عهده داشت. یگان های تحت امر این قرارگاه ها نیز به ترتیب زیر بودند :

قرارگاه کربلا (محور شمالی) هدایت نیروهای زیر را بر عهده داشت :

 

 • لشکر 27 محمد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم
 • لشکر 25 کربلا
 • لشکر 7 ولی عصر (عج)
 • لشکر 31 عاشورا
 • لشکر 5 نصر
 • لشکر 8 نج?? اشر??
 • لشکر 14 امام حسین علیه‌السلام
 • لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه‌السلام
 • تیپ مستقل 32 انصارالحسین علیه‌السلام
 • تیپ مستقل 15 امام حسن علیه‌السلام
 • تیپ مستقل 44 قمر بنی هاشم علیه‌السلام

قرارگاه نوح :

 

 • لشکر 19 ??جر
 • تیپ مستقل 33 المهدی (عج)
 • 16 گردان از توپخانه

هم چنین، چهار قرارگاه ??رعی با ماموریت های جداگانه به شرح ذیل تشکیل شدند :

1- قرارگاه یونس 1 : تحت امر قرارگاه نوح بود با ناو تیپ کوثر ماموریت تصر?? اسکله العمیه را بر عهده داشت.

2- قرارگاه یونس 2 : قرارگاه عملیاتی نیروی دریایی ارتش و تحت امر قرارگاه خاتم الانبیاء بود و ماموریت تصر?? اسکله الکبر را بر عهده داشت.

3- قرارگاه رعد : قرارگاه عملیاتی نیروی هوایی ارتش بود و ماموریت پشتیبانی هوایی و پدا??ند هوایی را بر عهده داشت.

4- قرارگاه شهید سلیمان خاطر : قرارگاه عملیاتی هوانیروز بود با ماموریت تشکیل تیم آتش، تخلیه مجروح و هلی برد نیرو.

ضمناً قرارگاه قدس نیز به سه تیپ 21 امام رضا علیه‌السلام، 10 سیدالشهدا و 18 الغدیر ماموریت تک پشتیبانی در محور بوارین را بر عهده داشت.

» طرح عملیات

در طراحی مانور عملیات، دو عامل به طور قابل ملاحظه ای موثر بودند :

1. تجارب عملیات بدر

2. پیچیدگی ها و ویژگی های خاص عملیات وال??جر 8

اگر سپاه پاسداران تجربه گران بهای دو عملیات خیبر و بدر در هورالهویزه را به همراه نداشت، قطعا طراحی عملیات وال??جر 8 با مشکل روبه رو می شد

در طراحی مانور این عملیات چند مساله حایز اهمیت بود که عبارتند از :

 

 • آگاهی از چگونگی و حالت های خاص آب اروند در نوبت های خاص ه??ته، ساعت، شب و روز و . . .
 • عملیات عبور غواص ها از رودخانه
 • عملیات شکستن خط و پاکسازی سرپل به دست آمده
 • مرحله بندی عملیات
 • توسعه در عمق
 • و . . .

نسبت به درک حالت های مختل?? آب اروند رود، ماه ها کار صورت گر??ت و با جمع بندی اطلاعات موجود در تاریخچه این رودخانه و نیز شرایط جوی منطقه خسروآباد و ??او طی بیست ساله گذشته که از اداره هواشناسی گر??ته شد، هیچ گونه مشکلی به نظر نمی رسید

در مورد عملیات عبور غواص ها از رودخانه آموزش و تمرین های زیادی انجام شد. این اقدام برگر??ته از تجربه عملیات بدر بود. این عملیات، اوج خطرپذیری نیروهای انقلاب را به نمایش گذاشت. در این باره، یکی از نگرانی های اصلی، تاثیر جریان آب بر حرکت غواص ها و دور شدن آن ها از هد?? خاص واگذار شده به آن ها بود

مرحله بندی عملیات، پی بردن به نحوه عبور از رودخانه، چگونگی شکستن خط و گر??تن سرپل و چگونگی هوشیاری دشمن قطعا نیازمند حضور در غرب اروند و شناخت بیشتری از واکنش های دشمن بود. با توجه به عکس، نقشه و اطلاعات به دست آمده از زمین، چهار مرحله برای عملیات مشخص گردید :

1- عبور از رودخانه و شکستن خط و پاکسازی سرپل به دست آمده

2- تصر?? شهر ??او، رسیدن به خورعبدالله و استقرار در منطقه مثلثی شکل شمال شهر. هم چنین، استقرار در پایگاه دوم موشکی در شمال غربی شهر

3- پیشروی تا ابتدای کارخانه نمک و تشکیل خط د??اعی به موازات این منطقه از ساحل تا خورعبدالله

4- رسیدن به زمین انتهای کارخانه نمک و کانال انتهای کارخانه واقع در جاده ام القصر تا ساحل رودخانه .

ماموریترحله اول به عهده لشکرهای 7 ولی عصر، 5 نصر، 41 ثارالله، 31 عاشورا، 25 کربلا، 14 امام حسین علیه‌السلام و تیپ های 44 قمر بنی هاشم و 33 المهدی بود .

در مرحله دوم، لشکرهای 27 محمد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، 17 علی ابن ابی طالبعلیه‌السلام و در مرحله سوم لشکرهای 8 نج?? و 31 عاشورا برای تحقق طرح مانور لحاظ شدند. در مرحله چهارم نیز همه یگان ها برای انجام عملیات مدنظر بودند .

در خصوص توسعه در عمق باید متذکر شد در عملیات های بزرگی که پس از ??تح خرمشهر انجام شد، همواره میان عمق بخشیدن به عملیات وتوان موجود از یک سو، و هماهنگی پیشروی با پشتیبانی عملیات از لحاظ مهندسی و . . . از سوی دیگر، تعارض وجود داشت. در این عملیات توسعه در عمق و استمرار عملیات مورد توجه بود .

» شرح عملیات

سرانجام پس از حل معضلات اساسی عملیات و تکمیل طرح مانور و تامین پشتیبانی های مورد نظر و سازماندهی قرارگاه ها و یگان ها، دستور انجام عملیات در ساعت 22:10 تاریخ 20/11/1364، توسط ??رمانده کل سپاه با قرائت رمز عملیات به این شرح، صادر شد :

بسم الله ارحمن الرحیم. لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قاتلو هم حتی لا تکون ??تنه. یا ??اطمةالزهرا، یا ??اطمةالزهرا، یا ??اطمةالزهرا .

یگان های نیروی زمینی سپاه با پشتیبانی آتش طرح ریزی شده، تهاجم خود را در محورهای مورد نظر آغاز و مبادرت به شکستن خط کردند .

گسترش وضعیت و تامین هد?? های عملیات در همان شب اول چنان غیر منتظره بود که نیروهای پشتیبان که می بایستی برای تامین مراحل بعدی عملیات در صبح یا شب دوم عملیات به کار گر??ته می شدند، در ساعت 12 همان شب وارد منطقه شدند. پس از پاکسازی خط اول، در ادامه کار دو مساله عمده در پیش روی رزمندگان قرار داشت :

یکی دور زدن و محاصره شهر و حضور در محور ساحلی واقع در جناح شمالی. حضور در محوریادشده، نقش موثری را در مقابله با پاتک های دشمن و نیز تثبیت و تامین سرپل اولیه داشت لذا دو لشکر پرتوان وقدرتمند سپاه که ماموریت دستیابی به اهدا?? ??وق را داشتند، به منظور پاکسازی والحاق خط اول، تلاش خود را شروع کردند. بدین ترتیب قبل از روشن شدن آزمایش‌های مربوط به هوا و پس از درهم شکستن مقاومت های ضعی?? دشمن، یگان مامور جهت تصر?? شهر ??او، ابتدا با حضور در مدخل ورودی شهر، به محاصره آن پرداخت .

در جنوب شهر ??او نیز یکی دیگر از یگان ها با طی نمودن مسا??ت زیادی در عمق، به صورتی باورنکردنی خود را به خور عبدالله رساند و شهر ??او از شمال و جنوب به محاصره درآمد .

پاکسازی جنوب شهر ??او و باقی مانده نیروهای پراکنده و غیر منسجم دشمن، که در منطقه به صورت سرگردان حضور داشتند دنبال می شد. با حضور پرقدرت نیروها پس از محاصره شهر ??او در محور ساحلی و نیز دستیابی به خور عبدالله در جنوب ??او، پاکسازی عناصر باقی مانده دشمن در راس البیشه آغاز شد. در نتیجه یگان مامور به تصر?? شهر ??او، پس از ر??ع موانع موجود و مقابله با مقاومت های پراکنده دشمن، توانست با انهدام مقر تیپ 111 و به اسارت گر??تن ??رمانده آن، شهر ??او را به صورت کامل پاکسازی کند. در نتیجه تا پایان روز اول، رزمندگان اسلام مو??ق به تصر?? شهر ??او و پاکسازی کامل منطقه و حضور در شمال ??او(محور ساحلی) شدند و بدین ترتیب مراحل اول و عملیات انجام پذیر??ت .

دشمن در شرایطی که جمهوری اسلامی را ??اقد توانایی و قابلیت اجرای عملیات عبور از رودخانه ارزیابی می کرد، پس از مواجهه با حضور قدرتمندانه نیروهای اسلام در شهر ??او و بعد از گذشت سه روز از شروع عملیات، به تدریج نسبت به ابعاد عملیات ??او هوشیار شده و لشکر گارد را وارد منطقه کرد. شتاب زدگی و عدم توجیه کامل نسبت به منطقه، موجب گردید که نیروهای لشکر گارد سوار برخودرو و در حال حرکت به سمت منطقه درگیری، در محاصره نیروهای خودی ا??تاده و به هلاکت برسند. از این زمان بود که نبرد سنگین به مدت 75 روز ادامه پیدا کرد .

» ??او از حضور تا تثبیت

حضور نظامی ایران در ??او، نشانگر بی ثباتی حکومت بغداد و ضع?? و ناتوانی ارتش عراق بود .

دشمن پس از ناتوانی در باز پس گیری یک باره ??او، شیوه پیشروی لاک پشتی را آغاز کرد تا بلکه بتواند قسمت های محدودتری را تصر?? کند. و خط تبلیغاتی رسانه های جهانی هم در تحرکات نظامی دشمن بی تاثیر نبود، چنانچه نشریه واشنگتن پست طی گزارشی نوشت :

«عراق نمی تواند اجازه دهد ایرانی ها در این شهر باقی بمانند، زیرا این مساله به احتمال قوی عواقبی تضعی?? کننده از نظر روحی و سیاسی در داخل عراق و نیز در کشورهای همسایه خواهد داشت... تصر?? شبه جزیره ??او توسط نیروهای ایران و غا??لگیری عراقی ها، به طوری که هنوز هم مو??ق به بیرون راندن سربازان ایرانی از منطقه نشده اند، بغداد را سخت سرا??کنده کرده است.»

رادیو بی بی سی نیز طی ت??سیری اظهار داشت :

«ایران به خوبی در زمین از عهده نیروها برآمد و تصر?? این همه اراضی عراق، ضربه ای تحقیر آمیز به عراق وارد کرده است.»

 

» مشکلات باز پس گیری ??او برای دشمن

دشمن در انجام پاتک می بایست از نیروی زرهی مکانیزه است??اده می کرد که با توجه به باتلاقی بودن زمین عمدتا محدود به جاده می شد و این وضعیت با توجه به آتش توپخانه بر روی جاده ها و حضور قدرتمند نیروهای ایران در آن جا، امکان مانور را از دشمن می گر??ت. به علاوه نظر به این که قسمتی از منطقه پوشیده ازنخل است، راه حل دیگر جنگ تن به تن در نخلستان بود. اما نیروهای دشمن توانایی و روحیه مناسب برای این کار را نداشتند .

تلاش های دشمن در این ??اصله عمدتا در سه محور خلاصه می شود :

1. ادامه پاتک در برخی از محورها، خصوصا کارخانه نمک و جاده ام القصر

2. گسترش عقبه ها و احداث جاده و مواضع جدید توپخانه و . . .

3. طراحی استراتژی د??اع متحرک

دشمن به منظور حل بحران های ناشی از ??تح ??او و ضایعات وارده به ارتش خود، علی رغم رکود جبهه ها و نیز عدم توانایی در عقب راندن نیروهای خودی، مکررا تبلیغاتی را مبنی بر بازپسگیری منطقه عملیاتی وال??جر 8، انجام می داد

» خلاصه گزارش عملیات

نام عمليات : وال??جر 8 (??او)

زمان اجرا : 20/11/1364

رمز عملیات : يا ??اطمه الزهرا(سلام‌ الله‌ عليها)

مكان اجرا : منطقه عملیاتی اروند – جزیره ??او عراق – جنوبی ترین محور جنگ

تل??ات دشمن : (کشته ، اسیر و زخمی) : 57000

ارگان هاي عمل كننده : رزمندگان سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

اهدا?? عمليات : در هم شکستن ماشین جنگی عراق ، ??تح شهر مهم ??او ، قطع ارتباط دریایی عراق با خلیج ??ارس و تهدید شهر بصره عراق

منبع -

www.ashoora.ir

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چه ربطی داشت به ازادی خرمشهر .برو بابا مارو گر??تی

وال??جر 8 چیه

:flapper::90::90::90::90::90::90::00020077::00020077::00020077::00020077::00020077::00020077:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بالاخره د??اع مقدسه دیگه.:Iran::Iran::Iran::Iran::Iran::Iran::Iran:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

راست میگی ولی اینجا جاش نبود .:mellow:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اشکال نداره بابا. گ??تم یه خاطره ای از د??اع مقدس بشه.:sa0d:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

همه کسانی که بدون ریا و ??قط برای د??اع از کشور ر??تن جبهه واقعا قابل احتراما و ارزششون هز هر چیزی بیشتر .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این ملت ایران واقعا باید به شهدا جواب پس بدن . اگه این شهدا ایثار و ??داکاری نمیکردند میدونی چه بلایی سر ما میومد؟:blushing::sad:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...