رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
iman0013

دانلود DLC و UPDATE بازی های Ps3

پست های پیشنهاد شده

ارسال شده در (ویرایش شده)


DARKSIDERS II: ALL DLC PACK - US

4054-darksiders-2-wii-u-wallpaper-jpg

 

BLUS30829: update 1.02

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...2-V0100-PE.pkg

DEMON LORD BELIAL DLC

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/U...uEVCZpWCLH.pkg

ABYSSAL FORGE DLC

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/UP1005/BLUS30829_00/uIOAHggYCwwGHvMKRygEEIPOUDAEtFVAKpkrzFMMcpMcciHYqGpnFwvLJvkpxaBf.pkg

ARGUL'S TOMB DLC

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/UP1005/BLUS30829_00/ZIzPuwkkPlsYetsEypxVqgXJVIOXitRgeaqAWGrmhXCSOzWIvvzbRAKtEPkUZVjn.pkg

DLC PACK FIX

http://www.fileden.com/files/2012/11...DLC-US_fix.rar

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)


Skyrim all DLC - US

4055-skyrim-jpg

 

 

 

The Elder Scrolls V : Skyrim ALL DLC PACK

 

*Full FIX*

[bLES01329],[bLUS30778]

DLC Version: 2.09 , 1.09

With Full FIX

 

ابتدا آپدیت V2.09 , V1.09 را مطابق با آیدی خود دانلود و نصب کنید:

 

TES.V.Skyrim.[bLES01329].Official.Update.V2.09

 

TES.V.Skyrim.[bLUS30778].Official.Update.V1.09

 

سپس DLC ها را دانلود و نصب کرده در انتها ??یکس را نصب نمایید.

 

 

دانلود Hearthfire DLC به صورت مستقیم:

 

TES.V.Skyrim[bLES01329].Hearthfire.DLC

 

 

دانلود Dawnguard DLC به صورت مستقیم:

 

TES.V.Skyrim[bLES01329].Dawnguard.DLC

 

 

دانلود Dragonborn DLC به صورت مستقیم:

 

TES.V.Skyrim[bLES01329].Dragonborn.DLC

 

 

دانلود ??یکس:

 

.ALL.DLC.FIX.rar"]Skyrim.[bLES01329].ALL.DLC.FIX

 

 

----------------------

 

نکته مهم:

 

دوستانی که از آیدیBLUS30778 است??اده میکنند. ابتدا آپدیت مربوط به نسخه BLUS30778 را دانلود و نصب کنید سپس تمامی DLC ها را دانلود و نصب کنید و در انتها ??یکس را نصب کنید.

با کمک ??ایل منیجر مولتی من به مسیر زیر بروید:

 

dev_hdd-/game/BLES01329

 

 

در این مسیر یک پوشه با نام USRDIR میبینید. این پوشه را کات کنید و در مسیر زیر Paste کنید:

 

dev_hdd0/game/BLUS30778

منبع:بازیسنتر

 

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)


Final Fantasy XIII-2 - ALL DLC - ASIA

4058-lightning_2-jpg

 

ASIA Official 1.06 Update

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...6-V0100-PE.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Mog's Outfits: A Wondrous Wardrobe

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...tfrAXEnlmF.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Serah's Outfit: White Mage

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...PBCtNdiqRe.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Noel's Outfit: Black Mage

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...CnihMiHrya.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Serah's Outfit: Style and Steel

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...MQbpmanOUS.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Noel's Outfit: Assassin's Creed

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...OdzMbdaoSh.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Serah's Outfit: N7 Armor

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...rlstghdjhI.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Noel's Outfit: N7 Armor

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...RvWsvzOUCO.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Serah's Outfit: Summoner's Garb

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/HP0082/BCAS20224_00/OMKcpESHkgFOQinKAqOuKsONbzRlwWQFZbYYHEvBmgZofsdXCEARAFnTxsTTCOwcgIelHOAODNPOLZZduCsmtPWBTFpqaPmhYJTV E.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Noel's Outfit: Battle Attire

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...muNsmRdPoE.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Serah's Outfit: Beachwear

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...VOqEQiaoHv.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Noel's Outfit: Spacetime Guardian

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...GjmXDmFEzL.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Serah's Weapon: Seraphic Wing

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...cWfauseSbx.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Noel's Weapon: Catastrophe Blade

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...erPQXeoweh.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Serah's Weapon: Genji Bow

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...SWDqYPflhH.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Noel's Weapon: Muramasa

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...FQDguYUnPq.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Opponent: PuPu

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...ZuwiaCqROp.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Opponent: Gilgamesh

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...WwZBvoRuQX.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Opponent: Ultros & Typhon

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...QdspseKoYp.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Opponent: Nabaat

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...KYrPaytRFB.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Opponent: Lightning & Amodar

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...hMqAdfsUFO.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Opponent: Omega

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...xfFYLPSxAX.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Lightning: Requiem of the Goddess

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/HP0082/BCAS20224_00/WJAAGhwzwCBKNXwoEWgDjYsMvTmiuTXJMBMyTGKOWUsJwXXHxkQhJrrSefkljvooiENOcSQtVXnpYLrvvXONsLergkeBZsWHQlVs A.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Snow: Perpetual ***********

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/HP0082/BCAS20224_00/haQoscCHwWIEurcJUKhiRiaMdOUnWMaChHEiHRyDvaUWxbDqpDJRVLdcEnqcJFQENCVFWcwscmuZSyWRLUVHwfTRjsfkflipnxNG r.pkg

FINAL FANTASY XIII-2 Sazh: Heads or Tails?

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/H...PAGKwafwHJ.pkgInstall DLC FIXFF13-2_DLC Fixed (Asia).rar

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

Mafia 2 ALL DLC

4056-mafia2-ps3-cover-347x400-jpg

 

Patch Update 1.03 [bLES00521]:

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/t...3-V0101-PE.pkg

Joe's Adventure DLC [bLES00521]:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/EP1001/BLES00521_00/MygGbrrBOYDhteVRHyxwoKgeYCwzoFurVSOiamSuPyxJntUeRZjeeijSftTyxRyX.pkg

Jimmy's Vendetta DLC [bLES00521]:

http://zeus.dl.playstation.net/cdn/E...fDnNLQfciP.pkg

DLC FIX - cute blus folder to bles

BLUS30281_MAFIA_II_JOEANDJIMMY_DLCFIX.pkg

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

CALL OF DUTY: BLACK OPS ALL DLC PACK

*Full FIX*

[bLES01031],[bLUS30591]

DLC Version: 1.13

With GOLD FIX

 

 

 

این DLC ها نقشه های بسیار و همچنین مراحل جدیدی را به بازی شما اضا??ه میکنند...

ابتدا آپدیت V1.13 را مطابق با آیدی خود دانلود و نصب کنید:

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLUS30591].Official.Update.V1.013

 

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLES01031].Official.Update.V1.013

 

سپس DLC مورد نظر خود را نصب کرده و در انتها GOLD FIX را دانلود کنید و ??یکس را مطابق با آیدی بازی خود نصب نمایید.

 

 

دانلود Classic Zombie DLC با لینک مستقیم:

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLUS30591].Classic.Zombie.DLC

 

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLES01031].Classic.Zombie.DLC

 

دانلود ANNIHILATION DLC با لینک مستقیم:

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLUS30591].ANNIHILATION.DLC

 

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLES01031].ANNIHILATION.DLC

 

دانلود Moon DLC با لینک مستقیم:

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLUS30591].Moon.DLC

 

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLES01031].Moon.DLC

 

دانلود FIRST STRIKE MAP PACK DLC با لینک مستقیم:

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLUS30591].FIRST.STRIKE.MAP.PACK.DLC

 

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLES01031].FIRST.STRIKE.MAP.PACK.DLC

 

دانلود Escalation Map Pack DLC با لینک مستقیم:

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLUS30591].Escalation.Map.Pack.DLC

 

Call.Of.Duty.Black.Ops.[bLES01031].Escalation.Map.Pack.DLC

 

دانلود GOLD FIX برای ??یکس تمامی DLC ها:

 

Call.Of.Duty.Black.Ops.ALL.DLC.PACK.GOLD.FIX

 

منبع:بازیسنتر

 

 

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بچه ها منم چنتا dlc دارم که حالت چیت دارن مثلا داخل most wanted نیترو تموم نمیشه یا داخل کالا?? تیرت تموم نمیشه و ...اگه کسی خاست بگه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام.چرا dlc های بازی devil may cry با اینترنت دانلود مننجر دانلود نمیشن؟(??قط با دانلود مننجر خود جستجوگر دانلود میشه که خیلی سرعت پایینی داره).چکار کنم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

Sleeping dogs: All dlc pack

 

sleepingdogsdlcyearofth.jpg sleepingdogsdlcnightmar.jpg

 

 

BLUS30927 & BLES01661 - DLC

 

PATCH UPDATE BLES01661 1.02

 

PATCH UPDATE BLUS30927 1.03

 

Year of the Snake Pack

 

The Wheels of Fury Pack

 

The Ghost Pig Pack

 

Law Enforcer Pack

 

Monkey King Pack

 

Retro Triad Pack

 

Movie Masters Pack

 

The Zodiac Tournament DLC

 

Nightmare In North Point DLC

 

Square Enix Pack

 

Dragon Master Pack

 

Community Gift Pack

 

Drunken Fist Pack

 

Gangland Style Pack

 

Screen Legends Pack

 

Street Racer Pack

 

SWAT Pack

 

Red Envelope Pack

 

??یکس:SleepingDogs-ALLDLC_US_FIXv4.rar

 

راهنمایی برای نصب دی ال سی های نسخه US بر روی نسخه EU :

1- ابتدا آپدیت نسخه EU را نصب کنید.

2-سپس دی ال سی ها را نصب و ??یکس مورد نظر را نصب کنید.

3-از طریق مولتیمن به مسیر dev_hdd0/game/BLUS30927 ر??ته و

محتویات ??ولدر BLUS30927 را در ??ولدر BLES01661 در مسیر dev_hdd0/game/BLES01661 کپی کنید

و??ولدر خالی نسخه BLUS30927 را پاک کنید.

4-در مولتیمن بر روی آیکون بازی ر??ته و وارد ستینگ شوید و fix permission را ??عال کنید ، این کار ??قط یکبار مورد نیاز هست و در لودهای بعدی احتیاجی به آن نیست.

5-بازی را شروع کنید.

 

dlc content:

 

Year of the Snake

The Wheels of Fury Pack

Ghost Pig Pack 2.0

Monkey King Pack

Law Enforcer Pack

Retro Triad Pack

The Zodiac Tournament

Nightmare In North Point

Movie Masters Pack

Square Enix Pack

Dragon Master Pack (Police Protection Pack, Martial Arts Pack, Deep Undercover Pack, GSP Pack, The Triad Enforcer Pack)

Community Gift Pack

Drunken Fist Pack

Gangland Style Pack

Gangland Style Pack

Screen Legends Pack

Street Racer Pack

SWAT Pack

Red Envelope Pack

High Roler Pack

Top Dog Silver Pack

Top Dog Gold Pack

منبع:بازیسنتر

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یه چنتا سوال داشتم::=d:

1- میخوام بدونم بعد از نصب این آپدیت ها تو بازی لازم به انجام کار خاصی نیست و خودش اجرا میشه؟

2- کارایی های این آپدیت ها چیه؟(یعنی چه چیزی به بازی اضا??ه میکنه؟)

ممنون منتظرم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)
یه چنتا سوال داشتم::=d:

1- میخوام بدونم بعد از نصب این آپدیت ها تو بازی لازم به انجام کار خاصی نیست و خودش اجرا میشه؟

2- کارایی های این آپدیت ها چیه؟(یعنی چه چیزی به بازی اضا??ه میکنه؟)

ممنون منتظرم

 

خیر نیازی نیست

کارایی شون تو پست مربوطه نوشته شد

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام خسته نباشید اگه میشه سیو و dlc بازی کشتی کج wwe13 رو بزارید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Wwwe 13 update

 

4059-ps3gameroom-com-0494471969-jpg

ورژن اپدیت:1.01

 

ایدی:BLES01699

 

لینک دانلود:http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01699/BLES01699_T0/dfee392790e98908/EP1005-BLES01699_00-WWE13PATCHONESUB-A0101-V0100-PE.pkg

 

حجم:617 مگابایت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوستان اگه واسه بازی fifa 13 هم dlc باشه واسه دانلود بزارین ممنون .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام ایمان جان میشه update & dlc های modern warfare 3 روهم بذاری ممنون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

Call of Duty Modern Warfare 3 Many DLC

 

BLUS30838

 

 

w7686_1460CODMW3_DLC_Colle.jpg

اپدیت ها:به ترتیب

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLUS30838/BLUS30838_T24/9f61bde93da766cc/UP0002-BLUS30838_00-MW3P000000000119-A0119-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLUS30838/BLUS30838_T24/9f61bde93da766cc/UP0002-BLUS30838_00-MW3P000000000120-A0120-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLUS30838/BLUS30838_T24/9f61bde93da766cc/UP0002-BLUS30838_00-MW3P000000000121-A0121-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLUS30838/BLUS30838_T24/9f61bde93da766cc/UP0002-BLUS30838_00-MW3P000000000122-A0122-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLUS30838/BLUS30838_T24/9f61bde93da766cc/UP0002-BLUS30838_00-MW3P000000000123-A0123-V0100-PE.pkg

http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLUS30838/BLUS30838_T24/9f61bde93da766cc/UP0002-BLUS30838_00-MW3P000000000124-A0124-V0100-PE.pkg

 

دی ال سی ها:

Overwatch 87MB

Download

Piazza 79MB

Download

Liberation 91MB

Download

Black Box 92MB

Download

Elite drop 4;5;6 100KB

Download

MW3 collection 1 theme 5MB

Download

Negotiator 17MB

Download

Black Ice 144MB

Download

Sanctuary 91MB

Download

Foundation 113MB

Download

7-12 REQUIRED Access Key 100KB

Download

Elite Drop 9 Oasis: 99MB

Download

Elite Drop 10: Kill Switch 132MB

Download

Elite Drop 11: Iron Clad 3710KB

Download

Elite Drop 12: Getaway-Lookout 144MB

Download

13-18 REQUIRED Access Key 100KB

Download

Elite Drop 13: Arctic Recon 186MB

Download

Elite Drop 14: U-Turn - Vortex 159MB

Download

Elite Drop 15: Intersection 83MB

Download

Free Drop 1: Erosion/Aground 163MB

Download

Free Drop 2 - Terminal 71MB

Download

Elite Drop 16 - Decommission 126MB

Download

Elite Drop 17 - Offshore 129MB

Download

Elite Drop 18 - Vertigo 90MB

Download

Elite Drops 13-18 REQUIRED Access Key 3

Download

Elite Drop 19 - Light 'Em Up 11MB

Download

Elite Drop 20 - Special Delivery 147MB

Download

 

Elite Drop 21 - Special Ops Chaos Mode

http://www.mediafire.com/download/yo58ma7m4kzgawr/Elite_Drop_21_-_Special_Ops_Chaos_Mode.pkg

Elite Drops 19-24 REQUIRED AccessKey 4 100KB

Download

Raps for ReactPSN:

Download

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

Batman Arkham City: All DLC Pack

 

BLUS30538

 

v387_ba.jpg

اپدیت ورژن 1.04 :http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLUS30538/BLUS30538_T3/aa7328b3df193e17/UP1018-BLUS30538_00-ARKHAMCITY0PATCH-A0104-V0100-PE.pkg

 

دی ال سی ها:

Harley Quinn DLC

Download

Catwoman DLC

Download

Nightwing DLC

Download

Robin DLC

Download

Gotham Characters Skins

Download

Challenge MapPack [iceberg Lounge, Joker's Carnival and The Batcave

Download

BatSuit Skins Pack [batman Inc, Future Batman, Sinestro Corp., 1970' BatmanBatman Animated, Dark Knight]

Download

ALLDLC FIXv2 3.41/3.55

Dlc Fix

کاربران با ایدی BLES از مسیر زیر ??ایل ها را کپی کنید

/dev_hdd0/game/BLUS30538/USRDIR و در مسیر زیر PASTE کنید: /dev_hdd0/game/BLES00926/USRDIR.

منبع:بازیسنتر

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Assassin Creed Revelation: DLC Pack

 

m9294_ab.jpg

 

BLES01467

PATCH 1.04:http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLES01467/BLES01467_T25/1cdce6387c33752d/EP0001-BLES01467_00-ACRTITLEUPDATE04-A0104-V0100-PE.pkg

 

The lost Archive DLC

Download

Mediterranean Traveler Map Pack

Download

The Ancestors Character Pack

Download

DLC FIX

Download

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Grand Theft Auto IV

 

0001.jpg

The Ballad of Gay Tony

 

PKG

ID: BLES00229

For Bles version

RAP

The Lost and the Damned

 

PKG

 

ID: BLES00229

FOR Bles version

RAP

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

Uncharted 3

 

19733240600415576654.jpg

 

Uncharted 3: ALL DLC PACK

*Full FIX*

[bCES01176]

DLC Version: 1.15

with RAP FIX

 

 

ابتدا آپدیت های رسمی بازی را به ترتیب دانلود و نصب کنید:

Uncharted.3.[bCES01176].Official.Update.V1.13

 

Uncharted.3.[bCES01176].Official.Update.V1.14

 

Uncharted.3.[bCES01176].Official.Update.V1.15

 

Uncharted.3.[bCES01176].Official.Update.V1.18

 

سپس تمامی DLC ها را دانلود و نصب کنید. برای اجرای DLC ها نیاز به ??یکس انها توسط ??ایل های RAP دارید. ??ایل های RAP را که در کنار هر DLC قرار میدهیم باید طبق آموزش در اخر پست ??یکس کنید.

 

 

دانلود Uncharted 3 Online Pass به همراه ??یکس:

 

.Online.Pass.rar"]Uncharted.3.Online.Pass.With.RAP.FIX

 

 

 

دانلود Flash Back Map Pack 1 DLC به صورت مستقیم:

 

Uncharted.3.[bCES01176].Flash.Back.Map.Pack.1.DLC

 

دانلود ??ایل ??یکس: (RAP File)

 

.Flash.Back.1.FULL.FIX.rar"]Uncharted.3.[bCES01176].Flash.Back.Map.Pack.1.DLC.FULL.FIX

 

 

دانلود Flash Back Map Pack 1 DLC به صورت مستقیم:

 

Uncharted.3.[bCES01176].Flash.Back.Map.Pack.1.DLC

 

دانلود ??ایل ??یکس: (RAP File)

 

.Flash.Back.2.FULL.FIX.rar"]Uncharted.3.[bCES01176].Flash.Back.Map.Pack.1.DLC.FULL.FIX

 

 

دانلود Drake's Deception Map Pack DLC به صورت مستقیم:

Uncharted.3.[bCES01176].Drake's.Deception.Map.Pack.DLC

 

 

دانلود ??ایل ??یکس: (RAP File)

 

.Drake%26%2339%3Bs.Deception.Map.Pack.DLC.FULL.FIX.rar"]Uncharted.3.[bCES01176].Drake's.Deception.Map.Pack.DLC.FULL.FIX

 

 

 

دانلود Fort Co-Op Adventure DLC به صورت مستقیم:

 

Uncharted.3.[bCES01176].Fort.Co-Op.Adventure.DLC

 

دانلود ??ایل ??یکس: (RAP File)

 

.Fort.Co-Op.Adventure.DLC.FULL.FIX.rar"]Uncharted.3.[bCES01176].Fort.Co-Op.Adventure.DLC.FULL.FIX

 

 

 

دانلود Co-op Shade Survival Mode DLC به صورت مستقیم:

Uncharted.3.[bCES01176].Co-op.Shade.Survival.Mode.DLC

 

دانلود ??ایل ??یکس: (RAP File)

 

.Co-op.Shade.Survival.Mode.DLC.FULL.FIX.rar"]Uncharted.3.[bCES01176].Co-op.Shade.Survival.Mode.DLC.FULL.FIX

 

منبع:بازیسنتر

ویرایش شده توسط iman0013

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
BLUS30538

 

v387_ba.jpg

اپدیت ورژن 1.04 :http://b0.ww.np.dl.playstation.net/tppkg/np/BLUS30538/BLUS30538_T3/aa7328b3df193e17/UP1018-BLUS30538_00-ARKHAMCITY0PATCH-A0104-V0100-PE.pkg

 

دی ال سی ها:

Harley Quinn DLC

Download

Catwoman DLC

Download

Nightwing DLC

Download

Robin DLC

Download

Gotham Characters Skins

Download

Challenge MapPack [iceberg Lounge, Joker's Carnival and The Batcave

Download

BatSuit Skins Pack [batman Inc, Future Batman, Sinestro Corp., 1970' BatmanBatman Animated, Dark Knight]

Download

ALLDLC FIXv2 3.41/3.55

Dlc Fix

کاربران با ایدی BLES از مسیر زیر ??ایل ها را کپی کنید

/dev_hdd0/game/BLUS30538/USRDIR و در مسیر زیر PASTE کنید: /dev_hdd0/game/BLES00926/USRDIR.

دستت درد نکنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام ایمان جان ممنون که گذاشتی ??قط اگه میشه لینکElite Drop 21 - Special Ops Chaos Mode رو یه چک بکن بعد برای نصب هرکدوم هم ??قط بایدpkg هارو نصب کنم:;-D:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...