رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
brose

کسی نماز را بلد هست به ما بگوید من بلد نیستم

پست های پیشنهاد شده

دوستان کسی میتونه اموزش نمازو واسم بذاره توی مسجد الکی با ملت مینشستم بر میخواستم الکی لبامو تکون میدادم تا از ترس سرزنش پدرم ??رار کنم[ATTACH=CONFIG]6880[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6879[/ATTACH] اگه کسی میتونه بذاره با معنیش باشه معرکه میشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ما که بلدیم کجا رو گر??تیم که شما بخوای بگیری ؟؟؟!!!!! :biggrin2: . خدا رو هر جور دوست داری عبادت کن. مهم نیست چجوری. شما ??قط عبادت کن. :4:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خودتو اذیت نکن.من جات میرم جهنم.میگن همه ی ادمای باحال اونجان.البته هرچی میگن رو باور نکن.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وضو

پیش از وضو، دستها را تا مچ می شوییم، ولی این شستن، جزو اعمال وضو نمی باشد.پیش از هر چیز نیت می کنیم، یعنی با قصد انجام وضو و برای اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغازمی کنیم

۱- به نیت وضو صورت را از بالا به پایین – از جایی که موی سر روییده تا چانه – می شوییم.

۲- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پایین، می شوییم.

۳- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست می شوییم.

۴- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتی که بر دست مانده، جلوی سر را مسح می کنیم؛

یعنی دست را بر سرگذاشته و کمی به طر?? پیشانی می کشیم

۵- پس از مسح سر، پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا (م??صل) مسح می کنیم.

۶- و در پایان پای چپ را مانند پای راست مسح می کنیم و با این عمل وضو تمام می شود

اذان و اقامه

براي مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاي يوميه اذان و اقامه بگويد

اذان هجده جمله است : اَلله?? اَكْبَر?? (4مرتبه) ، اَشْهَد?? اَنْ لا ا??لهَ ا??لَّا الله ، اَشْهَد?? اَنَّ م??حَمَّداً رَس??ول?? الله ، حَيّ?? عَلَي الصَّلوة ، حَيّ?? عَلَي الْ??َلاح ، حَيّ?? عَلي خَيْر?? العَمَل ، اَلله?? اَكْبَر??،لا ا??لهَ ا??لَّا الله هر يك (2مرتبه)

اقامه ه??ده جمله است : يعني دو مرتبه اَلله?? اَكْبَر?? از ابتداي اذان و يك مرتبه لا ا??لهَ ا??لَّا الله از آخر آن كم مي شود و بعد از گ??تن حَيّ?? عَلي خَيْر?? العَمَل بايد دو مرتبه قَدْ قامَت?? الصَّلوة اضا??ه شود.

. عبارت «اَشْهَد?? اَنَّ عَل??يّاً وَل??يّ?? الله» جزء اذان و اقامه نيست ولي خوب است بعد از جمله اَشْهَد?? اَنَّ م??حَمَّداً رَس??ول?? الله به قصد قربت گ??ته شود. تکبیرة الاحرام

“نماز??? با گ??تن “الله اکبر??? آغاز می شود، گ??تن “الله اکبر??? در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به اوست.

اعلام بزرگی پروردگار و دوری جستن از تمام قدرتهای دروغین است.

با این تکبیر به حریم نماز وارد می شویم و برخی کارها بر ما حرام می شود.

هنگامی که نماز را شروع می کنیم باید متوجه باشیم که چه نمازی را می خوانیم؛ مثلا نماز ظهر است یا عصر و آن را تنها برای اطاعت ??رمان خداوند بجا آوریم که این همان “نیت??? است و از اجزای اصلی نماز به شمار می آید.

از آغاز تا پایان نماز باید از این کارها که نماز را باطل می کند بپرهیزیم:۱- خوردن و آشامیدن.

۲- روی از قبله برگرداندن.

۳- سخن گ??تن.

۴- خندیدن.

۵- گریستن.

۶- بهم زدن صورت نماز. مثل راه ر??تن.

۷- کم یا زیاد کردن اجزای اصلی نماز؛ مانند رکوع.

هنگام گ??تن “الله اکبر??? مستحب است، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببریم.

قرائت

پس از گ??تن “الله اکبر??? سوره حمد را می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم

(الْحَمْد?? للّه?? رَبّ?? الْعَالَم??ینَ الرَّحْمـن?? الرَّح??یم?? مَال??ک?? یَوْم?? الدّ??ین?? إ??یَّاکَ نَعْب??د?? وإ??یَّاکَ نَسْتَع??ین?? اهد??نَــــا الصّ??رَاطَ الم??ستَق??یمَ ص??رَاطَ الَّذ??ینَ أَنعَمتَ عَلَیه??مْ غَیر?? المَغض??وب?? عَلَیه??مْ وَلاَ الضَّالّ??ینَ)

 

پس از سوره حمد، یک سوره دیگر از قرآن را می خوانیم به عنوان نمونه، می توان سوره توحید را خواند:

سوره توحید

بسم الله الرحمن الرحیم

(ق??لْ ه??وَ اللَّه?? أَحَدٌ اللَّه?? الصَّمَد?? لَمْ یَل??دْ وَلَمْ ی??ولَدْ وَلَمْ یَک??ن لَّه?? ک??????وًا أَحَدٌ )

پسرها و مردان باید نماز صبح و مغرب و عشا، حمد و سوره را (در رکعت اول و دوم) بلند بخوانند ولی دخترها وبانوان، اگر نا محرم صدای آنان را نشنوند می توانند بلند بخوانند و در نماز ظهر عصر همه باید حمد وسوره را آهسته بخوانند.

انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که اصلا نمی تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طور که می تواند بخواند و بهتر آن است که نماز را به جماعت بجا آورد. رکوع

پس از تمام شدن حمد وسوره سر به رکوع خم می کنیم و دستها را به زانوها می گذاریم و می گوییم:

“سبحان ربی العظیم وبحمده???

و یا می گوییم: “سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله??? سجده

سپس سر از رکوع برداشته (می ایستیم) و آنگاه به سجده می رویم و ه??ت عضو بدن؛ یعنی پیشانی، ک?? دو دست، سر زانوها و نوک انگشتان بزرگ پا را بر زمین گذاشته و می گوییم:

“سبحان ربی الاعلی وبحمده???

یا “سبحان الله??? را سه مرتبه تکرار می کنیم.

در سجده نماز، باید پیشانی را روی خاک یا سنگ یا چیزهای دیگری از زمین بگذاریم.

سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و برای خوراک و پوشاک انسان مصر?? نمی شود نیز صحیح است.

مهر نماز که بیشتر در بین ما معمول است، در حقیقت قطعه خاک پاکیزه ای است که نمازگزار همراه خود دارد تا برای سجده، پیشانی را روی آن بگذارد.

سجده دوم

پس از سجده اول ، می نشینیم و بار دیگر به سجده ر??ته و سجده دوم را مانند سجده اول بجا می آوریم.

با تمام شدن سجده دوم، یک رکعت نماز به پایان می رسد؛ یعنی تا بدینجا، رکعت اول نماز را خوانده ایم، بنابراین بطور خلاصه، رکعت اول نماز عبارت است از:

۱- تکبیره الاحرام (گ??تن “الله اکبر??? در آغاز نماز).

۲- قرائت (خواندن حمد و سوره).

۳- رکوع و ذکر آن.

۴- دو سجده و ذکر آنها.

رکعت دوم

پس از تمام شدن رکعت اول نماز، بدون آن که صورت نماز به هم بخورد و یا ??اصله ای ایجاد شود، از جا برخاسته، بار دیگر می ایستیم و حمد و سوره را به همان ترتیبی که در رکعت اول نماز گ??ته شد، می خوانیم.

قنوت

در رکعت دوم نمازهای روزانه، بعد از تمام شدن حمد و سوره و قبل از رکوع، مستحب است، دستها را روبروی صورت گر??ته ودعایی بخوانیم؛ این عمل را “قنوت??? گویند.

در قنوت می توان این دعا را خواند:

“ربنا آتنا ??ی الدنیا حسنة و??ی الاخرة حسن وقنا عذاب النار???

پیامبر خدا (ص) ??رمود: “کسی که قنوت نمازش طولانی تر باشد، حسابرسی او در روز قیامت راحت تر است???. پس از قنوت، رکوع وسجده ها را مانند رکعت اول بجا می آوریم.

 

تشهد

در رکعت دوم هر نماز، پس از تمام شدن سجده دوم باید در حالی که رو به قبله نشسته ایم “تشهد??? بخوانیم؛

یعنی بگوییم:

“اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله

اللهم صل علی محمد وال محمد???

سلام

تا اینجا رکعت دوم نماز هم تمام می شود و اگر نماز دو رکعتی باشد؛ مانند نماز صبح، بعد از تشهد، با گ??تن سلام، نماز را تمام می کنیم؛ یعنی می گوییم:

السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته

السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

اکنون نماز صبح را ??را گر??تیم و چنانچه نمازی که می خوانیم سه رکعتی یا چهار رکعتی باشد، باید در رکعت دوم، بعد از خواندن تشهد، بدون آن که سلام نماز را بگوییم، بایستیم و رکعت سوم نماز را بخوانیم.

رکعت سوم

رکعت سوم نماز هم مانند رکعت دوم است، با این ت??اوت که در رکعت دوم باید با حمد و سوره بخوانیم، ولی در رکعت سوم، سوره و قنوت ندارد و ??قط “حمد??? را می خوانیم و یا به جای حمد، سه مرتبه می گوییم:

“س??بحانَ الله?? والحَمد?? لله?? وَلا ا??لهَ الاّ الله?? والله?? اکبر?????

پس اگز نماز مغرب می خوانیم، باید بعد از سجده دوم (در رکعت سوم) تشهد بخوانیم وبا سلام، نماز را پایان دهیم

رکعت چهارم

اگر نمازی که می خوانیم چهار رکعتی باشد؛ یعنی: نماز ظهر یا عصر یا عشا؛ پس از سجده ها (در رکعت سوم) بدون آن که تشهد یا سلام را بخوانیم، می ایستیم و رکعت چهارم را مانند رکعت سوم انجام می دهیم و در پایان نماز؛ یعنی پس از سجده دوم می نشینیم و تشهد و سلام را می خوانیم و نماز را تمام می کنیم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

سوره حمد

 

ب??سْم?? اللّه?? الَّرحمن?? الرَّحیم??، به نام خداوند بخشنده مهربان

 

اَلْحَمْد?? ل??لّه?? رَبّ?? العالَمینَ، ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است

 

اَلرَّحمن?? الرَّحیم??، بخشنده و مهربان است

 

مال??ک?? یَوْم?? الدّین??، صاحب روز جزا است

 

ا??یّاکَ نَعْب??د?? وَ ا??یّاکَ نَسْتَعینَ، یعنى ??قط تو را عبادت مى کنیم و ??قط از تو کمک مى خواهیم.

 

ا??هْد??نَاالصّ??راطَ الْم??سْتَقیمَ، یعنى هدایت کن ما را به راه راست

 

ص??راطَ الَّذینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْه??م، یعنى به راه کسانى که به آنان نعمت دادى غَیْر?? المَغْض??وب?? عَلَیْه??م وَ لا الضّالّ??ینَ، یعنى نه براه کسانى که غضب کرده اى برایشان و نه آن کسانى که گمراهند.

 

 

 

سوره اخلاص

 

ب??سْم?? اللّه?? الرَّحمن?? الرَّحیم??، ق??لْ ه??وَ اللّه?? اَحَدٌ، یعنى بگو خداوند، خدائیست یگانه.

 

اللّه?? الصَّمَد??، یعنى خدا بى نیاز است.

 

لَمْ یَل??دْ وَ لَمْ ی??ولَد. ??رزند ندارد و ??رزند کسى نیست.

 

وَلَمْ یَک??نْ لَه?? ک??????واً اَحَد، برای او همتایی نیست.

 

 

 

 

 

 

 

ذکر رکوع و سجود و ذکرهائى که بعد از آنها مستحب است

 

س??بْحانَ رَبّ??ىَ العَظیم?? وَ ب??حَمْد??ه، یعنى پاک و منزه است پروردگار بزرگ من و ستایش می کنم او را .

 

س??بْحانَ رَبّ??ىَ الاَعْلى وَ ب??حَمْد??ه، پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه من و ستایش می کنم او را .

 

سَم??عَ الله?? ل??مَنْ حَم??دَه، خدا می شنود کسی که او را حمد می کند

 

اَسْتَغْ????ر?? اللهَ رَبّ??ى وَ اَت??وب?? ا??لَیْه، یعنى طلب آمرزش و مغ??رت مى کنم از خداوندى که پرورش دهنده من است و من به طر?? او بازگشت مى نمایم،

 

ب??حَول?? الله?? وَ ق??وَّت??ه?? اَقو??م?? وَ اَقْع??د، یعنى بیارى خداى متعال و قوه او بر مى خیزم و مى نشینم.

 

 

 

 

 

 

 

قنوت

 

لاَ ا??لهَ اللّه?? الْحَلیم?? الْکَریم، یعنى نیست خدائى سزاوار پرستش مگر خداى یکتاى بى همتائى که صاحب حلم و کرم است.

 

لا ا??لهَ ا??لاَ اللّه?? الْعَلى?? الْعَظیم، یعنى نیست خدائى سزاوار پرستش مگر خداى یکتاى بى همتائى که بلند مرتبه و بزرگ است.

 

س??بحانَ اللّه?? رَبّ الْسَموات?? الْسَبْع وَ رَب??ّ لْاَرضین?? الْسَبْع، یعنى پاک و منزه است خداوندى که پروردگار ه??ت آسمان و پروردگار ه??ت زمین است.

 

وَ ما ??یه??نَ وَ ما بَینهن وَ رَبّ الْعَرش?? الْعَظیم، پروردگار هر چیزیست که در آسمانها و زمینها و ما بین آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است.

 

وَ الْحَمد??ل??لّه?? رَبّ الْعالَمین، یعنى حمد و ثنا مخصوص خداوندیست که پرورش دهنده تمام موجودات است.

 

 

 

 

 

 

 

تسبیحات اربعه

 

س??بْحانَ اللّه?? وَالْحَمْد?? ل??لّه?? وَلاَ ا??لهَ ا??لْاَ اللّه وَاللّه?? اَکْبَر، یعنى پاک و منزه است خداوند تعالى و ستایش مخصوص اوست و خدایی نیست جز خدای یکتا و خدا بزرگتر است

 

تشهّد و سلام

 

اَلْحَمْد??ل??لّهْ اَشْهَد?? اَنْ لاَ ا??لهَ ا??لْاَ اللّه?? وَحْدَه?? لاَ شَری??کَ لَه، یعنى ستایش مخصوص پروردگار است و شهادت مى دهم که خدائى سزاوار پرستش نیست، مگر خدائى که یگانه است و شریک ندارد.

 

وَ اَشْهَد?? اَنَّ م??حَمَّداً عَبْد??ه?? وَ رَس??ول??ه، یعنى شهادت مى دهم که محمد صلى الله علیه و آله بنده خدا و ??رستاده اوست.

 

اَللّه??مَ صَلّ?? عَلی محَمَّد?? وَ آل?? محَمَّدٌ، یعنى خدایا رحمت ب??رست بر محمد و آل محمد.

 

وَتَقَبَّل شَ??اعَتَه وَ ار??َع دَرَجَتَه، یعنى قبول کن ش??اعت پیغمبر را و درجه آنحضرت را نزد خود بلند کن.

 

اَلْسَّلام?? عَلَیْکَ اَیّ??هَا النَّبى?? وَ رَحْمَة?? اللّه?? وَ بَرکَات??ه، یعنى سلام بر تو اى پیغمبر و رحمت و برکات خدا بر تو باد.

 

اَلْسَّلام?? عَلَیْنا وَ عَلى ع??باد??اللّه?? الْصال??حین، یعنى سلام از خداوند عالم بر ما و تمام بندگان خوب او.

 

اَلْسَّلام?? عَلَیْک??مْ وَ رَحْمَة?? اللّه?? وَ بَرکَات??ه، یعنى سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما مؤمنین باد.

 

 

نوشته شده توسط : علی لاجوردی

 

ویرایش شده توسط brose

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این که قطعا شوخی بود اما این که شما جدی گر??تید من ازتون تشکر میکنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

:biggrin2: باریکلا بر تو ای جوان با ایمان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تو این تاپیک احساس نورانیت میکنم.انگار که دور سرم یه لامپ 200 روشنه.:biggrin2:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عجیبه والله یعنی واقعا بلد نیستی؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آخه ببخشیدا کجای دنیایی تو

عبادت رسم خودشو داره و خدا بوسیله پیامبرش ای احکامو قشنگ به ما یاد داده و باید بر همین روال خدا رو عبادت کنیم...اینطور نیس که هر کی از ما روشی تو عبادت داشته باشیم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ا??رین به شما انسان با ایمان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام به همه

اینجا تاپیکه ک??اره یا مسلمونا ؟

بابا این بنده خدا برگشته میخواد خدا رو عبادت کنه یکی میگه ما که خوندیم به کجا رسیدیم بگو به کجا نرسیدی جز اینکه هر چی داریم از خدا داریم نخون ببین اونوقت چی میشه !!! جای تعجبه واقعا

حالا این هیچی میگیم اونا که میخونن به جایی نمیرسن اون میگه تو نخون من به جات میرم جهنم گیرم هر چی خدا و پیغمبرش گ??تن دروغ !!!

من یک سوال دارم شما عاقلی یا نه ؟ اگه عاقلی 1 درصد ??قط 1 درصد اگه اطمینان بدی همچین چیزایی راسته اونوقت سرنوشتتو تو چی میبینی اگه هم عاقل نیستی و حتی 1 درصد هم احتمال نمیدی ??بها

بابا خیلی محشریم ؟! این همه کمک ما یکیشم نمیبینیم خیلی جای تعجب داره

این هارو به عنوان شعار نگ??تم ولی نگاه کنید اگه یک بار حتی دست خدا و پیغمبرشو تو کارامون ندیدیم اونوقت چه جدی و چه شوخی این حر??هارو بزنیم

بازم ممنون که نظراتتونو میدین ولی اگه تو انجمن یه تاپیکه مذهبی هم باشه بد نیست مباحثه شه ببینیم نظرات چیه شاید خبره هم داشته باشیم بتونن ج بدن شبهاتمون برطر?? شه

اگه دوستان موا??قن نظر بدن

بازم میگم به کسی توهین نشه ولی بعضی هامون چون دقت نداریم این حر?? هارو میزنیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام به همه

اینجا تاپیکه ک??اره یا مسلمونا ؟

بابا این بنده خدا برگشته میخواد خدا رو عبادت کنه یکی میگه ما که خوندیم به کجا رسیدیم بگو به کجا نرسیدی جز اینکه هر چی داریم از خدا داریم نخون ببین اونوقت چی میشه !!! جای تعجبه واقعا

حالا این هیچی میگیم اونا که میخونن به جایی نمیرسن اون میگه تو نخون من به جات میرم جهنم گیرم هر چی خدا و پیغمبرش گ??تن دروغ !!!

من یک سوال دارم شما عاقلی یا نه ؟ اگه عاقلی 1 درصد ??قط 1 درصد اگه اطمینان بدی همچین چیزایی راسته اونوقت سرنوشتتو تو چی میبینی اگه هم عاقل نیستی و حتی 1 درصد هم احتمال نمیدی ??بها

بابا خیلی محشریم ؟! این همه کمک ما یکیشم نمیبینیم خیلی جای تعجب داره

این هارو به عنوان شعار نگ??تم ولی نگاه کنید اگه یک بار حتی دست خدا و پیغمبرشو تو کارامون ندیدیم اونوقت چه جدی و چه شوخی این حر??هارو بزنیم

بازم ممنون که نظراتتونو میدین ولی اگه تو انجمن یه تاپیکه مذهبی هم باشه بد نیست مباحثه شه ببینیم نظرات چیه شاید خبره هم داشته باشیم بتونن ج بدن شبهاتمون برطر?? شه

اگه دوستان موا??قن نظر بدن

بازم میگم به کسی توهین نشه ولی بعضی هامون چون دقت نداریم این حر?? هارو میزنیم

 

 

ما داشتیم با ر??یقمون یه شوخی می کردیم که شما رسیدی و بحثو اعتقادی کردی. حالا موضوع از حالت عادی خارج می شه ممکنه ادامش توهین به عقاید یکدیگه باشه. از همین الان بهتره ادامه ندیم بحثو.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من میخوام با معنیش یاد بگیرم چون خدا ??رموده یک ساعت ت??کر بهتر 70سال عبادت هست پس نمی خواهم طوطی وار یاد بگیرم بلکه مت??کرانه یاد بگیرم توی قران هست امامن دین و زندگی رو بیشتر یادمه که می گ??ت [ت??کرو ??ی الایات] در ایات خدا بیندیشید از دوستانی هم که نظر دادن ممنون اونایی هم که شوخی کردن باحالن

 

 • :laugh: باهم جر نکنید شاید اگه من تو اون لحضه به مسجد نمی ر??تم شاید تا اخر عمر نمازو یاد نمی گر??تم راه باز گشت باز هست دین و زندگی پیش دانشگاهی در مورد این مطالب خیلی توضیح داده چون واسه کنکور میخوندم وتو کنکور انو 60 درصد زدم کل مطالب یادمه حتی کدوم درس
   
   

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آخه ببخشیدا کجای دنیایی تو

عبادت رسم خودشو داره و خدا بوسیله پیامبرش ای احکامو قشنگ به ما یاد داده و باید بر همین روال خدا رو عبادت کنیم...اینطور نیس که هر کی از ما روشی تو عبادت داشته باشیم.

ا??رین ر??یق توی دین و زندگی چهارم تو درس اخلاص نوشته ایمان و باور و نیت وقصد به منزله ی روح هست وانجام انها به ان جسم میدهد وهرکس اگر به خدا ایمان داشته باشد دستورات اورا نیز به ان شکلی که گ??ته انجام میده ر??یق قدرت ??لس??ه ی شما قویه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببخشید با کدوم دست روی سر می کشیم بعد با کدوم دست روی پای راست وبا کدوم روی چپ لط??ا مسخره نکنید تازه واردم

 

 • :n4v1d_174:
   

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ببخشید با کدوم دست روی سر می کشیم بعد با کدوم دست روی پای راست وبا کدوم روی چپ لط??ا مسخره نکنید تازه واردم

 

 • :n4v1d_174:

 

با دست راست روی سر. بعد دوباره با دست راست روی پای راست و بعد با دست چپ روی پای چپ.

نه بابا، چه مسخره ای عزیز. همه که از اول همه چیزو بلد نیستن.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
با دست راست روی سر. بعد دوباره با دست راست روی پای راست و بعد با دست چپ روی پای چپ.

نه بابا، چه مسخره ای عزیز. همه که از اول همه چیزو بلد نیستن.

ممنون دوست عزیز من زیاد اهل گیر اصول نیستم اما این جزو واجبات هست پس باید درست انجام بشه من منطقی هستم و خدا را از روی عار??ی نمیشناسم بلکه ??یلسو??انه واستدلال میشناسم مثل ??لس??ه چهارم انسانی ??صل4 به یاری خدا تو بهشت میبینمت:laugh::laugh:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام به همه

اینجا تاپیکه ک??اره یا مسلمونا ؟

بابا این بنده خدا برگشته میخواد خدا رو عبادت کنه یکی میگه ما که خوندیم به کجا رسیدیم بگو به کجا نرسیدی جز اینکه هر چی داریم از خدا داریم نخون ببین اونوقت چی میشه !!! جای تعجبه واقعا

حالا این هیچی میگیم اونا که میخونن به جایی نمیرسن اون میگه تو نخون من به جات میرم جهنم گیرم هر چی خدا و پیغمبرش گ??تن دروغ !!!

من یک سوال دارم شما عاقلی یا نه ؟ اگه عاقلی 1 درصد ??قط 1 درصد اگه اطمینان بدی همچین چیزایی راسته اونوقت سرنوشتتو تو چی میبینی اگه هم عاقل نیستی و حتی 1 درصد هم احتمال نمیدی ??بها

بابا خیلی محشریم ؟! این همه کمک ما یکیشم نمیبینیم خیلی جای تعجب داره

این هارو به عنوان شعار نگ??تم ولی نگاه کنید اگه یک بار حتی دست خدا و پیغمبرشو تو کارامون ندیدیم اونوقت چه جدی و چه شوخی این حر??هارو بزنیم

بازم ممنون که نظراتتونو میدین ولی اگه تو انجمن یه تاپیکه مذهبی هم باشه بد نیست مباحثه شه ببینیم نظرات چیه شاید خبره هم داشته باشیم بتونن ج بدن شبهاتمون برطر?? شه

اگه دوستان موا??قن نظر بدن

بازم میگم به کسی توهین نشه ولی بعضی هامون چون دقت نداریم این حر?? هارو میزنیم

با اینکه حق نداری به عقاید کس دیگه توهین کنی ولی جوابتو نمیدم که بحث ادامه پیدا نکنه.ولی ک??ار و خوب اومدی.اصلا تو پیغمبر من کا??ر.یکی دلش میخواد نماز بخونه یکی دلش میخواد نخونه.تو بخون من نمیخونم ولی به هیچکدوممون ربطی نداره کار اون یکی.بعضی وقتها بهتره همون شوخی باقی بمونه و جدی نشه.به حر?? پیامبرت گوش کن و عقاید کسی رو مسخره نکن.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بچه ها بسم الله باید تو اغاز دوباره هر یک سوره ها بگیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نماز ظهر و مغرب چند رکعت هستند بخدا دارم یاد می گیرم دستمو بگیرید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آ??رین به تو پسر خوب ایکاش جوون های دیگه هم مثل تو نسبت به خداشون احساس مسئولیت میکردن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

صبح را یاد گر??تم از همتون ممنون بقیشو کمکم کنید به سوالات پاسخ بدید

 

 • :love:
  • :thumbsup:
    

   

   

   

 

 • :laugh:
   

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هر روز در کل 17 رکعت توی نمازهامون داریم:

صبح : 2

ظهر و عصر : هر کدام 4 رکعت

مغرب : 3

عشا : 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)
هر روز در کل 17 رکعت توی نمازهامون داریم:

صبح : 2

ظهر و عصر : هر کدام 4 رکعت

مغرب : 3

عشا : 4

ممنون دوست عزیز ویرایش شده توسط brose

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ر??یق شما مطمئا هستید اینطوری کل روز باید نماز بخونیم یک منع معبر بزار ممنون دوست عزیز

این دیگه منبع نمی خواد که تو تمامی رساله ها همین طوری نوشته.??ک می کنی سخته 2 یا 3 روز اولش سخته بعدا عادت می شه مثل غذا خوردن:laugh:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...