رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
sinaweb

بکارگيري شبکه هاي Wi-Fi

پست های پیشنهاد شده

[ATTACH=CONFIG]200[/ATTACH]

??ناوري Wi-Fi بر مبناي استانداردهاي 802.11 بنا مي شود. IEEE مسئول توليد و انتشار اين استانداردها مي باشد، اما سازگاري آنها با يکديگر را تست نمي کند. با گذشت ساليان، سخت ا??زار بي سيم در مقايسه با ??رمول اوليه ي آن تغيير زيادي نکرده است اما سازندگان تجهيزات و ابزار مربوط به اين حوزه، ??رآيند نصب و پيکره بندي يک شبکه ي بي سيم را تا حد بسيار زيادي تسهيل کرده اند. شما هنوز هم قبل از اين که بخواهيد پروژه ي شبکه ي بي سيم خود را به اجرا در آوريد به مقدار معقولي علم و دانش در خصوص م??اهيم طراحي شبکه هاي بي سيم نياز داريد تا بتوانيد اطمينان پيدا کنيد که نتيجه ي نهايي، هم ايمن و هم کارآمد است. اگرچه هزينه ي نصب و راه اندازي شبکه هاي بي سيم در مقايسه با شبکه هاي باسيم معمولاً اندکي بيش تر است، اين نوع شبکه ها بدون ا??ت قابل توجه در کارآيي و اطمينان پذيري، قابليت تحرک و سيار بودن بيش تري را ارائه مي کنند.

مباني

 

يک شبکه ي بي سيم در قلب خود، يک شبکه ي بسيار ساده است که از دو بخش اصلي تشکيل شده است: يک نقطه ي دسترسي بي سيم و يک آداپتور (يا چند آداپتور، بسته به تعداد کامپيوترهاي متصل به شبکه) شبکه ي بي سيم.

نقطه ي دسترسي بي سيم، از آنتن ها براي انتشار و پخش سيگنال هاي داده به آداپتورهاي بي سيم، است??اده مي کند. اين سيگنال هاي بي سيم، جايگزين کابل هاي اترنت براي ارسال داده ها مي شوند و به کاربران اجازه مي دهند بدون محدوديت هاي ??يزيکي، به شبکه متصل شوند.

اگر شما از قبل، يک شبکه ي باسيم که از يک مسيرياب باند پهن است??اده مي کند در اختيار داشته باشيد، نقاط دسترسي، کليه ي عملکرد هاي اصلي و بنيادين و همچنين ويژگي هاي امنيتي بي سيم را براي يک شبکه ي بي سيم ساده ??راهم مي کنند. هرچند، اگر اين اولين شبکه ي شما در منزل تان باشد و يا بخواهيد يک شبکه ي کاملاً بي سيم را ايجاد کنيد، يک مسيرياب بي سيم بهترين گزينه ي شما خواهد بود. يک مسيرياب بي سيم، بر خلا?? يک نقطه ي دسترسي، از قابليت عمل به مثابه يک ديواره ي آتش که مي تواند به جلوگيري از حملات مشکوک به شبکه ي شما کمک کند، برخوردار است.

براي اتصال مسيرياب بي سيم يا نقطه ي دسترسي، هر يک از کامپيوترهاي موجود بر روي شبکه ي شما به يک آداپتور بي سيم نياز خواهند داشت. اين آداپتورها شبيه کارت هاي شبکه ي (NIC) استاندارد هستند اما از يک تکنولوژي ديگر براي دريا??ت سيگنال هاي بي سيم از شبکه است??اده مي کنند. آداپتورهاي بي سيم براي کامپيوترهاي دسک تاپ، به شکل کارت هاي توسعه ي PCI يا آداپتورهاي USB هستند. است??اده از هر يک از اين گزينه ها نياز به يک نرم ا??زار نصب، قبل يا بعد از نصب سخت ا??زار دارند. براي نصب سخت ا??زارهاي USB، کا??ي است آداپتور USB را به داخل يکي از درگاه هاي آزاد USB کامپيوتر خود متصل کنيد. آداپتورهاي PCI، درست مثل هر گونه کارت توسعه ي PCI ديگر (مثلاً آداپتور ويدئويي) نصب مي شوند. نوت بوک ها مي توانند از آداپتورهاي USB يا PCMCIA است??اده کنند، اما اکثر نوت بوک هاي جديد تر، داراي تکنولوژي بي سيم توکار هستند و بدين ترتيب به يک آداپتور جداگانه نيازي ندارند.

اغلب مسيرياب هاي بي سيم (و نقاط دسترسي) نيز ويژگي هاي مشابهي دارند، بنابراين بهترين کار اين است که نمونه اي را که داراي اعتبار و شهرت و در عين حال با بودجه ي شما نيز سازگار باشد، انتخاب کنيد. اگر نياز به خريد يک آداپتور بي سيم داريد، مطمئن شويد که الزامات اين آداپتور با کامپيوتر شما سازگار باشد. علاوه بر اين، در حالي که شما مي توانيد معمولاً آداپتورهاي بي سيم را با مسيرياب هاي بي سيم و نقاط دسترسي با هم تل??يق کنيد، خريد همه ي اين سخت ا??زارها از يک توليدکننده ي واحد مي تواند به جلوگيري از بروز مشکلات، کمک شايان توجهي به شما بکند. يک مزيت بالقوه ي ديگر خريد از يک سازنده ي واحد اين است که برخي از مسيرياب ها و آداپتورها از بوسترهاي سرعت اختصاصي و ساير امکاناتي که ??قط با تجهيزات مشابه هم که به شکل Pair در کنار هم قرارمي گيرند، بهره مي برند.

و اما يک توصيه ي نهايي براي خريد: تجهيزات شبکه سازي بي سيم از استانداردهاي گوناگوني مثل 802.11g, 802.11b و 802.11n است??اده مي کنند. ابزارهايي که از اين استانداردها بهره مي گيرند از نظر قيمت، کارآيي و سازگاري با هم ت??اوت دارند. ابزارهايي که از استاندارد محبوب و پرطر?? دار 802.11n است??اده مي کنند عموماً هم از نظر کارآيي و هم از لحاظ سرعت، گزينه ي مناسب تري به شمار مي روند. اگرچه شما هنگام است??اده از استاندارد جديدتر 802.11n از مزاياي سرعت بيش تر بهره مند خواهيد شد، بايد هزينه ي بيش تري براي خريد تجهيزات سازگار با اين استاندارد پرداخت کنيد. هرچند که گزينه هاي ديگري نيز وجود دارد. وقتي استاندارد 802.11g در باند 5GHz به کار گر??ته مي شود، ابزاري که از اين استاندارد است??اده مي کند تداخل کم تري از ساير ابزار خانگي دريا??ت مي کنند در حالي که ابزار 802.11g از برد بي سيم بهتري برخوردار هستند ( مگر اين که يک وسيله ي 802.11n در حالت 2.4GHz مورد است??اده قرار گيرد که مزيت کارآيي بيش تر 802.11g را بي اثر مي کند).

نکات اوليه

 

براي تشرح مطالب اين مقاله، ما ??رض مي کنيم که شما به جاي اضا??ه کردن يک نقطه ي دسترسي بي سيم به شبکه با سيم ??علي خود، از يک مسيرياب بي سيم براي ساخت يک شبکه ي کاملاً بي سيم است??اده مي کنيد. اگر قصد داريد از يک نقطه ي دسترسي در کنار يک مسيرياب با سيم باند پهن است??اده کنيد، اطلاعات زير هنوز هم ارزش مند هستند زيرا شما بايد بسياري از همان قدم ها را براي پيکربندي نقطه ي دسترسي خود دنبال کنيد.

به دليل اين که يک مسيرياب بي سيم، وسيله اي است که سيگنال هاي بي سيم شامل دسترسي به اينترنت را به ساير کامپيوترهاي موجود بر روي شبکه ي شما ارسال مي کند، تعيين مکان آن در داخل منزل، مي تواند حياتي باشد. اگر مسيرياب در گوشه اي از خانه ي شما که دسترسي به آن مشکل است قرار داده شود، ممکن است دستيابي به يک اتصال قابل اطمينان در سرتاسر خانه را دشوار کند. در نتيجه، معمولاً بهترين کار اين است که يک مکان مرکزي در خانه را براي مسيرياب انتخاب کنيد. همه ي کاربران گزينه ي انتخاب مکان را در اختيار ندارند زيرا اگر شبکه با يک اتصال اينترنتي باند پهن ج??ت شده باشد، مسيرياب بايد با است??اده از يک کابل به مودم باند پهن وصل شود و در اين صورت ممکن است خروجي هاي کابل محدودي در خانه وجود داشته باشد.

همچنين بايد مراقب اين باشيد که هر چه مسيرياب بي سيم به ديوارهاي بيروني نزديک تر باشد، سيگنال آن خيلي راحت تر توسط ا??رادي که در بيرون از منزل شما هستند تشخيص داده مي شود. اگرچه پيکربندي امنيتي شبکه ي بي سيم، شما را در مقابل هکرهاي بي سيم محا??ظت مي کند، به منظور به حداقل رساندن امکان تشخيص سيگنال هاي آن توسط ا??رادي که در بيرون از منزل شما هستند، قراردادن مسيرياب در يک مکان مرکزي در داخل منزل اشکالي ايجاد نخواهد کرد. اگر مکان اوليه نتواند پوشش سراسري را در تمام خانه ي شما ??راهم کند، براي است??اده از حداکثر توان انتشار ابزار موجود در شبکه ي بي سيم، مکان ديگري را انتخاب کنيد.

ست آپ شبکه

 

پيکره بندي شبکه ي بي سيم، يک کار نسبتاً ساده و سرراست است اما گام هاي مهمي وجود دارد که شما بايد برداريد تا اطمينان پيدا کنيد که شبکه تان در مقابل حملات بيروني ايمن شده است. براي انجام اين پيکره بندي، بايد کامپيوتر اصلي خود را با است??اده از کابل اترنت به مسيرياب متصل کنيد اما شما قادر خواهيد بود مسيرياب را به شکل بي سيم به تمام کامپيوترهاي موجود در خانه متصل نمائيد.

ابتدا، کامپيوتري را که به مودم باند پهن تان متصل است خاموش و سپس مودم را خاموش نماييد (اگر مودم، ??اقد يک کليد down shut بر روي پانل جلويي است، آن را از پريزبرق ديوار بيرون بکشيد). کابل اترنت را که به پانل عقبي مودم متصل است پيدا کنيد و آن را به درگاه WAN مسيرياب بي سيم متصل کنيد. سپس، کابل اترنت ديگر را به درگاه اترنت موجود در پانل عقبي کامپيوتر خود متصل کنيد و انتهاي ديگر آن را به يک درگاه شماره دار پانل عقبي مسيرياب وصل کنيد. مودم را روشن کنيد، چند لحظه صبر کنيد و سپس آداپتور Power مسيرياب را به پانل عقبي آن متصل نمائيد. کامپيوتر را روشن کنيد و به چراغ هايي که در پانل جلويي مسيرياب قرار دارند نگاه کنيد. علاوه بر چراغ هاي Power و WLAN، شما بايد چراغي را که نشان دهنده ي درگاه LANي که کامپيوتر را به آن متصل کرده ايد است مشاهده کنيد. به عنوان مثال، اگر شما سيم اترنت را به درگاه 1 وصل کرده باشيد، چراغ بالاي 1 بايد روشن باشد. اينتر??يس هاي مسيرياب مي توانند با هم مت??اوت باشند بنابراين در صورتي که مطمئن نيستيد کدام يک از چراغ ها بايد روشن باشند به د??ترچه ي راهنماي مسيرياب خود مراجعه کنيد. اگر هيچ يک از چراغ ها روشن نبود، و يا آن چراغي که بايد روشن باشد روشن نبود، تمام اتصال هاي کابل را چک کنيد.

قدم بعدي، با توجه به نوع وسيله اي که است??اده مي کنيد مت??اوت است اما شما يا بايد نرم ا??زاري را که به همراه مسيرياب تان ارائه مي شود نصب کنيد و يا يک آدرس IP را در داخل مرورگري که شما را به ص??حه ي پيکره بندي مسيرياب هدايت مي کند وارد نمائيد. هر يک از اين گزينه ها بايد شما را در ??رآيند تنظيم يک کلمه ي عبور Administrator براي دسترسي به تنظيمات پيکره بندي مسيرياب، انتخاب نوع اتصال اينترنت، و وارد کردن نام کاربري و کلمه ي عبور اتصال اينترنتي شما هدايت کند.

در طي اين ??رآيند، شما همچنين نياز به ايجاد يک SSID (Indentifiter Set Service) براي شبکه تان داريد. اين کار باعث مي شود تا شبکه ي شما داراي يک اسم شود. اين نام را با دقت انتخاب کنيد زيرا يک نام ساده که به راحتي قابل حدس زدن باشد مي تواند شبکه ي خانگي شما را در مقابل حملات بيروني آسيب پذير کند. از نام خود يا ساير اطلاعات شخصي براي اين کار است??اده نکنيد. يک SSID طويل را که شامل ترکيبي از کلمات و اعداد باشد انتخاب کنيد و سعي کنيد SSID خود را هر 3 ماه يک بار عوض کنيد.

در نهايت، امنيت شبکه ي بي سيم خود را پيکره بندي کنيد. باز هم اشاره مي کنم، مسيرياب شما بايد شامل يک ويزارد که شما را در اين ??رآيند کمک مي کند، باشد. صر?? نظر از چيزهايي که تنظيمات پيش ??رض اين ويزارد ??راهم مي آورد، شما بايد قوي ترين گزينه هاي امنيتي را انتخاب کنيد. اگر مسيرياب و کامپيوترهاي متصل به آن، از WPA (Access Protected Wi-Fi) پشتيباني به عمل مي آورند، از اين گزينه است??اده کنيد. در غير اينصورت، از قوي ترين گزينه WEP (Privacy Equivalent Wired) است??اده کنيد.

پس از اين که مسيرياب بي سيم شما نصب و پيکره بندي شد، تقريباً کارتان به اتمام رسيده است. حالا شما بايد آداپتورهاي موجود بر روي ابزار سيار يا کامپيوترهاي تان را نصب يا پيکره بندي کنيد. اگر نوت بوک يا ابزار موبايل داراي امکانات بي سيم توکار هستند، از يوتيليتي توکار آن ها براي اتصال به شبکه است??اده کنيد (شما بايد SSID و کليد رمزگذاري WEP را وارد کنيد). اگر به کامپيوتري که ??اقد امکانات بي سيم توکار است متصل هستيد، مي توانيد آن را با است??اده از آداپتور USB يا PCI ي که نصب کرده ايد به شبکه متصل کنيد. پس از نصب، نرم ا??زار آن وسيله (يا يوتيليتي اتصال بي سيم ويندوز) مي تواند براي وارد کردن SSID و اطلاعات ايمني مورد است??اده قرار گيرد.

در اين مرحله از کار، شبکه ي بي سيم شما کامل شده است. اگرچه نصب عادي بايد بدون هرگونه دردسري انجام گيرد، امکان دارد مشکلاتي در مسير انجام کار و در رابطه با آداپتورهاي شبکه به وجود بيايد. اگر نتوانستيد يک کامپيوتر را به شبکه تان متصل کنيد، اطمينان پيدا کنيد که آداپتور کاملاً در مکان خود جاي گر??ته و از کليد رمزگذاري مناسب است??اده مي کنيد.

نويز و تداخل

 

شبکه هاي بي سيم، مي توانند در اثر تداخل ساير ابزار تحت تاثير قرار گيرند. تل??ن هاي بدون سيم، کنترلرهاي بي سيم بازي ها، چراغ هاي ??لورسنت، اجاق هاي ماکروويو، ابزار بلوتوث، هدست هاي بي سيم، و حتي شبکه ي بي سيم همسايه مي تواند با شبکه ي بي سيم تداخل پيدا کند.

اين تداخل زماني رخ مي دهد که يک وسيله ي ديگر، سيگنال هايي را در همان باند ??رکانسي که شبکه ي شما است??اده مي کند منتشر کند. به عنوان مثال، بسياري از تل??ن هاي بدون سيم از همان باند 2.4GHzي که توسط شبکه هاي 802.11b و 802.11g مورد است??اده قرار مي گيرد است??اده مي کنند. حتي ابزار 802.11n نيز که از باند 5GHz است??اده مي کنند در مقابل اين تداخل ايمن نيستند زيرا برخي از تل??ن هاي بدون سيم امروزي، رادارها و ماهواره ها نيز از همين باند است??اده مي کنند.

براي کمک به کاهش تداخل، مسيرياب بي سيم خود را در نزديکي ابزاري که قبلاً اشاره شد قرار ندهيد و اگر احتمال مي دهيد که اين تداخل در اثر وجود يک شبکه ي بي سيم خارج از منزل تان ايجاد مي شود، سعي کنيد مسيرياب را به قسمت مرکزي تر خانه تان نقل مکان دهيد. شما همچنين مي توانيد کانال Wi-Fi ابزار بي سيم خود را عوض کنيد که اين کار مي تواند به کاهش تداخل حاصل از ابزار و وسائل موجود در منزل به شما کمک کند. درنهايت، تغيير زاويه ي آنتن هاي مسيرياب يا آداپتورهاي بي سيم مي تواند به دريا??ت بهتر سيگنال ها ياري رساند.

اگر قصد خريد يک تل??ن بدون سيم را داريد، تل??ني بخريد که از يک ??رکانس مت??اوت با ??رکانس شبکه ي بي سيم شما است??اده کند.

قبل از اين که يک شبکه ي بي سيم را نصب کنيد، بايد مشخص کنيد که آيا کامپيوترها و ابزار سيار موجود بر روي شبکه داراي تکنولوژي بي سيم هستند يا خير و در صورتي که آن ها داراي چنين قابليتي هستند، از کدام استاندارد بي سيم پشتيباني مي کنند. اگر هيچ يک از کامپيوترها از قابليت بي سيم برخوردار نبودند، شما هنوز هم بايد بدانيد کدام استانداردهاي بي سيم با هم سازگار هستند تا محصولات ناسازگار تهيه نکنيد.

 

منبع:سایت راسخون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...