رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
ghost mahdi

لیست قیمت تلفن همراه

پست های پیشنهاد شده

ارسال شده در (ویرایش شده)

[TABLE=class: tablepress tablepress-id-3 dataTable]

[TR=class: row-1 odd]

[/TR]

[TR=class: row-2 even]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Xperia Z Ultra[/TD]

[TD=class: column-3]6.4[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 2.2 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]3050[/TD]

[TD=class: column-10]1.479.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-3 odd]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Xperia ZR[/TD]

[TD=class: column-3]4.5[/TD]

[TD=class: column-4]720×1280[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]2300[/TD]

[TD=class: column-10]1.069.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-4 even]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Xperia ZL[/TD]

[TD=class: column-3]5.0[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]2330[/TD]

[TD=class: column-10]1.465.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-5 odd]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Xperia Z1[/TD]

[TD=class: column-3]5[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 2.2 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]20.7[/TD]

[TD=class: column-9]3000[/TD]

[TD=class: column-10]1.597.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-6 even]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Xperia Z[/TD]

[TD=class: column-3]5[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]2300[/TD]

[TD=class: column-10]1.279.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-7 odd]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Xperia TX[/TD]

[TD=class: column-3]4.55[/TD]

[TD=class: column-4]720×1280[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]1750[/TD]

[TD=class: column-10]912.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-8 even]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Xperia T[/TD]

[TD=class: column-3]4.55[/TD]

[TD=class: column-4]720×1280[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]1750[/TD]

[TD=class: column-10]832.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-9 odd]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Xperia SP[/TD]

[TD=class: column-3]4.6[/TD]

[TD=class: column-4]720×1280[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.7 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2370[/TD]

[TD=class: column-10]825.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-10 even]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2] Xperia M[/TD]

[TD=class: column-3]4.0[/TD]

[TD=class: column-4]480×854[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6]1 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1750[/TD]

[TD=class: column-10]574.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-11 odd]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Xperia L[/TD]

[TD=class: column-3]4.3[/TD]

[TD=class: column-4]480×854[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]1750[/TD]

[TD=class: column-10]644.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-12 even]

[TD=class: column-1]نوکیا[/TD]

[TD=class: column-2]Lumia 925[/TD]

[TD=class: column-3]4.5[/TD]

[TD=class: column-4]768×1280[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2000[/TD]

[TD=class: column-10]1.269.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-13 odd]

[TD=class: column-1]نوکیا[/TD]

[TD=class: column-2]Lumia 920[/TD]

[TD=class: column-3]4.5[/TD]

[TD=class: column-4]768×1280[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]32 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2000[/TD]

[TD=class: column-10]969.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-14 even]

[TD=class: column-1]نوکیا[/TD]

[TD=class: column-2]Lumia 820[/TD]

[TD=class: column-3]4.3[/TD]

[TD=class: column-4]480×800[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]1650[/TD]

[TD=class: column-10]755.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-15 odd]

[TD=class: column-1]نوکیا[/TD]

[TD=class: column-2]Lumia 620[/TD]

[TD=class: column-3]3.8[/TD]

[TD=class: column-4]480×800[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1300[/TD]

[TD=class: column-10]529.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-16 even]

[TD=class: column-1]نوکیا[/TD]

[TD=class: column-2]Lumia 520[/TD]

[TD=class: column-3]4.0[/TD]

[TD=class: column-4]480×800[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1430[/TD]

[TD=class: column-10]429.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-17 odd]

[TD=class: column-1]اپل[/TD]

[TD=class: column-2]iPhone 5s[/TD]

[TD=class: column-3]4.0[/TD]

[TD=class: column-4]640×1136[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.7 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]1560[/TD]

[TD=class: column-10]2.195.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-18 even]

[TD=class: column-1]اپل[/TD]

[TD=class: column-2]iPhone 5C[/TD]

[TD=class: column-3]4.0[/TD]

[TD=class: column-4]640×1136[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.3 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]1510[/TD]

[TD=class: column-10]1.669.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-19 odd]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy S Advance[/TD]

[TD=class: column-3]4.0[/TD]

[TD=class: column-4]480×800[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6]1 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1500[/TD]

[TD=class: column-10]592.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-20 even]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy S4 mini[/TD]

[TD=class: column-3]4.3[/TD]

[TD=class: column-4]540×960[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.7 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]1900[/TD]

[TD=class: column-10]967.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-21 odd]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy S4[/TD]

[TD=class: column-3]5.0[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]8 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.6 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]2600[/TD]

[TD=class: column-10]1.477.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-22 even]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy S3[/TD]

[TD=class: column-3]4.8[/TD]

[TD=class: column-4]720×1280[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.4 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2100[/TD]

[TD=class: column-10]1.047.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-23 odd]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2] Galaxy Note 3[/TD]

[TD=class: column-3]5.7[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]8هسته ای

[/TD]

[TD=class: column-6]1.9 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]3200[/TD]

[TD=class: column-10]1.839.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-24 even]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy Note 2[/TD]

[TD=class: column-3]5.5[/TD]

[TD=class: column-4]720×1280[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.6 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]3100[/TD]

[TD=class: column-10]1.359.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-25 odd]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy Mega 6.3[/TD]

[TD=class: column-3]6.3[/TD]

[TD=class: column-4]720×1280[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.7 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]3200[/TD]

[TD=class: column-10]1.167.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-26 even]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy Mega 5.8[/TD]

[TD=class: column-3]5.8[/TD]

[TD=class: column-4]540×960[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.4 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2600[/TD]

[TD=class: column-10]997.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-27 odd]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy grand[/TD]

[TD=class: column-3]5.0[/TD]

[TD=class: column-4]480×800[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.2 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2100[/TD]

[TD=class: column-10]827.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-28 even]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy Core[/TD]

[TD=class: column-3]4.3[/TD]

[TD=class: column-4]480×800[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.2 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1800[/TD]

[TD=class: column-10]619.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-29 odd]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]Galaxy Ace 3[/TD]

[TD=class: column-3]4.0[/TD]

[TD=class: column-4]480×800[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6]1 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1500[/TD]

[TD=class: column-10]545.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-30 even]

[TD=class: column-1]نوکیا[/TD]

[TD=class: column-2]ASHA 501[/TD]

[TD=class: column-3]3.0[/TD]

[TD=class: column-4]320×240[/TD]

[TD=class: column-5]-[/TD]

[TD=class: column-6]-[/TD]

[TD=class: column-7]128 مگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]3.15[/TD]

[TD=class: column-9]1200[/TD]

[TD=class: column-10]239.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-31 odd]

[TD=class: column-1]نوکیا[/TD]

[TD=class: column-2]ASHA 310[/TD]

[TD=class: column-3]3.0[/TD]

[TD=class: column-4]320×240[/TD]

[TD=class: column-5]-[/TD]

[TD=class: column-6]-[/TD]

[TD=class: column-7]20 مگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]2[/TD]

[TD=class: column-9]1110[/TD]

[TD=class: column-10]249.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-32 even]

[TD=class: column-1]هواوی[/TD]

[TD=class: column-2]Ascend P6[/TD]

[TD=class: column-3]4.7[/TD]

[TD=class: column-4]720×1280[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2000[/TD]

[TD=class: column-10]949.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-33 odd]

[TD=class: column-1]هواوی[/TD]

[TD=class: column-2]Ascend G510[/TD]

[TD=class: column-3]4.5[/TD]

[TD=class: column-4]400×800[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.2 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1700[/TD]

[TD=class: column-10]430.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-34 even]

[TD=class: column-1]هواوی[/TD]

[TD=class: column-2]Ascend Y300[/TD]

[TD=class: column-3]4.0[/TD]

[TD=class: column-4]480×800[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1730[/TD]

[TD=class: column-10]369.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-35 odd]

[TD=class: column-1]هواوی[/TD]

[TD=class: column-2]Ascend Mate[/TD]

[TD=class: column-3]6.1[/TD]

[TD=class: column-4]720×1280[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]4050[/TD]

[TD=class: column-10]999.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-36 even]

[TD=class: column-1]هواوی[/TD]

[TD=class: column-2]Ascend G600[/TD]

[TD=class: column-3]4.7[/TD]

[TD=class: column-4]960×540[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.2 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]1930[/TD]

[TD=class: column-10]562.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-37 odd]

[TD=class: column-1]ال‌جی[/TD]

[TD=class: column-2]Optimus VU[/TD]

[TD=class: column-3]5.0[/TD]

[TD=class: column-4]1024×768[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]32 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2100[/TD]

[TD=class: column-10]819.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-38 even]

[TD=class: column-1]ال‌جی[/TD]

[TD=class: column-2]Optimus L9[/TD]

[TD=class: column-3]4.7[/TD]

[TD=class: column-4]960×540[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6]1 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2150[/TD]

[TD=class: column-10]699.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-39 odd]

[TD=class: column-1]ال‌جی[/TD]

[TD=class: column-2]Optimus G[/TD]

[TD=class: column-3]4.7[/TD]

[TD=class: column-4]1280×768[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6]1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]32 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]2100[/TD]

[TD=class: column-10]1.120.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-40 even]

[TD=class: column-1]ال‌جی[/TD]

[TD=class: column-2]Optimus G Pro[/TD]

[TD=class: column-3]5.5[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.7 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]32 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]3140[/TD]

[TD=class: column-10]1.315.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-41 odd]

[TD=class: column-1]ال‌جی[/TD]

[TD=class: column-2]Nexus 4[/TD]

[TD=class: column-3]4.7[/TD]

[TD=class: column-4]1280×768[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2100[/TD]

[TD=class: column-10]1.047.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-42 even]

[TD=class: column-1]ال‌جی[/TD]

[TD=class: column-2]Optimus 4X HD[/TD]

[TD=class: column-3]4.7[/TD]

[TD=class: column-4]1280×720[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2150[/TD]

[TD=class: column-10]875.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-43 odd]

[TD=class: column-1]ال‌جی[/TD]

[TD=class: column-2]G2[/TD]

[TD=class: column-3]5.2[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 2.26 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]13[/TD]

[TD=class: column-9]3000[/TD]

[TD=class: column-10]1.510.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-44 even]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2]8X[/TD]

[TD=class: column-3]4.3[/TD]

[TD=class: column-4]1280×720[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]1800[/TD]

[TD=class: column-10]612.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-45 odd]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2]ONE[/TD]

[TD=class: column-3]4.7[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.7 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]32 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]4[/TD]

[TD=class: column-9]2300[/TD]

[TD=class: column-10]1.577.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-46 even]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2]Explorer[/TD]

[TD=class: column-3]3.2[/TD]

[TD=class: column-4]480×320[/TD]

[TD=class: column-5]1 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6]600 مگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]90 مگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]3.15[/TD]

[TD=class: column-9]1230[/TD]

[TD=class: column-10]موجودنیست[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-47 odd]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2]One X[/TD]

[TD=class: column-3]4.7[/TD]

[TD=class: column-4]1280×720[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]64 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]1800[/TD]

[TD=class: column-10]1.340.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-48 even]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2]One V[/TD]

[TD=class: column-3]3.7[/TD]

[TD=class: column-4]800×480[/TD]

[TD=class: column-5]1 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1500[/TD]

[TD=class: column-10]529.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-49 odd]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2]Desire C[/TD]

[TD=class: column-3]3.5[/TD]

[TD=class: column-4]480×320[/TD]

[TD=class: column-5]1 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6]600 مگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]1230[/TD]

[TD=class: column-10]445.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-50 even]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2] One mini[/TD]

[TD=class: column-3]4.3[/TD]

[TD=class: column-4]1280×720[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.4 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]4[/TD]

[TD=class: column-9]1800[/TD]

[TD=class: column-10]1.117.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-51 odd]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2] Butterfly S[/TD]

[TD=class: column-3]5.0[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.9 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]5[/TD]

[TD=class: column-9]3200[/TD]

[TD=class: column-10]1.695.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-52 even]

[TD=class: column-1]نوکیا[/TD]

[TD=class: column-2]lumia1020[/TD]

[TD=class: column-3]4.5[/TD]

[TD=class: column-4]1280×720[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]32 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]41[/TD]

[TD=class: column-9]2000[/TD]

[TD=class: column-10]1.807.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-53 odd]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2] One MAX[/TD]

[TD=class: column-3]5.9[/TD]

[TD=class: column-4]1080×1920[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.7 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]16 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]4[/TD]

[TD=class: column-9]3300[/TD]

[TD=class: column-10]1.965.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-54 even]

[TD=class: column-1]اچ‌تی‌سی[/TD]

[TD=class: column-2]one XL[/TD]

[TD=class: column-3]4.7[/TD]

[TD=class: column-4]1280×720[/TD]

[TD=class: column-5]2 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.5 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]32 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]1800[/TD]

[TD=class: column-10]922.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-55 odd]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]xperia c[/TD]

[TD=class: column-3]5[/TD]

[TD=class: column-4]540×960[/TD]

[TD=class: column-5]4 هسته ای[/TD]

[TD=class: column-6] 1.2 گیگاهرتز[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]8[/TD]

[TD=class: column-9]2390[/TD]

[TD=class: column-10]819.000[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

itresan

ویرایش شده توسط ghost mahdi

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون ولی یه جای اشتباه note3 ‌نوشتی 4 هسته ولی 8هسته هستش:biggrin2:

در هرصورت لازم بود ممنون :5yt82hl_th:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خیلی خوشحالم که یکی هست و اشتباهات مارو بهمون میگه:biggrin2::love::laugh::kiss:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممون که گوش کردی داداش:5yt82hl_th:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

justin bieber !!!!!!!!!!!!:angry::n4v1d_174::n4v1d_174::n4v1d_174::vahidrk::1231907333::81::90::244728hqjqgvc51h::244728hqjqgvc51h::244728hqjqgvc51h::244728hqjqgvc51h:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...