رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
ghost mahdi

لیست قیمت لپ تاپ

پست های پیشنهاد شده

[TABLE=class: tablepress tablepress-id-1 dataTable, width: 1]

[TR=class: row-1 odd, bgcolor: transparent]

سازنده

مدل

نمایشگر

وزن

پردازنده

کارت گرا??یک

رم

هارد دیسک

قیمت

[/TR]

[TR=class: row-2 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]SVF1521ECXW[/TD]

[TD=class: column-3]15.6[/TD]

[TD=class: column-4]2.5[/TD]

[TD=class: column-5]Intel Core i7 3537U 2.00GHz[/TD]

[TD=class: column-6]NVIDIA GeForce GT 740M 1024 MB[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]2.949.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-3 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]سونی[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]E15 SVE15-13RCX[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]15.6[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]2.7[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]Intel Core i5 3230M 2.6GHz[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]AMD Radeon HD 7650M 1024 MB[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]2.699.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-4 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]سونی[/TD]

[TD=class: column-2]Fit 14E SVF142190X Touch[/TD]

[TD=class: column-3]14[/TD]

[TD=class: column-4]2.19[/TD]

[TD=class: column-5]Intel Core i7 3537U 2.00GHz[/TD]

[TD=class: column-6]NVIDIA GeForce GT 740M 2048 MB[/TD]

[TD=class: column-7]8 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]1024 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]3.749.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-5 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]سونی[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]Fit 14E SVF14-213SG[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]14[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]2.20[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]Intel Core i3 3227U 1.90 GHz[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]Intel HD Graphics 4000[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]1.959.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-6 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]??وجیستو[/TD]

[TD=class: column-2]LifeBook AH-532-M[/TD]

[TD=class: column-3]15.6[/TD]

[TD=class: column-4]2.4[/TD]

[TD=class: column-5]Intel Core i7 3632QM 2.2GHz[/TD]

[TD=class: column-6]NVIDIA GeForce GT620M 1024 MB[/TD]

[TD=class: column-7]6 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]750 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]2.199.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-7 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]??وجیستو[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]LifeBook SH-531-E[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]13.3[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]1.9[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]Intel 2370M Core i3 2.40 GHz[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]NVIDIA GeForce 410M 1024[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]1.499.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-8 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2]NP300E5V-A0D[/TD]

[TD=class: column-3]15.6[/TD]

[TD=class: column-4]2.3[/TD]

[TD=class: column-5]Intel 2117U Pentium 1.8 GHz[/TD]

[TD=class: column-6]Intel HD Graphics[/TD]

[TD=class: column-7]2 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]320 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]999.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-9 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]سامسونگ[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]ATIV Book 2 NP275E4V-K02[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]14[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]2.2[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]AMD E1-1500 Vision 1.48 GHz[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]AMD Radeon HD 7310[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]2 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]999.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-10 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]اچ پی[/TD]

[TD=class: column-2]Pavilion g6-2288se[/TD]

[TD=class: column-3]15.6[/TD]

[TD=class: column-4]2.48[/TD]

[TD=class: column-5]Intel 3110M Core i3 2.40 GHz[/TD]

[TD=class: column-6]Intel HD Graphics 4000[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]2.249.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-11 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]اچ پی[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]450-A[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]14[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]2[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]Intel 3210M Core i5 2.5[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]AMD Radeon HD 7450M[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]1.549.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-12 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]ایسر[/TD]

[TD=class: column-2]V5-121-C72G32abb[/TD]

[TD=class: column-3]11[/TD]

[TD=class: column-4]1.20[/TD]

[TD=class: column-5]AMD C-70 Dual Core 1.00 GHz[/TD]

[TD=class: column-6]AMD Radeon HD 6290[/TD]

[TD=class: column-7]2 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]320 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]919.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-13 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]ایسر[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]E1-571G-53234G50Maks[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]15.6[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]2.4[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]Intel Core i5 3230M 2.6GHz[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]NVIDIA GeForce GT 710M 1024 MB[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]1.759.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-14 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]اپل[/TD]

[TD=class: column-2]MacBook Air MD760[/TD]

[TD=class: column-3]13.3[/TD]

[TD=class: column-4]1.35[/TD]

[TD=class: column-5]Intel Core i5 1.30 GHz[/TD]

[TD=class: column-6]Intel HD Graphics 5000[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]128 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]3.349.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-15 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]دل[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]Inspiron 5110-E[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]15.6[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]2.44[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]Intel 2450M Core i5 2.50GHz[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]Nvidia GeForce GT525M[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]1.549.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-16 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]دل[/TD]

[TD=class: column-2]Vostro 2521 – A[/TD]

[TD=class: column-3]15.6[/TD]

[TD=class: column-4]2.4[/TD]

[TD=class: column-5]Intel 2375M Core i3 1.50 GH[/TD]

[TD=class: column-6]Intel HD Graphics 3000[/TD]

[TD=class: column-7]2 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]320 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]1.249.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-17 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]دل[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]Inspiron N5050-F[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]15.6[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]2.37[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]Intel 2370M Core i3 2.4 GHz[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]Intel HD Graphics 3000[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]2 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]320 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]1.119.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-18 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]ایسوس[/TD]

[TD=class: column-2]X450CC – C[/TD]

[TD=class: column-3]14[/TD]

[TD=class: column-4]2.1[/TD]

[TD=class: column-5]Intel 2117U Pentium 1.80 GHz[/TD]

[TD=class: column-6]NVIDIA GeForce GT 720M[/TD]

[TD=class: column-7]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]750 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]1.449.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-19 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]ایسوس[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]K46CB-D[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]14[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]2[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]Intel 3537U Core i7 2.00GHz[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]NVIDIA GeForce GT 740M[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]6 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]1024 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]2.749.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-20 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]ایسوس[/TD]

[TD=class: column-2]VivoBook S400CA[/TD]

[TD=class: column-3]14[/TD]

[TD=class: column-4]1.8[/TD]

[TD=class: column-5]Intel 3337U Core i5 1.80GHz[/TD]

[TD=class: column-6]Intel HD Graphics[/TD]

[TD=class: column-7]6 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]2.149.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-21 odd, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1, bgcolor: #F9F9F9]ایسوس[/TD]

[TD=class: column-2, bgcolor: #F9F9F9]VivoBook S200E[/TD]

[TD=class: column-3, bgcolor: #F9F9F9]11.6[/TD]

[TD=class: column-4, bgcolor: #F9F9F9]1.4[/TD]

[TD=class: column-5, bgcolor: #F9F9F9]Intel 3217U Core i3 1.8 GHz[/TD]

[TD=class: column-6, bgcolor: #F9F9F9]Intel HD Graphics[/TD]

[TD=class: column-7, bgcolor: #F9F9F9]4 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8, bgcolor: #F9F9F9]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9, bgcolor: #F9F9F9]1.599.000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row-22 even, bgcolor: transparent]

[TD=class: column-1]ایسوس[/TD]

[TD=class: column-2]X451CA – A[/TD]

[TD=class: column-3]14[/TD]

[TD=class: column-4]2.1[/TD]

[TD=class: column-5]Intel 1007U Celeron[/TD]

[TD=class: column-6]Intel HD Graphics[/TD]

[TD=class: column-7]2 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-8]500 گیگابایت[/TD]

[TD=class: column-9]1.019.000[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

itresan

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...